Share  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

30 พ.ค. 58 - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ รัฐสภา


รัฐสภา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและมอบทุนการศึกษา มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

30 พ.ค. 57 -    รัฐสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและมอบทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


รมว.พาณิชย์ เชื่อ ร่างรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญกับภาคเศรษฐกิจ

29 พ.ค. 58- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เชื่อ ร่างรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญกับภาคเศรษฐกิจ ระบุ ภาคเอกชนเสนอให้เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคเศรษฐกิจจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จแทนพระองค์ ไปในการวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพรุ่งนี้ ที่รัฐสภา

29 พ.ค. 58 -    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จแทนพระองค์ไปในการวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพรุ่งนี้ ที่รัฐสภา


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ มั่นใจแนวโน้มราคายางพาราดีขึ้น

29 พ.ค. 58. -    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มั่นใจ สถานการณ์ราคายางพาราจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ย้ำหากราคาต่ำกว่าที่กำหนดไว้รัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างแน่นอน


รมช.เกษตรฯ เผย ราคายางปรับตัวสูงขึ้น กก.ละ 60 บาท พร้อมวาง 12 มาตรการรับมือปัญหายางพารา

29 พ.ค. 58-          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผย ขณะนี้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น กก.ละ 60 บาท พร้อมวาง 12 มาตรการรับมือปัญหายางพารา ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เชื่อ แนวโน้มตลาดยางพาราดีขึ้น พร้อมวางนโยบายรักษาตลาดเดิมขยายตลาดใหม่เริ่ม มิ.ย.นี้เป็นต้นไป ขณะที่วางแนวทางจัดการปาล์มน้ำมันทั้งระบบ เพื่อส่งต่อรัฐบาลชุดต่อไป


กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหรัฐฯ ให้การรับรองคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ

29 พ.ค. 58 -    กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหรัฐฯ ให้การรับรองคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ และการดำเนินการตามโรดแมปของไทย


ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยัน “พลเมือง” ไม่ใช่วาทกรรมทางการเมือง

29 พ.ค. 58. -    ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ระบุคำว่า “พลเมือง” ในรัฐธรรมนูญใหม่ มีไว้เพื่อแก้ปัญหา ไม่ใช่แค่วาทกรรมทางการเมือง พร้อมย้ำ รัฐธรรมนูญใหม่ยังคงหมวดปฏิรูปและปรองดองไว้แต่จะปรับแก้อย่างไรต้องพิจารณาอีกครั้ง


สนช.เห็นชอบให้มีการประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ.จดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เป็นกฎหมาย

29 พ.ค. 58 -    ที่ประชุม สนช. มีมติผ่านวาระ 3 เห็นชอบให้มีการประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ.จดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... เป็นกฎหมาย เพื่อให้มีมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนอย่างมีมาตรฐาน และสอดคล้องกับปัจจุบัน


เลขาธิการวุฒิสภา รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล

29 พ.ค. 58. -    เลขาธิการวุฒิสภา รับมอบเงินบริจาคจากตัวแทนเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 50,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป