ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
กมธ.สังคม สนช. จับมือภาคีเครือข่าย จัดเวทีสรรค์เสวนาโลกดิจิทัลสำหรับเด็ก มุ่งแก้ปัญหาภัยคุกคามจากโลกออนไลน์

19 ต.ค. 61 – กมธ.สังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สนช.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเวทีสรรค์เสวนา โลกดิจิทัลสำหรับเด็ก มุ่งแก้ปัญหาภัยคุกคาม การละเมิดสิทธิ การแสวงหาผลประโยชน์กับเด็กบนโลกออนไลน์

จำนวนผู้ชม: 166    วันที่โพสต์: 19 ตุลาคม 2561 เวลา 17:01 น.
รองประธาน สนช.คนที่ 1 ยืนยัน เร่งพิจารณากฎหมาย พอใจไม่มีตกค้าง และมองผลสัมฤทธิ์จากการบังคับใช้เป็นสำคัญ

19 ต.ค. 61 -   รองประธาน สนช.คนที่ 1 ยืนยัน เร่งพิจารณากฎหมาย  พอใจไม่มีตกค้าง และมองผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญ มุ่งให้การบังคับกฎหมายใช้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติ พร้อมขออย่าเปรียบเทียบการทำงานกับสภาผู้แทนฯ เพราะขั้นตอนการพิจารณากฎหมายและเงื่อนเวลาต่างกัน

จำนวนผู้ชม: 150    วันที่โพสต์: 19 ตุลาคม 2561 เวลา 14:47 น.
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่งรับการยื่นหนังสือแสดงความเห็นแย้งต่อร่างกฎหมายรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และร่างกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

19 ต.ค. 61 -   รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือเสนอความเห็นแย้งต่อร่าง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จากประธานสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ที่เห็นว่ามีการกำหนดขอบข่ายอำนาจให้กับคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มากเกินไป

จำนวนผู้ชม: 771    วันที่โพสต์: 19 ตุลาคม 2561 เวลา 12:57 น.
กมธ.เกษตรฯ สนช.รับหนังสือจากสมาคมเรือประมงอวนล้อมจับปลากะตัก ที่ร้องขอให้มีการเปลี่ยนใบอนุญาตการใช้เครื่องมือ

19 ต.ค. 61 -   ประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สนช. รับหนังสือร้องเรียนจาก ที่ปรึกษาสมาคมเรือประมงอวนล้อมจับปลากะตัก ที่ขอให้มีการเปลี่ยนใบอนุญาตเครื่องมือประมงชนิดอวนล้อมจับ มาเป็นชนิดอวนล้อมจับปลากะตัก แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและผู้มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ

จำนวนผู้ชม: 185    วันที่โพสต์: 19 ตุลาคม 2561 เวลา 12:34 น.
ปธ.สนช.กล่าวถ้อยแถลงในเวทีประชุม IPU ถึงการดำเนินงานของ สนช. ในการปฏิรูปกฎหมาย ส่งเสริมการพัฒนาในยุคนวัตกรรม

18 ต.ค. 61 – ประธาน สนช. กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม IPU ครั้งที่ 139 ที่สมาพันธรัฐสวิส ระบุ สนช. ดำเนินงานปฏิรูปกฎหมาย ส่งเสริมการพัฒนาในยุคแห่งนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

จำนวนผู้ชม: 56    วันที่โพสต์: 18 ตุลาคม 2561 เวลา 15:14 น.
สนช.ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 หวังให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

18 ต.ค.61 - สนช.ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9ณ บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี หวังให้ประชาชนเห็นความสำคัญ มีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ยั่งยืน

จำนวนผู้ชม: 27    วันที่โพสต์: 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13:49 น.
สนช.จัดพิธีมอบรางวัลประกวดตราสัญลักษณ์ในโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ

18 ต.ค.61 – สนช.จัดพิธีมอบรางวัลให้กับเยาวชนที่ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ในโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ ก่อนนำไปใช้รณรงค์ สื่อถึงการปลูกป่าในใจคน ปวงชนชาวไทย ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

จำนวนผู้ชม: 91    วันที่โพสต์: 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00 น.
สนช.นำเสนอต่อที่ประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเซีย ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐตุรกี ถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทย ทำให้มีความพร้อมปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

17 ต.ค. 61 – หัวหน้าคณะผู้แทน สนช. นำเสนอต่อที่ประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเซีย ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐตุรกี ถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทย ทำให้มีความพร้อมปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

จำนวนผู้ชม: 96    วันที่โพสต์: 17 ตุลาคม 2561 เวลา 12:00 น.
ปธ.สนช.หารือทวิภาคีกับเลขาธิการ IPU แจงพัฒนาการการเมืองไทย และการเตรียมการเลือกตั้ง

16 ต.ค. 61 – ประธาน สนช. หารือทวิภาคีกับเลขาธิการ IPU แจงพัฒนาการการเมืองไทย และการเตรียมการเลือกตั้ง พร้อมขอบคุณ IPU สนับสนุนไทยโดยเฉพาะระยะเปลี่ยนผ่าน และในการเชื่อมโยงรัฐสภาไทยกับประชาคมระหว่างประเทศ

จำนวนผู้ชม: 166    วันที่โพสต์: 16 ตุลาคม 2561 เวลา 16:39 น.
กมธ.ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สนช.ให้การต้อนรับประธานศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี การแสดงเยาวชนจีน-เอเชีย และคณะ

16 ต.ค. 61 - กมธ.ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สนช.ให้การต้อนรับประธานศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี การแสดงเยาวชนจีน-เอเชีย และคณะ ที่เข้าขอบคุณ กมธ. ช่วยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนสองประเทศสำเร็จลุล่วง

จำนวนผู้ชม: 113    วันที่โพสต์: 16 ตุลาคม 2561 เวลา 15:03 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 651ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา