ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
สนช.วัลลภ ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชน

15 มิ.ย. 61 - สนช.วัลลภ ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชน ด้าน รมช.มหาดไทย เผย รัฐบาลวางแนวทางแก้ปัญหาพนันฟุตบอลอย่างเป็นรูปธรรม จับมือ 11 หน่วยงานทำงานเชิงบูรณาการใน 4 มิติ ขณะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอล ปราบปรามผู้กระทำผิดและเว็บไซต์พนันบอล

จำนวนผู้ชม: 218    วันที่โพสต์: 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13:10 น.
กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน สนช. ระบุ การจ่ายเงินส่วนเกินควรคำนึงถึงกลุ่มผู้รับบำนาญที่มีรายได้น้อย ซึ่งได้รับเงินไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน

14 มิ.ย. 61 -  คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สนช. พิจารณาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของเงินบำเหน็จตกทอด ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ชี้ ต้องดูวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ระบุ การจ่ายเงินส่วนเกินควรคำนึงถึงกลุ่มผู้รับบำนาญที่มีรายได้น้อย ซึ่งได้รับเงินไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน

จำนวนผู้ชม: 381    วันที่โพสต์: 14 มิถุนายน 2561 เวลา 14:59 น.
สนช.มีมติเห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ฯ เป็นกฎหมาย

14 มิ.ย. 61- สนช.มีมติ 174 เสียง เห็นชอบประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์  พ.ศ...เป็นกฎหมาย กำหนดคุ้มครองการดำเนินงานในประเทศไทยขององค์การให้บรรลุผล ในการสนับสนุนกระบวนการลดอาวุธนิวเคลียร์ทุกรูปแบบ

จำนวนผู้ชม: 170    วันที่โพสต์: 14 มิถุนายน 2561 เวลา 14:56 น.
กมธ.วิสามัญฯ ยืนยันพิจารณางบประมาณ 2562 ยึดความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

14 มิ.ย.61 - กมธ.วิสามัญฯ ยืนยันพิจารณางบประมาณ 2562 ยึดความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมตั้งอนุกรรมาธิการ 2 คณะ พิจารณาการปรับลดงบประมาณ คาดส่งร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ สนช.ในวาระ 2 และ 3 วันที่ 30 ส.ค.นี้

จำนวนผู้ชม: 139    วันที่โพสต์: 14 มิถุนายน 2561 เวลา 14:43 น.
มติ สนช. รับหลักการร่างกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 3 ฉบับ ไว้พิจารณา

14 มิ.ย. 61 – มติ สนช. รับหลักการร่างกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 3 ฉบับ ไว้พิจารณา โดย รมว.ยุติธรรม แจงหลักการตรากฎหมายทั้ง 3 ฉบับ มุ่งประโยชน์ในการอ้างอิงและบังคับใช้กฎหมาย ปรับบทบัญญัติให้เหมาะกับปัจจุบัน  ขณะที่ สมาชิก สนช. แนะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำการศึกษาวิจัยข้อดีกัญชาทางการแพทย์  พร้อมเสนอ อาจใช้มาตรา 44  เปิดทางนำข้อดีของกัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้รวดเร็วขึ้น

จำนวนผู้ชม: 464    วันที่โพสต์: 14 มิถุนายน 2561 เวลา 14:00 น.
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ รับหนังสือจากนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ยกเลิก พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 บางมาตรา

14 มิ.ย. 61 -   ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับหนังสือจาก นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ยกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 4 มาตรา 12 วรรคสองและมาตรา 48 เนื่องจากมาตราดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

จำนวนผู้ชม: 173    วันที่โพสต์: 14 มิถุนายน 2561 เวลา 11:49 น.
ประธาน สนช. ให้การรับรอง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย หารือพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี

12 มิ.ย. 61 -   ประธาน สนช. ให้การรับรอง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย หารือพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี กระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ

จำนวนผู้ชม: 179    วันที่โพสต์: 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13:02 น.
คณะอนุ กมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศฯ สนช.เห็นพ้องให้กรมเจ้าท่าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการจอดเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ ในพื้นที่ จ.ชลบุรี

12 มิ.ย. 61- คณะอนุ กมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร สนช.เห็นพ้องให้กรมเจ้าท่าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีศึกษาผลกระทบมลภาวะน้ำมันที่อาจเกิดขึ้นจากการจอดเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ ในพื้นที่ จ.ชลบุรี หลังเป็นผู้อนุญาตในการจอดลอยลำ ก่อนสรุปผลเสนอรายงานต่อ กมธ.

จำนวนผู้ชม: 115    วันที่โพสต์: 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10:58 น.
รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืนฯ ประจำปี 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่

9 มิ.ย.61- รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง ประจำปี 2561 (ภาคเหนือ)  ณ จังหวัดเชียงใหม่

จำนวนผู้ชม: 43    วันที่โพสต์: 9 มิถุนายน 2561 เวลา 13:15 น.
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย-จอร์แดน เตรียมความพร้อมเดินทางเยือนราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์สองประเทศ

8มิ.ย.61- กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย-จอร์แดน เตรียมความพร้อมเดินทางเยือนราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในเดือนกรกฎาคมนี้

จำนวนผู้ชม: 119    วันที่โพสต์: 8 มิถุนายน 2561 เวลา 14:01 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 751ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์