ประธานวุฒิสภา เผย ไม่กังวลหากมีการยื่นตรวจสอบที่มา ส.ว.

19 มิ.ย. 62 - ประธานวุฒิสภา เผยไม่กังวลหากมีการยื่นตรวจสอบที่มา ส.ว. ระบุ การใช้งบฯ สรรหา 1,300 ล้าน สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ จาก กกต.

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุ ยังไม่เห็นญัตติพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอ ตั้ง กมธ.สอบสวนกระบวนการสรรหา ส.ว.

19 มิ.ย. 62 - ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุ ยังไม่เห็นญัตติพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอ ตั้ง กมธ.สอบสวนกระบวนการสรรหา ส.ว. ย้ำ ต้องพิจารณาด้วยว่าญัตติอยู่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้อง กรณี ส.ส. ถือหุ้นสื่อ ให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

12 มิ.ย. 62 - ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องของพรรคอนาคตใหม่ ที่ขอให้ตรวจสอบ 30 ส.ส. ถือหุ้นสื่อ ให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว ขณะที่คำร้องชุดที่สอง 11 ส.ส. กรณีเดียวกัน อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หากเรียบร้อยจะส่งศาลภายในวันนี้(12 มิ.ย. 62) เช่นกัน

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุ ไม่รับญัตติของ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ยื่นตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเป็นนายกฯ เตรียมเดินหน้าประชุมรัฐสภา โหวตเลือกนายกฯ ต่อ

5 มิ.ย.62- ประธานสภาผู้แทนราษฎร ย้ำให้ ส.ส.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยสติปัญญา ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นหลักหลักนิติธรรม ระบุ ไม่รับญัตติของ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ยื่นตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเป็นนายกฯ เตรียมเดินหน้าประชุมรัฐสภา โหวตเลือกนายกฯ ต่อ

ประธานรัฐสภา ระบุ แคนนิเดตนายกฯ แสดงวิสัยทัศน์ได้ ตามข้อบังคับการประชุม

5 มิ.ย.62- ประธานรัฐสภา ยืนยัน ไม่หนักใจประชุมร่วมสองสภาโหวตนายกฯ ระบุ แคนนิเดตนายกฯ แสดงวิสัยทัศน์ได้ ขึ้นอยู่กับการยกมือเสนอของสมาชิก อาศัยข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553 โดยอนุโลม