Share  

ปธ.สปช.รับยื่นข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศจาก ปพช.

24 พ.ย. 57 -    ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ รับการยื่นข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปประเทศ จากกลุ่มปฎิรูปประเทศไทยเพื่อประชาชน (ปพช.) ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อนำไปใช้พิจารณาประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญ


สปช.รับข้อเสนอปฏิรูปด้านแรงงาน 11 ข้อ จากคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

24 พ.ย. 57 -    พลโทเดชา ปุญญบาล สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ รับยื่นข้อเสนอนโยบายปฏิรูปประเทศ ด้านแรงงาน 11 ข้อ จากคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ที่กลุ่มต้องการให้บรรจุลงในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่


ปธ.สปช. มั่นใจ กระแสต่อต้านรัฐบาลไม่กระทบการเดินหน้าปฎิรูปประเทศ

24 พ.ย. 57 -    ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เผย ความคิดเห็นของประชาชนที่เสนอแนะผ่านมายัง สปช.ครอบคลุมทุกด้าน ย้ำ กระแสต่อต้านการทำงานของรัฐบาล และ คสช. ไม่กระทบการเดินหน้าปฏิรูปประเทศ


ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานสภาชาติพันธุ์ฯ แห่งสหภาพเมียนมาร์

24 พ.ย. 57 -    ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองประธานสภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หวังกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น


ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในสัปดาห์แรก ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่ต้องการให้แก้ปัญหาการทุจริต ให้ประชาชนถอดถอนรัฐบาลได้

24 พ.ย. 57 -           ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อรับฟังเสียงประชาชนในสัปดาห์แรกมีประชาชนสนใจเป็นจำนวนมาก  ส่วนใหญ่ต้องการให้แก้ปัญหาการทุจริต  ปฏิรูปการเมือง โดยเฉพาะให้ประชาชนสามารถถอดถอนรัฐบาลได้


ประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ให้การรับรองประธานสภาชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

24 พ.ย. 57 -    ประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ให้การรับรองประธานสภาชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมใช้โอกาสชี้แจงถึงความคืบหน้าและกรอบเวลาปฏิรูปประเทศ ด้าน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ชื่นชมการดำเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมเสนอแนะให้การรับฟังความคิดเห็นของไทยเป็นไปอย่างรอบด้าน 


กรรมาธิการปฏิรูปสังคมฯ สปช. เตรียมเสนอแนวคิดปฏิรูป 3 ระดับ

24 พ.ย. 57 -           กรรมาธิการปฏิรูปสังคมฯ สปช. เตรียมเสนอแนวคิดปฏิรูป 3 ระดับ  ยกร่างรัฐธรรมนูญส่วนสังคม  เร่งตรากฎหมายสร้างกลไกเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น  พร้อมนำเสนอ ข้อเสนอแนะที่รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการทางสังคมที่ทำได้ทันที


ประธาน สนช. เผย ยังไม่มีการหารือกำหนดวันแถลงเปิดคดีถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

24 พ.ย. 57-     ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เผย ยังไม่มีการหารือเรื่องกำหนดวันแถลงเปิดคดีถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ระบุ ทั้ง 2 ฝ่ายต้องหารือเพื่อให้วันและเวลาตรงกัน ย้ำ สมาชิก สนช. ที่ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลสามารถทำหน้าที่ได้ แต่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมพิจารณาคดีถอดถอนอดีต 38 ส.ว.


สนช.จัดโครงการ “สมาชิก สนช.พบประชาชน” เปิดรับฟังความเห็นประชาชน

22 พ.ย. 57-     สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการ “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน” เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ด้านสมาชิก สนช.ระบุ การปฏิรูปประเทศครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีในการออกแบบรัฐธรรมนูญที่สอดคล้องกับสังคมไทย


รองประธาน สนช.เปิดโครงการ “สมาชิก สนช.พบประชาชน” ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน

22 พ.ย. 57-     รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการ “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน” ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน พร้อมเปิดรับฟังความเห็นนำมาปฏิรูปประเทศ ระบุ ประชาชนทุกคนมีส่วนสำคัญนำพาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งสู่ประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป