กกต. เตรียมคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ระบุ วิธีตามมาตรา 128 ของกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ถือเป็นหนึ่งทางเลือก แต่พร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่าย


ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติไม่รับคำร้อง กกต. ขอให้พิจารณาวินิจฉัยสูตรการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ


กกต.มีมติสั่งให้ยกเลิกการเลือกตั้งและให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. จ.เชียงใหม่ เขต 8 ใหม่


ผช.ผบ.ตร. ระบุ สตช. พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562


รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562


กลุ่มสามัคคีสร้างชาติ แสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้านหน้าศาลรัฐธรรมนูญ เรียกร้ององค์กรอิสระทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมช่วงรอยต่อการเลือกตั้ง
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา