ประธานวิปฝ่ายค้าน เผย เตรียมหารือพรรคร่วมฯ ส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบประเด็นนายกฯ ถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนหรือไม่


เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ระบุพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมข้อมูลและบุคคลในการอภิปรายนายกฯ ได้ดี แต่ยังไม่ได้รับคำตอบชัดเจน


เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ประเมินภาพรวมพรรคร่วมฝ่ายค้านอภิปรายปมถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนได้ดี


ส.ส.อภิปรายนายกฯ และ ครม. ประเด็นถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน หวั่นส่งผลกระทบการทำงานรัฐบาลไม่สมบูรณ์


นายกฯ มอบหมาย นายวิษณุ รองนายกฯ ชี้แจงต่อสภาประเด็นถวายสัตย์ พร้อมปฏิเสธปรับ ครม. ตามข้อเสนอฝ่ายค้าน


ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นเสนอร่างกฎหมายยาแผนไทย ร่างกฎหมายฉบับแรกที่เสนอโดยภาคประชาชนต่อสภาชุดปัจจุบัน
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา