ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีที่ 25

12 ก.ย.60- ประธาน สนช.เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปีที่ 25 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรที่ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ประจำปี 2560

จำนวนผู้ชม: 15    วันที่โพสต์: 12 กันยายน 2560 เวลา 10:28 น.
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดงานเสวนา สนช. 4.0 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสมาชิก สนช.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 ก.ย. 60 - รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดเสวนาวิชาการ เรื่อง “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 4.0” มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสมาชิก สนช.และบุคลากรในวงงานรัฐสภา เตรียมพร้อมรองรับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 4.0 

จำนวนผู้ชม: 62    วันที่โพสต์: 11 กันยายน 2560 เวลา 13:36 น.
ปธ.สนช. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2560

11 ก.ย. 60 -   ปธ.สนช. เป็นประธานในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2560 ระบุเป็นโครงการที่ดี เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภา พร้อมหวังเยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีและร่วมเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการเมืองการปดครองในระดับเยาวชน 

จำนวนผู้ชม: 50    วันที่โพสต์: 11 กันยายน 2560 เวลา 13:01 น.
กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ ระบุ ยังไม่ได้ข้อสรุปจัดเก็บภาษีใช้น้ำหรือไม่

11 ก.ย. 60 –กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ ระบุ ยังไม่ได้ข้อสรุปจัดเก็บภาษีใช้น้ำหรือไม่ แต่ยืนยัน เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ต้องไม่สร้างปัญหาและมีหลักประกันเข้าถึงน้ำอย่างเป็นธรรม  พร้อมเสนอตั้ง  สำนักงาน กนช.  เป็นองค์กรกลางบูรณาการ 42 หน่วยงานบริหารจัดการน้ำอย่างมีเอกภาพ  คาด พิจารณาร่าง พ.ร.บ.เสร็จภายในเดือนนี้

จำนวนผู้ชม: 90    วันที่โพสต์: 11 กันยายน 2560 เวลา 12:21 น.
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระบุ รัฐสภามุ่งบูรณาการและวิจัยเดินหน้าพัฒนากฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน ภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025

8ก.ย.60 – รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนในบริบทนิติบัญญัติ” ระบุ รัฐสภาตระหนักถึงความสำคัญการพัฒนากฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน มุ่งบูรณาการและการวิจัยด้านกฎหมายฯ ร่วมกับเครือข่ายฯ ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 หวังขับเคลื่อนการดำเนินงานตามครรลองของอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนผู้ชม: 8    วันที่โพสต์: 8 กันยายน 2560 เวลา 13:00 น.
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ยืนยันผลสำรวจความเชื่อมั่นนายกรัฐมนตรี สะท้อนความเห็นของประชาชนต่อนโยบายรัฐบาล ไม่ใช่การเปรียบเทียบความนิยมต่อนายกรัฐมนตรี

8 ก.ย.60 - เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ยืนยันผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อความเชื่อมั่นนายกรัฐมนตรี เป็นการสะท้อนความเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบายของรัฐบาล ไม่ใช่การเปรียบเทียบความนิยมต่อนายกรัฐมนตรี วอนทุกฝ่ายทำความเข้าใจหลักการทำวิจัย ก่อนนำไปตีความ

จำนวนผู้ชม: 58    วันที่โพสต์: 8 กันยายน 2560 เวลา 12:05 น.
สนช.วัลลภ ตั้งกระทู้ถามถึงการอนุรักษ์โบราณสถานและสถาปัตยกรรมเก่าแก่

8 ก.ย. 60 - สนช.วัลลภ ตั้งกระทู้ถามถึงการอนุรักษ์โบราณสถานและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ชี้โบราณสถาน บ้านเรือนและอาคารเก่าแก่หลายแห่งไม่ได้รับการดูแล ขณะ รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เผยข้อมูลโบราณสถานทั่วประเทศพร้อมแนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานของไทย

จำนวนผู้ชม: 79    วันที่โพสต์: 8 กันยายน 2560 เวลา 11:48 น.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จับมือ 5 หน่วยงาน สร้างเครือข่ายวิชาการและพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายของอาเซียน

8 ก.ย. 60 - สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านอาเซียน ในพิธีเปิด “กิจกรรมเปิดบ้านศูนย์อาเซียนของรัฐสภา” หวังสร้างเครือข่ายวิชาการและพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายของอาเซียน รองรับการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ

จำนวนผู้ชม: 43    วันที่โพสต์: 8 กันยายน 2560 เวลา 11:47 น.
ประธาน กรธ. มั่นใจจัดทำร่างกฎหมายลูกเสร็จทันตามกรอบเวลา

7 ก.ย.60 – ประธาน กรธ. มั่นใจสามารถจัดทำร่างกฎหมายลูกได้เสร็จทันตามกรอบเวลาแม้เหลือเวลาค่อนข้างจำกัด ขณะยืนยันการตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย ตามขั้นตอนของ สนช. ไม่กระทบต่อกรอบระยะเวลาจัดทำร่างกฎหมายลูกของ กรธ. 

จำนวนผู้ชม: 58    วันที่โพสต์: 7 กันยายน 2560 เวลา 15:47 น.
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-บาห์เรน เตรียมเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน วันที่ 8-13 ก.ย. นี้

7 ก.ย. 60 -      กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-บาห์เรน เตรียมเดินทางไปประชุมทวิภาคี กับฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ราชอาณาจักรบาห์เรน วันที่ 8-13ก.ย. นี้ มุ่งพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า การท่องเที่ยว สาธารณสุข และการศึกษาระหว่างสองประเทศให้มากขึ้น 

จำนวนผู้ชม: 40    วันที่โพสต์: 7 กันยายน 2560 เวลา 15:24 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 681ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์