ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
สนช.ประชุมกรรมาธิการ IPU ว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ เห็นชอบร่วมเรื่องการไม่ยอมรับกระบวนการจ้างรบ เพื่อทำลายความมั่นคงระหว่างประเทศ

11 เม.ย. 62 - สนช.ประชุมกรรมาธิการ IPU ว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ พร้อมเห็นชอบร่วมกับรัฐสภาสมาชิกเรื่องการไม่ยอมรับกระบวนการรับจ้างรบ เพื่อทำลายความมั่นคงระหว่างประเทศ
 

จำนวนผู้ชม: 75    วันที่โพสต์: 11 เมษายน 2562 เวลา 15:14 น.
สนช.ประชุมกรรมาธิการสามัญ IPU ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ก่อนมีมติร่วมกับรัฐสภาสมาชิก เรื่องบทบาทของการค้าและการลงทุนที่เป็นธรรมและเสรี เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

11 เม.ย. 62 – สนช.ร่วมประชุมกรรมาธิการสามัญ IPU ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ก่อนเห็นชอบเป็นร่างข้อมติร่วมกับรัฐสภาสมาชิก เรื่องบทบาทของการค้าและการลงทุนที่เป็นธรรมและเสรี เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

จำนวนผู้ชม: 78    วันที่โพสต์: 11 เมษายน 2562 เวลา 15:11 น.
กรมคุมประพฤติ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 หวังให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาเมาแล้วขับ

10 เม.ย.62-กรมคุมประพฤติ และภาคีเครือข่าย ร่วมกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 หวังให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาเมาแล้วขับ พร้อมนำผู้ถูกคุมประพฤติในคดีจราจร จำนวน 52,000คน ไปช่วยงานจิตอาสา และงานสาธารณประโยชน์ ในจุดตรวจ และด่านต่างๆ ทั่วประเทศ

จำนวนผู้ชม: 165    วันที่โพสต์: 10 เมษายน 2562 เวลา 15:50 น.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดพิธีทำบุญ ประจำปี 2562 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

10 เม.ย. 62 - สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดพิธีทำบุญ ประจำปี 2562 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์  โอกาสนี้  ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานฯ  ได้รดน้ำขอพรปีใหม่ไทยและรับฟังโอวาทจากรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อความเป็นสิริมงคล

จำนวนผู้ชม: 130    วันที่โพสต์: 10 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น.
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภาประจำฤดูใบไม้ผลิ ปี 2562 ณ รัฐกาตาร์

9 เม.ย. 62 - เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภาประจำฤดูใบไม้ผลิ ปี 2562 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ระหว่างวันที่ 6-11 เม.ย. 62

จำนวนผู้ชม: 122    วันที่โพสต์: 9 เมษายน 2562 เวลา 15:36 น.
คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

9 เม.ย. 62 – คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์  ขณะที่ประธานสหภาพรัฐสภา ได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยความยินดียิ่ง และชื่นชมไทยที่สามารถจัดการเลือกตั้งทั่วไปได้สำเร็จตามโรดแมป

จำนวนผู้ชม: 120    วันที่โพสต์: 9 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้โอวาทในพิธีปิดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ให้ยุวชนฯ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

9 เม.ย. 62 - รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 2/2562 พร้อมให้โอวาทแก่ยุวชนฯ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี

จำนวนผู้ชม: 130    วันที่โพสต์: 9 เมษายน 2562 เวลา 10:24 น.
กกต.ยืนยัน ยึดความถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด

8 เม.ย. 62 - กกต. ออกเอกสารชี้แจงการโพสต์ที่ทำให้ กกต. ได้รับความเสียหาย ยืนยัน ยึดความถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด

จำนวนผู้ชม: 62    วันที่โพสต์: 8 เมษายน 2562 เวลา 12:28 น.
กกต. ชี้แจงการรักษาสิทธิตามกฎหมายของ กกต.

8 เม.ย. 62 -     กกต.แจง รักษาสิทธิ และเตรียมดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำให้ กกต. ได้รับความเสียหายจากการกล่าวถ้อยคำและข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนต่อการปฏิบัติงาน

จำนวนผู้ชม: 71    วันที่โพสต์: 8 เมษายน 2562 เวลา 12:09 น.
สนง.กกต. ยืนยันไม่ปกปิดผลคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. รายหน่วย พร้อมแจง หากผู้มีส่วนได้-เสีย จะขอคัดสำเนา ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

8 เม.ย. 62 - สนง.กกต. ยืนยันไม่ปกปิดผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. รายหน่วย พร้อมแจงแนวทางปฏิบัติ หากผู้มีส่วนได้-เสีย จะขอคัดสำเนาที่ประกาศให้ประชาชนทราบ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

จำนวนผู้ชม: 65    วันที่โพสต์: 8 เมษายน 2562 เวลา 12:00 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 691ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา