ประธาน สนช. เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก “สถานที่ทำงานปลอดลูกน้ำยุงลาย” หวังสร้างการรับรู้วิธีการป้องกันตนจากพาหะของโรคไข้เลือดออก


สนช.พงษ์ชัย ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ถึงมาตรการเร่งด่วนในการกำหนดราคาน้ำมันให้สมดุลกับค่าครองชีพของประชาชน


กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ชี้ ปฏิรูประบบบริหารราชการเพื่อแก้ทุจริตคอรัปชั่น ต้องมองภาพใหญ่ พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน


รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง รับหนังสือร้องเรียนปัญหาการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองนาแซง จ.บึงกาฬ จากตัวแทนชาวบ้าน วอน สนช.ช่วยหาทางออกยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ


ประธาน กมธ.พลังงาน สนช. รับหนังสือจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้ ติดตามความคืบหน้า โครงการเกษตรผสมผสานสู่การผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าชชีวภาพ


สนช.มีมติ 199 เสียง เห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาฯ เป็นกฎหมาย
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์