Share  

ประธาน กรธ. นำทีม กรธ. นั่งกรรมาธิการร่วมทบทวนร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ กกต.

26 มิ.ย. 60 -   ประธาน กรธ. นำทีม กรธ. นั่งกรรมาธิการร่วมทบทวนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ กกต.   ขณะรอข้อสรุปส่งความเห็นแย้งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ภายใน 5 กรกฎาคมนี้


สปท.เห็นชอบแผนการปฏิรูปอุดมศึกษา เสนอแยกการบริหารจัดการอุดมศึกษาออกจาก ศธ. ขณะที่ สมาชิกสปท.เห็นแย้งมองตั้งหน่วยงานใหม่เท่ากับเพิ่มขนาดราชการคุมงานมหาวิทยาลัย

 26 มิ.ย. 60 – สปท. เห็นชอบ แผนการปฏิรูประบบและโครงสร้างการอุดมศึกษา เสนอแยกสถาบันอุดมศึกษาออกจากกระทรวงศึกษาธิการ เน้นประกันคุณภาพการศึกษาที่ไม่เพิ่มภาระงาน  ขณะที่ สมาชิก สปท. เห็นแย้งมองตั้งหน่วยงานใหม่ เท่ากับเพิ่มขนาดของราชการควบคุมมหาวิทยาลัยยิ่งกว่าเดิม


กรธ. รับยื่นหนังสือประเด็นไพรมารีโหวต จาก 2 พรรคการเมือง ชี้ เสี่ยงล็อบบี้ กระทบพรรคเล็ก

26 มิ.ย.60 –โฆษก กรธ.รับยื่นหนังสือจากตัวแทนพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคประชาธิปไตยใหม่ ขอให้ทบทวนระบบไพรมารี่โหวต ชี้ เสี่ยงล็อบบี้ กระทบพรรคเล็ก ขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ


คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จัดสัมมนาวางแผนขับเคลื่อนการใช้พื้นที่ในอนาคตอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม

23 มิย 60                คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จัดสัมมนา เรื่องแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูป ด้านการผังเมือง เพื่อเป็นกรอบชี้นำ และบูรณาการการพัฒนาประเทศ หวังวางแผนขับเคลื่อนการใช้พื้นที่ในอนาคตอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม


สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ของสถานีฯ

24 มิ.ย. 60 - สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา  จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ของสถานีฯ ขณะรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร หวัง บุคลากรนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการทำงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงการทำหน้าที่ด้านสื่อในยุคดิจิตอล สอดคล้องการทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนทั้งในและต่างประเทศ  


กกต. ส่งคำโต้แย้งกฎหมายลูกถึง สนช. แล้ว

23 มิ.ย. 60 - เลขาธิการวุฒิสภา เผย  กกต.ส่งคำโต้แย้งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กกต.  ถึง สนช. แล้ว พร้อม เตรียมบรรจุเข้าสู่วาระประชุม 29 มิ.ย. นี้  


นายวัลลภ สมาชิก สนช. ยืนยัน ไม่ได้ตั้งกระทู้ถามซ้ำเติมแท็กซี่ แต่แนะอูเบอร์ต้องใช้หลักเกณฑ์รถโดยสารสาธารณะเหมือนกับแท็กซี่

23 มิ.ย. 60  นายวัลลภ สมาชิก สนช. ย้ำ อูเบอร์ผิดกฎหมาย  ยืนยัน ตั้งกระทู้ถามเรื่องอูเบอร์ ไม่ได้ซ้ำเติมแท็กซี่ แต่แนะอูเบอร์และแกร็บคาร์ ต้องใช้หลักเกณฑ์รถโดยสารสาธารณะเหมือนกับแท็กซี่  ย้ำ รมว.คมนาคม ต้องการสร้างแอพแท็กซี่โอเค และแท็กซี่วีไอพี  เพื่อให้ก้าวทันอูเบอร์


สนช.มีมติ 142 เสียง เห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยฯ เป็นกฎหมาย

23 มิ.ย. 60 –สนช.มีมติ 142 เสียง เห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมาย มุ่งปรับปรุงแก้ไขอำนาจการทำกิจการของบรรษัทฯ และองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ รองรับการขยายตัวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย 


สนช.มีมติ 173 เสียง เห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เป็นกฎหมาย

23 มิ.ย. 60 – สนช.มีมติ 173 เสียง เห็นสมควรประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นกฎหมาย กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด 4 ปี และดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว


สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ ยื่นเรื่องถึง สนช. ขอความเป็นธรรม หลังได้รับผลกระทบจากอูเบอร์

23 มิ.ย. 60 -  สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่  ยื่นเรื่องถึง สนช.  ขอความเป็นธรรม หลังได้รับผลกระทบจากอูเบอร์  ยืนยัน หากมีกฎหมายเอื้ออูเบอร์  แท็กซี่ทั่วไทยกว่า2แสนคันพร้อมปลดป้ายเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ออกวิ่งรับผู้โดยสาร


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป