Share  

รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สนับสนุนให้ร่าง พ.ร.บ. ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... ใช้เป็นกฎหมาย

25 ม.ค.61 - รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง รับการยื่นหนังสือจากนายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สนับสนุนการประกาศให้ ร่าง พรบ. ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ..... ใช้เป็นกฎหมาย เพื่อประชาชนจะได้รับการบริการด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อย่างมีมาตรฐานทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 


การประชุม สนช. ในวันนี้ พิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. วาระ2 ถกประเด็น มาตรา 2 ขยายเวลาบังคับใช้

25 ม.ค. 61 -  เริ่มแล้ว การประชุม สนช. ในวันนี้ พิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. วาระ2 ถกประเด็น มาตรา 2 ขยายเวลาบังคับใช้   กรรมาธิการเสียงข้างมากเชื่อ ขยาย 90 วัน ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เป็นเวลาที่เหมาะสมให้ประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ศึกษากฎหมาย ไม่ทำผิดโดยไม่เจตนา  ขณะกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ย้ำ ขยาย 120 วันเหมาะสมกว่า และไม่ใช่การยื้ออำนาจ  พร้อมชี้  90 วัน ไม่เพียงพอ และทำให้อาจมีการขอขยายเวลาภายหลัง นำมาซึ่งปัญหาทางการเมืองอีก


รองปธ.สนช. คนที่หนึ่ง ยืนยันพิจารณากฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส.และ ส.ว.ตามกรอบเวลา พร้อมรับฟังความเห็นรอบด้านก่อนลงมติขยายกรอบเวลาบังคับใช้กฎหมายหรือไม่

25 ม.ค.61 - รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ยืนยันพิจารณากฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส.และ ส.ว.เป็นไปตามกรอบเวลา ระบุที่ประชุมพร้อมรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านก่อนลงมติขยายกรอบเวลาบังคับใช้กฎหมายหรือไม่ เชื่อการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน


รองปธ.สนช. คนที่ 1 รับหนังสือจากขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) เสนอแยกสตรีเป็นกลุ่มเฉพาะในการแบ่งกลุ่มผู้สมัคร ส.ว.

25 ม.ค. 61 -   รองประธาน สนช. คนที่ 1 รับหนังสือจาก ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) เสนอให้แยกสตรีเป็นกลุ่มเฉพาะในการแบ่งกลุ่มผู้สมัครตามมาตรา 11 ร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย สว. เพื่อส่งเสริมหลักการความเสมอภาคระหว่างเพศและเป็นการการสร้างมาตรการพิเศษให้เกิดความเท่าเทียม


เปิดรับสมัครบุคคลผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการสาธารณะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

24 ม.ค. 61 -    คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกาศรับสมัครบุคคลผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ม.ค. นี้


ปธ.สนช.เปิดอบรม หลักสูตร การสนทนาภาษาจีนสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

24 ม.ค. 61 - ประธาน สนช. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิก สนช. หลักสูตร "การสนทนาภาษาจีนสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจภาษาศิลปะ และวัฒนธรรมจีน และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยจีนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น


ที่ประชุม สนช.สัปดาห์นี้ เตรียมพิจารณากฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส. และ ส.ว.

24 ม.ค. 61 - วิป สนช. เผย ที่ประชุมใหญ่ สนช.สัปดาห์นี้ จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ส.ส. และ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. พร้อมเผยประธาน สนช.ขอให้สมาชิกร่วมประชุมให้มากที่สุด เนื่องจากเป็นกฎหมายที่สำคัญ


ประธาน กรธ. แนะฟังเหตุผล กมธ.พิจารณากฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส. หลังเสนอขยายการบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้ง ชี้หากมีเหตุผลเพียงพอสามารถทำได้

23 ม.ค.61 – ประธาน กรธ. แนะ รอฟังเหตุผล กมธ.พิจารณากฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส. หลังเสนอขยายการบังคับใช้กฎหมายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน ชี้หากมีเหตุผลเพียงพอก็สามารถทำได้ คาดหากขยายเวลาจะกระทบเลื่อนโรดแมปเลือกตั้งไม่เกินเดือน มี.ค. 62


อนุกรรมาธิการด้านโลจิสติกส์ สนช. เตรียมจัดสัมมนาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ประเทศไทย 20 ปี 31 ม.ค.นี้

23 ม.ค. 61 - อนุกรรมาธิการด้านโลจิสติกส์ ในคณะ กมธ.การคมนาคม สนช. เตรียมจัดสัมมนา "ยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ประเทศไทย 20 ปี" 31 ม.ค. 61 หวังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ในอนาคตที่มีความเหมาะสม


กลุ่มปฏิรูปการเมืองยุคใหม่ 19 พรรค ยื่น สนช. คัดค้านขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้ง

23 ม.ค. 61-   กมธ.การศึกษาฯ สนช. รับหนังสือจากกลุ่มปฏิรูปการเมืองยุคใหม่ 19 พรรค นำโดยนายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ คัดค้านการขยายการบังคับใช้ร่างกฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส. ออกไป 90 นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา


ก่อนหน้า      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17      ถัดไป