โฆษกคณะ กมธ. ความมั่นคงแห่งรัฐฯ สภาผู้แทนราษฎร เผยเชิญ ผบ.ทบ. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นด้านความมั่นคง 21 ต.ค. นี้


สมาชิกรัฐสภา แจงบทบาทการผ่านกฎหมายระบบสุขภาพปฐมภูมิ สอดคล้องแนวทางสหภาพรัฐสภา บรรลุเป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายในปี 63


ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีฯ สผ. ย้ำจุดยืน สนับสนุนยกเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิด เผยเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อนในผักและผลไม้ที่นำเข้าจากประเทศจีน


เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประชุมสมาคมเลขาธิการประจำฤดูใบไม้ร่วง ปี 62 ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย


รัฐสภากลุ่มอาเซียน+3 และกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย– แปซิฟิก มีมติให้ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ส.ว.ทำหน้าที่กรรมการบริหาร IPU


คณะผู้แทนรัฐสภาไทย ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า อภิปรายแจงรัฐบาลไทยมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน ขณะที่รัฐสภาไทยดำเนินการควบคู่หนุนกฎหมายเศรษฐกิจสีเขียว
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา