ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติ 187 เสียง รับหลักการร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ ส.ว.และ กมธ.ไว้พิจารณา

11 พ.ย. 62 – ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติ 187 เสียง รับหลักการร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. .... ไว้พิจารณา โดยสาระสำคัญของร่างข้อบังคับฯ กำหนดให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นอิสระ ปราศจากอคติ ไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพล พร้อมอุทิศเวลาแก่ทางราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

จำนวนผู้ชม: 240    วันที่โพสต์: 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:42 น.
ที่ประชุมวุฒิสภา ตั้ง กมธ.สามัญ ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

11 พ.ย. 62 - ที่ประชุมวุฒิสภา ตั้ง กมธ.สามัญ ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน 60 วัน

จำนวนผู้ชม: 192    วันที่โพสต์: 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:36 น.
ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง เอกอัครราชทูตฯ ไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ พร้อมหารือกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

11พ.ย. 62 - ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ พร้อมหารือกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและเชิญชวนชาวไอร์แลนด์เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยและลงทุนในพื้นที่ EEC ของไทย

จำนวนผู้ชม: 173    วันที่โพสต์: 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:17 น.
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ของสภาผู้แทนราษฎร ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

10 พ.ย. 62 - ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ของสภาผู้แทนราษฎร ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ พร้อมมอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม มูลนิธิพระราชมงคลมุนี ชมรมผู้สูงอายุ และศูนย์สุขภาพชุมชนวัดภคินีนาถ

จำนวนผู้ชม: 155    วันที่โพสต์: 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18:55 น.

รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ยืนยันไม่ได้สนใจชิงตำแหน่งประธาน กมธ.วิสามัญฯ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามที่มีกระแสข่าว ชี้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ทุกพรรค และ ส.ว.ต้องมีส่วนร่วม

8 พ.ย.62 – รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ยืนยันไม่ได้สนใจชิงตำแหน่งประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามที่มีกระแสข่าว ชี้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ทุกพรรค และ ส.ว.ต้องมีส่วนร่วม 

จำนวนผู้ชม: 55    วันที่โพสต์: 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:30 น.
คณะวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่

8 พ.ย. 62 - พลเอก สกนธ์  รองประธานกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)  คนที่หนึ่ง นำคณะลงพื้นที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่ รับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเด็น ปัญหาหมอกควัน การท่องเที่ยว ที่ดินทำกิน และ การบริหารจัดการน้ำ

จำนวนผู้ชม: 66    วันที่โพสต์: 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16:29 น.
กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร แนะแนวทางพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

8 พ.ย. 62 –กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร หารือแนวทางพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบุ ชุมชนเป็นฐานที่สำคัญในการทำการเกษตรอินทรีย์ แนะ สร้างแรงจูงใจปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรในรูปแบบเดิมเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยการประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ทำการเกษตรอินทรีย์แยกต่างหากจากการประกันรายได้โดยทั่วไป

จำนวนผู้ชม: 263    วันที่โพสต์: 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:58 น.
ส.ส.ชวลิต พรรคเพื่อไทย ไม่ขัดข้อง หากมี ส.ว. นั่งใน กมธ.พิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ แนะแก้มาตรา 256 ก่อน

8 พ.ย.62 - ส.ส.ชวลิต พรรคเพื่อไทย ไม่ขัดข้องหากมี ส.ว. นั่งใน กมธ.พิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ชี้สามารถทำงานร่วมกันได้ เพราะมุ่งประโยชน์ประเทศชาติ ระบุ การแก้ไขรัฐธรรมนูญควรเริ่มที่มาตรา 256 ก่อนเพื่อนำไปสู่การปลดล็อคมาตราอื่นๆ

จำนวนผู้ชม: 208    วันที่โพสต์: 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:39 น.
ประธานคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการส่งเสริมและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หวังสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย

8 พ.ย.62 – ประธานคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการส่งเสริมและจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ หวังสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการรับประทานอาหารที่ปลอดภัย เตรียมชง 8 ข้อเสนอหวังให้รัฐบาลผลักดันให้ เกษตรอินทรีย์ เป็นวาระแห่งชาติ

จำนวนผู้ชม: 306    วันที่โพสต์: 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:09 น.
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ประกาศ แต่งตั้ง ส.ว. แทนตำแหน่งที่ว่าง 2 คน

8 พ.ย.62 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ประกาศ แต่งตั้ง ส.ว. แทนตำแหน่งที่ว่าง 2 คน คือ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เป็น ส.ว. โดยตำแหน่ง และนายอภิชาต  โตดิลกเวชช์ เป็น ส.ว.สรรหา ประกาศ ณ วันที่ 30ตุลาคม 2562เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

จำนวนผู้ชม: 307    วันที่โพสต์: 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:39 น.

  หน้า: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 804ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา