ปธ.สนช.กล่าวถ้อยแถลงในเวทีประชุม IPU ถึงการดำเนินงานของ สนช. ในการปฏิรูปกฎหมาย ส่งเสริมการพัฒนาในยุคนวัตกรรม

18 ต.ค. 61 – ประธาน สนช. กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม IPU ครั้งที่ 139 ที่สมาพันธรัฐสวิส ระบุ สนช. ดำเนินงานปฏิรูปกฎหมาย ส่งเสริมการพัฒนาในยุคแห่งนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี