Share  

กรธ.จัดสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเฉพาะต่อร่างรัฐธรรมนูญ” ที่ จ.สงขลา 28 - 29 พ.ย. นี้

26 พ.ย. 58 – โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เผย กรธ. จะจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเฉพาะต่อร่างรัฐธรรมนูญ” ณ จ. สงขลา วันที่ 28 -29 พ.ย. นี้ ด้านที่มา สว. ยังอยู่ระหว่างพิจารณา ระบุ กลุ่มตัวแทนอาชีพต่างๆ ต้องมาจากทุกภาคส่วนและมีความหลากหลาย


กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - อิหร่าน มีมติเลือกพลเอก โปฎก บุนนาค เป็นประธานฯ ทำหน้าที่กระชับความสัมพันธไมตรีรัฐสภาสองประเทศ

26 พ.ย. 58 - กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - อิหร่าน มีมติเลือกพลเอก โปฎก บุนนาค เป็นประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ในการส่งเสริมและกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างสมาชิกรัฐสภาทั้งสองประเทศ เพื่อการติดต่อ ศึกษาแลกเปลี่ยนข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการค้าขายข้าว


สถาบันดนตรีคนตาบอดแห่งประเทศไทย ขอบคุณ กมธ.สังคมฯ สนช. หลังให้การสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมขอทานฯ

26 พ.ย. 58- สถาบันดนตรีคนตาบอดแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ขอบคุณ กมธ.สังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หลังให้การสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ.... หวังให้มีกฎหมายคุ้มครองแยกวณิพกออกจากขอทาน


ประธาน สนช. ให้การรับรองรองประธานมูลนิธิเพื่อสันติภาพฯ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

26 พ.ย. 58 – ประธาน สนช. ให้การรับรองรองประธานมูลนิธิเพื่อสันติภาพ และการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสังกัดกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อร่วมสัมมนาไทย - จีน 


สนช.มณเฑียร เสนอปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ควบคุมขอทานฯ หวังป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

26 พ.ย. 58- สนช.มณเฑียร พร้อมคณะ เสนอปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ควบคุมขอทานฯ หวังป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้านคณะรัฐมนตรี ยินดีรับร่างดังกล่าวไว้พิจารณาภายใน 20 วันพร้อมระบุ การควบคุมขอทานถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหาสังคม และลดความเหลื่อมล้ำ


สนช. ตั้งกระทู้ถาม ปัญหาการทุจริตในโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร หลังพบความไม่ชอบมาพากล ผูกขาดขายวัสดุอุปกรณ์การเกษตรที่แพงกว่าท้องตลาด

26 พ.ย. 58 -           สนช. ตั้งกระทู้ถาม ปัญหาการทุจริตในโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร  หลัง พบความไม่ชอบมาพากล ใน 4 บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผูกขาดขายวัสดุอุปกรณ์การเกษตรที่แพงกว่าท้องตลาด   ด้าน รมช. คลัง แจง ไม่ใช่การบังคับเกษตรกรเข้าร่วม  พร้อมเตรียมสั่งการให้ ธ.ก.ส. ชี้แจงเป็นเอกสาร ทั้งการดำเนินงานและข้อมูลทางบัญชีการเงิน  เพื่อความชัดเจน 


โฆษก กรธ. เผย ที่ประชุมกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่วินิจฉัยกรณีที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

25พ.ย. 58 - โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เผย ที่ประชุมกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่วินิจฉัยกรณีที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ด้านที่มา ส.ว. ยืนยัน มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมจากตัวแทนกลุ่มอาชีพ


รอง ปธ. สปท. คนที่ 1 รับยื่นหนังสือจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอเสนอแนวทางปฏิรูปพลังงานและสิ่งแวดล้อม

25 พ.ย. 58 – รองประธาน สปท. คนที่ 1 รับยื่นหนังสือจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอเสนอแนวทางปฏิรูปพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลังกลุ่มบริษัทที่ดำเนินกิจการไบโอเอทานอลและไบโอก๊าซ ระบายน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำโดมใหญ่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน 


กมธ.ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สปท. สนับสนุนสร้างกลไกเพื่อพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

25 พ.ย. 58- กมธ.ด้านการบริหารราชแผ่นดิน สปท.สานต่อแนวทางปฏิรูป สนับสนุนสร้างกลไกเพื่อพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับการถ่ายโอนภารกิจ พร้อมตั้ง 3 อนุ กมธ.เดินหน้าปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน


รองประธาน สปท.พบปะสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน มุ่งเน้นประสานงานร่วมแม่น้ำ 5 สาย

24 พ.ย. 58- รองประธาน สปท. พบปะสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงาน มุ่งเน้นการทำงานร่วมกับแม่น้ำทั้ง 5 สาย พร้อมขอให้ประชาชนเสนอความเห็นการปฏิรูปประเทศผ่าน“ศูนย์สื่อสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” หวังให้การปฏิรูปประเทศสะท้อนความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป