ประธานวุฒิสภา ยืนยัน ยังไม่มี ส.ว. ร่วม กมธ.ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ


คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา จัดกิจกรรม “วุฒิสภาพบปะสื่อมวลชน” สร้างการรับรู้ถึงบทบาทการทำงานของ กมธ.สามัญ 26 คณะ หวังส่งต่อข่าวสารที่ถูกต้องสู่ประชาชน


ประธานวุฒิสภา ให้การรับรองเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่


กมธ.การศาสนาฯ สภาผู้แทนราษฎร  เข้าร่วมพิธีรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส 21 พ.ย. นี้  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและนครวาติกันที่ประชุม กมธ. การที่ดินฯ  สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะอนุ กมธ.ศึกษาปัญหาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากโครงการ EECส.ส.ปารีณา เผยสัปดาห์หน้าจะมีการเสนอเปลี่ยนตัวประธาน กมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ มั่นใจมีเสียงหนุนพอ

rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา