ส.ส. กทม. พรรคเพื่อไทย รับหนังสือจาก ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า "กลุ่มลาขาดควันยาสูบ" (ECST) ขอให้สภาผู้แทนราษฎร แก้ไข พ.ร.บ.ยาสูบ


ส.ส.ธัญญ์วาริน พรรคอนาคตใหม่ ขอบคุณ 101 เสียง ส.ส.โหวตหนุนตั้ง กมธ.สิทธิเพื่อความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ แม้ไม่สำเร็จตามคาดหวังส.ส. พรรคฝ่ายค้านลงชื่อ 219 คน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษากระบวนการและวิธีการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560โฆษก กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม ส.ส. ย้ำ ไม่ละเลยกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศ หลังสภาเห็นชอบให้บรรจุอยู่ร่วมกับ กมธ. เด็ก สตรีฯมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 450 เสียง เห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุม ส.ส.


กมธ. วิสามัญพิจารณาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วน และไม่เห็นด้วยการขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา