ประธาน สนช. ร่วมเป็นสักขีพยานการประกาศรับรองผลการบันทึกการทำข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลก จาก Guinness World Record ในกิจกรรมโครงการ We Care About You เราห่วงใยคุณ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย


กกต. จับมือกระทรวงศึกษาฯ ยกร่างวิชาพลเมืองที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อนประชาธิปไตย


กมธ. การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สนช. ชวนเทึ่ยวงานเทศกาลอาหารไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน WE CARE ABOUT YOU ส่งเสริมการท่องเที่ยว


สนช.ระบุแนวทางด้านการเมืองและความมั่นคงของไทยต่อที่ประชุม APPF พร้อมชี้มุ่งใช้วาระในการเป็นประธานอาเซียนส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาค


ที่ประชุมสนช.มีมติ 176 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ไว้พิจารณา ชงตั้งซุปเปอร์บอร์ด ขับเคลื่อนงานวิจัยสอดรับยุทธศาสตร์ชาติ


ที่ประชุม สนช.มีมติ 157 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก ไว้พิจารณา ปรับกระบวนการออกใบสั่ง วิธีการชำระค่าปรับและการยึดใบอนุญาตขับขี่
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา