สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตึกรัฐสภา เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ


ตัวแทนพรรคการเมือง ไม่เห็นด้วยปมบัตรเลือกตั้งไม่มีชื่อและโลโก้พรรค ชี้ เสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญ


บรรยากาศวันที่สองของการจัดงาน อุ่นไอรักฯ เป็นอย่างคึกคัก ประชาชนเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง


เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และหลายหน่วยงาน ร่วมวางพานพุ่มสักการะ ร.7 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2561 ที่ รัฐสภา กันอย่างต่อเนื่อง


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจักรยานนำผู้ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ปั่นจักรยานจากพระลานพระราชวังดุสิต มุ่งสู่สวนสุขภาพลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ ท่ามกลางความปลื้มปีติของพสกนิกรชาวไทย


สวนดุสิตโพล เผย ประชาชนส่วนใหญ่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญมาก
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา