ประธาน สนช. ระบุ ห้องประชุม ทีโอที สามารถรองรับสมาชิกรัฐสภาได้ ขณะที่การลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรี จะใช้วิธีขานรายชื่อสมาชิกเพื่อลงมติ แทนการใช้เครื่องลงคะแนน


ประธาน สนช. ระบุ การเมืองยังไม่ถึงทางตัน หากทุกฝ่ายทำตามกฎหมาย


รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เผย ใช้ห้องประชุม บริษัท ทีโอที ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและประชุมร่วมของรัฐสภา


กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน สนช. จัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กและผู้พิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จ.นนทบุรี


ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ รัฐสภา นำเจ้าหน้าที่ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งในโอกาส 25 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ย้ำแนวทางปฏิบัติงาน มุ่งมั่นเป็นสื่อกลางให้กับประชาชน


สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาส 25 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา 18 เมษายน 2562
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา