ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
รองประธาน สนช. คนที่ 1 รับข้อร้องเรียนจากประชาชน ต.เพชรชมพู จ.กำแพงเพชร ทวงถามความชัดเจนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังชมพู

5 มิ.ย. 61 - รองประธาน สนช. คนที่ 1 รับข้อร้องเรียนจากตัวแทนประชาชนในพื้นที่ตำบลเพชรชมพู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร เพื่อทวงถามถึงความชัดเจนของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังชมพู จ.กำแพงเพชร ระบุ หากสร้างอ่างแล้วเสร็จจะส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาน้ำให้กับประชาชนและสัตว์ป่า

จำนวนผู้ชม: 121    วันที่โพสต์: 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13:35 น.
ปธ.สนช. ย้ำ พิจารณางบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ยึดหลักการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

4 มิ.ย.61-ประธาน สนช. เป็นประธานเปิดสัมมนาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ย้ำ พิจารณางบยึดหลักการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง เน้นประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

จำนวนผู้ชม: 309    วันที่โพสต์: 4 มิถุนายน 2561 เวลา 12:53 น.
ประธาน สนช.ให้การรับรองประธานสภาแห่งชาติ สปป.ลาว ในฐานะแขกของ สนช.กระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ

1 มิ.ย. 61 -   ประธาน สนช.ให้การรับรองประธานสภาแห่งชาติ สปป.ลาว ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ สนช. แลกเปลี่ยนหารือข้อราชการ กระชับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ

จำนวนผู้ชม: 153    วันที่โพสต์: 1 มิถุนายน 2561 เวลา 15:58 น.
รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง ขอบคุณประชาชนชาว กทม. ร่วมสะท้อนปัญหาสำคัญไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 มิ.ย.61 - รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง ขอบคุณประชาชนชาว กทม. ร่วมสะท้อนปัญหาสำคัญ ย้ำ สนช. พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมรับฟังปัญหานำไปสู่การแก้ไข ขณะรองประธาน สนช.คนที่สอง ระบุ ได้รับทราบปัญหาของประชาชนและจะดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

จำนวนผู้ชม: 181    วันที่โพสต์: 1 มิถุนายน 2561 เวลา 14:31 น.
รอง ปธ.สนช.คนที่ 1 หวังการจัดโครงการ สนช.พบประชาชน ณ กทม. นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน กทม.ได้อย่างยั่งยืน

1 มิ.ย. 61 - รองประธาน สนช. คนที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการ สนช.พบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร หวังประชาชนใช้โอกาสในการเข้าร่วมโครงการ สะท้อนปัญหาไปยังผู้แทนรัฐบาล และ ผู้บริหาร กทม. เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของคน กทม. ได้อย่างยั่งยืน

จำนวนผู้ชม: 128    วันที่โพสต์: 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10:04 น.
มติ สนช. 196 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฯ ไว้พิจารณา

31 พ.ค. 61 - ที่ประชุม สนช. รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณา ด้วยคะแนน 196 เสียง ด้าน รมช.พาณิชย์ ระบุ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามาร์ราเคช ส่งผลคนพิการเข้าถึงงานที่ทีลิขสิทธิ์ได้มากขึ้น ขณะที่สมาชิก สนช. มอง สัญญามาร์ราเคชจะอำนวยความสะดวกให้กับคนไทยโดยรวม 

จำนวนผู้ชม: 124    วันที่โพสต์: 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:02 น.
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

30 พ.ค. 61 - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

จำนวนผู้ชม: 281    วันที่โพสต์: 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:48 น.
สนช. และข้าราชการรัฐสภา วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

30 พ.ค. 61 – ประธาน สนช. พร้อมคณะสมาชิก สนช. คณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

จำนวนผู้ชม: 118    วันที่โพสต์: 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:14 น.
รัฐสภา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

30พ.ค.61 – รัฐสภา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาโดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

จำนวนผู้ชม: 141    วันที่โพสต์: 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:50 น.
ผู้แทนหน่วยงานราชการ คณะบุคคล วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

30 พ.ค. 61 - ผู้แทนหน่วยงานราชการ คณะบุคคล วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าอาคารรัฐสภา

จำนวนผู้ชม: 183    วันที่โพสต์: 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:38 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 751ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์