รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาค รุ่นที่ 5 ระบุ เครือข่ายสื่อมวลชน มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องไปถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกล


เลขาธิการสหพันธ์ข้าราชการบำนาญ เสนอ 3 ร่าง พ.ร.บ ฉบับแก้ไข หวังให้ข้าราชการบำนาญทั่วประเทศ มีรายได้เพิ่มขึ้น อยู่ได้ตามสภาวะเงินเฟ้อ


กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจาก จ.เพชรบุรี ยื่นเรื่องต่อสนช. ให้มีการทบทวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลังแนวเส้นทางถนนมอเตอร์เวย์ หมายเลข 8 ส่งผลให้พื้นที่ 4 อำเภอ เกิดน้ำท่วมที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตร


สนช.มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ไว้พิจารณา


คณะกรรมการสรรหา กกต. นัดประชุมพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกกต.เพิ่มเติมรอบ2 ในวันพรุ่งนี้


ประธานสมาพันธ์ทนายความฯ ยื่นเรื่องต่อ สนช. ขอให้ยกเลิกหรือไม่รับการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรและเรื่องสัญญาเช่าซื้อรถเกษตร-ก่อสร้าง ชี้ เสี่ยงข้อมูลรั่วประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา