กกต.ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แล้วเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองเลขาธิการรัฐสภามองโกเลีย หารือแนวทางปฏิบัติราชการและสร้างความร่วมมืออันใกล้ชิด


ศาล รธน. มีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้อง กกต.ชงยุบพรรค ทษช. นัดพิจารณาครั้งต่อไป 27 ก.พ. นี้


สนช.เตรียมนำผลการอภิปรายต่อร่างข้อมติที่ได้จากการประชุมกรรมาธิการด้านสังคมและวัฒนธรรมของ APA ใช้เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาภูมิภาค


เลขาธิการสภาฯ ให้การรับรองเลขาธิการรัฐสภาแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ คนที่หนึ่ง แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน พร้อมสานต่อโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับบุคลากร


ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-มองโกเลีย ให้การรับรองสมาชิกรัฐสภาจากมองโกเลีย สานต่อความร่วมมือรัฐสภาสองประเทศ และมุ่งยกระดับการค้า การศึกษา
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา