Share  

สปท.ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

6 ธ.ค. 59 -      สปท. ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 หลังรับทราบพระราชโองการประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย  ประกาศ สนช. อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ และหนังสือจากสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้แล้วตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์


ที่ประชุม สปท.เห็นชอบรายงาน "การปฏิรูปการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า"

6 ธ.ค. 59 - ที่ประชุม สปท. เห็นชอบรายงาน "การปฏิรูปการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า"  หวังใช้เป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน กระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่นในรัศมีรอบโรงไฟฟ้าให้ได้รับประโยชน์จากกองทุนอย่างแท้จริง


พระราชาผู้เป็นพลังแห่งแผ่นดิน สู่ภูมิราชธรรมสืบสานศาสตร์พระราชา

6 ธ.ค. 59-  พระราชาผู้เป็นพลังแห่งแผ่นดิน   สู่ภูมิราชธรรมสืบสานศาสตร์พระราชา ดั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9  ทรงริเริ่ม คิดค้น  และพระราชทานไว้ตลอดรัชสมัย ทรงราชย์ 70 ปี ...  รอยทางที่สร้างไว้ เพื่อให้พสกนิกรเดินตามรอยพระราชา  สานต่อพระราชปณิธานให้เป็นจริง


โฆษก กรธ. ยืนยัน สมาชิก สนช. ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในหน่วยงานรัฐ ไม่ขาดคุณสมบัติ ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

2 ธ.ค.59 โฆษก กรธ. ยืนยัน สมาชิก สนช. ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในหน่วยงานรัฐ กรรมการในรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาท้องถิ่นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไม่ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เหตุได้รับการยกเว้นบทเฉพาะกาล


ประธาน กรธ.ยืนยัน รธน.ฉบับใหม่ไม่กระทบคุณสมบัติสมาชิก สนช.

2 ธ.ค.59 – ประธาน กรธ. ยืนยัน รัฐธรรมนูญฉบับใหม่  ไม่กระทบต่อคุณสมบัติ สมาชิก สนช.  เว้นผู้เคยถูกจำคุกหรือทุจริต  ระบุ นักการเมืองแจ้งความเห็นต่อ กรธ. ขอปรับแก้กฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองได้ หากมองว่าให้เวลาน้อย   ย้ำ อย่ากังวลเรื่องปลดล็อคทำกิจกรรมทางการเมือง เพราะ คสช. พิจารณาอยู่


ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10

1 ธ.ค. 59 - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง อัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์

 


ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

1ธ.ค.59 - ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 


ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร องค์รัชทายาท เสด็จฯ ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ สืบราชสันตติวงศ์

1 ธ.ค. 59 -  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร องค์รัชทายาท เสด็จฯ ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ สืบราชสันตติวงศ์


ประธาน สนช. ระบุขั้นตอนอัญเชิญองค์พระรัชทายาทเพื่อสืบราชสันตติวงศ์ของ สนช. สมบูรณ์แล้ว

1 ธ.ค.59 –ประธานสนช. ระบุขั้นตอนการอัญเชิญองค์พระรัชทายาทเพื่อสืบราชสันตติวงศ์ในส่วนของสนช.ครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว


ประธาน กรธ. ยืนยันพร้อมเปิดเนื้อหาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองสัปดาห์หน้า

1 ธ.ค.59 - ประธาน กรธ. เผยเตรียมเปิดเผยเนื้อหาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง สัปดาห์หน้า ขณะที่ปฏิเสธแสดงความเห็นประธาน ป.ป.ช.อาจเข้าข่ายขาดคุณสมบัติเป็นกรรมการองค์กรอิสระ ระบุเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาวินิจฉัย


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป