ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
สนช.มีมติประกาศให้ร่าง พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ใช้เป็นกฎหมาย

9 พ.ย. 60 - ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มติประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเห็นด้วย 192 เสียง

จำนวนผู้ชม: 56    วันที่โพสต์: 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:03 น.
ประธาน สนช. ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ คำถาม 6 ข้อ ที่นายกรัฐมนตรี แต่ยืนยันไม่มีสืบทอดอำนาจ

8 พ.ย. 60 -   ประธาน สนช.  ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์ คำถาม 6 ข้อ ที่นายกรัฐมนตรีให้ประชาชนตอบคำถามผ่านศูนย์ดำรงธรรม แต่ยืนยัน ไม่มีการสืบทอดอำนาจ ขณะเชื่อมีผู้เข้ามาสมัครจากหลายภาคส่วนสรรหาเป็น กกต. ก่อนปิดรับสมัคร

จำนวนผู้ชม: 80    วันที่โพสต์: 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:14 น.
ประธาน สนช. เป็นประธานเปิดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและส่งเสริมการเปิดเส้นทางการบินท่าอากาศยานเชื่อมโยงภูมิภาค ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

8 พ.ย. 60 -  ประธาน สนช. เป็นประธานเปิดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและส่งเสริมการเปิดเส้นทางการบินท่าอากาศยานเชื่อมโยงภูมิภาค เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

จำนวนผู้ชม: 22    วันที่โพสต์: 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:48 น.
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อเป็นศิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน

8 พ.ย. 60 -   สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เพื่อเป็นศิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร 

จำนวนผู้ชม: 33    วันที่โพสต์: 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:06 น.
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ) เตรียมหารือรองนายกรัฐมนตรี วางแนวทางแยกภารกิจสอบสวนให้ชัดเจน หลังนายกรัฐมนตรีมีหนังสือให้ทบทวน

8 ธ.ค. 60 - คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม(ตำรวจ)เตรียมเชิญ รองนายกรัฐมนตรี หารือแนวทางการแยกภารกิจสอบสวนให้ชัดเจน หลังนายกรัฐมนตรี มีหนังสือขอให้ทบทวน พร้อมเตรียมเสนอแก้ พ.ร.บ.ตำรวจ วางหลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งโยกย้ายไม่ให้ถูกแทรกแซง

จำนวนผู้ชม: 33    วันที่โพสต์: 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:29 น.
ประธาน กรธ.ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการเชิญอดีตนักการเมืองเข้าร่วมรัฐบาล

7 พ.ย.60 – ประธาน กรธ.ยืนยัน ไม่เกี่ยวข้องกับการเชิญอดีตนักการเมืองเข้าร่วมรัฐบาล และไม่เกี่ยวข้องกับกระแสข่าวการตั้งพรรคการเมืองของรัฐบาล ระบุ  รัฐมนตรีลาออกแล้ว ตั้งพรรคการเมืองได้  แต่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ไม่ได้

จำนวนผู้ชม: 33    วันที่โพสต์: 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:23 น.
ประธาน กรธ. เผยเตรียมเสนอ สนช. ใช้กมธ.พิจารณากฎหมายลูกที่มาส.ว. และการเลือกตั้ง ส.ส. ชุดเดียวกัน หวังให้ปรับแก้เนื้อหาให้สอดคล้องกัน

7 พ.ย.60 – ประธาน กรธ. ระบุ ยังยึดหลักการเดิมเลือก ส.ว.แบบไขว้ระหว่างกลุ่ม เผยเตรียมเสนอ สนช. ใช้กมธ. ชุดเดียวกัน พิจารณาทั้งกฎหมายลูกว่าด้วยที่มาส.ว. และการเลือกตั้ง ส.ส. หวังปรับแก้เนื้อหาให้สอดคล้องกัน คาดส่งร่างกฎหมายลูก ทั้ง 2 ฉบับ เข้า สนช. 28 พ.ย. นี้

จำนวนผู้ชม: 119    วันที่โพสต์: 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:11 น.
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

7 พ.ย. 60 -   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย ที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ยืนยัน สนช.จะทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตบราซิลประจำประเทศไทยต่อไป

จำนวนผู้ชม: 42    วันที่โพสต์: 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:45 น.
ประธาน กมธ. การเกษตร สนช. รับหนังสือจาก ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์สวนยางสุราษฎร์ธานี ร้อง สนช. สอบ ผู้ว่า กยท. หลังบริหารราคายางตกต่ำ ไม่เป็นธรรม

7 พ.ย. 60 – ประธาน กมธ. การเกษตร สนช. รับหนังสือจากผู้แทนชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี  เรียกร้อง สอบ ผู้ว่า กยท. พร้อมจี้ให้ลาออกหลังบริหารราคายางตกต่ำและยกเลิกการร่วมทุนกับ 5 บริษัทเอกชน เหตุทำกลไกตลาดผิดเพี้ยน

จำนวนผู้ชม: 103    วันที่โพสต์: 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:00 น.
ประธาน สนช. รับหนังสือเลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเพื่อเรียกร้องให้ดำเนินการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

6 พ.ย. 60 -   ประธาน สนช. รับหนังสือ เลขาธิการสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เพื่อเรียกร้องให้ดำเนินการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม  พร้อมระบุไม่สามารถไปแทรกแซงการทำงานของศาลได้ เพราะรัฐธรรมนูญ ได้ให้ประกันความเป็นอิสระของศาล

จำนวนผู้ชม: 55    วันที่โพสต์: 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:29 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 699ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์