ประธาน สนช. เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ WE CARE ABOUT YOU

14 มี.ค. 62 - ประธาน สนช. เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแสดงความ เพื่อขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ WE CARE ABOUT YOU พร้อมมอบเงินหลังหักค่าใช้จ่าย เข้ากองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว

ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย เพื่อเชิญเข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย ครั้งที่ 4 ณ กรุงอัสตานา

25ก.พ. 62 - ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย เพื่อเชิญเข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย ครั้งที่ 4ระหว่างวันที่ 23-24กันยายน 62 ณ กรุงอัสตานา

ประธาน สนช. เปิดงานนิทรรศการและการแสดงความสามารถคนพิการ ตามโครงการ ผู้แสดงความสามารถตามกฎหมายการขอทาน

27ก.พ. 62 - ประธาน สนช. เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและการแสดงความสามารถคนพิการ ตามโครงการสัมมนา "ผู้แสดงความสามารถตามกฎหมายการขอทาน” หวังนำเสนอผลงานของผู้พิการที่มีความสามารถหลากหลาย และสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการตรากฎหมายควบคุมการขอทาน ที่ส่งเสริมคนพิการให้มีศักดิ์ศรี มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประธาน สนช รับหนังสือจากประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนและตัวแทน 168 ที่เรียกร้องสนช.ยุติการพิจารณา กฎหมายทุกฉบับ

27 ก.พ. 62 - ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน และตัวแทน 168 องค์กรภาคประชาชน เพื่อขอให้ สนช.ยุติการพิจารณากฎหมายทุกฉบับ และขอให้ลาออกจากตำแหน่ง

ปธ.สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย หารือพัฒนาเศรษฐกิจ 2 ประเทศ

27 ก.พ. 62 - ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และกระชับความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น