ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
ประธาน กรธ. อวยพรปีใหม่ 2561 ขอคนไทยมีความรักสามัคคี เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติยั่งยืน

1 ม.ค.61 - ประธาน กรธ. อวยพรปีใหม่ 2561 ขอคนไทยมีความรักสามัคคี เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

จำนวนผู้ชม: 26    วันที่โพสต์: 1 มกราคม 2561 เวลา 08:00 น.
รองประธาน สนช. คนที่ 1 อวยพรปีใหม่ ขอทุกคนร่วมสานต่อทำความดี เป็นพลังในการพัฒนาชาติบ้านเมือง

1 ม.ค. 61 -   รองประธาน สนช. คนที่ 1 ชื่นชมคนไทยร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9 ในปีที่ผ่านมา พร้อมสนับสนุนให้ปีใหม่นี้ ร่วมสานต่อทำความดีเพื่อเป็นพลังในการพัฒนาชาติบ้านเมือง และอวยพรให้ทุกคนสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา สุขภาพแข็งแรง เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

จำนวนผู้ชม: 24    วันที่โพสต์: 1 มกราคม 2561 เวลา 07:30 น.
ประธาน สนช. อวยพรปีใหม่ 2561 ขอคนไทยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

1 ม.ค.61 –     ประธาน สนช. ระบุ ปี 2560 สนช. ทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบกฎหมายสำคัญแล้ว 271 ฉบับ โดยยึดหลักนิติธรรม นิติรัฐ ความถูกต้องและเที่ยงธรรม เพื่อมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน พร้อมอวยพรให้ปีใหม่นี้ ทุกคนมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างสรรค์สังคมและนำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

จำนวนผู้ชม: 30    วันที่โพสต์: 1 มกราคม 2561 เวลา 07:00 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

31 ธ.ค. 60 - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ให้ทุกคนฝ่าฟันไปด้วยกัน มุ่งมั่นด้วยสติด้วยเหตุผลอันพอเหมาะพอควร เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

จำนวนผู้ชม: 31    วันที่โพสต์: 31 ธันวาคม 2560 เวลา 20:20 น.

ประธาน สนช. ย้ำ สนช. มีกระบวนการตรวจสอบประวัติว่าที่ กกต. 7 คน

31 ธ.ค. 60 - ประธาน สนช. ยืนยัน สนช. ไม่มีอำนาจตรวจสอบขั้นตอนการสรรหา กกต. ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ย้ำ สนช.มีขั้นตอนของกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของว่าที่ กกต.ทั้ง 7 คนแล้ว ขณะมองว่าคุณสมบัติกรรมการองค์กรอิสระตาม รธน.ไม่ได้สูงอย่างที่หลายฝ่ายกังวล

จำนวนผู้ชม: 22    วันที่โพสต์: 31 ธันวาคม 2560 เวลา 12:00 น.
สนช.เตรียมออกฎหมายรองรับ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560

31 ธ.ค. 60 – รองประธาน สนช. คนที่ 1 เผย สนช. เตรียมออกกฎหมายเพื่อรองรับ มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 การรับฟังความคิดเห็นประชาชน พร้อมระบุ ร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อยู่ระหว่างการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาในวาระ 2 และ 3 

จำนวนผู้ชม: 39    วันที่โพสต์: 31 ธันวาคม 2560 เวลา 11:24 น.
สนช.สรุปผลงานปี 60 ทำหน้าที่สอดคล้องรัฐธรรมนูญ พิจารณากฎหมายและรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนนำไปสู่การแก้ไข

30 ธ.ค. 60 – รองประธาน สนช. คนที่ 1 สรุปผลงาน สนช. ประจำปี 2560 ระบุทำหน้าที่สอดคล้องรัฐธรรมนูญ พิจารณากฎหมายสำคัญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้ตามกรอบเวลา นำไปสู่การเลือกตั้ง ขณะการทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ตั้งกรรมาธิการสามัญแก้ปัญหาทุกด้าน

จำนวนผู้ชม: 88    วันที่โพสต์: 30 ธันวาคม 2560 เวลา 09:09 น.
ประธาน สนช. ยืนยัน คสช.ใช้อำนาจตาม ม.44 ไม่ได้เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญ

28 ธ.ค.60 –     ประธาน สนช. ยืนยัน การใช้อำนาจ คสช. ตาม ม.44 ไม่ได้เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญ ระบุบทเฉพาะกาลรับรองอำนาจไว้แล้ว ชี้พรรคการเมืองใช้สิทธิยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ มั่นใจ สนช.พิจารณากฎหมายเปิดเผยทุกขั้นตอน ปราศจากใบสั่ง

จำนวนผู้ชม: 51    วันที่โพสต์: 28 ธันวาคม 2560 เวลา 14:22 น.
คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ เตรียมเสนอให้เจ้าหน้าที่รัฐที่มีความสามารถเฉพาะ เข้าเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีบางประเภทได้

27 ธ.ค.60 - คณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เตรียมเสนอให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้มีความสามารถเฉพาะ เข้าเป็นเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีบางประเภทได้ พร้อมเสนอปรับปรุงโครงสร้างพนักงานสอบสวนให้มีความก้าวหน้า ขณะเปิดรับฟังความเห็นประชาชนประกอบการพิจารณาก่อนนำเสนอไปยังรัฐบาลภายในเดือน เม.ย.61

จำนวนผู้ชม: 353    วันที่โพสต์: 27 ธันวาคม 2560 เวลา 14:58 น.
ประธานกรรมการปฏิรูปตำรวจ ส่งข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้าง ก.ต.ช. - ก.ตร. ให้นายกรัฐมนตรีแล้ว ระบุให้อำนาจ ก.ตร. พิจารณาคัดเลือก ผบ.ตร.

27 ธ.ค.60 -      ประธานกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) ลงนามข้อเสนอปรับปรุงโครงสร้าง ก.ต.ช. - ก.ตร. เสนอนายกรัฐมนตรีแล้ว ระบุให้อำนาจ ก.ตร.พิจารณาคัดเลือก ผบ.ตร.พร้อมนัดสื่อมวลชนแถลงความคืบหน้าการปฏิรูปตำรวจ วันที่ 10 ม.ค. 61

จำนวนผู้ชม: 177    วันที่โพสต์: 27 ธันวาคม 2560 เวลา 14:31 น.

  หน้า: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 715ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์