ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
สนช.มีมติประกาศให้ร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ ใช้เป็นกฎหมาย

16 พ.ย. 60 - ที่ประชุม สนช. มีมติประกาศให้ร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ขณะประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ ย้ำ วัตถุประสงค์ของร่างให้นำเงินจากภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบ ในอัตราร้อยละ 2 ให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น พร้อมยืนยันไม่มีการยกเลิกเบี้ยผู้สูงอายุตามที่เป็นข่าว

จำนวนผู้ชม: 50    วันที่โพสต์: 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:21 น.
ประธาน กรธ. เผยยกร่างกฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส. ทั้งฉบับเสร็จแล้ว อยู่ในขั้นตอนทบทวนเนื้อหา

15 พ.ย.60 - ประธาน กรธ. เผยยกร่างกฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส. ทั้งฉบับเสร็จแล้วอยู่ในขั้นตอนทบทวนเนื้อหา ระบุ กกต.สามารถเสนอ ครม.แก้ไขกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองได้ หากพรรคการเมืองปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกไม่ทัน

จำนวนผู้ชม: 152    วันที่โพสต์: 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:05 น.
สนช.ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 ที่เยอรมนี

15 พ.ย. 60 -    สนช.ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 ที่ประเทศเยอรมนี ชี้ ไทยบรรลุเป้าหมายในการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วที่ร้อยละ 11 พร้อมย้ำถึงการดำเนินงานของ สนช. ในการมุ่งให้ประชาชนเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จำนวนผู้ชม: 66    วันที่โพสต์: 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:27 น.
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ตั้งเป้าปฏิรูปสำเร็จใน 5 ปี พร้อมเปิดเวทีรับฟังความเห็น 23-24 พ.ย. นี้

15 พ.ย. 60 –  กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ตั้งเป้าปฏิรูปให้สำเร็จใน 5 ปี  พร้อมเตรียมเปิดเวทีรับฟังความเห็น 23-24 พ.ย. นี้  ก่อนเสนอแผนปฏิรูปต่อกรรมการยุทธศาสตร์ชาติช่วง เดือน  ธ.ค. 

จำนวนผู้ชม: 42    วันที่โพสต์: 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:29 น.
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากัมพูชา หวังพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านนิติบัญญัติ ของรัฐสภา 2 ประเทศ

15 พ.ย. 60 -   เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากัมพูชา เพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาฐานข้อมูล หวังพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านนิติบัญญัติ ของรัฐสภา 2 ประเทศ

จำนวนผู้ชม: 39    วันที่โพสต์: 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:29 น.
สนช. เตรียมพิจารณา ร่างกฎหมายผู้สูงอายุ และร่างกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ ในวันพรุ่งนี้

15 พ.ย. 60 – สนช. เตรียมพิจารณา ร่างกฎหมายผู้สูงอายุ และร่างกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะ ในวันพรุ่งนี้  ด้านโฆษกวิป สนช. เผย เตรียมบรรจุวาระเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายลูกเลือกตั้ง ส.ส. และ ที่มา ส.ว.   30 พ.ย. นี้

จำนวนผู้ชม: 22    วันที่โพสต์: 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:43 น.
ประธาน กรธ. ชี้รัฐบาลต้องแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ก่อนเดินหน้าจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

14 พ.ย.60 –ประธาน กรธ. ชี้รัฐบาลต้องแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ก่อนเดินหน้าจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ยืนยันต้องยึดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัครการเลือกตั้งท้องถิ่นเช่นเดียวกับ ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ 60  คาด สามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ภายในปีหน้า

จำนวนผู้ชม: 59    วันที่โพสต์: 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:28 น.
ประธาน สนช. เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับกิจการลูกเสือชาวบ้าน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของคนในชาติ

14 พ.ย. 60 – ประธาน สนช. เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับกิจการลูกเสือชาวบ้าน เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อวงการลูกเสือชาวบ้าน และเสริมสร้างความมั่นคงของคนในชาติ

จำนวนผู้ชม: 68    วันที่โพสต์: 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:00 น.
คณะกรรมการสรรหา กกต. ประชุมนัดแรก พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 41 คน

14 พ.ย. 60 - คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมนัดแรก พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา  41 คน  โดยต้องทำการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายใน   12 ธ.ค. นี้ ก่อนส่ง สนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

จำนวนผู้ชม: 60    วันที่โพสต์: 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:00 น.
คณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ได้ข้อสรุปให้ ก.ตร. มีอำนาจคัดเลือกแต่งตั้ง ผบ.ตร. แทน ก.ต.ช.

14 พ.ย.60 –คณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ได้ข้อสรุปให้ ก.ตร. มีอำนาจคัดเลือกแต่งตั้ง ผบ.ตร.โดยให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน เข้ามาเป็น ก.ตร.ด้วย พร้อมปรับแก้อำนาจ ก.ต.ช. ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เท่านั้นเตรียมจัดเวทีรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้อง 28 พ.ย.นี้ ก่อนเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป

จำนวนผู้ชม: 38    วันที่โพสต์: 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:00 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 699ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์