ประธานวุฒิสภานำคณะสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคูคลอง ณ วัดธรรมาภิรตาราม ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

13 ต.ค. 62- ประธานวุฒิสภานำคณะสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคูคลอง ณ วัดธรรมาภิรตาราม ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประธานรัฐสภา นำคณะผู้แทนไทย ร่วมหารือทวิภาคีกับประธานสหภาพรัฐสภาในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย

15 ต.ค. 62- ประธานรัฐสภา นำคณะผู้แทนไทย ร่วมหารือทวิภาคีกับประธานสหภาพรัฐสภา ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141 ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือระหว่างกัน

ประธานรัฐสภานำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย หารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาเมียนมา หวังรัฐสภาสองประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันผ่านกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย -เมียนมา

15 ต.ค. 62 - ประธานรัฐสภา นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ร่วมหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาเมียนมา หวังรัฐสภาสองประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันผ่านกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย -เมียนมา ย้ำจุดยืนประเทศไทย ไม่เห็นด้วยกับการประณามประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเปิดเผย และประสงค์ที่จะเห็นประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือร่วมใจแก้ไขทุกปัญหา

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง อุปนายกสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน

16 ต.ค. 62 - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง อุปนายกสมาคมมิตรภาพระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน พร้อมหารือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นมากขึ้น

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยืนยัน สภาพร้อมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

17 ค.ค. 63 - ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยืนยัน สภาพร้อมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระบุ เปิดโอกาสสมาชิกอภิปรายเต็มที่ คาดฝ่ายค้านมุ่งอภิปรายงบรายจ่ายกระทรวงกลาโหม