ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
ส.ส. กทม. พรรคเพื่อไทย รับหนังสือจาก ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า "กลุ่มลาขาดควันยาสูบ" (ECST) ขอให้สภาผู้แทนราษฎร แก้ไข พ.ร.บ.ยาสูบ 22 ส.ค. 62 - ส.ส. กทม. พรรคเพื่อไทย รับหนังสือจาก ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า "กลุ่มลาขาดควันยาสูบ" (ECST) ขอให้สภาผู้แทนราษฎร แก้ไข พ.ร.บ.ยาสูบ พร้อมเรียกร้องให้มีการศึกษาผลการวิจัยให้รอบคอบก่อน

จำนวนผู้ชม: 97    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 20:09 น.

ส.ส.ธัญญ์วาริน พรรคอนาคตใหม่ ขอบคุณ 101 เสียง ส.ส.โหวตหนุนตั้ง กมธ.สิทธิเพื่อความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ แม้ไม่สำเร็จตามคาดหวัง

22 ส.ค. 62 - ส.ส.ธัญญ์วาริน พรรคอนาคตใหม่ ขอบคุณ 101 เสียง ส.ส.โหวตหนุนตั้ง กมธ.สิทธิเพื่อความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ แม้ไม่สำเร็จตามคาดหวัง ย้ำไม่หมดหวัง เดินหน้าตั้งอนุ กมธ. ทำงานต่อ

จำนวนผู้ชม: 41    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 20:07 น.

ส.ส. พรรคฝ่ายค้านลงชื่อ 219 คน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษากระบวนการและวิธีการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560

22 ส.ค. 62 - ส.ส. พรรคฝ่ายค้านลงชื่อ 219 คน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษากระบวนการและวิธีการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 หวังรัฐบาลสนับสนุน พร้อมยืนยัน ไม่แก้ไขหมวด 1 และหมวด 2  เพราะมีเนื้อหาสาระเป็นลายลักษณ์อักษรที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

จำนวนผู้ชม: 44    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 20:06 น.

โฆษก กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม ส.ส. ย้ำ ไม่ละเลยกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศ หลังสภาเห็นชอบให้บรรจุอยู่ร่วมกับ กมธ. เด็ก สตรีฯ

22 ส.ค. 62 - โฆษก กมธ. วิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม ส.ส. ย้ำ ไม่ละเลยกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศ หลังสภาเห็นชอบให้บรรจุอยู่ร่วมกับ กมธ. เด็ก สตรี เยาวชน ผู้พิการและผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า ชี้ เหมาะสมแล้ว สามารถตั้งคณะอนุ กมธ. ขึ้นมาเพื่อดูแลได้ และพร้อมช่วยผลักดันสร้างความเสมอภาคทางเพศ

จำนวนผู้ชม: 104    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 19:50 น.

มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 450 เสียง เห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุม ส.ส.

22 ส.ค. 62 - มติที่ประชุมที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 450 เสียงเห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป จำนวนผู้ชม: 350    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 19:26 น.

กมธ. วิสามัญพิจารณาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วน และไม่เห็นด้วยการขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว

22 ส.ค. 62 - กมธ. วิสามัญพิจารณาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วน และไม่เห็นด้วยการขยายสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว พร้อมเตรียมจัดทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

จำนวนผู้ชม: 111    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 18:35 น.

สภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบให้มี กมธ.สามัญประจำสภา 35 คณะ ให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศ รวมอยู่ใน กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ

22 ส.ค. 62 - ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบให้มีกรรมาธิการสามัญประจำสภา 35 คณะ ส่วนการตั้งคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่เสนอ ให้บรรจุอยู่ในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ 

จำนวนผู้ชม: 138    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 17:13 น.
ประธานวุฒิสภา ประชุมอนุกรรมการด้านคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมใหญ่ AIPA ครั้งที่ 40

22 ส.ค. 62 - ประธานวุฒิสภา ประชุมคณะอนุกรรมการด้านคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน(AIPA) ครั้งที่ 40 เร่งติดตามความคืบหน้าการทำหน้าที่ของ ส.ส. และ ส.ว. ในการเข้าร่วมประชุมด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สตรี กับรัฐสภาสมาชิกในภูมิภาค รวมทั้งการร่วมหารือกับประเทศผู้สังเกตการณ์ ในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AIPA วันที่ 25-30 ส.ค. นี้

จำนวนผู้ชม: 50    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 16:35 น.
ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายของประชาชน

22 ส.ค. 62 - ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือจาก  ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ขอตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบาย หวังฝ่ายนิติบัญญัติช่วยผลักดันนโยบายประชาชนไปถึงรัฐบาล เร่งแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้าง

จำนวนผู้ชม: 270    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 15:50 น.

หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ เรียกร้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจสอบการทำงานบอร์ดไปรษณีย์ไทยฯ

22 ส.ค. 62- หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ เรียกร้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจสอบการทำงานบอร์ดไปรษณีย์ไทยฯ หลังยังไม่ตรวจสอบทุจริตสร้างตู้ไปรษณีย์ยักษ์และงบปรับปรุงที่ทำการไปรษณีย์อย่างจริงจัง

จำนวนผู้ชม: 139    วันที่โพสต์: 22 สิงหาคม 2562 เวลา 15:17 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 751ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา