ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองรองเลขาธิการสภาแห่งชาติ สปป.ลาว แลกเปลี่ยนความรู้กระบวนการทำงานระหว่างรัฐสภาสองประเทศ

18 ก.ย. 60 -   รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองรองเลขาธิการสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ หวังแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐสภาไทยและสภาท้องถิ่นระดับจังหวัด

จำนวนผู้ชม: 31    วันที่โพสต์: 18 กันยายน 2560 เวลา 11:27 น.
สนช.ประชุมกรรมาธิการใน AIPA จัดทำร่างข้อมติครอบคลุมด้านการเงิน ความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค และการสร้างเครือข่ายกับภาคประชาสังคม

18 ก.ย. 60 -    สนช.ประชุมกรรมาธิการใน AIPA ที่ประเทศฟิลิปปินส์ จัดทำร่างข้อมติสนับสนุนการเงินของอาเซียน พัฒนายุทธศาสตร์ตอบสนองปัญหาความมั่นคงทางอาหาร สร้างเครือข่ายกับภาคประชาสังคมของ AIPA พร้อมยกระดับความร่วมมือกับ 8 ประเทศและ 1 องค์กรผู้สังเกตการณ์ บริหารจัดการภัยพิบัติ และต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

จำนวนผู้ชม: 88    วันที่โพสต์: 18 กันยายน 2560 เวลา 10:00 น.
ดร.เจษฎ์ ฝากเยาวชนเป็นเครือข่ายพัฒนาประเทศสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

16 ก.ย. 60 -ดร.เจษฎ์ ชี้ประชาชนจะเข้าใจรัฐธรรมนูญมากขึ้น หากมีตัวอย่างของบุคคลหรือประเทศที่ประสบความสำเร็จ พร้อมฝากความหวังเยาวชน เป็นเครือข่ายช่วยพัฒนาประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน

จำนวนผู้ชม: 39    วันที่โพสต์: 16 กันยายน 2560 เวลา 16:30 น.

ปธ.สนช. ย้ำ 40 ปี AIPA สร้างสันติภาพ ความเจริญก้าวหน้า และความอยู่ดีกินดีของประชาชนในภูมิภาค

16 ก.ย. 60 -    ประธาน สนช. ย้ำความสำคัญของ AIPA ในโอกาสครบรอบ 40 ปี เป็นเวทีแห่งการแบ่งปันคุณค่า และแลกเปลี่ยนความเห็น เกิดเป็นพันธะสัญญาร่วมกัน เพื่อสันติภาพ ความเจริญก้าวหน้า และความอยู่ดีกินดีของประชาชนในภูมิภาค 

จำนวนผู้ชม: 47    วันที่โพสต์: 16 กันยายน 2560 เวลา 16:00 น.
ประธาน สนช. หารือทวิภาคีกับรองประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม ระหว่างการประชุม AIPA ที่ฟิลิปปินส์

15 ก.ย. 60 -    ประธาน สนช. หารือทวิภาคีกับรองประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม ระหว่างการเดินทางไปประชุมAIPA ที่ฟิลิปปินส์ เน้นย้ำความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐสภาและสองประเทศ พร้อมเตรียมหารือสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคในการประชุม APEC และ APPF ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพ

จำนวนผู้ชม: 18    วันที่โพสต์: 15 กันยายน 2560 เวลา 21:00 น.
สนช.ประชุม AIPA ครั้งที่ 38 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ หารือประเด็นหลัก AIPA และอาเซียน: หุ้นส่วนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทุกภาคส่วน

15 ก.ย. 60 -    สนช.ประชุม AIPAครั้งที่ 38 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ภายใต้ประเด็นหลัก AIPA และ อาเซียน: หุ้นส่วนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทุกภาคส่วน พร้อมเสนอชื่อ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้ทำคุณงามความดีของ AIPAขณะ สนช. สตรีร่วมประชุม WAIPA มุ่งส่งเสริมสุขภาพแรงงานต่างด้าวสตรี

จำนวนผู้ชม: 79    วันที่โพสต์: 15 กันยายน 2560 เวลา 20:00 น.
สำนักพระราชวังเผยแพร่ประกาศ เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ 30 ก.ย. นี้ เป็นวันสุดท้าย

15 ก.ย. 60 - สำนักพระราชวังเผยแพร่ประกาศเปิดให้ประชาชน กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นวันสุดท้าย

จำนวนผู้ชม: 32    วันที่โพสต์: 15 กันยายน 2560 เวลา 19:10 น.

ประธาน กรธ.ยอมรับหนักใจกรอบเวลาพิจารณาร่างกฎหมายลูกค่อนข้างจำกัด

14 ก.ย.60- ประธาน กรธ. ยอมรับหนักใจกรอบเวลาพิจารณาร่างกฎหมายลูกค่อนข้างจำกัด พร้อมเผย เนื้อหาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่อนข้างยาก ต้องฟังความเห็นรอบด้าน ขณะเชื่อการสรรหา กกต.ชุดใหม่ไม่มีปัญหา 

จำนวนผู้ชม: 78    วันที่โพสต์: 14 กันยายน 2560 เวลา 15:07 น.
เกษตรกรบ้านอ้อมพยศ จ.นครปฐม วอน สนช.ช่วยเหลือเกษตรกรที่รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำเค็มของผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง

14 ก.ย. 60 –   ประธาน กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช.รับหนังสือจาก เกษตรกรบ้านอ้อมพยศ จ.นครปฐม วอน สนช.ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ หลังผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งน้ำเค็มปล่อยน้ำเค็มสู่คลองสาธารณะ จนไม่สามารถทำการเกษตรได้

จำนวนผู้ชม: 37    วันที่โพสต์: 14 กันยายน 2560 เวลา 14:28 น.
สนช.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กสม. ตามที่ กมธ.ร่วม 3 ฝ่ายเสนอ

14 ก.ย. 60 -ที่ประชุม สนช. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กสม. ตามรายงานของกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย ด้วยคะแนน 177 เสียงขณะกมธ.ร่วม 3 ฝ่าย มีมติแก้ไขข้อความมาตรา 11 วรรค 5 ให้คณะกรรมการสรรหา ต้องมีผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนมีส่วนร่วมในการสรรหาด้วย

จำนวนผู้ชม: 81    วันที่โพสต์: 14 กันยายน 2560 เวลา 14:13 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 681ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์