ประธาน กมธ.พิจารณาร่างกฎหมายเงินทดแทน สนช. ยืนยัน ลูกจ้างภาครัฐและเอกชนจะได้รับสิทธิประโยชน์และมีหลักประกันชีวิตดีขึ้น หลัง สนช. เห็นชอบประกาศใช้เป็นกฎหมาย


ประธานคณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ รับมอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรม “ปั่นปลูกป่า” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 ก.ค นี้ ณ จ.ราชบุรี


มติ สนช. 186 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร ฉบับแก้ไข ยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่มาตรฐานสากล


ประธาน สนช.ให้การรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเครือรัฐออสเตรเลีย มุ่งส่งเสริมความเข้าใจและขยายความร่วมมือระหว่างกัน


กมธ.การวิทยาศาสตร์ฯ สนช. จัดเสวนา เรื่อง กระตุกต่อมเทคโนฯ รับมือดิจิทัลพลิกโลก รองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล


รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง เห็นว่าการสรรหา กกต.ที่ยังขาดอีก 2 ตำแหน่ง ควรใช้วิธีการเปิดรับสมัครมากกว่าทาบทาม
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์