สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

ประธาน สนช. ยืนยัน สนช. พิจารณากฎหมายอย่างรอบคอบ ชี้ การเสนอแก้ไขกฎหมายลูกว่าด้วย กกต. จะเดินหน้าต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะสมาชิก สนช.ผู้เสนอ

16 ส.ค.61 – ประธาน สนช. ยืนยัน สนช. พิจารณากฎหมายทุกฉบับอย่างรอบคอบ ชี้การเสนอแก้ไขกฎหมายลูกว่าด้วย กกต. จะเดินหน้าต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะสมาชิก สนช.ผู้เสนอ ระบุ เรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับโรดแมปเลือกตั้ง