Share  

สนช. ยืนยัน เคารพมติของ กรธ. หลังแก้บทเฉพาะกาล ส.ว. ไม่มีสิทธิเสนอชื่อนายก

25 ส.ค.59 –  สนช. ยืนยัน เคารพมติของ กรธ. หลังแก้บทเฉพาะกาล ส.ว. ไม่มีสิทธิเสนอชื่อนายกฯ ทุกกรณี  ชี้ ภาพรวมการแก้ไขร่าง รธน. สอดคล้องกับคำถามพ่วงแล้ว


กมธ.ด้านการปกครองท้องถิ่น สปท. ยืนยัน เสนอปฏิรูปโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ อปท. ไม่ได้ยุบ อบต.

25 ส.ค. 59 -  กมธ.ด้านการปกครองท้องถิ่น สปท. ชี้ การเสนอปฏิรูปโครงสร้างและอำนาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักที่มีประสิทธิภาพในการบริการและแก้ไขปัญหาประชาชน ยืนยัน การปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ได้ยุบ อบต.


สนช. นัดประชุมเปิดซักถามคดี พล.อ.อ.สุกำพล 9 ก.ย. นี้ เจ้าตัว ยืนยัน ไม่เคยแทรกแซงโผแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับสูง

25 ส.ค. 59 – สนช.  ประชุมแถลงเปิดสำนวนคดี พล.อ.อ.สุกำพล   ด้านเจ้าตัว  ยืนยัน  ทำตามหน้าที่  ไม่เคยก้าวก่ายแทรกแซง โผแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับสูง ปี 2555   หลังถูก ป.ป.ช. ชี้มูล ส่อใช้อำนาจมิชอบ ขัดรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม      ขณะ สนช. นัดประชุมซักถามคู่กรณี 9 ก.ย. นี้  เริ่ม 10.00 น.


สนช.มีมติ 175 เสียงรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ไว้พิจารณา

25 ส.ค. 59 - สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติ 175 เสียง รับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณา ขณะสมาชิก สนช. ห่วงเรื่อง ระบบการชำระเงินโดยใช้คิวอาร์โค้ด


สมาพันธ์ดิจิทัลไทย ยืน สนช. แสดงจุดยืน ค้าน ม.20(4) ร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หลังให้สิทธิรัฐร้องศาล ลบข้อมูลได้ แม้ไม่ผิดกฎหมาย

25 ส.ค.59 -  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รับหนังสือ จากสมาพันธ์ดิจิทัลไทย และชมรมด้านดิจิทัล 9 องค์กร แสดงจุดยืน ค้าน ม.20(4) ร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หลังให้สิทธิรัฐ ร้องศาล ลบข้อมูลในระบบได้แม้ไม่ผิดกฎหมาย ชี้ ขัดหลักสิทธิเสรีภาพ


กรธ. มีมติ แก้บทเฉพาะกาล ม. 272 ยังให้อำนาจ ส.ส. เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี และให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาโหวตเลือก

24 ส.ค. 59 - กรธ. มีมติ แก้บทเฉพาะกาล ม. 272  ยังให้อำนาจ ส.ส. เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี    ส่วน ส.ว. ไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อ แต่ร่วมโหวตได้  


ประธาน กรธ. ระบุ วันนี้ได้ข้อสรุปหลั¬กการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ

24 ส.ค. 59 -  ประธาน­ กรธ.  ระบุ­  วันนี้ได้ข้อสรุปหลั­กการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยัน การแก้ไขรัฐธ­รรมนูญ ฉบับชั่วคราว 2557 เพิ่มสัดส่วน สนช.  ไม่ส่งผลกระทบกับร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านการทำ­ประชามติ 


กมธ.ขับเคลื่อนปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน สปท. แจงแผนปฏิรูป หนุนปรับโครงสร้างองค์กร และระบบการเงินการคลังภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

24 ส.ค.59 – กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สปท. แจงแผนปฏิรูป หนุนปรับโครงสร้างองค์กร และระบบการเงินการคลังภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ  ช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและพัฒนากลุ่มจังหวัด ขณะการบริหารเงินนอกงบประมาณของทุกหน่วยงาน ต้องรายงานสถานะต่อรัฐสภา


กมธ.ปฏิรูปการเมือง สปท. เสนอจัดระบบสมาชิกพรรคการเมืองใหม่

24 ส.ค.59 – คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการเมือง สปท. เสนอจัดระบบสมาชิกพรรคการเมืองใหม่ ขณะเตรียมเชิญ กกต. และ กรธ. มาให้ข้อมูลเพิ่ม 30 ส.ค. นี้


สนช. นัดประชุมสัปดาห์นี้ พิจารณา 3วาระรวด แก้ รธน.ฉบับชั่วคราว 2557 เพิ่มสมาชิกสนช. รองรับงานพิจารณากฎหมายลูก – ปฏิรูป

23 ส.ค. 59 -  สนช. นัดประชุม 25 ส.ค. นี้ แถลงเปิดสำนวนคดี พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม    ขณะ 26 ส.ค.  พิจารณา 3 วาระรวด แก้ รธน.ฉบับชั่วคราว 2557 เพิ่มสมาชิกสนช.  รองรับงานพิจารณากฎหมายลูก และกฎหมายปฏิรูป   ด้านโฆษกวิป สนช.  ย้ำ ส.ว. เลือกนายกฯ ได้หรือไม่ อยู่ที่ กรธ.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป