Share  

รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนฯ ณ จังหวัดพัทลุง

23 มิ.ย. 61- รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง ประจำปี 2561(ภาคใต้) ณ จังหวัดพัทลุง


ประธาน สนช. เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก “สถานที่ทำงานปลอดลูกน้ำยุงลาย” หวังสร้างการรับรู้วิธีการป้องกันตนจากพาหะของโรคไข้เลือดออก

22 มิ.ย. 61 - ประธาน สนช. เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก “สถานที่ทำงานปลอดลูกน้ำยุงลาย” หวัง สร้างความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนป้องกันตนและรับรู้ถึงวิธีการดูแลป้องกันตัวเองจากพาหะของโรคไข้เลือดออก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการควบคุมและป้องกันโรค


สนช.พงษ์ชัย ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ถึงมาตรการเร่งด่วนในการกำหนดราคาน้ำมันให้สมดุลกับค่าครองชีพของประชาชน

22 มิ.ย. 61 - สนช.พงษ์ชัย ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ถึงมาตรการเร่งด่วนในการกำหนดราคาน้ำมันให้สมดุลกับค่าครองชีพของประชาชน หลังราคาน้ำมันตลาดโลกปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ด้าน รมว.พลังงาน เผย รัฐบาลเตรียมจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 เกรดพิเศษ 2 ก.ค.นี้ กำหนดราคาขายปลีกต่ำกว่าดีเซลปกติ 3 บาทต่อลิตร หวังช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการขนส่ง


กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ชี้ ปฏิรูประบบบริหารราชการเพื่อแก้ทุจริตคอรัปชั่น ต้องมองภาพใหญ่ พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน

22 มิ.ย. 61 –  กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน สนช.  ชี้  ปฏิรูประบบบริหารราชการเพื่อแก้ทุจริตคอรัปชั่น ต้องมองภาพใหญ่ และต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน   พร้อมเสนอแนวทางปฏิรูปลดความซ้ำซ้อนในหน่วยงานรัฐ  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ข้ามหน่วยงาน/กระทรวงได้ โดยมองที่ความเชี่ยวชาญและผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก


รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง รับหนังสือร้องเรียนปัญหาการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองนาแซง จ.บึงกาฬ จากตัวแทนชาวบ้าน วอน สนช.ช่วยหาทางออกยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

21 มิ.ย.61 - รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง รับหนังสือร้องเรียนปัญหาการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองนาแซง จ.บึงกาฬ จากตัวแทนชาวบ้านกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ หลังเข้าใช้เป็นที่ดินทำกินมานานกว่า 50 ปี วอน สนช.ช่วยหาทางออกยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ


ประธาน กมธ.พลังงาน สนช. รับหนังสือจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้ ติดตามความคืบหน้า โครงการเกษตรผสมผสานสู่การผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าชชีวภาพ

21 มิ.ย. 61 – ประธานกมธ.พลังงาน สนช. รับหนังสือจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้ เพื่อขอติดตามความคืบหน้า โครงการเกษตรผสมผสานสู่การผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าชชีวภาพ ระบุเป็นแนวทางที่สร้างโอกาสให้กับเกษตรกรและช่วยสืบสานอาชีพเกษตรกรรมต่อจากบรรพบุรุษ


สนช.มีมติ 199 เสียง เห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาฯ เป็นกฎหมาย

21 มิ.ย. 61- สนช.มีมติ 199 เสียง เห็นชอบประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ... เป็นกฎหมาย จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มุ่งส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ผลิตบุคลากรที่มีความชำนาญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ


อนุกมธ.การจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลางฯ ประชุมร่วมผู้บริหาร กฟภ. ประเด็นเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า ในพื้นที่ 3 จังหวัด EEC

20 มิ.ย. 61 -  อนุกมธ.การจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สนช. นำคณะเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร กฟภ. พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและการเตรียมความพร้อมของ กฟภ. ในการรองรับการดำเนินโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายรัฐบาล  โดย กฟภ. ยืนยัน แผนที่เตรียมไว้ดำเนินการ 4 มิติ จะทำให้มีไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการในอนาคต       


กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน เข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

20 มิ.ย. 61 - กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน เข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มุ่งกระชับความสัมพันธ์สองประเทศแน่นแฟ้น ขณะที่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ใช้โอกาสนี้ชี้แจงกรณีปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์


กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์สองประเทศครบรอบ 60 ปี ในเดือน ต.ค. นี้

20 มิ.ย. 61 - กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตสองประเทศ เชิญ 3 เหล่าทัพ เข้าร่วมนำเสนอประเด็นสำคัญเพื่อจัดแสดงนิทรรศการสื่อถึงวีรกรรมในการส่งกองกำลังเข้าช่วยเหลือในสงครามเกาหลี


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป