ส.ส.อภิปรายนายกฯ และ ครม. ประเด็นถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน หวั่นส่งผลกระทบการทำงานรัฐบาลไม่สมบูรณ์


โฆษก กมธ.การสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร เผย กมธ.ห่วงใยปัญหาอุทกภัยหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมยกย่องจิตอาสาที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย


รองประธานกรรมาธิการการที่ดินฯ รับหนังสือขอให้ตั้งกรรมการสอบกระบวนการจัดทำ EIA โครงการโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


รองประธาน กมธ.ที่ดินฯ สผ. รับหนังสือจากตัวแทนชาวบ้าน จ.จันทบุรี ขอสภาฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการออกโฉนดที่ดิน


หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ รับหนังสือจากเครือข่ายเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 77 จังหวัด ขอความเป็นธรรมเร่งบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ทันตสาธารณสุข ที่ตกค้าง


ส.ส. จ.ปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย รับหนังสือจากนายกสมาคมเกษตรกร ชายแดนบูรพา ที่ขอให้ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน หลังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายนำเข้าแรงงานในอัตราสูง ช่วงฤดูกาลหีบอ้อย
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา