ประธาน สนช.เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของ APA มั่นใจผลการหารือจะนำไปสู่การพัฒนาสร้างความยั่งยืนให้กับภูมิภาค

13 ก.พ.62 - ประธาน สนช. เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของ APA สร้างความร่วมมือรัฐสภาในภูมิภาค มุ่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมประชากรในเอเชีย ด้านเลขาธิการ APA เชื่อ ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกจะสร้างความสำเร็จในทุกด้านให้กับภูมิภาค

ประธาน สนช. เปิดให้คณะผู้แทนรัฐสภาสมาชิก APA เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสที่รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของ APA

13ก.พ. 62 - ประธานสภานิติบัญญัติแห่ง เปิดให้คณะผู้แทนรัฐสภาสมาชิก APA เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสที่รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของ APA มุ่งสร้างความผาสุกและสร้างการพัฒนาร่วมกันบนพื้นฐานความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาค

ประธาน สนช. รับหนังสือจากกลุ่มพีมูฟ ที่เรียกร้องให้ยุติการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยชี้เป็นกฎหมายสำคัญ ต้องใช้เวลาพิจารณาให้รอบคอบ

12 ก.พ. 62 – ประธาน สนช. รับหนังสือจากกลุ่มพีมูฟ ที่เรียกร้องให้ยุติการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า โดยชี้เป็นกฎหมายที่สำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ ต้องใช้เวลาพิจารณาให้รอบคอบ และทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วม ขณะประธาน สนช. ยืนยัน การพิจารณากฎหมายของ สนช. ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

ประธาน สนช.ให้การรับรองเอกอัครราชทูตฯกาตาร์ หารือเกี่ยวกับการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140

11ก.พ. 62 - ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140 และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

6ก.พ. 62 - ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ หวังความร่วมมือด้านนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศเข้มแข็งยิ่งขึ้น