ประธาน สนช. ให้การรับรอง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย หารือพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี

12 มิ.ย. 61 -   ประธาน สนช. ให้การรับรอง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย หารือพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี กระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ