สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
มติ สนช.ให้ความเห็นชอบร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10ฯ ภายใต้กรอบความตกลง AFAS

17 ส.ค. 61 - ที่ประชุม สนช. มีมติให้ความเห็นชอบร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10ฯ ภายใต้กรอบความตกลง AFASด้าน รมช.กระทรวงพาณิชย์ ระบุ ร่างพิธีสารดังกล่าว จะ กำหนดให้ไทยผูกพันการเปิดตลาดบริการเพิ่มเติมจากข้อผูกพันชุดที่ 9 จำนวน 6 สาขาย่อย

จำนวนผู้ชม: 153    วันที่โพสต์: 17 สิงหาคม 2561 เวลา 12:15 น.
ประธาน สนช. ยืนยัน สนช. พิจารณากฎหมายอย่างรอบคอบ ชี้ การเสนอแก้ไขกฎหมายลูกว่าด้วย กกต. จะเดินหน้าต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะสมาชิก สนช.ผู้เสนอ

16 ส.ค.61 – ประธาน สนช. ยืนยัน สนช. พิจารณากฎหมายทุกฉบับอย่างรอบคอบ ชี้การเสนอแก้ไขกฎหมายลูกว่าด้วย กกต. จะเดินหน้าต่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับคณะสมาชิก สนช.ผู้เสนอ ระบุ เรื่องนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับโรดแมปเลือกตั้ง

จำนวนผู้ชม: 109    วันที่โพสต์: 16 สิงหาคม 2561 เวลา 15:33 น.
ประธาน สนช.เผย ส่งรายงานการปรับลดงบประมาณด้านไอซีทีและระบบสาธารณูปโภค เข้า ครม.แล้ว วงเงิน 4,800 ล้านบาท

16 ส.ค.61 – ประธาน สนช.เผย ส่งรายงานการปรับลดงบประมาณด้านไอซีทีและระบบสาธารณูปโภค เข้า ครม.แล้ว วงเงิน 4,800 ล้านบาท ยืนยัน เร่งก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่รองรับการประชุม

จำนวนผู้ชม: 115    วันที่โพสต์: 16 สิงหาคม 2561 เวลา 14:34 น.
กลุ่มทนายความ วอน สนช.พิจารณาบรรจุทนายความเข้าทำหน้าที่ร่วมสอบสวนในร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญาฯ

16 ส.ค.61- กลุ่มทนายความ ยื่นหนังสือต่อ สนช. ขอให้พิจารณาบรรจุทนายความเข้าทำหน้าที่ร่วมสอบสวนในชั้นสอบสวนในร่าง พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญาฯ หวังเป็นหลักประกันในฐานะที่งานด้านสอบสวนเป็นต้นทางกระบวนการยุติธรรมนำมาซึ่งประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมในภาพรวม

จำนวนผู้ชม: 24    วันที่โพสต์: 16 สิงหาคม 2561 เวลา 14:24 น.
มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งแล้ว

15 ส.ค.18 – ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ชุดใหม่ 5 คน แล้ว

จำนวนผู้ชม: 56    วันที่โพสต์: 15 สิงหาคม 2561 เวลา 14:49 น.
ปธ.คณะกรรมการบูรณาการประสานงานกู้ชีพฉุกเฉิน สนช. เชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมหารือ เสริมสร้างความรู้และเพิ่มสมรรถนะในการช่วยเหลือเบื้องต้น

15 ส.ค. 61 - ประธานคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สนช. เชิญผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมหารือถึงหลักสูตรการกู้ชีพฉุกเฉินของแต่ละหน่วยงาน หวังเสริมสร้างความรู้และเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพิ่มสมรรถนะในการช่วยเหลือเบื้องต้น

จำนวนผู้ชม: 153    วันที่โพสต์: 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13:22 น.
สนช.จัดสัมมนา การอำนวยความสะดวกที่สมเหตุสมผลในสังคมไทย หวังกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนจัดบริการแก่ผู้พิการให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

15 ส.ค.61- คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ สนช.จัดสัมมนาการอำนวยความสะดวกที่สมเหตุสมผลในสังคมไทย หวังกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนจัดบริการแก่ผู้พิการให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ เพื่อความเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ

จำนวนผู้ชม: 134    วันที่โพสต์: 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13:06 น.
สนช.นัดประชุม 16–17 ส.ค. นี้พิจารณาร่างกฎหมายสำคัญ 2 ฉบับ และให้ความเห็นชอบร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการว่าด้วยบริการของอาเซียน

14 ส.ค.61 - วิป สนช. ระบุ สนช.นัดประชุม 16–17 ส.ค.นี้ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน และ ร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ รวมถึงให้ความเห็นชอบร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการว่าด้วยบริการของอาเซียน พร้อม ยืนยัน ยังไม่ได้นำเรื่องเสนอแก้ไขกฎหมายลูกว่าด้วย กกต. เข้าหารือในที่ประชุม ระบุ ต้องผ่านขั้นตอนรับฟังความเห็นก่อน

จำนวนผู้ชม: 383    วันที่โพสต์: 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10:50 น.
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ เตรียมการจัดนิทรรศการเฉลิมฉลองครบ 60 ปี ความสัมพันธ์สองประเทศ ขณะที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตเกาหลี ระบุ กิจกรรมดังกล่าวจะทำให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศยั่งยืนตลอดไป

14 ส.ค. 61 – กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ ประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการเฉลิมฉลองครบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศในเดือน ตุลาคม นี้ ขณะ ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตเกาหลี ระบุ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จะทำให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศยั่งยืนตลอดไป

จำนวนผู้ชม: 86    วันที่โพสต์: 14 สิงหาคม 2561 เวลา 16:32 น.
ประธาน กรธ. ระบุ เป็นสิทธิ์ของ สมาชิก สนช.เสนอแก้ไขกฎหมายลูกว่าด้วย กกต. เชื่อไม่กระทบโรดแมปเลือกตั้ง

14 ส.ค.61 – ประธาน กรธ. ระบุ เป็นสิทธิ์ของ สมาชิก สนช.เสนอแก้ไขกฎหมายลูกว่าด้วย กกต. เชื่อไม่กระทบโรดแมปเลือกตั้ง ชี้ กกต.ชุดใหม่ สามารถทบทวนและสรรหาผู้ตรวจการเลือกตั้งใหม่ได้ เพราะขณะนี้เป็นการขึ้นบัญชีไว้ยังไม่มีประกาศแต่งตั้ง

จำนวนผู้ชม: 171    วันที่โพสต์: 14 สิงหาคม 2561 เวลา 15:11 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 763ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์