Share  

กมธ. ยกร่างข้อบังคับการประชุม สปช. คาด สิ้นเดือน ต.ค. นี้ ยกร่างข้อบังคับฯ แล้วเสร็จ ก่อนบังคับใช้ต้นเดือน พ.ย.

24 ต.ค. 57 -    กรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุม สปช.ระบุ สิ้นเดือน ต.ค. นี้ ยกร่างข้อบังคับฯ แล้วเสร็จ ก่อนให้สมาชิกพิจารณาลงมติ คาด มีผลใช้ต้นเดือน พ.ย. ขณะเผย เตรียมตั้งกรรมาธิการสามัญ 16 คณะ และกรรมาธิการวิสามัญ 5 คณะ จัดทำแนวทางปฏิรูปประเทศ


สปช. นัดประชุม พิจารณาเลือกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 27 ต.ค. นี้

24 ต.ค. 57 -    เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ ทำหนังสือเชิญ สปช. ประชุมพิจารณาเลือกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ 27 ต.ค.นี้ ขณะที่ สนช. เตรียมหารือส่ง 5 ตัวแทนเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัปดาห์หน้า


ปธ.กมธ.ยกร่างข้อบังคับการประชุม สปช. เผย ร่างข้อบังคับการประชุมจะมีความคล้ายคลึงกับ สนช. โดยเฉพาะการสิ้นสมาชิกภาพ หากขาดการแสดงตนเกิน 2 ใน 3

24 ต.ค. 57 -    ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ เผย การยกร่างข้อบังคับการประชุมมีความคล้ายคลึงกับ สนช. โดยเฉพาะการสิ้นสมาชิกภาพ หากขาดการแสดงตนเกิน 2 ใน 3พร้อมเตรียมกำหนดสัดส่วนกรรมาธิการสามัญ 15 คณะ 


สปช.นัดประชุมวันที่ 27 และ วันที่ 28 ต.ค. นี้ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบผู้มีความเหมาะสมเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

24 ต.ค. 57 -    สปช.นัดประชุมวันที่ 27 และ วันที่ 28 ต.ค. นี้ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบผู้มีความเหมาะสมเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ


ที่ประชุม ABU ระบุวิทยุระบบดิจิตอลต้องเน้นเนื้อหาที่นำเสนอเป็นหลัก

23 ต.ค 57-           ที่ประชุม ABU ระบุ  วิทยุกระจายเสียงยังเป็นสื่อที่เชื่อมต่อชีวิตประชาชน ชี้ การก้าวสู่การเป็นวิทยุดิจิตอลต้องให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่จะนำเสนอ


สปช.กำหนดกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วน สปช. มาจากสมาชิก 15 คน และบุคคลภายนอก 5 คน ได้รายชื่อ 28 ต.ค. นี้

22 ต.ค. 57 -    ที่ประชุม วิป สปช.(ชั่วคราว)มีมติเลือก นายเทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นประธานฯ พร้อมกำหนดแนวทางการสรรหากรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามสัดส่วน สปช. มาจากสมาชิก 15 คน บุคคลภายนอก 5 คน ได้รายชื่อ 28 ต.ค. นี้ ขณะการประชุม สปช.กำหนดประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารของสัปดาห์


สนช. ระบุ IPU ยืนยันความเป็นสมาชิกภาพของสภาไทย

22 ต.ค. 57 -    สนช.ระบุ สหภาพรัฐสภา (IPU) ยืนยัน สมาชิกภาพของสภาไทยแม้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เหตุ มีการดำเนินการภายในตามข้อกำหนด และแผนโรดแมปชัดเจนเป็นรูปธรรม


สนช. มีมติวาระ3 ผ่านร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

22 ต.ค. 57 -           ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติผ่าน วาระ3 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  แล้ว    ด้าน กรรมาธิการเสียงข้างมาก ย้ำ  ไม่ได้ก้าวก่ายอำนาจตุลาการ   พร้อมยืนยัน  ยังคงเป็นไปตามองค์ประกอบเดิมของ ก.ศป.   ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540 และ 2550  


ว่าที่ประธาน สปช. พร้อมสมาชิก ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช

22 ต.ค. 57 - ว่าที่ประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ นำคณะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช


พลเอกเลิศรัตน์ นั่งตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุม สปช.

22 ต.ค. 57 -    คณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุม สปช. ประชุมนัดแรก ตั้ง พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ขณะที่นายดิเรก ถึงฝั่ง เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่หนึ่ง และนายเสรี สุวรรณภานนท์ เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ สอง


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป