Share  

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเปิดรับสมัครเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

31 ต.ค. 57 -    สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนขอเชิญบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(นักบริหาร ระดับสูง) แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 พ.ย. นี้


สปช.พร้อมรับข้อมูลปฏิรูป 11 ด้านจากทุกภาคส่วนในสังคม

31 ต.ค. 57 -    สปช.พร้อมรับข้อมูลปฏิรูป 11 ด้าน โดยคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปฯ กระทรวงกลาโหม เชิญชวนทุกภาคส่วน ส่งความคิดเห็นข้อเสนอแนะสำหรับการปฏิรูป 11 ด้าน เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ  เดินหน้าคืนความสุขให้คนในชาติ 


สนช. มีมติ รับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม แล้ว พร้อมแนะแยกกองทุนประกันสังคมเป็นอิสระ

31 ต.ค. 57 -           ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติวาระ1 รับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พร้อมเสนอ แยกกองทุนประกันสังคมออกจากส่วนราชการ  เพื่อความเป็นอิสระ และเป็นไปตามกลไกที่เป็นมาตรฐานสากล


สนช.มีมติผ่านวาระ 1 รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ประมง แล้ว

31 ต.ค. 57 -    ที่ประชุม สนช.มีมติผ่านวาระ 1 รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ประมง พ.ศ..แล้ว ด้วยคะแนน เสียง 179 ต่อ 1 เสียง หวังปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประมงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมตั้ง กมธ. 15 คนพิจารณา แปรญัตติภายใน 7 วัน


ที่ประชุม สนช. มีมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.การกีฬาฯ ไว้พิจารณา ด้วยคะแนน 184 เสียง

31 ต.ค. 57 -    ที่ประชุม สนช. มีมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.การกีฬาฯ ไว้พิจารณาด้วยคะแนน 184 เสียง พร้อมตั้งข้อสังเกตเรื่องของการจัดตั้งกองทุนฯ และการได้มาซึ่งกรรมการกองทุน ที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานถูกการเมืองครอบงำและนำเม็ดเงินไปใช้ในทางที่ไม่ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่แท้จริง


พล.อ.เลิศรัตน์ เผย เตรียมนำร่างข้อบังคับการประชุม สปช. เข้าที่ประชุมวันที่ 3 พ.ย. นี้

31 ต.ค. 57 -    ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ระบุ ขณะนี้ร่างข้อบังคับฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เผย วันจันทร์ที่ 3 พ.ย. เตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุม สปช. เพื่อพิจารณา


พล.อ.เลิศรัตน์ เผย ประธาน สปช. ลงนามตั้งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 36 คน 4 พ.ย.นี้

31 ต.ค. 57 -    พล.อ.เลิศรัตน์ เผย ประธาน สปช. ลงนามตั้งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 36 คนภายในวันที่ 4 พ.ย.นี้ ยืนยันรายชื่อไม่มีล็อคสเปก พร้อมระบุไม่จำเป็นต้องทำประชามติ 


สนช.นัดพิจารณาร่างกฎหมาย 9 ฉบับ

31 ต.ค. 57 -    ประธานสภานิติบัญญัติ(สนช.)นัดประชุมเวลา 10.00 น.วันนี้ (31 ต.ค 57)  ให้สมาชิกพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 9 ฉบับ รวมถึงร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ที่กลุ่มผู้ประกันตนจาก 14 องค์การเครือข่าย ร้องขอให้มีการเพิ่มเติมหลักการ


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประธานและรองประธาน สปช.แล้ว

30 ต.ค. 57 -    มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประธานและรองประธาน สปช.แล้ว ด้านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผย มีพิธีรับพระบรมราชโองการในวันจันทร์ที่ 3 พ.ย. เวลา 08.00 น.


สนช.นำผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ ที่วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง

30 ต.ค. 57 -    ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ในนามสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ที่วัดสร้อยทอง เขตบางชื่อ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป