ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
สนช. รับหลักการร่าง พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตน เปิดให้ผู้ประกันตนตาม ม.39 วรรคหนึ่ง ที่สิ้นสภาพ ยื่นเรื่องกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคม

18 ม.ค. 61 –สนช. รับหลักการ ร่าง พ.ร.บ. การกลับเป็นผู้ประกันตน  เปิดให้ผู้ประกันตนตาม ม.39 วรรคหนึ่ง ที่สิ้นสภาพ กว่า 1 ล้านคน  ยื่นเรื่องกลับเข้าสู่ระบบประกันสังคม  ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  

จำนวนผู้ชม: 115    วันที่โพสต์: 18 มกราคม 2561 เวลา 11:28 น.
กมธ.สธ.สนช. เร่งศึกษาเรื่องการควบคุมและอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า

17 ม.ค. 61 -    กรรมาธิการการสาธารณสุข สนช. เร่งศึกษาถึงการควบคุม การกำกับ และอันตรายที่เกิดขึ้นจากบุหรี่ไฟฟ้า หลังพบกำลังแพร่หลายในประเทศ แม้มีกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคำสั่งห้ามจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  

จำนวนผู้ชม: 34    วันที่โพสต์: 17 มกราคม 2561 เวลา 18:18 น.
ประธาน กรธ. ระบุ ลดสัดส่วนกลุ่มอาชีพ ส.ว. เปลี่ยนระบบการเลือกไขว้ ง่ายต่อการทุจริต

17 ม.ค. 61 - ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบุ กรณีสมาชิก สนช.บางส่วน เสนอลดสัดส่วนกลุ่มอาชีพ ส.ว.และเปลี่ยนระบบการเลือกไขว้ อาจก่อให้เกิดการทุจริตและขัดรัฐธรรมนูญ

จำนวนผู้ชม: 39    วันที่โพสต์: 17 มกราคม 2561 เวลา 14:52 น.
กมธ.วิสามัญพิจารณากฎหมายลูกว่าด้วย ส.ว. เตรียมหารือผู้ขอแปรญัตติลดจำนวนกลุ่มอาชีพและใช้วิธีเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพแทนการเลือกไขว้ระหว่างกลุ่ม

17 ม.ค.61 - กมธ.วิสามัญ พิจารณากฎหมายลูกว่าด้วย ส.ว. เผย เตรียมหารือผู้ขอแปรญัตติประเด็นลดจำนวนกลุ่มอาชีพและใช้วิธีการเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพแทนการเลือกไขว้ คาดได้ข้อสรุป ก่อนส่งเข้าที่ประชุมใหญ่ สนช.พิจารณาวาระ 2 และ 3 วันที่ 25 ม.ค.นี้

จำนวนผู้ชม: 40    วันที่โพสต์: 17 มกราคม 2561 เวลา 14:23 น.
สนช. นัดประชุม 18-19 ม.ค. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.สำคัญและให้ความเห็นชอบผู้ได้รับเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่า สตง.

17 ม.ค. 61 - วิป สนช. เผย นัดประชุม สนช. 18 - 19 ม.ค. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.สำคัญและให้ความเห็นชอบผู้ได้รับเสนอชื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่า สตง. ขณะกรณีรวบรวมรายชื่อสมาชิก สนช. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช. ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวนผู้ชม: 48    วันที่โพสต์: 17 มกราคม 2561 เวลา 09:27 น.
ประธาน กรธ. เชื่อ สมาชิก สนช. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ปมวาระดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. เกิดผลดีกับทุกฝ่าย

16 ม.ค.61 – ประธาน กรธ. เชื่อ กรณีสมาชิก สนช. เตรียมยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีให้กรรมการ ป.ป.ช. ดำรงตำแหน่งต่อจนครบวาระขัด รธน.หรือไม่ จะทำให้ได้ข้อยุติและเกิดผลดีกับทุกฝ่าย  

จำนวนผู้ชม: 34    วันที่โพสต์: 16 มกราคม 2561 เวลา 15:00 น.
รองประธาน กรธ.อวยพรปีใหม่ 2561 ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการ สผ. และเลขาธิการ สว.

16 ม.ค. 61 - รองประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อวยพรปีใหม่ 2561 แก่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เลขาธิการวุฒิสภา รวมถึงคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ 2 สำนักงาน 

จำนวนผู้ชม: 17    วันที่โพสต์: 16 มกราคม 2561 เวลา 14:19 น.
รอง ปธ. สนช.คนที่หนึ่ง ยืนยัน สมาชิก สนช.ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณียกเว้นคุณสมบัติและลักษณะต้องของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้

15 ม.ค.61 - รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง ยืนยันเป็นสิทธิของสมาชิก สนช.ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณียกเว้นคุณสมบัติและลักษณะต้องของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้หากได้ข้อยุติจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย และสังคมให้การยอมรับ

จำนวนผู้ชม: 53    วันที่โพสต์: 15 มกราคม 2561 เวลา 15:30 น.
ประธาน สนช.ให้การรับรองสมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี เดินหน้าสานสัมพันธ์แน่นแฟ้น

15 ม.ค.61- ประธาน สนช.ให้การรับรองสมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ สานสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างรัฐสภาสองประเทศ

จำนวนผู้ชม: 18    วันที่โพสต์: 15 มกราคม 2561 เวลา 14:53 น.
สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ดัชนีความเชื่อมั่นครูไทย ปี 2560 พบ ประชาชนเชื่อมั่นด้านบุคลิกภาพ การแต่งกายเหมาะสมกับอาชีพมากสุด ส่วนเชื่อมั่นน้อยสุดคือการไม่เป็นหนี้สิน

15 ม.ค. 61 –สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจดัชนี “ความเชื่อมั่นครูไทย” ปีที่ผ่านมา พบ ประชาชนเชื่อมั่นครูด้านบุคลิกภาพ การแต่งกายเหมาะสมกับอาชีพมากสุด ส่วนเชื่อมั่นน้อยสุดคือการไม่เป็นหนี้สิน   ขณะที่จุดเด่นของครูไทย คือ การดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี   ส่วนจุดด้อยคือ ไม่เหมือนครูสมัยก่อน รักและผูกพันธ์กับศิษย์น้อยลง

จำนวนผู้ชม: 32    วันที่โพสต์: 15 มกราคม 2561 เวลา 11:25 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 715ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์