Share  

กรรมการจริยธรรม สนช. อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องการลาและจริยธรรมของ 7 สมาชิก

24 ก.พ. 60 -    คณะกรรมการจริยธรรม สนช. เตรียมเผยข้อมูลการลาของสมาชิก สนช. 7 คน  และอยู่ระหว่างการพิจารณาประเด็นจริยธรรมเกี่ยวกับการลาและการอนุมัติ ตามที่มีผู้ร้องเรียน


ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต แนะเขียนข้อบังคับกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน

23 ก.พ. 60 - ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต แนะเขียนข้อบังคับกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน  ส่วนกรณี 7 สนช. ขาดประชุม จะเข้าข่ายอำนาจหน้าที่ ป.ป.ช. ตรวจสอบได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับผู้ยื่นร้องเรียนว่าเป็นความผิดประเภทใด


มูลนิธิต่อต้านการทุจริตหนุนเยาวชนต้านโกง

23 ก.พ.60- มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมให้สังคมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ หวังขยายเครือข่ายต้านคอร์รัปชั่น พร้อมจัดตั้งหมู่บ้านช่อสะอาดทั่วประเทศ


รองประธาน. สนช.คนที่สองรับเรื่อง ขอให้ทบทวนร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

23 ก.พ. 60 -   รองประธาน. สนช. คนที่สอง รับการยื่นหนังสือจากเครือข่ายชาวไร่ยาสูบภาคอีสาน ที่ขอให้ สนช. ทบทวน ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่ผ่านวาระรับหลักการแล้ว ระบุ กระทบชาวไร่ และร้านค้าปลีก 


ประธาน สนช. ขอความเป็นธรรมกรณีสื่อมวลชนนำเสนอสถิติการยื่นใบลาของ 7 สมาชิก สนช. ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

23 ก.พ. 2560 –      ประธาน สนช. ขอความเป็นธรรมกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลสถิติการยื่นใบลาของ 7 สมาชิก สนช. ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ขณะพร้อมชี้แจงเหตุผลการอนุมัติใบลาต่อคณะกรรมการจริยธรรมฯ


กรรมการจริยธรรม สนช. เตรียมเผยข้อมูลการลา 7 สมาชิกที่ถูกร้องลาประชุมบ่อย ระบุ ไม่ขาดสมาชิกภาพ

23 ก.พ.60 –     คณะกรรมการจริยธรรม สนช. เตรียมเผยข้อมูลการลา 7 สมาชิก สนช. วันศุกร์ที่ 24 ก.พ. นี้ ขณะ ปธ.กรรมการฯ ระบุ ไม่มีคนใดขาดสมาชิกภาพ พร้อมเชิญทุกฝ่ายเข้าชี้แจงจากการถูกร้องเรื่องจริยธรรม คาดได้ข้อสรุปก่อน 60 วัน


สนช.มีมติ 212 เสียง เห็นสมควรประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นกฎหมาย

23 ก.พ. 60 – สนช. มีมติ 212 เสียง เห็นสมควรประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ... เป็นกฎหมาย หวังส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีความเป็นอิสระ


รัฐสภาจัดแข่งขันวอลเล่ย์นัดพิเศษ สร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในวงงานรัฐสภา

22 ก.พ. 60 -    รองประธาน สนช. นำออกกำลังกายประจำสัปดาห์ พร้อมจัดแข่งขันวอลเล่ย์นัดพิเศษ สร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในวงงานรัฐสภา


สนช. และ สปท. จัดสัมมนาร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ตอบโจทย์การปฏิรูปภาครัฐมุ่งสู่ Thailand 4.0

22 ก.พ. 60 -    รองประธาน สนช. คนที่ 1 เป็นประธานเปิดการสัมมนาร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ที่ สนช. ร่วมกับ สปท. จัดขึ้น มุ่งให้มีกฎหมายรองรับและตอบโจทย์การปฏิรูปภาครัฐมุ่งสู่ Thailand 4.0


ประธาน กรธ. ระบุ การพิจารณาร่างกฎหมายของ สนช. ตามมาตรา 77 ของร่างรัฐธรรมนูญไม่มีความยุ่งยาก

22 ก.พ.60 –  ประธาน กรธ. ระบุ การพิจารณาร่างกฎหมายของ สนช. ตามมาตรา 77 ของร่างรัฐธรรมนูญไม่มีความยุ่งยาก ขณะปฏิเสธให้ความเห็นการปรับโครงสร้างสภาวิชาชีพสื่อ ของ กมธ.สปท. แต่มองสื่อมวลชนต้องมีจรรยาบรรณ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป