Share  

รัฐสภา 21 ประเทศสมาชิกของ APA เห็นชอบบรรจุชื่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในร่างข้อมติเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

3 ก.ย. 58 -      เวทีการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาอาเซียน(APA) ของรัฐสภาสมาชิก 21 ประเทศ ร่วมจัดทำร่างข้อมติด่านต่าง ๆ พร้อมบรรจุชื่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในร่างข้อมติเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ก่อนนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกัน


กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เยอรมนี ให้การรับรอง เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

3 ก.ย.58 กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เยอรมนี ให้การรับรอง เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เข้าหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมือง ต่อสถานการณ์ทางการเมืองของไทยและความร่วมมือทางด้านอาชีวศึกษา


สปช.สิระ ยืนยันคืนเงินเดือน 1,700,000 บาท หากร่าง รธน.ถูกคว่ำ

3 ก.ย. 58 สปช.สิระ ยืนยันคืนเงินเดือน 1,700,000 บาท หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านความเห็นชอบจากสมาชิก สปช. ย้ำ ร่าง รธน.ฉบับนี้เกิดจากการรับฟังความเห็นของทุกกลุ่ม ไม่มีเหตุผลที่จะถูกคว่ำ


รองนายกฯ ยืนยัน ต่อ สนช. ดำเนินคดีแพ่งผู้กระทำผิดโครงการรับจำนำข้าวทันก่อนหมดอายุความ

3 ก.ย. 58 รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ เครืองาม ตอบกระทู้ถาม สนช. ระบุ ดำเนินคดีแพ่งอดีตนายกฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโครงการรับจำนำข้าว เสร็จสิ้นได้ภายในสิ้นปี 58 หรือต้นปี 59 ทันก่อนหมดอายุความ ยืนยัน ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย 


สนช.วัลลภ ตั้งกระทู้ถาม รมต.สาธารณสุข เรียกร้อง ลงโทษย้อนหลังผู้ให้บริการอุ้มบุญโดยไม่ได้รับอนุญาต

3 ก.ย.58 สนช.วัลลภ ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถึงแนวทางลงโทษย้อนหลังผู้ให้บริการอุ้มบุญโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนกฎหมายอุ้มบุญบังคับใช้ หวั่นผู้ได้รับผลกระทบไม่ได้รับความเป็นธรรม ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย สั่งปิดสถานพยาบาลที่กระทำผิดแล้ว ขณะที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมกำลังอยู่ในชั้นสอบสวนของแพทยสภา


คณะ กมธ.การเมือง สนช. พิจารณารายงาน คณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สปช.

2 ก.ย. 58       คณะกรรมาธิการการเมือง สนช. พิจารณารายงาน คณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง สปช. เรื่อง “รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความปรองดอง” ซึ่งระบุถึงเงื่อนไขในการออกกฎหมายนิรโทษกรรม


ปธ.กมธ.ศึกษาฯ สนช. รับหนังสือร้องเรียนขอให้แก้ไขปัญหาการบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ(ครูผู้สอน)เป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ไม่เพียงพอ

2 ก.ย. 58 ปธ.กมธ.ศึกษาฯ สนช. รับหนังสือร้องเรียนจากประธานชมรมพนักงานราชการ (ครูผู้สอน) แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาการจัดสรรตำแหน่งที่ไม่เพียงพอต่อการแต่งตั้งพนักงานราชการครูผู้สอนเป็นข้าราชการครูตำแหน่งผู้ช่วย ด้าน ปธ.กมธ.ระบุ พร้อมนำประเด็นดังกล่าวเข้าหารือต่อที่ประชุม กมธ.ในวันพรุ่งนี้ (3 ก.ย. 58)


กมธ.ปฏิรูปเศรษฐกิจฯ สปช. จัดสัมมนา “การปฏิรูปเศรษฐกิจไทย” 4 ก.ย. นี้

2 ก.ย. 58 กมธ.ปฏิรูปเศรษฐกิจการเงินและการคลัง สปช. จัดสัมมนาวิชาการ “การปฏิรูปเศรษฐกิจไทย” วันศุกร์ที่ 4 ก.ย. 2558 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 213 – 216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 หวังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยให้มีเสถียรภาพ ลดความเลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนของสังคม


สปช.นิรันดร์ หวั่น บทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ทำร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ

2 ก.ย. 58 สปช. นิรันดร์ พันทรกิจ หวั่น บทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ทำให้ร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ สูญงบดำเนินการหลายพันล้านบาท ชี้มี 2 ทางเลือก สปช. โหวตไม่รับ หรือ สนช.แก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องจำนวนเสียงผู้ออกมาใช้สิทธิทำประชามติ


สปช.สิระ เรียกร้องผู้เกี่ยวข้องทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น ผู้ได้รับผลกระทบโครงการบ้านมั่นคง

2 ก.ย. 58 สปช.สิระ รับยื่นหนังสือจากตัวแทนชุมชนเขตกรุงเทพฯ ขอความเป็นธรรมกรณีได้รับความเดือดร้อนจากโครงการบ้านมั่นคง วอนผู้เกี่ยวข้องจัดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นประชาชน ขณะมองการลงมติรับหรือไม่รับร่าง รธน. 6 ก.ย. นี้ มี สปช.เห็นด้วย 190-200 คน 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      ถัดไป