h
หน้าแรกข่าววิทยุรัฐสภา
เลขาธิการสภาฯ ร่วมหารือการทำหน้าที่บริหารงานรัฐสภา ในการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำฤดูใบไม้ร่วง ปี 2560 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

 

19 ต.ค. 60 -    เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและคณะ ร่วมหารือการทำหน้าที่บริหารงานรัฐสภา ในการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำฤดูใบไม้ร่วง ปี 2560 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

     นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ นางละออ ภูธรใจ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำฤดูใบไม้ร่วง ปี 2560 ณ Event Hall, Parliamentary Centre นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่สองของการประชุม ร่วมพิจารณาประเด็นอภิปรายเรื่องการเชื่อมโยงรัฐสภากับสาธารณะ และการต่ออายุสมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศสจำนวนมากภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเดือนมิถุนายน 2560 การอภิปรายทั่วไปภายใต้หัวข้อการบริหารเวลาที่ใช้สำหรับการอภิปรายในรัฐสภา สำหรับการประชุมครั้งนี้  เลขาธิการรัฐสภาสมาพันธรัฐสวิสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภาด้วย

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง