ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจาก สหภาพแรงงาน กทพ. หนุนตั้ง กมธ. พิจารณาการต่อสัมปทานให้กับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นขอริเริ่มรวบรวมรายชื่อประชาชนและเสนอร่างกฎหมายยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. จากตัวแทนกลุ่ม iLaw และเครือข่าย


ส.ส. พรรคเพื่อไทย ยื่นญัตติด่วน เสนอตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการผันน้ำ แก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดโครงการสัมมนาบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฝากสมาชิกประพฤติตัวให้เหมาะสมและเป็นตัวอย่างที่ดี


หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ยืนยัน รายชื่อโควตารัฐมนตรีของพรรค เป็นไปตามคุณสมบัติ ชี้นายกรัฐมนตรี เป็นผู้พิจารณา


เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ตั้งข้อสังเกต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจมีปัญหาเรื่องตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทับซ้อน จะเข้าร่วมประชุม ครม.ชุดเดิมไม่ได้
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา