การแสดงตน ส.ว. รวม 4 วัน แสดงตนแล้ว 249 คน เว้นนายวีรศักดิ์ อดีต รมช.กต.ติดภารกิจ เจ้าหน้าที่อนุญาตให้แสดงตนได้ภายหลัง


พลอากาศตรีนายแพทย์เฉลิมชัย เครืองาม น้องชายรองนายกฯวิษณุ เข้าแสดงตนเป็น ส.ว. ขอประชาชนดูที่ผลงาน อย่ามองเป็นสภาพี่น้อง


หม่อมหลวง ปนัดดา เผย พร้อมนำประสบการณ์การรับราชการ มาประยุกต์ใช้ในการทำหน้าที่ ส.ว.


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดให้ ส.ว. เข้าแสดงตน เป็นวันสุดท้าย


การแสดงตน ส.ว. ชุดที่ 12 ภาพรวม 3 วัน มารายงานตัวแล้ว 228 ราย


นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ส.ว. และอดีต รมต.ท่องเที่ยวฯ ยืนยัน สิ่งที่สามารถพิสูจน์การทำหน้าที่ ส.ว.ได้คือการทำงานที่ไม่อยู่ใต้อาณัติใคร
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา