ประธาน กรธ. รับหนังสือ ขบวนการผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย วอน คงกลุ่มการแบ่งผู้สมัคร ส.ว.เป็น 20 กลุ่มและแยกสตรีเป็นกลุ่มเฉพาะ

15 ก.พ. 61 -   ประธาน กรธ.รับหนังสือจาก ขบวนการผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove)ขอให้ กรธ. คงข้อเสนอให้มีการแยกสตรีเป็นกลุ่มเดียวเฉพาะและคงการแบ่งผู้สมัคร ส.ว.เป็น 20 กลุ่มตามร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.เดิมของ กรธ.