Share  

ปธ.กมธ.ยกร่างฯ รับการยื่นหนังสือสนับสนุนให้คงหลักการกระจายอำนาจและสิทธิชุมชน ในร่างรัฐธรรมนูญ

6 ก.ค. 58 -      ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ รับการยื่นหนังสือจากสภาองค์กรชุมชนตำบลและสภาพัฒนาการเมือง ที่สนับสนุนให้ร่างรัฐธรรมนูญคงหลักการสำคัญเรื่องการกระจายอำนาจและสิทธิชุมชน 


สปช.เห็นชอบรายงาน กมธ.ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติฯ เสนอสร้างพลังเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติภาวะโลกร้อนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

6 ก.ค. 58 -      ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติ 187 เสียง เห็นชอบรายงาน กมธ.ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปช. เสนอสร้างพลังเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติภาวะโลกร้อนให้เข้มแข็งเป็นระบบและยั่งยืน หวังไทยมียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนจัดการภัยพิบัติฯ ได้ครบทุกมิติ


ประธาน สปช. ชี้ โหวตร่างรัฐธรรมนูญ ควรใช้วิธีลงคะแนนเปิดเผย

6 ก.ค. 58 -             ประธาน สปช.  ชี้  โหวตร่างรัฐธรรมนูญ ควรใช้วิธีลงคะแนนเปิดเผย  แต่ถ้าจะใช้วิธีลับต้องแก้ข้อบังคับก่อน  พร้อม ระบุ ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องปรองดอง ของนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์


ผู้แทนชุมชนทับยาง จ.พังงา ยื่น สปช. ค้าน ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน

6 ก.ค. 58 -      ปธ.กมธ.ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปช. รับหนังสือ จากผู้แทนชุมชนทับยาง จ.พังงา ค้าน ร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชน เหตุ เนื้อหาเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมให้ประชาชนจัดการป่าชุมชน 


วันนี้กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะพิจารณามาตรา 96 ที่ว่าด้วยรัฐสภา

6 ก.ค. 58. -     การประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ วันนี้ยังคงพิจารณารายมาตราอย่างต่อเนื่อง เริ่มที่มาตรา 96 ที่ว่าด้วยรัฐสภา คาดจะยังคงหลักการเดิมและคงมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคำเท่านั้น ขณะที่โฆษกกรรมาธิการฯ แจงกรณีกรรมาธิการยกร่างฯ ไม่รายผลต่อที่ประชุม สปช. เพราะมีเวลาจำกัด แต่พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น


สภาการแพทย์แผนไทย ร้อง สนช. หลังไม่ได้รับงบอุดหนุนประจำปี 2559

3 ก.ค. 58 -      รองประธาน สนช. คนที่ 1รับการยื่นหนังสือจาก นายกสภาการแพทย์แผนไทย หลังไม่ได้รับงบอุดหนุนประจำปี 2559  จากรัฐบาล ตามมาตรา 10ของ พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556  


กมธ.ยกร่างฯ ให้การรับรองกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของไทย

3 ก.ค. 58 -      โฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและคณะ  ให้การรับรองกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งเครือรัฐออสเตรเลียด้านการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็นในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของไทย ที่ระบุในภาค 1 หมวด 2 ของร่างรัฐธรรมนูญ


รองนายกรัฐมนตรี เผย รัฐบาลเตรียมเสนอ ชุดร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลลอตแรก 6 ฉบับ ต่อ สนช. ย้ำแก้ไขกฎหมาย กสทช. เพื่อทำให้ดีขึ้น

3 ก.ค. 58 -             รองนายกรัฐมนตรี เผย  รัฐบาลเตรียมเสนอ ชุดร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลลอตแรก 6 ฉบับ ต่อ สนช.  ย้ำแก้ไขกฎหมาย กสทช. เป็นการทำให้ดีขึ้น  ไม่ได้แก้เพราะมีข้อบกพร่อง    พร้อมแจง เสนอเปลี่ยนชื่อกระทรวงไอซีที  เป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อครอบคลุมรอบด้าน รวมไปถึงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน     ด้านสมาชิก สนช.   ชี้  นอกจากความเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่จะได้จากชุดกฎหมายดิจิทัล  แต่ควรมองการเติบโตทุกด้านแบบก้าวกระโดด


สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ยื่น สนช. ค้าน โอนแรงงงานนอกระบบ ม.40 เข้ากองทุนการออมแห่งชาติ

3 ก.ค. 58 -             สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ยื่น กรรมาธิการวิสามัญฯ  สนช.  ค้าน โอนแรงงงานนอกระบบ ม.40เข้ากองทุนการออมแห่งชาติ  เหตุทำให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์น้อยลง   พร้อมย้ำ  กฎหมายไม่ควรนำมาใช้ย้อนหลัง  โดยเฉพาะ เมื่อผลที่เกิดขึ้น ลิดรอนสิทธิอันมีอยู่เดิมของประชาชน   


กมธ.วิสามัญการมีส่วนร่วมฯ เผย ผลสำรวจความเห็นประชาชน 12 จังหวัด พบความเห็นส่วนใหญ่ จะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หากมีการทำประชามติ

3 ก.ค. 58 -             กรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เผย ผลสำรวจความเห็นประชาชนจากเวทีเผยแพร่ร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ  12 จังหวัด  พบ ประชาชน ร้อยละ 52  เห็นว่า ร่างรัฐธรรมนูญมีความเหมาะสม และมีจุดเด่นเรื่องพลเมือง  ขณะที่ความเห็นส่วนใหญ่ จะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หากมีการทำประชามติ   


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป