Share  

รองประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ระบุ สปช.ทิชา ลาออก ไม่กระทบการทำงาน

1 มี.ค. 58-              รองประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เผย  สปช.ทิชา ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ไม่กระทบการทำงาน  


รองประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ระบุ การสร้างพลเมืองให้เข้มแข็งเป็นรากฐานสำคัญสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง

1 มี.ค. 58-              รองประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เปิดการสัมมนา เรื่อง “สานพลังร่วมสร้างสมัชชาพลเมือง” ระบุ การสร้างพลเมืองให้เข้มแข็งเป็นรากฐานสำคัญสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรับผิดชอบต่อการดำเนินงานทางการเมืองด้วยศักยภาพของภาคประชาชน


ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ระบุ เสียดายการลาออกของ นางทิชา ณ นคร เชื่อมีจุดยืน

28 ก.พ. 58 - ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ระบุ เสียดายการลาออกจากกรรมาธิการของ นางทิชา ณ นคร เชื่อมีจุดยืน ดีใจได้ร่วมงาน ส่วนผู้จะเข้าทำหน้าที่แทนมีชื่อยู่ในบัญชีลำดับถัดไป คือ นายนันทวัฒน์ บรมานันท์


ปธ.กมธ.ยกร่างฯ ระบุ ยกร่างยึด 4 เจตนารมณ์หลัก สร้างพลเมืองเป็นใหญ่ การเมืองใสสะอาดและสมดุล หนุนสังคมเป็นธรรม และนำชาติสู่สันติ พร้อมเตรียมเสนอความเห็นทำประชามติก่อนประกาศใช้

28 ก.พ. 58 - นายบวรศักดิ์ เผย ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ตามเจตนารมณ์ 4 ประการ สร้างพลเมืองเป็นใหญ่ การเมืองใสสะอาดและสมดุล หนุนสังคมเป็นธรรม และนำชาติสู่สันติ พร้อมระบุ คาดไว้แล้วก่อนหน้าการกำหนดส่วนที่เกี่ยวกับนักการเมืองต้องมีเสียงสะท้อนหนัก ขณะเตรียมเสนอความเห็น รัฐบาลและ คสช. ทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ


โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เผย ร่างรัฐธรรมนูญมีจำนวน 310 มาตรา ไม่รวมบทเฉพาะกาล ขณะปฏิเสธให้ความเห็น กรณี นางทิชา กรรมาธิการขอลาออก

28 ก.พ. 58 - คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เผย ขณะนี้ร่างรัฐธรรมนูญมีจำนวน 310 มาตรา ไม่รวมบทเฉพาะกาล พร้อมกำหนดตั้งสภาตรวจสอบภาคพลเมืองในแต่ละจังหวัด ให้เข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในจังหวัดของตน ขณะ นายคำนูณ โฆษกกรรมาธิการ ปฏิเสธให้ความเห็น กรณี นางทิชา ณ นคร กรรมาธิการ ขอลาออก


ประธาน สปช. นัดประชุม 2-3 มี.ค. เพื่อพิจารณารายงานการศึกษา เรื่องสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและร่างพระราชบัญญัติคุณธรรมแห่งชาติ

28 ก.พ. 58 -    ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. มีคำสั่งนัดประชุม สปช. ในวันที่ 2 และ 3 มีนาคม 2558 เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. โดยมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณารายงานการศึกษา เรื่องสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ร่างพระราชบัญญัติคุณธรรมแห่งชาติ รวมถึงการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย


คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา สนช. จัดสัมมนา “หลักการทำความดีของศาสนาต่างๆ” ทั้ง 5 ศาสนาที่ทางราชการให้การรับรอง

28 ก.พ. 58 -    คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา สนช. จัดสัมมนา “หลักการทำความดีของศาสนาต่างๆ” หวังส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำความดีของศาสนาอย่างถูกต้อง


กมธ.ยกร่างฯ เปิดทางให้ประชาชนเข้าชื่อ 5 หมื่นคน ขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ พร้อมกำหนดให้มีการประเมินรัฐธรรมนูญทุก 5 ปี

27 ก.พ. 58 - คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กำหนดให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้หากเป็นไปเพื่อประกันสิทธิเสรีภาพพลเมืองทางการเมือง การเงินการคลังของประเทศ และการถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหารกับนิติบัญญัติ พร้อมเพิ่มให้ประชาชน 5หมื่นคน สามารถเข้าชื่อขอแก้ไข และมีการประเมินผลรัฐธรรมนูญทุก 5 ปีโดยผู้ทรงคุณวุฒิอิสระที่มาจาก ส.ส ส.ว. ครม. ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ


ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พอใจการประชุมนอกสถานที่ ทำให้พิจารณาได้หลายมาตราโดยเฉพาะประเด็นนักการเมืองแล้วเสร็จ

28 ก.พ. 58 - ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พอใจภาพรวมการประชุมนอกสถานที่ ทำให้พิจารณายกร่างรายมาตราได้จำนวนมาก โดยเฉพาะส่วนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับสภาและระบบผู้แทนที่ดี คาดวันนี้พิจารณาเสร็จสิ้นเหลือเพียงบทเฉพาะกาลกลับไปพิจารณาต่อที่ กทม.


กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ สร้างบทบัญญัติแก้ไขจุดอ่อนทางการเมืองในอดีต พร้อมให้อำนาจทหารประกาศใช้กฎอัยการศึกเมื่อมีความจำเป็น

27 ก.พ. 58 - กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กำหนดมาตรการแก้ไขจุดอ่อนทางการเมืองในอดีต ระบุให้ปลัดกระทรวงเป็นรัฐบาลรักษาการ ทำหน้าที่นายกฯ และคณะรัฐมนตรี ให้มีการตราพระราชกำหนดเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนพร้อมให้อำนาจสมาชิกรัฐสภาส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความก่อนได้ ขณะกำหนดกลไกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ทหารประกาศใช้กฎอัยการศึกได้ตามกฎหมาย


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป