ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
รองนายกรัฐมนตรีเผยภาพรวมการจัดสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบแล้วเสร็จกว่า 90%

13 ก.ย.60 - รองนายกรัฐมนตรีเผยภาพรวมการจัดสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบแล้วเสร็จกว่า 90% ขณะเดียวกันเตรียมพิธีบวงสรวงและชักลากราชรถราชยาน โดยเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานวันที่ 21 กันยายน นี้

จำนวนผู้ชม: 100    วันที่โพสต์: 13 กันยายน 2560 เวลา 20:56 น.

ประธาน สนช. เผย กรอบสรรหา กกต.ชุดใหม่ คาดได้รายชื่อ กกต.ใหม่ 12 ธ.ค.นี้

13 ก.ย. 60- ประธาน สนช. เผย ขั้นตอนการสรรหา กกต.ชุดใหม่ หลังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้ (14 ก.ย.) คาดได้รายชื่อ กกต.ใหม่ 12 ธ.ค.นี้ 

จำนวนผู้ชม: 56    วันที่โพสต์: 13 กันยายน 2560 เวลา 16:43 น.
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดสัมมนา หลักเกณฑ์การกำหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย

13 ก.ย. 60 -    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดสัมมนา หลักเกณฑ์การกำหนดโทษอาญาในการตรากฎหมาย มุ่งรับฟังความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อปรับปรุงแก้ไขการกำหนดโทษทางอาญาเฉพาะที่จำเป็น สอดคล้องแนวทางปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

จำนวนผู้ชม: 60    วันที่โพสต์: 13 กันยายน 2560 เวลา 14:50 น.
คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ มีมติเห็นชอบหลักการกระจายอำนาจไปสู่ระดับกองบัญชาการภาค

13 ก.ย.60 - โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ เผย มติที่ประชุมเห็นด้วยกับหลักการกระจายอำนาจไปสู่ระดับกองบัญชาการภาค พร้อมเตรียมรับฟังความเห็นแนวทางปฏิรูปตำรวจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หวังนำความเห็นรอบด้านมาประกอบการปฏิรูปตำรวจต่อไป

จำนวนผู้ชม: 68    วันที่โพสต์: 13 กันยายน 2560 เวลา 14:40 น.
กมธ.สังคมฯ สนช.จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิชาการตลอดการทำงาน 3 ปี

13 ก.ย. 60 –   ประธาน สนช.เปิดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ กมธ.สังคมฯ สนช. ณ บริเวณทางเข้าอาคารรัฐสภา 2 เสนอผลงานตลอดการทำงาน 3 ปี ผลักดันกฎหมายสำคัญหลายฉบับ

จำนวนผู้ชม: 46    วันที่โพสต์: 13 กันยายน 2560 เวลา 11:40 น.
สมาคมการค้าผู้ผลิตและค้ารังนกไทย วอน สนช.ทบทวนร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ สร้างความเป็นธรรมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงนกแอ่นกินรัง

13 ก.ย.60- ประธานคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สนช. รับหนังสือจากสมาคมการค้าผู้ผลิตและค้ารังนกไทย ขอให้ สนช.ทบทวนร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ หลังยังคงนกแอ่นกินรังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและกำหนดโทษเกินสมควร ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของเกษตรกรฯ ระยะยาว

จำนวนผู้ชม: 47    วันที่โพสต์: 13 กันยายน 2560 เวลา 11:07 น.
สนช.เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วย กสม. อีกครั้ง 14 ก.ย. นี้ เห็นด้วย -ไม่เห็นด้วย กับร่างที่กรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย เสนอ

12 ก.ย. 60- วิป สนช. เผย ที่ประชุม สนช.เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายลูกว่าด้วย กสม.อีกครั้ง 14 ก.ย. นี้ ลงมติเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย กับร่างที่กรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย เสนอ  หลังยอมแก้ไขประเด็นเดียวเกี่ยวกับกรรมการสรรหา 

จำนวนผู้ชม: 25    วันที่โพสต์: 12 กันยายน 2560 เวลา 17:54 น.
ประธาน กรธ. เผย การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของพรรคการเมือง

12 ก.ย. 60 -   ประธาน กรธ. เผย รัฐธรรมนูญปี 60 ไม่ได้บัญญัติข้อห้ามจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ชี้ เป็นข้อตกลงของพรรคการเมือง 

จำนวนผู้ชม: 31    วันที่โพสต์: 12 กันยายน 2560 เวลา 15:12 น.
ชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ วอน สนช.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สหกรณ์ ปี 2542 สร้างความเข้มแข็งด้านสวัสดิการให้สมาชิก

12 ก.ย.60- รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เรียกร้อง สนช.ผลักดันแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สหกรณ์ ปี 2542 หวังให้สมาชิกพึงได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห์อย่างเหมาะสม

จำนวนผู้ชม: 38    วันที่โพสต์: 12 กันยายน 2560 เวลา 14:15 น.
รองเลขาธิการ สผ.ให้การต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย สถาบันรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

12 ก.ย. 60 - รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัย และ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม สถาบันรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เนื่องในโอกาสเข้าหารือติดตามผลผู้เคยได้รับทุนตามโรงการ PIC's Regional Program

จำนวนผู้ชม: 38    วันที่โพสต์: 12 กันยายน 2560 เวลา 12:47 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 681ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์