ที่ประชุม ส.ว.เห็นชอบตั้ง กมธ.วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ กมธ.ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ


วุฒิสภาตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯปี 63 ทำหน้าที่ศึกษาคู่ขนานกับ กมธ.ของสภาผู้แทนฯ ก่อนมีการส่งร่างกฎหมายงบประมาณให้วุฒิสภามีมติ


ส.ว.เห็นชอบให้ประกาศใช้ พ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลฯ ไปเป็นหน่วยงานบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ.2562


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญนโยบายเกษตรดิจิทัล วางแผนเพิ่มจุดวัดผลพยากรณ์อากาศแบบย่อมอีกกว่า 100 จุด


นายกรัฐมนตรี เผยสบายใจ หลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณ ปี 63 วาระแรก ยืนยันพร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่าย


มติสภาผู้แทนราษฎร 251 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาทไว้พิจารณา
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา