สนช.นัดประชุม 21-22 มิ.ย. นี้ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมมีกระทู้ 2 เรื่อง ถามนายกรัฐมนตรี


สนช.เตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาในการประชุมสมัชชาสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดในเดือน พ.ย. นี้


กมธ.สาธารณสุข สนช. เตรียมเสนอเพิ่มบทลงโทษ ผู้ประกอบการที่ผสมสารไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม วอนศิลปินรับรีวิวสินค้าต้องมีคุณธรรม ให้ข้อมูลผู้บริโภคอย่างถูกต้อง


สนช.เตรียมความพร้อมรัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรรมาธิการสังคมของ APA ปี 62


โฆษก กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมส่ง สนช.ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ 6 ก.ค. 61


กกต.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ทางเว็บไซต์ของ กกต.แล้ว ก่อนนำเสนอให้รัฐบาลพิจารณา
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์