Share  

รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน

28 พ.ค. 61 -   รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน และคณะ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนการลงทุนและการทำธุรกิจในประเทศไทย


กมธ. สังคม ฯ สนช. หนุนเปิดรับฟังความเห็นประชาชน ประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต โดยเฉพาะในประเด็นที่มีผลกระทบสังคม

28 พ.ค. 61 - กมธ. สังคม ฯ สนช. หนุนเปิดรับฟังความเห็นประชาชนประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต   ในประเด็นที่กระทบสังคม ทั้งด้านศาสนา ความซ้ำซ้อนการรับจดทะเบียนสมรส และความขัดกันของกฎหมายอื่น  ขณะกรมคุ้มครองสิทธิฯ  รับข้อเสนอไปศึกษาต่อ  หวังมีกฎหมายรองรับสิทธิการมีคู่ชีวิตให้กับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างถูกต้อง


สนช. จัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ รุ่นที่ 3 มุ่งสร้างค่านิยมประชาธิปไตย พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม

27 พ.ค. 61 - สนช. จัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ รุ่นที่ 3 มุ่งสร้างค่านิยมประชาธิปไตย พัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม


รอง ปธ.สนช.คนที่ 1 รับการยื่นเรื่องเสนอความเห็นต่อร่างกฎหมายการอุดมศึกษาและร่างกฎหมายระเบียบการบริหารราชการกระทรวงฯ

25 พ.ค. 61 -    รองประธาน สนช. คนที่ 1 รับการยื่นเรื่องเสนอความเห็นต่อร่างกฎหมายการอุดมศึกษาและร่างกฎหมายระเบียบการบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา จากสมาพันธ์สภาวิชาชีพ 11 สภา หวั่นเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ


รอง ปธ.สนช.คนที่ 1 ย้ำ สนช. เร่งประสานทุกฝ่ายให้โรดแมปเดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว

25 พ.ค. 61 – รองประธาน สนช. คนที่ 1 ระบุ กรณีประธาน สนช. ทำหนังสือสอบถามศาลรัฐธรรมนูญถึงความจำเป็นในการรอคำวินิจฉัยกลางต่อร่างกฎหมาย ส.ว. เป็นความพยายามของทุกฝ่ายที่เร่งประสานงานให้โรดแมปเดินหน้าได้อย่างรวดเร็ว ชี้ สัปดาห์หน้าศาลวินิจฉัยกฎหมาย ส.ส. เมื่อได้ครบ 10 ฉบับ เริ่มต้นนับหนึ่งเลือกตั้ง


สนช.มีมติ 172 เสียง เห็นชอบพิธีสารปี ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับฯ

25 พ.ค. 61- สนช.มีมติ 172 เสียง ให้ความเห็นชอบพิธีสารปี ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930มุ่งมั่นขจัดการใช้แรงงานบังคับ ยกระดับมาตรฐานคุ้มครองแรงงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม สอดคล้องมาตรฐานสากล


สนช.กิตติศักดิ์ ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ถึงนโยบายการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอย่างเป็นระบบ

24 พ.ค. 61 - สนช.กิตติศักดิ์ ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ถึงนโยบายการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอย่างเป็นระบบ หลังยังมีต้นทุนการผลิตสูงและประสิทธิภาพการผลิตต่ำ ด้าน รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม ยืนยัน รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย จัดทำโรดแมปแก้ปัญหาทั้งระบบ


สนช.มีมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตรายฯ ไว้พิจารณา

24 พ.ค. 61 - ที่ประชุม สนช. มีมติ 195 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณา ขณะสมาชิก สนช. ระบุ เป็น พ.ร.บ.ที่มีประโยชน์ต่อประชาชน แต่การพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมวัตถุอันตรายจะต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ


ปธ.สนช.รับการยื่นหนังสือขอให้ทบทวนร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ย้ำ ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญ

24 พ.ค. 61 – ประธาน สนช. ระบุต่อคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ที่ยื่นขอให้ทบทวนร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะส่งเรื่องให้กรรมาธิการวิสามัญนำไปพิจารณาอย่างรอบด้าน ย้ำ กฎหมายที่ผ่าน สนช. ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญ


ปธ.สนช. ส่งหนังสือด่วนที่สุดสอบถามศาล รธน. หากไม่จำเป็นต้องรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มอย่างเป็นทางการ สนช.สามารถส่งร่างกฎหมาย ส.ว. ให้นายกฯ ได้ทันที

24 พ.ค. 61 – ประธาน สนช. เผยส่งหนังสือด่วนที่สุดสอบถามศาล รธน. หากไม่จำเป็นต้องรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มอย่างเป็นทางการ สนช. สามารถส่งร่างกฎหมาย ส.ว. ให้นายกฯ ได้ทันที เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ


ก่อนหน้า      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      ถัดไป