Share  

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับที่ประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา

31 มี.ค 58-             ที่ประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารงานและการสร้างความสัมพันธ์ของรัฐสภาต่อสื่อมวลชน


ที่ประชุมกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เห็นชอบให้มีสัดส่วนสตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง

 31 มี.ค. 58 -          ที่ประชุมกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เห็นชอบให้มีสัดส่วนสตรีเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง พร้อมแก้กรณีที่นายกรัฐมนตรีถูกลงมติไม่ไว้วางใจให้พ้นสมาชิกภาพแค่เฉพาะนายกรัฐมนตรี ส่วนสภาผู้แทนราษฎรยังคงอยู่


วิปสนช. คาดกำหนดวันแถลงเปิดสำนวนคดีถอดถอน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้

31 มี.ค. 58 -           วิปสนช. คาดกำหนดวันแถลงเปิดสำนวนคดีถอดถอน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้  ด้านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ขอเพิ่มพยานหลักฐาน9รายการ


กมธ. ปฏิรูปการเมือง มอบ 5 กรรมาธิการ อภิปรายร่างแรกรัฐธรรมนูญ 20 – 26 เม.ย. นี้

31 มี.ค. 58 -       กมธ. ปฏิรูปการเมือง มอบ 5 กรรมาธิการ อภิปรายร่างแรกรัฐธรรมนูญ 20 – 26 เม.ย. นี้  พร้อมยืนยัน อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ ไม่ขัดแย้งกรรมาธิการยกร่าง


สนง.สผ. จัดสัมมนา “ยุทธศาสตร์เชิงจริยธรรม : การขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน” วันอังคารที่ 7 เม.ย.นี้

31 มี.ค. 58-     สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนา “ยุทธศาสตร์เชิงจริยธรรม : การขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน” วันอังคารที่ 7 เม.ย.นี้


กมธ.ปฏิรูปสาธารณสุข สปช. ชี้ ปฏิรูปแพทย์แผนไทยสำคัญต่อแพทย์แผนปัจจุบันและสังคมไทย

31 มี.ค. 58 -    กมธ.ปฏิรูประบบการสาธารณสุข สปช. ชี้ การปฏิรูปแพทย์แผนไทยมีความสำคัญและสามารถช่วยเหลือการแพทย์แผนปัจจุบันและระบบสุขภาพโดยรวมของประเทศได้อย่างมาก พร้อมเชื่อ เป็นทางเลือกในการเข้าถึงบริการสุขภาพทั้งแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เพียงพอ ยั่งยืน เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ


สปช.รับทราบรายงาน กมธ.ปฏิรูปเศรษฐกิจฯ สปช. แนะ ปฏิรูปการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

31 มี.ค. 58 -           สภาปฏิรูปแห่งชาติ รับทราบรายงาน กมธ.ปฏิรูปเศรษฐกิจฯ สปช. ปฏิรูปบทบาทและภารกิจรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ


ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ชี้แจง สปช. 77 จังหวัด ถึงรัฐธรรมนูญร่างแรก ชวนเข้าร่วมเวทีแสดงความเห็น 4 ภาค

31 มี.ค. 58 -           ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ชี้แจง สปช. 77 จังหวัด ถึงรัฐธรรมนูญร่างแรก ชวนเข้าร่วมเวทีแสดงความเห็น 4 ภาค พร้อมเผย ทำหนังสือถึง สปช. สนช. ร่วมยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ


กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเตรียมพิจารณาเรื่องที่ค้างการพิจารณาให้ได้ข้อสรุปก่อนส่ง สปช. 17 เม.ย.นี้

31 มี.ค. 58 -           กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเตรียมพิจารณาเรื่องที่ค้างการพิจารณาให้ได้ข้อสรุปก่อนส่ง สปช. 17เม.ย.นี้ ขณะที่กลุ่มเครือข่ายองค์กรทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงขอบคุณกรรมาธิการฯที่ให้ความสำคัญกับเพศสภาพ


ที่ประชุม สปช. วันนี้ พิจารณาเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ

30 มี.ค. 58. -    การประชุม สปช. วันนี้เริ่มในเวลา 10.00 น. โดยจะมีการพิจารณาเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจรวมถึงการจัดตั้งสถาบันวิเคราะห์งบประมาณ ประจำรัฐสภา ขณะที่การประชุมของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยังคงเป็นการประชุมลับคาดจะหาข้อสรุปเรื่องที่ค้างพิจารณา


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป