Share  

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ทวงถามหนี้ เลือก “มนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด” นั่งตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ

1 ก.ย. 57. -     ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทวงถามหนี้เลือก “มนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด” นั่งตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการพร้อมมีมตินัดประชุมเป็นประจำทุกวันจันทร์ เวลา 13.30 น.


คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ มีมติประชุมทุกบ่ายวันจันทร์ เพื่อเร่งพิจารณากฎหมายให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

1 ก.ย. 57. -     คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกรรมาธิการ พร้อมเผยทุกบ่ายวันจันทร์จะประชุมกรรมาธิการเพื่อเร่งพิจารณากฎหมายให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา


กมธ.งบ 58 พิจารณางบวันสุดท้ายปรับลดงบกว่า 4,774 ล้านบาท

1 ก.ย. 57-       กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 58เผย ภาพรวมการพิจารณางบฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยปรับลดงบกว่า 4,774 ล้านบาท ขณะที่พรุ่งนี้ (2 ก.ย.57) กมธ.จะพิจารณาตรวจสอบเกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของแต่ละหน่วยงาน ก่อนเข้าสู่การพิจารณางบประมาณวาระที่ 2 และ 3 ต่อไป


ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย เลือก “พ.ต.ท.พงษ์ชัย” เป็นประธานคณะกรรมาธิการ

1 ก.ย. 57. -     การประชุมนัดแรกของคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย มีมติเลือก “พ.ต.ท.พงษ์ชัย” เป็นประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเข้าชี้แจงต่อประชุมในคราวต่อไป


สนง.สผ. จัดงานวันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายนนี้

1 ก.ย. 57–     สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดงาน “วันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน”ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายนนี้ หวังพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักงานฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


กมธ.งบ 58 เชิญส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และกลุ่มจังหวัดเข้าชี้แจง

1 ก.ย. 57-  การประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 เชิญส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พร้อมด้วยจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เข้าชี้แจง ขณะที่พรุ่งนี้ (2 ก.ย.57) คณะอนุกรรมาธิการฯ เตรียมพิจารณารายการแปรญัตติเพิ่มก่อนส่งต่อคณะกรรมาธิการฯชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้ง


กมธ.งบประมาณ พิจารณางบปี 58 เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้ปรับลดงบลงถึง 4,100 ล้านบาท

29 ส.ค. 57- กมธ.งบประมาณ เผยพิจารณางบประมาณปี 58 ครบทุกหน่วยงานแล้ว เบื้องต้นปรัดลดลง 4,100 ล้านบาท เหตุเพราะกระทรวงไม่มีความสามารถชำระหนี้เดิมมีภาระหนี้ผูกพันมาตั้งแต่ปี 56


สนช.เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติ สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

29 ส.ค. 57 -    นายกล้านรงค์ จันทิก เชิญชวนบุคคลผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 2 คน ระหว่างวันที่ 1- 8 ก.ย. นี้


ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ สนช. ชี้ ต้องเพิ่มโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำผิดกฎหมายทวงหนี้

29 ส.ค. 57 -           ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติทวงหนี้แล้ว  โดยกระทรวงการคลังย้ำ มีบทบัญญัติครอบคลุมการทวงหนี้ผ่านโซเชียล เอาผิดเจ้าหนี้ที่ทำลูกหนี้เสียหาย  ขณะที่ สนช. ชี้ ต้องเพิ่มโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำผิดกฎหมายทวงหนี้


ที่ประชุม สนช. มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย และ ร่าง พ.ร.บ.ประกันชีวิต ช่วยเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยได้ทันท่วงที

29 ส.ค. 57 -           ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  และร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต   เปิดทางปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น กรรมการของบริษัท และกองทุนประกันวินาศภัย  เพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยและประกันชีวิตได้ทันท่วงที 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป