ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนฯ ณ จังหวัดพัทลุง 23 มิ.ย. 61- รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง ประจำปี 2561(ภาคใต้) ณ จังหวัดพัทลุง จำนวนผู้ชม: 1    วันที่โพสต์: 23 มิถุนายน 2561 เวลา 16:54 น.
ประธาน สนช. เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก “สถานที่ทำงานปลอดลูกน้ำยุงลาย” หวังสร้างการรับรู้วิธีการป้องกันตนจากพาหะของโรคไข้เลือดออก

22 มิ.ย. 61 - ประธาน สนช. เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก “สถานที่ทำงานปลอดลูกน้ำยุงลาย” หวัง สร้างความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนป้องกันตนและรับรู้ถึงวิธีการดูแลป้องกันตัวเองจากพาหะของโรคไข้เลือดออก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านการควบคุมและป้องกันโรค

จำนวนผู้ชม: 100    วันที่โพสต์: 22 มิถุนายน 2561 เวลา 12:59 น.
สนช.พงษ์ชัย ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ถึงมาตรการเร่งด่วนในการกำหนดราคาน้ำมันให้สมดุลกับค่าครองชีพของประชาชน

22 มิ.ย. 61 - สนช.พงษ์ชัย ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ถึงมาตรการเร่งด่วนในการกำหนดราคาน้ำมันให้สมดุลกับค่าครองชีพของประชาชน หลังราคาน้ำมันตลาดโลกปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ด้าน รมว.พลังงาน เผย รัฐบาลเตรียมจำหน่ายน้ำมันดีเซล B20 เกรดพิเศษ 2 ก.ค.นี้ กำหนดราคาขายปลีกต่ำกว่าดีเซลปกติ 3 บาทต่อลิตร หวังช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการขนส่ง

จำนวนผู้ชม: 287    วันที่โพสต์: 22 มิถุนายน 2561 เวลา 11:47 น.
กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ชี้ ปฏิรูประบบบริหารราชการเพื่อแก้ทุจริตคอรัปชั่น ต้องมองภาพใหญ่ พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน

22 มิ.ย. 61 –  กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน สนช.  ชี้  ปฏิรูประบบบริหารราชการเพื่อแก้ทุจริตคอรัปชั่น ต้องมองภาพใหญ่ และต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน   พร้อมเสนอแนวทางปฏิรูปลดความซ้ำซ้อนในหน่วยงานรัฐ  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ข้ามหน่วยงาน/กระทรวงได้ โดยมองที่ความเชี่ยวชาญและผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก

จำนวนผู้ชม: 124    วันที่โพสต์: 22 มิถุนายน 2561 เวลา 11:44 น.
รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง รับหนังสือร้องเรียนปัญหาการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองนาแซง จ.บึงกาฬ จากตัวแทนชาวบ้าน วอน สนช.ช่วยหาทางออกยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

21 มิ.ย.61 - รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง รับหนังสือร้องเรียนปัญหาการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองนาแซง จ.บึงกาฬ จากตัวแทนชาวบ้านกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ หลังเข้าใช้เป็นที่ดินทำกินมานานกว่า 50 ปี วอน สนช.ช่วยหาทางออกยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ

จำนวนผู้ชม: 133    วันที่โพสต์: 21 มิถุนายน 2561 เวลา 14:01 น.
ประธาน กมธ.พลังงาน สนช. รับหนังสือจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้ ติดตามความคืบหน้า โครงการเกษตรผสมผสานสู่การผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าชชีวภาพ

21 มิ.ย. 61 – ประธานกมธ.พลังงาน สนช. รับหนังสือจากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้ เพื่อขอติดตามความคืบหน้า โครงการเกษตรผสมผสานสู่การผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าชชีวภาพ ระบุเป็นแนวทางที่สร้างโอกาสให้กับเกษตรกรและช่วยสืบสานอาชีพเกษตรกรรมต่อจากบรรพบุรุษ

จำนวนผู้ชม: 96    วันที่โพสต์: 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13:47 น.
สนช.มีมติ 199 เสียง เห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาฯ เป็นกฎหมาย

21 มิ.ย. 61- สนช.มีมติ 199 เสียง เห็นชอบประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ... เป็นกฎหมาย จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มุ่งส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ผลิตบุคลากรที่มีความชำนาญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

จำนวนผู้ชม: 234    วันที่โพสต์: 21 มิถุนายน 2561 เวลา 12:00 น.
อนุกมธ.การจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลางฯ ประชุมร่วมผู้บริหาร กฟภ. ประเด็นเตรียมความพร้อมรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า ในพื้นที่ 3 จังหวัด EEC

20 มิ.ย. 61 -  อนุกมธ.การจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สนช. นำคณะเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร กฟภ. พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและการเตรียมความพร้อมของ กฟภ. ในการรองรับการดำเนินโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายรัฐบาล  โดย กฟภ. ยืนยัน แผนที่เตรียมไว้ดำเนินการ 4 มิติ จะทำให้มีไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการในอนาคต       

จำนวนผู้ชม: 123    วันที่โพสต์: 20 มิถุนายน 2561 เวลา 16:33 น.
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน เข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

20 มิ.ย. 61 - กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน เข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มุ่งกระชับความสัมพันธ์สองประเทศแน่นแฟ้น ขณะที่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ใช้โอกาสนี้ชี้แจงกรณีปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์

จำนวนผู้ชม: 89    วันที่โพสต์: 20 มิถุนายน 2561 เวลา 16:30 น.
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ เตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์สองประเทศครบรอบ 60 ปี ในเดือน ต.ค. นี้

20 มิ.ย. 61 - กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตสองประเทศ เชิญ 3 เหล่าทัพ เข้าร่วมนำเสนอประเด็นสำคัญเพื่อจัดแสดงนิทรรศการสื่อถึงวีรกรรมในการส่งกองกำลังเข้าช่วยเหลือในสงครามเกาหลี

จำนวนผู้ชม: 182    วันที่โพสต์: 20 มิถุนายน 2561 เวลา 12:23 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 751ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์