กมธ.การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. จัดเสวนา เมืองที่ทุกคน ขึ้นรถไฟฟ้าแบบประหยัด สะดวก ปลอดภัย ได้อย่างไร หวังให้ประชาชนใช้บริการขนส่งมวลชนระบบรางมากขึ้น


ภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบฯ ขอบคุณ สนช. หลังช่วยประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหา ยสท.งดรับซื้อใบยาสูบ


ประธาน สนช. เผย ว่าที่ กกต. 5 คนแรก ประชุมนัดแรก 31 ก.ค. นี้


ประธาน สนช.ให้การรับรองประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรภูฏาน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย สานสัมพันธ์แน่นแฟ้น


รัฐสภา จัดเสวนาโครงการให้ความรู้ด้าน CSR แก่บุคลากรในสังกัด เน้นสร้างจิตสาธารณะ สู่ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม


รองเลขาธิการ สผ.ให้การรับรองรองผู้อำนวยการกองการศึกษาและฝึกอบรมสำนักงานการฝึกอบรมสำนักงานเลขาธิการ รัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลีและคณะ
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์