สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
The National Assembly Radio and Television Broadcasting Station
..................................................................................................................................................................
เว็บไซต์
http://www.radioparliament.net
http://www.tpchannel.org
https://www.facebook.com/TPchannelFan
https://twitter.com/tpchannel10
..................................................................................................................................................................
Application
ระบบ iOS และระบบ Android App : TPchannel
..................................................................................................................................................................
สถานที่ตั้ง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
..................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์
  ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการวิทยุ 02-2441482 , 02-2410055
  ร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการโทรทัศน์ 02-2441762-3
  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 02-2442274
  กลุ่มงานผลิตรายการวิทยุ 02-2441482-3 , 02-2410055
  กลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์ 02-2441762-3
  กลุ่มงานข่าว 02-2441885
  งานเทคนิควิทยุ 02-2442279
  งานเทคนิคโทรทัศน์ 02-2441764
  FAX 02-2441481
..................................................................................................................................................................
แผนที่

ดู อาคารรัฐสภา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์