Share  

รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง ระบุ ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการนำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

29 เม.ย. 60 - รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ระบุ ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการนำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน


การประชุม Radio Asia 2017 Conference ปิดฉากแล้ว พบกันใหม่ปีหน้าที่ฟิลิปปินส์

28 เม.ย.60- การประชุม Radio Asia 2017 Conference การประชุมประจำปีด้านวิทยุกระจายเสียงในระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ABU) เสร็จสิ้นแล้ว ที่ประชุมต่างแลกเปลี่ยนวิทยาการเทคโนโลยีด้านวิทยุกระจายเสียงและการสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้อง หวังสร้างความตื่นตัวให้กับวงการวิทยุ นําไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์งานวิทยุด้วยใจรัก ขณะการประชุมครั้งหน้า Radio Asia 2018 Conference จะจัดขึ้น ณ ประเทศฟิลิปปินส์


ประธาน กรธ. แจงกรณีให้สัดส่วนผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสอดคล้องกับสัดส่วนวุฒิสภา เดินหน้าปฏิรูปและขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ ไปในทิศทางเดียวกัน

28 เม.ย. 60 - ประธาน กรธ. แจงกรณีให้สัดส่วนผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  เพื่อให้การปฏิรูป และการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และสอดคล้องกับสัดสวนวุฒิสภา  ในระยะ 5 ปีแรก ตามรัฐธรรมนูญกำหนด    


กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ ยืนยันเปิดโอกาสตัวแทนภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ

28เม.ย.60 – โฆษก กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ เผยกรอบการดำเนินงาน ระบุแล้วเสร็จภายใน 18 มิถุนายนนี้ ยืนยันเปิดช่องให้ตัวแทนภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ


ที่ประชุม ABU แนะ แนวทางการนำเสนอเนื้อหารายการเด็กควรสอดคล้องกับกิจวัตรประจำวันของเด็ก

27 เม.ย.60- ที่ประชุม ABU แนะ แนวทางการนำเสนอเนื้อหารายการเด็กควรสอดคล้องกับกิจวัตรประจำวันของเด็ก พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางเผยแพร่ที่หลากหลาย


สนช.สำรวจแปลงปลูกป่าชายเลน จ.จันทบุรี

27 เม.ย. 60 - คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ ลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกป่าชายเลน เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดจันทบุรี พร้อมเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ ในวันที่ 19 พฤษภาคมนี้


ประธาน กรธ. แนะองค์กรสื่อชี้แจงเหตุผล หากไม่เห็นด้วยจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อสารมวลชนแห่งชาติ

27 เม.ย.60 – ประธาน กรธ. แนะองค์กรสื่อชี้แจงเหตุผล หากไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ พร้อมเสนอวิธีการกำกับดูแลกันเอง พร้อมระบุ แนวทางการออกใบอนุญาตวิชาชีพไม่เป็นการครอบงำสื่อ


รองประธาน สนช. คนที่ 1 ให้การรับรองกรรมาธิการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาจอร์แดน– ไทย มุ่งพัฒนาความสัมพันธ์รัฐสภาสองประเทศ

27 เม.ย.60 -    รองประธาน สนช. คนที่ 1 พร้อมคณะกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – จอร์แดน ให้การรับรอง คณะกรรมาธิการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาจอร์แดนไทย เดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของรัฐสภาสองประเทศ พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศของไทยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง


โฆษก กรธ. รับยื่นหนังสือจากนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ ขอให้พิจารณาปรับแก้ 2 ประเด็นสำคัญในร่างกฎหมายลูกว่าด้วย ป.ป.ช.

27 เม.ย.60 – โฆษก กรธ. รับยื่นหนังสือจากนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ขอให้พิจารณาปรับแก้ไข 2 ประเด็นสำคัญในร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... หวังสร้างความเป็นธรรมให้กับข้าราชการผู้ถูกกล่าวหา


รองประธานสปท. คนที่หนึ่ง ยืนยัน หากร่างกฎหมายจริยธรรมสื่อ ขัดหลักสิทธิเสรีภาพ ก็ไม่สามารถมีผลบังคับใช้ได้

27 เม.ย. 60 -  รองประธานสปท. คนที่หนึ่ง ระบุ  วิป สปท.  เตรียมพิจารณาจะบรรจุรายงาน พ.ร.บ.จริยธรรมสื่อ เข้าที่ประชุม สปท. หรือไม่    ยืนยันหากขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพ  หรือหลักสากล  ก็ไม่สามารถมีผลบังคับใช้ได้


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป