Share  

กกต. เข้าพบ กรธ. ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล แอพพลิเคชั่น “ฉลาดรู้ประชามติ” ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่ 16 พฤษภาคม นี้

3 พ.ค. 59 -   กกต. เข้าพบ ประธาน กรธ.  ให้ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล แอพพลิเคชั่น “ฉลาดรู้ประชามติ” ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่ 16 พฤษภาคม นี้  ขณะ 17 พ.ค. จะเชิญ ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี  สนช.   กรธ. และ กสทช. เข้าร่วมหารือเพื่อกำหนดผังรายการที่จะเผยแพร่สาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ


ประธาน กรธ. เผยเตรียมความพร้อมลงพื้นที่เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ขอทุกฝ่ายแสดงความเห็นไม่บิดเบือนใส่ร้าย

3 พ.ค. 59 -   ประธาน กรธ. ระบุ กรธ. เตรียมความพร้อมลงพื้นที่เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ไม่กังวลจะมีกลุ่มต่อต้านระหว่างการลงพื้นที่  พร้อมขอให้แสดงความเห็นที่ไม่บิดเบือน ใส่ร้าย


สนช. ร่วมกับ กรธ. ลงพื้นที่ชี้แจงเนื้อหาในรัฐธรรมนูญ พร้อมแนะ กกต.อย่าเข้มเกินเหตุ หวั่นเกิดกระแสต่อต้าน

3 พ.ค. 59 - สนช. ร่วมกับ กรธ. ลงพื้นที่ชี้แจงเนื้อหาในรัฐธรรมนูญ  เริ่ม 11 พ.ค. นี้  พร้อมแนะ กกต.อย่าเข้มเกินเหตุ  หวั่นเกิดกระแสต่อต้าน 


กรธ. แจงเนื้อหาสาระร่างรัฐธรรมนูญต่อทูตานุทูต และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ และยืนยันความพร้อมร่างรัฐธรรมนูญ กับการเดินหน้าเข้าสู่การออกเสียงประชามติ 7 ส.ค. 59

3 พ.ค. 59 - กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  แจงคณะทูตานุทูต และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ  ย้ำ เนื้อหาสาระร่างรัฐธรรมนูญสอดคล้องกับสถานการณ์และวัฒนธรรมของประเทศ   และยืนยันความพร้อม เดินหน้าเข้าสู่การออกเสียงประชามติ 7 ส.ค.  นี้  ที่คำนึงถึงฉันทามติของประชาชนเป็นสำคัญ


รองประธาน สปท. คนที่หนึ่ง ชื่นชมเนื้อหาละครเวที “The last station สถานีปลายทาง” สะท้อนการอยู่ร่วมกันบนความต่าง แต่ไม่แตกแยก

2 พ.ค. 59 – รองประธาน สปท. คนที่หนึ่ง ชื่นชมเนื้อหาละครเวที “The last station สถานีปลายทาง” ของนักศึกษาหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า  ที่สะท้อนการอยู่ร่วมกันบนความต่าง แต่ไม่แตกแยก  


สนง.เลขาธิการวุฒิสภา เตรียมจัดสัมมนา การติดตามการบังคับใช้ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557 (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์)

2 พ.ค. 59 - สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เตรียมจัดสัมมนา การติดตามการบังคับใช้ พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557 (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์) 16 พ.ค.นี้ หวังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว


กรธ. ร่วมกับ กทม. คัดอาสาสมัคร กว่า 4000 คน เคาะประตู แจงรายละเอียดทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชน

2 พ.ค. 59 -  โฆษก กรธ. ร่วมกับ กทม. เตรียมคัด อาสาสมัครชุมชน กว่า 4,000 คน  เคาะประตูบ้าน ชี้แจงรายละเอียดทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ  ทั่วกรุง  2,063 ชุมชน


กมธ.สนช. จัดเสวนา ระดมความเห็นหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ ที่สร้างผลเสียหายกับระบบราชการไทย ได้อย่างเป็นรูปธรรม

2  พ.ค. 59 – คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยฯ สนช.  จัดเสวนาระดมความเห็น หวังหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ ที่สร้างผลเสียหายกับระบบราชการไทย ได้อย่างเป็นรูปธรรม


สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาจัดกิจกรรมพบผู้ฟังและผู้ชมชาวสุราษฎร์ธานี มุ่งเป็นสื่อสาธารณะเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ

30 เม.ย. 59- สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากชาวสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ฟังและผู้ชมรายการของสถานีฯ เป็นจำนวนมาก โดยต่างร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนางานของสถานีฯ ที่มุ่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง และเป็นสื่อสาธารณะเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ 


ตัวแทนสื่อและภาคประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มองสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา มีความน่าสนใจในการนำเสนอเนื้อหาด้านนิติบัญญัติ แนะเพิ่มความหลากหลาย

30 เม.ย. 59- ตัวแทนสื่อและภาคประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มองสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา มีความน่าสนใจในการนำเสนอเนื้อหาด้านนิติบัญญัติ พร้อมแนะเพิ่มความหลากหลายและปลูกฝังกระบวนการนิติบัญญัติให้เยาวชนเข้าใจง่าย


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป