กกต.แจงจัดเตรียมปากกาหมึกแห้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้กากบาทเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ใช่ปากกาเคมีตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์


เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงนามข้อตกลงคุณธรรม การจ้างงานด้านไอทีโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่


กกต.มีมติเอกฉันท์ประกาศชื่อของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ชอบด้วยกฎหมาย


กกต.สรุปยอดใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั่วประเทศ ร้อยละ 86.98 พร้อมทบทวนข้อผิดพลาด ซักซ้อมเจ้าหน้าที่ไม่ให้เกิดปัญหาในวันเลือกตั้งทั่วไป 24 มี.ค.นี้


รองเลขาธิการ กกต. ระบุ เลือกตั้งล่วงหน้าบางพื้นที่เกิดปัญหาเล็กน้อย แต่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว


การเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตบางกะปิ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนออกมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา