สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภามติ สนช.ให้ความเห็นชอบร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10ฯ ภายใต้กรอบความตกลง AFAS


ประธาน สนช. ยืนยัน สนช. พิจารณากฎหมายอย่างรอบคอบ ชี้ การเสนอแก้ไขกฎหมายลูกว่าด้วย กกต. จะเดินหน้าต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะสมาชิก สนช.ผู้เสนอ


ประธาน สนช.เผย ส่งรายงานการปรับลดงบประมาณด้านไอซีทีและระบบสาธารณูปโภค เข้า ครม.แล้ว วงเงิน 4,800 ล้านบาท


กลุ่มทนายความ วอน สนช.พิจารณาบรรจุทนายความเข้าทำหน้าที่ร่วมสอบสวนในร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญาฯ


มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งแล้ว


ปธ.คณะกรรมการบูรณาการประสานงานกู้ชีพฉุกเฉิน สนช. เชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมหารือ เสริมสร้างความรู้และเพิ่มสมรรถนะในการช่วยเหลือเบื้องต้น
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์