Share  

สนง.สผ. จัดงานสืบสานประเพณีไทยเฉลิมฉลอง 120 ปี กษัตริย์นักประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 21 เม.ย. นี้

18 เม.ย. 57 -          สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดงานสืบสานประเพณีไทยเฉลิมฉลอง 120 ปี กษัตริย์นักประชาธิปไตย วันจันทร์ที่ 21 เม.ย. นี้   เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ลั่นฆ้องชัย เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการเถลิกศกใหม่    


รองประธานวุฒิสภา ให้การรับรองสมาชิกวุฒิสภาสาธารณรัฐเคนยา โดยทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญการพัฒนาด้าน ICT

17 เม.ย. 57 -    รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ให้การรับรองสมาชิกวุฒิสภาสาธารณรัฐเคนยา และคณะ ในโอกาสขอเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวุฒิสภา


อดีตรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ย้ำ ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการถอดถอนในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีเพียงวุฒิสภา

17 เม.ย. 57 -          อดีตรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ระบุ  กระบวนการถอดถอนอดีตประธานรัฐสภาและอดีตประธานวุฒิ สภา ควรทำหลังจากมีสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เกิดการถ่วงดุล  ย้ำ ไม่เห็นด้วยกับการถอดถอนในขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีเพียงวุฒิสภา  เพราะไม่เป็นธรรมและอาจไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน 


วุฒิสภาเตรียมส่งหนังสือถึง ครม. ขอคำยืนยันในอำนาจผู้ทูลเกล้าฯถวายพระราชกฤษฎีกาขอเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญ

17 เม.ย. 57 -          วุฒิสภาเตรียมส่งหนังสือถึงครม.  ขอคำยืนยันในอำนาจผู้ทูลเกล้าฯถวายพระราชกฤษฎีกาขอเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญ หากเห็นต่างจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย  ขณะที่รองประธานวุฒิสภา ยืนยันส่วนตัวจะไม่มีการเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ


นักวิชาการอิสระ ชี้ความพอใจที่ประชาชนมีต่อการทำหน้าที่วุฒิสภาอยู่ที่ความเข้าใจของประชาชน

17 เม.ย. 57-      นักวิชาการอิสระ ชี้ ประชาชนคาดหวังกับการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้งชุดใหม่ได้แค่ไหน ขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่แท้จริงเรื่องการทำหน้าที่ของ ส.ว. พร้อมแนะให้ติดตามตรวจสอบการทำหน้าที่ของ ส.ว อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันแนะ รัฐสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองกับประชาชน หวังคลี่คลายสถานการณ์การเมืองระยะยาว


ส.ว.ประสงค์ วอนทุกคนเห็นประโยชน์ชาติเป็นหลักเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง

11 เม.ย. 57 -    ส.ว.ประสงค์ นุรักษ์ ระบุ ไทยฉลองสงกรานต์ท่ามกลางการเมืองที่ร้อนแรงแล้วหลายปี วอนทุกคนร่วมเห็นประโยชน์ชาติเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง  เชื่อ ส.ว.ที่เข้ามาใหม่มีศักยภาพ สามารถทำงานร่วมกันภายใต้ดุลพินิจของแต่ละคน


ส.ว.วิริยะ จ.มหาสารคาม ย้ำ จะทำหน้าโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน

11 เม.ย. 57 -    ส.ว.วิริยะ จ.มหาสารคาม ระบุ โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ไม่ส่งผลต่อพื้นที่ภาคอีสาน เหตุ ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้รับการจัดสรรงบในส่วนนี้เท่าที่ควร พร้อมย้ำ จะทำหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก


ส.ว.แสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบทั้ง 58 คนแล้ว

11 เม.ย. 57 -      ส.ว.ใหม่เข้าแสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเครบจำนวนตามที่ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั้ง 58 คนแล้ว


ส.ว.อยุธยา แนะ ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน ช่วยบ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

11 เม.ย. 57 -    ส.ว.พระนครศรีอยุธยา แนะ ทุกฝ่ายหันหน้าเจรจาหาจุดยืน ช่วยบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ หลังพบประชาชนได้รับผลกระทบเศรษฐกิจ ชี้ ปัญหาจบหากทุกคนรู้หน้าที่และอยู่ในกรอบ


ช่วงบ่ายของวันที่สามของการเข้าแสดงตนของส.ว.ใหม่ ส.ว. สระบุรี เดินทางมาแสดงตนเป็น รายที่ 57 ยังขาดส.ว.เชียงใหม่ คนเดียว

11 เม.ย. 57 -               บรรยากาศช่วงบ่ายในวันที่สามของการเข้าแสดงตนของส.ว.ใหม่   นายบุญส่ง เกิดหลำ ส.ว. สระบุรี  เดินทางมาแสดงตนแล้วเป็น รายที่ 57   ยังขาด นายอดิศร ส.ว.เชียงใหม่ คนเดียว  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป