Share  

เริ่มขึ้นแล้ว มหกรรมคอนเสิร์ตสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป “เพลงรัก เพลงสนุก คืนความสุขให้ประชาชน”ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก

25 ก.ค. 57 -    ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคอนเสิร์ตสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป “เพลงรัก เพลงสนุก คืนความสุขให้ประชาชน” โดยมีตัวแทนส่วนราชการ ประชาชนและ ศิลปินจากค่ายต่าง ๆ ร่วมบรรยากาศ


งานมหกรรมคอนเสิร์ตสร้างความปรองดองฯ“เพลงรัก เพลงสนุก คืนความสุขให้ประชาชน”ปรองดองสนามหลวงวันแรก สุดคึกคัก ประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก

25 ก.ค. 57 -    งานมหกรรมคอนเสิร์ตสร้างความปรองดองฯ “เพลงรัก เพลงสนุก คืนความสุขให้ประชาชน” สุดคึกคัก ประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก


ขอเชิญประชาชนร่วมงานมหกรรมคอนเสิร์ตสร้างความปรองดองฯ “เพลงรัก เพลงสนุก คืนความสุขให้ประชาชน” เย็นนี้ ที่อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก

25 ก.ค. 57 -    สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานมหกรรมคอนเสิร์ตสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป “เพลงรัก เพลงสนุก คืนความสุขให้ประชาชน”ที่อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก พบกับดารา นักร้อง นักแสดง จำนวนมาก พร้อมร่วมกิจกรรมรับของขวัญของรางวัล ได้ตั้งแต่ 16.00 น.


เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมการเดินหน้าสร้างรัฐสภาแห่งใหม่

24 ก.ค. 57- เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระบุโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่มีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินการโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักเลขาธิการวุฒิสภา พร้อม เดินหน้าทำงานทันทีที่มีการตั้ง สนช. และ สปช.

24 ก.ค. 57 -           สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักเลขาธิการวุฒิสภา พร้อม เดินหน้าทำงานทันทีที่มีการตั้ง สนช. และ สปช. ส่วนข้อบังคับการประชุมได้ร่างไว้เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการปรับแก้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)


คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เดินหน้าปรับหลักสูตร ให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง ตามแนวนโยบาย คสช. มั่นใจเริ่มการเรียนการสอนได้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษานี้

24 ก.ค. 57 -    ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ตั้งอนุกรรมการ 3 คณะ เดินหน้าปรับหลักสูตร วิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง มั่นใจเริ่มการเรียนการสอนได้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษานี้


เลขาธิการวุฒิสภา เตรียมพร้อมรับการประชุม สนช.แล้ว

24 ก.ค. 57- เลขาธิการวุฒิสภา ยืนยันเตรียมพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ส่วนร่างข้อบังคับการประชุมอยู่ระหว่างการปรับแก้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)


ฝ่ายกฏหมาย คสช. แจงรายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ระบุ เนื้อหาไม่มีข้อห้ามหัวหน้า คสช. เป็น นายกฯ

23 ก.ค. 57 -    ฝ่ายกฏหมาย คสช. ชี้แจงรายละเอียด รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ระบุ เป็นไปตามโรดแมพที่เสนอต่อประชาชน ยืนยัน เนื้อหาและการแต่งตั้ง ให้อำนาจ สนช. นายกฯ ครม. สภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และ คสช. เปรียบเป็นแม่น้ำ 5 สาย ที่ไหลได้คล่องจากต้นทางรัฐธรรมนูญ คาด 1 ปีเศษมีรัฐธรรมนูญถาวรใช้ ได้เลือกตั้ง


เปิดเนื้อหารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

23 ก.ค. 57 -    เปิดเนื้อหารัฐธรรมนูญที่มีผลบังคับใช้ชั่วคราว ก่อนเข้าสู่เมืองไทยยุคปฏิรูปตามโรดแมพระยะ 2 ของ คสช. กำหนดให้ผู้มีความรู้ความสามารถจากทุกภาคส่วนได้เข้าทำหน้าที่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 200 คน นายกฯ และคณะรัฐมนตรี 35 ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาปฏิรูป 250 คน วางกรอบ 11 ด้าน พร้อมตั้งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใน 120 วัน 


เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเดินหน้ารับสภาปฏิรูป และสภานิติบัญญัติชาติ

23 ก.ค. 57- เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเดินหน้ารับสภาปฏิรูป และสภานิติบัญญัติ หลัง ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว มีผลบังคับใช้ ขณะเดียวกันต้องรอฟังคำแถลงรายละเอียดจาก คสช.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป