ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
อนุกมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศฯ จัดทำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

20 มิ.ย. 61 - อนุกมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศฯ ห่วงผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากสงครามไซเบอร์ต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกองทัพ และหน่วยงานด้านความมั่นคง เสนอยุทธศาสตร์ชาติเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมถึงจัดตั้งหน่วยงานที่คอยทำหน้าที่ป้องกันระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความปลอดภัย

จำนวนผู้ชม: 115    วันที่โพสต์: 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10:21 น.
สนช.นัดประชุม 21-22 มิ.ย. นี้ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมมีกระทู้ 2 เรื่อง ถามนายกรัฐมนตรี

19 มิ.ย. 61 - วิป สนช.นัดประชุมวันที่ 21-22 มิ.ย. นี้ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมมีกระทู้ถาม 2 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการกำหนดราคาน้ำมันให้สมดุลกับค่าครองชีพของประชาชน และนโยบายการลดผลกระทบจากการขึ้นราคาพลังงานเชื้อเพลิง ต่อนายกรัฐมนตรี

จำนวนผู้ชม: 109    วันที่โพสต์: 19 มิถุนายน 2561 เวลา 17:15 น.
สนช.เตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาในการประชุมสมัชชาสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดในเดือน พ.ย. นี้

19 มิ.ย. 61 - อนุกรรมการเตรียมการด้านสารัตถะ ในการจัดการประชุมสมัชชาสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ย. นี้ ที่ ร.ร.ดุสิตธานี  เตรียมพร้อมด้านเนื้อหาการประชุม มุ่งประเด็นสำคัญบทบาทของรัฐสภาในการสนับสนุนกิจการลูกเสือ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

จำนวนผู้ชม: 23    วันที่โพสต์: 19 มิถุนายน 2561 เวลา 16:58 น.
กมธ.สาธารณสุข สนช. เตรียมเสนอเพิ่มบทลงโทษ ผู้ประกอบการที่ผสมสารไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม วอนศิลปินรับรีวิวสินค้าต้องมีคุณธรรม ให้ข้อมูลผู้บริโภคอย่างถูกต้อง

19 มิ.ย.61 - กมธ.สาธารณสุข สนช. เตรียมเสนอเพิ่มบทลงโทษ ผู้ประกอบการที่ผสมสารไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงาม วอนศิลปินรับรีวิวสินค้าต้องมีคุณธรรมให้ข้อมูลผู้บริโภคอย่างถูกต้อง ด้าน รอง ผบ.ตร.เสนอเก็บค่าธรรมเนียมจดแจ้งผลิตภัณฑ์อาหารและยาให้สูงขึ้น แนะตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกับภาคประชาชน

จำนวนผู้ชม: 144    วันที่โพสต์: 19 มิถุนายน 2561 เวลา 11:13 น.
สนช.เตรียมความพร้อมรัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมกรรมาธิการสังคมของ APA ปี 62

18 มิ.ย. 61- สนช. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ เตรียมความพร้อมรัฐสภาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย(APA) ในปี 2562 มุ่งสร้างความร่วมมือรัฐสภาในภูมิภาค

จำนวนผู้ชม: 168    วันที่โพสต์: 18 มิถุนายน 2561 เวลา 16:04 น.
โฆษก กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมส่ง สนช.ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ 6 ก.ค. 61

18 มิ.ย. 61 - โฆษก กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ แถลงความคืบหน้าการพิจารณา ร่างยุทธศาสตร์ชาติ เน้นการอยู่ดีกินดีของประชาชนและความมั่นคงประเทศ พร้อมเตรียมส่ง สนช. ให้ความเห็นชอบ ในวันที่ 6 ก.ค. 61

จำนวนผู้ชม: 227    วันที่โพสต์: 18 มิถุนายน 2561 เวลา 14:17 น.
กกต.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ทางเว็บไซต์ของ กกต.แล้ว ก่อนนำเสนอให้รัฐบาลพิจารณา

18 มิ.ย.61 - ประธาน กกต. เผย เปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ทางเว็บไซต์ของ กกต. มีระยะเวลารับฟัง 30 วัน ก่อนเสนอให้รัฐบาลพิจารณา พร้อมระบุ ไม่สามารถยืนยันช่วงเวลาจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ เนื่องจากต้องรอร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ประกาศใช้ก่อน

จำนวนผู้ชม: 238    วันที่โพสต์: 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13:57 น.
กกต.ผนึกกำลังองค์กรอิสระและรัฐสภา เดินหน้ารณรงค์ให้นักการเมือง และพรรคประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมหนุนประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบจริยธรรม

18 มิ.ย.61-กกต.ผนึกกำลัง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ ปปช.ลงนาม MOUยกระดับเจตจำนงทางการเมือง เดินหน้ารณรงค์ให้นักการเมือง และพรรคประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมหนุนประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบจริยธรรม

จำนวนผู้ชม: 68    วันที่โพสต์: 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13:37 น.
กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน แนะเพิ่มตัวชี้วัดด้านประสิทธิผลในร่างยุทธศาสตร์ชาติ

17 มิ.ย. 61 - กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน พิจารณาข้อเสนอแนะพร้อมตั้งข้อสังเกตตามร่างยุทธศาสตร์ชาติ แนะเพิ่มตัวชี้วัดด้านประสิทธิผล เพื่อการพัฒนาในระดับสากล

จำนวนผู้ชม: 32    วันที่โพสต์: 17 มิถุนายน 2561 เวลา 12:18 น.
สนช.เห็นชอบตั้ง กมธ.ศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ครม. เสนอ ก่อนมีผลผูกพันรัฐบาลในการบริหารประเทศ

15 มิ.ย. 61 -    สนช.เห็นชอบตั้ง กมธ.ศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ครม. เสนอ กรอบเวลาทำงาน 22 วัน ก่อนมีผลผูกพันการดำเนินงานรัฐบาล 20 ปี บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จำนวนผู้ชม: 201    วันที่โพสต์: 15 มิถุนายน 2561 เวลา 15:42 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 751ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์