Share  

สปท. ตั้งคณะ กก.ศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ สอดคล้องร่างรัฐธรรมนูญกำหนด

30 มิ.ย. 59 -    สปท.ตั้งคณะกรรมการศึกษาและจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ สอดคล้องตามที่ร่างรัฐธรรมนูญกำหนด ตั้ง พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ เป็นประธาน หวังให้มีแผนและกฎหมายกำกับ การปฏิรูปประเทศเกิดเป็นรูปธรรม ขณะ โฆษกวิป เผย สัปดาห์หน้า สปท. พิจารณารายงานกลไกบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น 


สปท.พบพรรคเพื่อไทย แจงความคืบหน้าและสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการปฏิรูป พร้อมรับนำข้อเสนอแนะ ที่ขอเปิดกว้างในการแสดงความเห็น

29 มิ.ย. 59 -    รองประธาน สปท. คนที่ 1 นำคณะเดินสายพบพรรคเพื่อไทย ชี้แจงความคืบหน้าและสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ขณะเดียวกันรับข้อเสนอแนะ ที่ขอให้มีการผ่อนคลายกฎและเปิดกว้าง พรรคการเมืองและประชาชนได้แสดงความคิดเห็น


สนช. นัด 28 ก.ค. นี้ แถลงเปิดสำนวน ถอดถอนหรือไม่ถอดถอน นายประชา ประสพดี ออกจาก รมช.มหาดไทย กรณีแทรกแซงคดีทุจริต อดีต ผอ.อต.

30 มิ.ย. 59 – สนช.  นัดประชุม  28 ก.ค. นี้  แถลงเปิดสำนวน ถอดถอนหรือไม่ถอดถอน นายประชา ประสพดี ออกจาก รมช.มหาดไทย กรณีแทรกแซงคดีทุจริต อดีต ผอ.อต. ขณะมีมติอนุญาตให้ผู้ถูกกล่าวหา ยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้  เพราะเป็นประโยชน์  แต่ไม่ตั้งกรรมาธิการสรุปข้อเท็จจริง เพราะไม่ซับซ้อน


ศาลรัฐธรรมนูญ มติเอกฉันท์ พรบ.ประชามติ ม.61 วรรคสอง ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

29มิ.ย.59 –  องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัย พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 มาตรา 61วรรคสอง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557มาตรา 4เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน


รองประธาน สปท. คนที่ 1 นำคณะเดินสายพบพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมรับข้อห่วงใยเรื่องความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และความชัดเจนหลักคิดการปฏิรูป

29 มิ.ย. 59 -    รองประธาน สปท. นำคณะเดินสายพบพรรคประชาธิปัตย์ ชี้แจงความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศ  พร้อมรับข้อห่วงใยเรื่องความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และความชัดเจนหลักคิดการปฏิรูป 


ปธ.สนช.หารือทวิภาคีกับประธานสภาฯ และประธานาธิบดี สาธารณรัฐเบรารุส ในโอกาสเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการ มุ่งสร้างความร่วมมือฝ่ายนิติบัญญัตินำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสองประเทศ

29 มิ.ย. 59 -    ประธาน สนช. หารือทวิภาคี กับประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานาธิบดี สาธารณรัฐเบรารุส ในโอกาสเดินทางไปเยือนอย่างเป็นทางการ มุ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการตรวจตนเข้าเมือง การคมนาคม พร้อมขอให้ไทยเร่งพิจารณาความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจ หวังนำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมการค้าและการลงทุนของทั้งสองประเทศ


กกต.เชิญชวนประชวนประชน ติดตาม “รายการ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ”

29 มิ.ย. 59 -    กกต. เชิญชวนประชวนประชนติดตามข้อมูลและทำความเข้าใจการออกเสียงประชามติ “รายการ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 17.30-18.00 น. และสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สถานีต่าง ๆ


กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม และร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม มีมติให้ พล.อ. สกนธ์ สัจจานิตย์ เป็นประธาน

29 มิ.ย. 59 - กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม และร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม มีมติให้ พล.อ. สกนธ์ สัจจานิตย์ เป็นประธาน กำหนดเชิญหน่วยงานที่เสนอแก้ไขกฎหมาย รวมถึงภาคประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเข้าให้ข้อมูล


สนช.เริ่มกระบวนการถอดถอน นายประชา ประสพดี กรณี แทรกแซงการทำงานบอร์ดองค์การตลาด สัปดาห์นี้ ส่วนกรณีศาล รธน.นัดอ่านคำวินิจฉัย มาตรา 61 วรรคสอง สนช.เตรียมความพร้อมไว้แล้ว

28 มิ.ย. 59 -    โฆษก วิป สนช. เผย สนช.เริ่มกระบวนการพิจารณาถอดถอน นายประชา ประสพดี อดีต รมช.มหาดไทย แทรกแซงการทำงานบอร์ดองค์การตลาด สัปดาห์นี้(วันที่ 30 มิ.ย.) พร้อมพิจารณาร่างกฎหมาย 3 ฉบับ เกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนคำวินิจฉัยมาตรา 61 วรรคสอง พ.ร.บ.ประชามติ ออกมาเช่นไร สนช.เตรียมความพร้อมไว้แล้ว


อนุ กมธ.ด้านสหกรณ์ สนช. รับการยื่นเรื่องเสนอจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพสหกรณ์ จากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

28 มิ.ย. 59 -     อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์ฯ สนช. รับเรื่องจากกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ที่เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพสหกรณ์ พร้อมตั้งธนาคาร เพื่อดูแลสมาชิกอย่างเป็นธรรม 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป