ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
สนช.ประชุม APA ณ ราชอาณาจักรภูฏาน ยกระดับความร่วมมือแก้ปัญหาสังคม และสร้างความเท่าเทียมทางเพศ

5 ก.ย. 60 -      สนช.ประชุมกรรมาธิการสังคมและวัฒนธรรมของ APA ณราชอาณาจักรภูฏาน ยกระดับความร่วมมือในการแก้ปัญหาทางสังคม และสร้างความเท่าเทียมทางเพศ

จำนวนผู้ชม: 32    วันที่โพสต์: 5 กันยายน 2560 เวลา 11:14 น.
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เผยกรอบทำงานมุ่งต่อยอดแผนปฏิรูป ยืนยัน ทำหน้าที่อย่างเต็มที่

4 ก.ย. 60 - ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เผยภาพรวมการประชุมนัดแรกเป็นไปด้วยดี มุ่งวางกรอบการทำงานต่อยอดแผนปฏิรูป พร้อมยืนยัน ทำหน้าที่อย่างเต็มที่

จำนวนผู้ชม: 49    วันที่โพสต์: 4 กันยายน 2560 เวลา 14:14 น.
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ เชื่อ ปฏิรูปตำรวจทันตามกรอบเวลา

4ก.ย.60 – ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเชื่อ ปฏิรูปตำรวจทันตามกรอบเวลา พร้อมยืนยัน ตำรวจพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแต่จะทำอย่างไรไม่ให้การทำงานที่ดีอยู่แล้วหายไป

จำนวนผู้ชม: 29    วันที่โพสต์: 4 กันยายน 2560 เวลา 14:00 น.
สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาทะเลสาบสงขลา

4 ก.ย. 60 -      คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง สนช. ลงพื้นที่ทะเลสาปสงขลา รับฟังปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

จำนวนผู้ชม: 33    วันที่โพสต์: 3 กันยายน 2560 เวลา 15:07 น.
สนช.ลงพื้นที่ จ.สมุทปราการ พบภาพรวมประสบปัญหาขยะในเมือง ปัญหาชลประทาน การคมนาคมที่ไม่เพียงพอ และปัญหาการทำประมง

2 ก.ย. 60 - รองประธาน สนช. นำคณะลงพื้นที่ จ.สมุทปราการ  พบภาพรวมประสบปัญหาขยะในเมือง  ปัญหาระบบชลประทานการคมนาคมที่ไม่เพียงพอ และปัญหาการประมง  พร้อมขอประชาชนเชื่อมั่นการทำงานของแม่น้ำ 5 สาย ขณะภาพรวมตั้งแต่เริ่มโครงการ สนช.พบประชาชน ผ่านไป 63 จังหวัด  มีประชาชนร่วมแจงกว่า 8,000 คน พบส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ดิน

จำนวนผู้ชม: 59    วันที่โพสต์: 2 กันยายน 2560 เวลา 12:10 น.
เลขาธิการ AIPA ขอให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของ AIPA สร้างการมีส่วนร่วมมากขึ้น

1 ก.ย.60 – เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน เผยภาพรวมการดำเนินงานระหว่าง AIPA และรัฐสภาไทยตลอดระยะเวลา 40 ปี เป็นไปด้วยดี พร้อมระบุ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของ AIPA มากขึ้น หวังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

จำนวนผู้ชม: 43    วันที่โพสต์: 1 กันยายน 2560 เวลา 13:14 น.
ประธาน กรธ.ปฏิเสธแสดงความเห็นร่าง พ.ร.บ.โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดธรรมิการามวรวิหารฯ

1 ก.ย.60 – ประธาน กรธ.ปฏิเสธแสดงความเห็นร่าง พ.ร.บ.โอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์วัดธรรมิการามวรวิหารฯ พร้อมยืนยันไม่มีผลต่อการอุทธรณ์คดี อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

จำนวนผู้ชม: 47    วันที่โพสต์: 1 กันยายน 2560 เวลา 13:07 น.
สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ไว้พิจารณา

1 ก.ย. 60 - ที่ประชุม สนช. มีมติ 169 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ไว้พิจารณา ขณะสมาชิก สนช. ย้ำ การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และถึงการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบถือเป็นเรื่องสำคัญ     

จำนวนผู้ชม: 60    วันที่โพสต์: 1 กันยายน 2560 เวลา 13:07 น.
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ วอน สนช.ยับยั้งร่าง พ.ร.บ.การกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... หวั่นรัฐวิสาหกิจถูกแปรรูป

1 ก.ย.60 – คณะสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พร้อมคณะ เข้ายื่นหนังต่อ สนช.ขอให้ยับยั้งร่าง พ.ร.บ.การกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... หลังพบหลายมาตราขัดหลักการสากล หวั่นรัฐวิสาหกิจถูกแปรรูปกระทบความมั่นคง

จำนวนผู้ชม: 121    วันที่โพสต์: 1 กันยายน 2560 เวลา 12:17 น.
ประธาน สนช. เปิดงานการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี AIPA ยกระดับความสัมพันธ์รัฐสภาไทยและรัฐสภาอาเซียน

1 ก.ย. 60 – ประธาน สนช. เป็นประธานเปิดงานการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ของสมัชชารัฐสภาอาเซียน พร้อมเปิดตัวตราไปรษณียากรที่ระลึกฯ ยกระดับความสัมพันธ์รัฐสภาไทยและรัฐสภาอาเซียน 

จำนวนผู้ชม: 33    วันที่โพสต์: 1 กันยายน 2560 เวลา 11:00 น.

  หน้า: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 681ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์