สวนดุสิตโพล เผยประชาชนยังสับสน ‘บัตรเลือกตั้ง’ วอน กกต.พิจารณาให้เหมาะสม เป็นธรรมกับทุกฝ่าย


สนช. มีมติ 139 เสียง รับหลักการร่างกฎหมายอนุญาโตตุลาการไว้พิจาณา


กมธ.การคมนาคม สนช. จัดสัมมนา การประกอบการรถยนต์ตู้โดยสารสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน


รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสา เดินรณรงค์ คน รัก คลอง...ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี พร้อมกันทั่วประเทศ เสาร์ที่ 15 ธ.ค. นี้


สนช. เห็นชอบให้มีการประกาศใช้ร่างกฎหมายสถาบันพระบรมราชชนก


สนช.เห็นชอบให้มีการประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการคุ้มครองสิทธิให้กับลูกจ้าง
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา