Share  

ที่ประชุม สนช. ประกาศให้ร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย-สหรัฐฯ ใช้เป็นกฎหมาย

24 ส.ค. 60 - ที่ประชุม สนช. มีมติประกาศให้ร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ใช้เป็นกฎหมาย


มติ สนช. 189 เสียง เห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทยฯ เป็นกฎหมาย

24 ส.ค. 60- สนช.มีมติ 189 เสียง เห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่) พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย หวังส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านกีฬาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเป็นเอกภาพและความต่อเนื่องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง ยืนยันไม่มีกฎหมายห้ามเจ้าหน้าที่รัฐมีคู่สมรสที่ไม่จดทะเบียนเข้าสู่ สนช.

23 ส.ค.60 – รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง ยืนยันไม่มีกฎหมายห้ามเจ้าหน้าที่รัฐมีคู่สมรสที่ไม่จดทะเบียนเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ระบุร่างกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เอาผิดถึงคู่สมรสที่ไม่จดทะเบียนด้วย หวังเอาผิดนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐใช้วิธีจดทะเบียนหย่าเพื่อหลบเลี่ยงความผิด


รองปธ. สนช. คนที่ 1 รับยื่นข้อสรุปผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs หลัง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ ประกาศใช้

23 ส.ค. 60 -   รองประธาน สนช. คนที่ 1 รับยื่นข้อสรูปผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs และข้อเสนอแนะ หลังการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560พร้อมเรียกร้องภาครัฐช่วยผ่อนปรนกฎระเบียบกับผู้ประกอบกิจการ SMEs ให้สามารถประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอด


ประธาน สนช. เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมเข้าร่วมการประชุม AIPA ครั้งที่ 38 พร้อมเตรียมเปิดตัวตราไปรณียากรที่ระลึกครบรอบ 40 ปี AIPA

22 ส.ค. 60 – ประธาน สนช. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประชุม AIPAครั้งที่ 38 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ วันที่ 14-20 ก.ย. นี้ พร้อมเตรียมเปิดตัวตราไปรษณียากรที่ระลึกครบรอบ 40 ปี AIPAวันศุกร์ที่ 1 ก.ย. ที่รัฐสภา


เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดูการสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนของ กกต. ก่อนนำมาใช้ลงคะแนนเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมฯ 11 ก.ย.นี้

22 ส.ค. 60 - เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ดูการสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์   รุ่นที่ 4 ของ กกต. ก่อนนำมาใช้ลงคะแนนเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมฯ 11 ก.ย.นี้ ขณะประธานกรรมการอำนวยการคัดเลือกข้าราชการฯ เชื่อ เครื่องดังกล่าวจะทำให้การประเมินผลรวดเร็วและแม่นยำ


คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2560

22 ส.ค.60 - คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า เผย ผลงานชนะเลิศได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2560 ประเภทเรื่องสั้น คือ "ภาพที่คอมโพสิชั่น (ไม่เคย) ลงตัว" ส่วนประเภทบทกวี ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลวันที่ 19 กันยายน 2560


โฆษก กรธ. เผยเตรียมส่งร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ สนช. 28 ส.ค.นี้

21ส.ค.60 – โฆษก กรธ. เผยเตรียมส่งร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ สนช. 28 ส.ค.นี้ พร้อมกำหนดให้ผู้ว่า สตง. มีอำนาจตรวจสอบเงินแผ่นดิน ขณะที่ คตง.ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะมั่นใจ คตง. ชุดใหม่ ไม่ถูกเซ็ตซีโร่


รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับมอบตู้โทรศัพท์ช่วยชีวิต จากบริษัท ทีโอทีฯ และ สพฉ.

21 ส.ค. 60 – รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับมอบตู้โทรศัพท์ช่วยชีวิต ( Telephone + AED )และเครื่องช็อกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) 5 เครื่อง จากบริษัท ทีโอทีฯ และ สพฉ. หวังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชนที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 


สนง.สผ. จัดโครงการปล่อยเต่าทะเลและปลูกป่าสร้างบ้านให้สัตว์ทะเล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ จังหวัดระยอง

21 ส.ค. 60  -   สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการปล่อยเต่าทะเลและปลูกป่าสร้างบ้านให้สัตว์ทะเล เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถฯ  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เกาะมันใน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป