Share  

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีมติเลือก นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส เป็น ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

22 ส.ค. 57 -           ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีมติเลือก "นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส" เป็น ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมเลือกกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอีก 7 คน


กมธ.งบประมาณ 58 วันนี้ พิจารณางบประมาณ 3 กระทรวง

22 ส.ค. 57- การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 เชิญกระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงแรงงาน พร้อมหน่วยงานกำกับในแต่ละกระทรวง เข้าชี้แจงแผนการใช้งบประมาณเป็นรายกระทรวง


สำนักงานวุฒิสภา เปิดให้ สนช. ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ภายใน 30 วัน

22 ส.ค. 57 - สำนักงานเลขาธิการวุฒิ เปิดให้ สนช. ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อ ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน ย้ำใช้มาตรฐานเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง


กมธ.งบฯ เร่งพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯปี 2558 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ก.ย.

21 ส.ค. 57 - กมธ.งบฯ เร่งพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯปี 2558 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ก.ย. ก่อนเข้าสู่วาระ 2 และ 3 เพื่อให้ทันเบิกจ่ายเดือนต.ค.นี้ โดยไม่เน้นปรับลดงบฯ แต่กำชับให้ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า


ประธาน สนช.คาดส่งรายชื่อนายกรัฐมนตรีให้สำนักราชเลขาธิการภายในวันนี้ ย้ำ นายกฯ ตรวจสอบได้ตามรัฐธรรมนูญ

21 ส.ค. 57 -           ประธาน สนช.คาดส่งรายชื่อนายกรัฐมนตรีให้สำนักราชเลขาธิการภายในวันนี้ ยืนยัน แม้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาจะแต่งตั้ง สนช.แต่จะตรวจสอบการทำงานได้ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557


สมาชิก สนช. ชี้ พลเอกประยุทธ์ เหมาะสมนั่งนายกรัฐมนตรี

21 ส.ค.57 -     นายตวง อันทะไชย สมาชิก สนช. เผย การเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามบทบัญญัติ รธน. พร้อมเชื่อ พลเอกประยุทธ์สามารถนำพาประเทศเดินหน้าต่อได้


ที่ประชุม สนช. มีมติเอกฉันท์ เลือก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29

21 ส.ค. 57. –   ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนน 191 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง จากจำนวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมด 194 คน ก่อนนำรายชื่อ ส่งสำนักราชเลขาธิการสำนักพระราชวัง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และนำขึ้นทูลเกล้าฯ เป็นลำดับต่อไป


ไฟไหม้ รถโอบี NBT ระหว่างถ่ายทอดสดเลือกนายกฯ

21 ส. ค. 57-             เกิดเหตุไฟไหม้ รถโอบี NBT ระหว่างถ่ายทอดสดเลือกนายกรัฐมนตรี สร้างความแตกตื่นให้กับเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน เบื้องต้นแผงวงจรไฟฟ้าเสียหายทั้งหมด


รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรระบุเสาหลักด้านสังคม-วัฒนธรรมของอาเซียนนำไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

21 ส.ค 57-       รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชี้ความสัมพันธ์ด้านสังคม-วัฒนธรรม ของประชาคมอาเซียน เป็นกุญแจที่นำไปสู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เพราะการเรียนรู้วัฒนธรรมช่วยขจัดอุปสรรคด้านการสร้างความเข้าใจระหว่างกัน


สนช.เตรียมเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้

 สนช.เตรียมเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ซึ่งต้องได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิก สนช. โดยใช้ระบบขานรายชื่อเป็นรายบุคคล ขณะที่ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องแสดงวิสัยทัศน์


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป