ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
สนช.สิงห์ศึก ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการอนุญาตให้ก่อสร้างเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือฯ

8 มิ.ย. 61 - สนช.สิงห์ศึก ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ถึงความเดือดร้อนของประชาชนในการอนุญาตให้ก่อสร้างเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือฯ หลังก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านสุขภาพจิต และทำลายสภาพแวดล้อมในชุมชน ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ยืนยัน กสทช.ไม่ได้ละเลยกับการแก้ปัญหา พร้อมระบุ จากการศึกษาปัจจุบันยังไม่พบข้อบ่งชี้ว่า การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานฯ ไม่ได้มีความแรงจนก่อเกิดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์

จำนวนผู้ชม: 350    วันที่โพสต์: 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13:45 น.
สนช.มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 62 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท

7 มิ.ย. 61 –  ที่ประชุม สนช. มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท ขณะ ครม. ขอบคุณ สนช. ให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณ ยืนยันใช้จ่ายคุ้มค่าเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ประเทศชาติและประชาชน

จำนวนผู้ชม: 273    วันที่โพสต์: 7 มิถุนายน 2561 เวลา 17:49 น.
นายกฯ แจง สนช. รัฐบาลเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 62 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

7 มิ.ย. 61 – นายกฯ ชี้แจงความจำเป็นในการเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท ต่อ สนช. เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ย้ำ จัดลำดับความสำคัญของภารกิจ โปร่งใสคุ้มค่า และยึดกฎหมายวินัยการเงินการคลัง พร้อมชม สนช. จัดโครงการพบประชาชนเชิญรัฐบาลร่วมเวทีทั่วประเทศ เกิดการทำงานสอดคล้องกันอย่างแท้จริง

จำนวนผู้ชม: 283    วันที่โพสต์: 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13:05 น.
สนช.ให้การรับรองประธาน กมธ.การเศรษฐกิจ สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน แลกเปลี่ยนหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

6 มิ.ย. 61 -   ประธาน กมธ.การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช.ให้การรับรองประธาน กมธ.การเศรษฐกิจ สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย แลกเปลี่ยนหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

จำนวนผู้ชม: 155    วันที่โพสต์: 6 มิถุนายน 2561 เวลา 14:33 น.
รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง มั่นใจคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ทำให้โรดแมปเลือกตั้งชัดเจนยิ่งขึ้น

6 มิ.ย.61 - รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง มั่นใจคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ทำให้โรดแมปเลือกตั้งชัดเจนยิ่งขึ้น เชื่อไม่มีปัจจัยส่งผลให้กระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง ทุกอย่างเดินหน้าตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้ว

จำนวนผู้ชม: 85    วันที่โพสต์: 6 มิถุนายน 2561 เวลา 14:20 น.
รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง เผย นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ชี้แจงร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2562 ต่อที่ประชุม สนช. ด้วยตนเอง

6 มิ.ย.61- รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง เผย นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ชี้แจงหลักการ เหตุผล และสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 62 ต่อที่ประชุม สนช. ด้วยตนเอง ในวันพรุ่งนี้ คาดใช้เวลาชี้แจง 2 ชั่วโมง พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาร่างกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. เร็วๆ นี้

จำนวนผู้ชม: 87    วันที่โพสต์: 6 มิถุนายน 2561 เวลา 14:18 น.
รองปธ.สนช. คนที่ 1 ย้ำ ฝ่ายนิติบัญญัติต้องปรับกระบวนการตรากฎหมาย เพื่อรองรับการขับเคลื่อนอาเซียนใน 50 ปีข้างหน้า

6 มิ.ย. 61 - รองประธาน สนช. คนที่ 1 ย้ำ ฝ่ายนิติบัญญัติต้องปรับกระบวนการตรากฎหมายให้มีลักษณะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สอดรับกับข้อผูกพันที่มีต่อข้อตกลงอาเซียน รวมถึงกระบวนการทำงานและกระบวนทัศน์ทางความคิด เพื่อรองรับการขับเคลื่อนอาเซียนใน 50 ปีข้างหน้า

จำนวนผู้ชม: 74    วันที่โพสต์: 6 มิถุนายน 2561 เวลา 13:39 น.
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผย เตรียมปรับลดงบประมาณไอซีทีรัฐสภาแห่งใหม่ ยึดตามกรอบเดิมที่ 3,587 ล้านบาท

6 มิ.ย.61 - เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผย เตรียมปรับลดงบประมาณไอซีทีรัฐสภาแห่งใหม่ ยึดตามกรอบเดิมที่ตั้งไว้กับสำนักงบประมาณ เมื่อปี 2555 จำนวน 3,587 ล้านบาท เพื่อดำเนินการในระยะเร่งด่วน ปี 2561 ก่อนส่งให้ ครม.พิจารณาต่อไป

จำนวนผู้ชม: 405    วันที่โพสต์: 6 มิถุนายน 2561 เวลา 11:43 น.
ที่ประชุม สนช. เตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ปี 62 วันที่ 7 มิ.ย. นี้

6 มิ.ย. 61 - วิป สนช. เผย ที่ประชุม สนช. เตรียมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายกรัฐมนตรีแถลงถึงความสำคัญของร่างและจะเปิดโอกาสให้สมาชิก สนช.แจ้งความจำนงอภิปราย คาดพิจารณาแล้วเสร็จภายในเวลา 17.30นาฬิกา

จำนวนผู้ชม: 500    วันที่โพสต์: 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08:33 น.
คณะทำงานศึกษาเชิงบูรณาการส่งเสริมการผลิต การใช้และการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง สนช. พิจารณาแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเพาะปลูกไม้โตเร็วเป็นวัตถุดิบผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง

5 มิ.ย.61 - คณะทำงานศึกษาเชิงบูรณาการส่งเสริมการผลิต การใช้และการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง สนช. พิจารณาแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเพาะปลูกไม้โตเร็วเป็นวัตถุดิบผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง หวังสร้างโมเดลจับคู่ทางธุรกิจทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเพิ่มรายได้และเกิดความยั่งยืน

จำนวนผู้ชม: 143    วันที่โพสต์: 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13:58 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 751ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์