Share  

กมธ.วิสามัญ ฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ปรับแก้กฎหมายประกันสังคม เพิ่มสิทธิประโยชน์หลายประการให้กับผู้ประกันตน

 22 ธ.ค. 57 -          คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม  ปรับแก้กฎหมายประกันสังคม  เพิ่มสิทธิประโยชน์หลายประการให้กับผู้ประกันตน  ก่อนเสนอที่ประชุม สนช.พิจารณาต่อ วาระ 2 และ 3    พร้อมเสนอให้คณะกรรมการประกันสังคมมาจากการเลือกตั้งจากผู้ประกันตน และต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน


สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานฯ เรียกร้อง กมธ.ยกร่าง รธน.ปฏิรูปแรงงาน

22 ธ.ค. 57 –    ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ รับหนังสือขอให้ กมธ.ยกร่าง รธน. บัญญัติการปฏิรูปแรงงานไว้ในรัฐธรรมนูญ จากสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย หวังพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยให้ดีขึ้น


สปช.เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ ให้รัฐบาลเร่งดำเนินการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ

22 ธ.ค. 57 -     สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติเอกฉันท์ เห็นชอบในรายงานที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคมฯ เสนอ เพื่อเร่งรัฐบาลดำเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หวังสร้างหลักประกัน

ชราภาพให้คนไทยได้รับบำนาญรายเดือนตลอดชีพ


สปช.เริ่มพิจารณารายงานหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ก่อนนำข้อสรุปที่ได้เร่งให้รัฐบาลดำเนินตาม พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ

22 ธ.ค. 57 -     สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคมฯ เกี่ยวกับหลักประกันความมั่นคงด้านรายได้เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุตาม พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติพ.ศ. 2554


เครือข่ายบำนาญภาคประชาชน จี้ ครม. เร่งรัดให้ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติมีผลทางปฏิบัติ

22 ธ.ค. 57 -     เครือข่ายบำนาญภาคประชาชน ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคมฯ วอน คณะกรรมาธิการส่งข้อเสนอเร่ง ครม. ดำเนินการให้ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติมีผลทางปฏิบัติ ระบุ ที่ผ่านมามีกฎหมายแต่ไม่ปฏิบัติทำให้ประชาชนเสียโอกาส


ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านการเมือง แจงเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง ไม่ใช่ระบบซุปเปอร์ประธานาธิบดี

22 ธ.ค. 57 -     ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านการเมือง ชี้แจงเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง ไม่ใช่ระบบซุปเปอร์ประธานาธิบดี ย้ำมีการแบ่งแยกอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติชัดเจน จี้ให้ตรวจสอบข้อมูล หวั่นทำให้ประชาชนเข้าใจผิด


คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พิจารณาข้อเสนอประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญจากทุกภาคส่วน เริ่มต้นที่ประเด็นภาคพลเรือนและประชาชน

22 ธ.ค. 57 -           คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พิจารณาข้อเสนอประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญจากทุกภาคส่วน เริ่มต้นที่ประเด็นภาคพลเรือนและประชาชน  ขณะที่ในวันพรุ่งนี้เตรียมหาข้อสรุปประเด็นทางการเมือง โดยเฉพาะการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง


กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ นัดประชุมตกลงแนวทางยกร่างรัฐธรรมนูญรายมาตรา

22 ธ.ค. 57 -     โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เผย วันนี้คณะกรรมาธิการนัดประชุมพิจารณาเพื่อตกลงแนวทางในการยกร่างรัฐธรรมนูญรายมาตรา ส่วนในวันพรุ่งนี้นัดถกประเด็นเลือกนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีโดยตรง


รองประธาน สปช. คนที่ 2 ย้ำ เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศไปในทิศทางทึ่ดี

รองประธาน สปช. คนที่ 2 ระบุ เยาวชนถือเป็นกำลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติไปสู่ทิศทางที่ดี พร้อมคาดหวัง เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการเสวนา " สานพลังนักศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศ"ครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้เกิดระบบการศึกษาและพลเมืองที่ดี และขอเชิญชวนร่วมส่งความคิดเห็นเพื่อปฎิรูปประเทศมายัง กมธ.ยกร่างฯและ สปช.


เวทีเสวนาสานพลังนักศึกษา เพื่อปฏิรูปประเทศไทย เสนอแนวทางปฏิรูปศึกษาไทย จี้ปราบคอรัปชั่น สร้างการเมืองเข้มแข็ง

21 ธ.ค. 57- เวทีเสวนาสานพลังนักศึกษา เพื่อปฏิรูปประเทศไทย แนะ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา พร้อมเสนอให้ภาคประชาชนเข้าร่วมตรวจสอบทุจริตทุกรูปแบบ ส่วนนักการเมืองต้องทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นสร้างการเมืองเข้มแข็ง


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป