ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จากวิปฝ่ายค้าน

16 ส.ค. 62 - ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 กรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามรัฐธรรมนูญ และการแถลงนโยบายรัฐบาลที่ไม่มีที่มาของงบประมาณ จากวิปฝ่ายค้าน คาด สามารถบรรจุเป็นเรื่องด่วนเข้าที่ประชุมสภาฯ ได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เผย บรรจุญัตติด่วนขอเปิดอภิปรายทั่วไป นายกรัฐมนตรี กรณีถวายสัตย์ปฏิญาตนแล้ว

20 ส.ค. 62 - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เผย บรรจุญัตติด่วนขอเปิดอภิปรายทั่วไป นายกรัฐมนตรี กรณีถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนแล้ว ขณะที่การกำหนดเปิดอภิปราย ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุ ข้อจำกัดบางประการที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย เกิดจากอาคารยังสร้างไม่แล้วเสร็จ

15 ส.ค. 62 - ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระบุ ข้อจำกัดบางประการที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย เกิดจากอาคารยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ย้ำ อย่าให้ข้อจำกัดหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นเงื่อนไขในการทำงานเพื่อประชาชน

Between August 25 and August 30, the Thai Parliament will play host to the 40th General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) at Shangri-La Hotel in Bangkok. House Speaker Chuan Leekpai, as chairman of AIPA, will officiate the forthcoming assembly.

ขอเชิญชาวไทยร่วมเป็นเจ้าภาพ การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนหรือ​ AIPA ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพมหาคร