Share  

กมธ.ปฏิรูปการเมือง สปช. ระบุ มีความเห็นตรงกันกับ กมธ.ปฏิรูปกฎหมายฯ ในการเสนอคำขอแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายประเด็น จึงเสนอตั้งอนุ กมธ.ทำหน้าที่จัดทำประเด็นในเวลา 2 สัปดาห์

28 เม.ย. 58 -    กมธ.ปฏิรูปการเมือง  และ กมธ. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สปช. ตั้งอนุกรรมาธิการพิจารณาทำประเด็นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ หลัง 2 คณะ มีความเห็นตรงกันในหลายประเด็น ที่จะเสนอคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ 


สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติ ร่วมใจช่วยเหลือเนปาล

28 เม.ย 58-            สภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติ เทน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล โดย สนช.เปิดบัญชีธนาคารรับบริจาค ด้าน สปช.มีมติหักเงินสมาชิกคนละ 2000 บาท ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือชาวเนปาล


วิป สนช. เผย นายภูมิ ยืนยันไม่เข้าตอบข้อซักถามกรณีระบายข้าว จีทูจี

28 เม.ย. 58 -    วิป สนช. เผย มีสมาชิก สนช.ตั้งญัตติซักถามผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา กรณีส่อทุจริตระบายข้าวจีทูจี 4 คน 19 คำถาม ระบุ นายภูมิ ยืนยันไม่มาตอบข้อซักถาม ขณะ นายบุญทรง และ นายมนัส จะมาตอบข้อซักถามหรือไม่ต้องรอความชัดเจน 29 เม.ย.นี้


กมธ.ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เสนอ ตั้งสำนักงานสอบสวนคดีอาญาแห่งชาติ แยกงานสอบสวนออกจาก สตช.

28 เม.ย. 58 -          คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  เสนอ ตั้งสำนักงานสอบสวนคดีอาญาแห่งชาติ แยกงานสอบสวนออกจาก สตช.    พร้อมวาง 15 แนวทางปฎิรูปการบริหารราชการของ สตช.


ที่ประชุมกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เตรียมเชิญสมาชิกสปช. และพรรคการเมืองที่เสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ เข้าชี้แจง 1 - 6 มิ.ย. นี้

28 เม.ย. 58 -          ที่ประชุมกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เตรียมเชิญสมาชิกสปช. และพรรคการเมืองที่เสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ เข้าชี้แจง 1 - 6 มิ.ย. นี้    พร้อมเดินหน้ารับฟังความเห็นประชาชนทั่วประเทศ และเตรียมเสนอกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งและการปฏิรูป ต่อ สนช.


กมธ.ปฏิรูปบริหารราชการแผ่นดิน สปช. ย้ำ รัฐธรรมนูญต้องบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติเป็นแม่บทสำหรับการพัฒนาประเทศ

28 เม.ย. 58 -    คณะกรรมาธิการด้านปฏิรูปบริหารราชการแผ่นดิน สปช. เสนอเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้บัญญัติยุทธศาสตร์ชาติและแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  พร้อมจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นแม่บทชี้นำการกำหนดนโยบายและแผนกลุ่มภารกิจสำหรับพัฒนาประเทศ 


สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ เรียกร้อง สนช. แก้ไขกฎหมายสภาเกษตรกรแห่งชาติฯ

28 เม.ย. 58 -          รองประธาน สนช.คนที่สอง รับหนังสือจากกลุ่มสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ เรียกร้อง สนช.แก้ไขกฎหมายสภาเกษตรกรแห่งชาติฯ หลังกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ เกิดช่องทางแสวงหาประโยชน์ทางการเมือง


ปธ.กมธ.ยกร่างฯ ย้ำ ไม่เห็นด้วยข้อเสนอ กมธ.ยกร่างฯ-สปช.อยู่ต่อหลังยกร่าง รธน.แล้วเสร็จ

28 เม.ย. 58 -    ประธานกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ย้ำ ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอให้ขยายเวลาการทำหน้าที่ของ กมธ.ยกร่างรธน.และสปช. พร้อมรับและทบทวนทุกประเด็นที่เห็นต่าง เผยหลังรับคำข้อแก้ไขเพิ่มเติมร่าง รธน.จะเชิญเจ้าของความเห็นชี้แจง


คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปนโยบายสาธารณสุข สปช. เสนอใช้ หมายเลขโทรศัพท์ 112 รับแจ้งทุกเหตุฉุกเฉิน

28 เม.ย. 58 -          คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปนโยบายสาธารณสุขสปช.  เสนอใช้ หมายเลขโทรศัพท์ 112  รับแจ้งทุกเหตุฉุกเฉิน  ชี้ ทั่วโลกนิยม โทรได้ทั้งโทรศัพท์บ้านและมือถือที่ไม่มีซิมการ์ดหรือถูกตัดสัญญาณ  พร้อมเสนอให้ปฏิรูประบบการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยพัฒนาศูนย์ความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ เป็นหน่วยงานกลาง 


สปช.เรียกร้องพรรคและองค์กรมวลชน หารือร่วมกัน หวังพัฒนาประชาธิปไตยและหาทางออกประเทศ

28เม.ย. 58 -    สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ เรียกร้องพรรคการเมืองและองค์กรมวลชน ร่วมหารือ หวังพัฒนาประชาธิปไตยและหาทางออกประเทศ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป