ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันพฤหัสบดี-ศุกร์ นี้ มีพิจารณากฎหมายสำคัญหลายฉบับ และให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ท.

29 ม.ค. 62 – การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 31มกราคม และ วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ จะเริ่มขึ้นในเวลา 9.00 น.  โดยจะมีการพิจารณากฎหมายหมายสำคัญหลายฉบับ รวมถึงการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ท.

จำนวนผู้ชม: 121    วันที่โพสต์: 29 มกราคม 2562 เวลา 16:35 น.
ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ รับหนังสือจาก ผู้อำนวยการมูลนิธิผู้หญิง ขอชะลอการพิจารณา พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ...

29 ม.ค. 62 - ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ รับหนังสือจาก ผู้อำนวยการมูลนิธิผู้หญิง เพื่อขอให้ชะลอการพิจารณา พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. .... กังวลบทบัญญัติใน พ.ร.บ. ดังกล่าวขาดความชัดเจนในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

จำนวนผู้ชม: 63    วันที่โพสต์: 29 มกราคม 2562 เวลา 14:48 น.
กกต.เปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

28 ม.ค. 62 – กกต.เปิดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขต นอกเขต และนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. - 19 ก.พ. นี้

จำนวนผู้ชม: 133    วันที่โพสต์: 28 มกราคม 2562 เวลา 15:55 น.
กกต.ประชุมชี้แจงการดำเนินการเลือกตั้งให้ กก.และ ผอ.ประจำเขตเลือกตั้ง พร้อมเชิญชวนผู้ประสงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าลงทะเบียนขอใช้สิทธิ

28 ม.ค. 61 - กกต.ประชุมชี้แจง กรรมการและผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการได้ตามระเบียบและกฎหมาย พร้อมเชิญชวนผู้ประสงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขต ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. – 19 ก.พ. 62

จำนวนผู้ชม: 119    วันที่โพสต์: 28 มกราคม 2562 เวลา 14:31 น.
ที่ประชุม สนช.มีมติ 138 เสียง ให้ร่าง พ.ร.บ.เทศบาล ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

25 ม.ค.62 - ที่ประชุม สนช.มีมติ 138 เสียง ให้ร่าง พ.ร.บ.เทศบาล ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศใช้เป็นกฎหมาย กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง ส่วนนายกเทศมนตรีห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระ

จำนวนผู้ชม: 1675    วันที่โพสต์: 25 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต. 5 เรื่อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มี.ค. 62

25 ม.ค. 62 – ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต. 5 เรื่อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 มี.ค. 62 หลังมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562  

จำนวนผู้ชม: 501    วันที่โพสต์: 25 มกราคม 2562 เวลา 09:27 น.
ปธ.สนช.ระบุ สนช. เร่งทำหน้าที่พิจารณากฎหมายด้วยความรอบคอบ ตามกรอบวาระที่เหลือ และจะหยุดพิจารณาก่อนเลือกตั้ง 1 สัปดาห์ เพื่อความเหมาะสม

24 ม.ค. 62 – ประธาน สนช. เผย สนช.มีกรอบเวลาทำหน้าที่ได้จนถึงวันก่อนเปิดสมัยประชุมสภาครั้งแรก แต่เพื่อความเหมาะสมจะหยุดพิจารณากฎหมายก่อนเลือกตั้ง 1 สัปดาห์ ย้ำพิจารณาอย่างรอบคอบ

จำนวนผู้ชม: 177    วันที่โพสต์: 24 มกราคม 2562 เวลา 15:59 น.
ที่ประชุม สนช.มีมติ 162 เสียงประกาศให้ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นกฎหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 ม.ค.62 - ที่ประชุม สนช.มีมติ 162 เสียง ประกาศให้ร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และเพิ่มกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

 จำนวนผู้ชม: 800    วันที่โพสต์: 24 มกราคม 2562 เวลา 15:26 น.
ที่ประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - นิวชีแลนด์ มีมติเลือก นายธำรง ทัศนาญชลี เป็นประธาน

24 ม.ค. 62 – ที่ประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-นิวซีแลนด์ มีมติเลือก นายธำรง ทัศนาญชลี ให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มมิตรภาพ พร้อมมีมติเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่ครบวาระ

จำนวนผู้ชม: 94    วันที่โพสต์: 24 มกราคม 2562 เวลา 11:40 น.
คณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน เปิดการอบรมการปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพ พร้อมมอบรางวัลโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิปวีดีโอ

23ม.ค. 62 - คณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน จัดอบรมการปฐมพยาบาลการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED พร้อมมอบรางวัลโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิปวีดิโอ 3 รางวัล และมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านการกู้ชีพฉุกเฉิน 4ราย

จำนวนผู้ชม: 151    วันที่โพสต์: 23 มกราคม 2562 เวลา 17:31 น.

  หน้า: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 677ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา