ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
กลุ่มผู้ได้รับความเสียหายจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ยื่นหนังสือต่อกรรมธิการสอบประวัติฯ ว่าที่ กกต. คัดค้านอดีตนายทะเบียนสหกรณ์เข้าเป็น กกต.

23 พ.ค. 61 -    กลุ่มผู้ได้รับความเสียหายจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ยื่นหนังสือต่อกรรมธิการสามัญสอบประวัติฯ ว่าที่ กกต. ค้านอดีตนายทะเบียนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเข้าเป็น กกต. จากกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

จำนวนผู้ชม: 77    วันที่โพสต์: 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 18:43 น.
สนช.เชิญชาว กทม. สะท้อนปัญหาในรูปแบบการประชุมสภาประชาชน ที่ห้องประชุมใหญ่รัฐสภา วันที่ 1 มิ.ย. นี้

23 พ.ค.61 – สนช. เชิญชาว กทม. ที่ร่วมสะท้อนปัญหาผ่านโครงการสมาชิก สนช.พบประชาชน เข้าประชุมในรูปแบบสภาประชาชน ที่ห้องประชุมใหญ่รัฐสภา พร้อมเชิญคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงและนำไปสู่การแก้ไข วันที่ 1 มิ.ย.นี้

จำนวนผู้ชม: 136    วันที่โพสต์: 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:34 น.
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ระบุปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเป็นพลเมืองที่ดีจะช่วยพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน

23 พ.ค. 61 -รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1ระบุหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กับการเป็นพลเมืองที่ดี เพราะจะช่วยพัฒนาประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

จำนวนผู้ชม: 126    วันที่โพสต์: 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:14 น.
สนช.เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายวัตถุอันตราย และตั้งกระทู้ถามนายกฯ ถึงการแก้ปัญหาให้ผู้ปลูกอ้อย ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. นี้

23 พ.ค. 61 – โฆษกวิป สนช. เผย วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. นี้ สนช.ประชุมพิจารณาร่างกฎหมายวัตถุอันตราย และตั้งกระทู้ถามนายกฯ ถึงการแก้ปัญหาให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอย่างเป็นระบบ ส่วนร่าง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดและที่เกี่ยวข้องรวม 3 ฉบับ ที่ ครม. เห็นชอบแล้ว วิป สนช. เตรียมนำเข้าพิจารณา

จำนวนผู้ชม: 73    วันที่โพสต์: 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:24 น.
ปธ.สนช.ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมภายใต้กรอบ AIPA เตรียมความพร้อมรัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AIPA ในปี 62

22 พ.ค. 61 – ประธาน สนช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมภายใต้กรอบ AIPAเตรียมความพร้อมให้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในกรอบ AIPA ของรัฐสภาไทยในปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จำนวนผู้ชม: 291    วันที่โพสต์: 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:50 น.
ประธาน กรธ. เผย หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ประเด็นที่มา ส.ว. ขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญ จะใช้เวลายกร่างใหม่ไม่นาน มั่นใจไม่กระทบต่อโรดแมปการเลือกตั้ง

22 พ.ค.61 – ประธาน กรธ. เผย หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ประเด็นที่มา ส.ว. ขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญจะใช้เวลายกร่างใหม่ไม่นาน ขณะเชื่อการวินิจฉัยร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่มีปัญหา หากขัดกับหลักการจะไม่กระทบต่อกฎหมายทั้งฉบับ มั่นใจไม่กระทบต่อโรดแมปการเลือกตั้ง

จำนวนผู้ชม: 108    วันที่โพสต์: 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:25 น.
สนช.มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

22 พ.ค. 61 - คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สนช. จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการ

จำนวนผู้ชม: 102    วันที่โพสต์: 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:38 น.
กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. แนะ เพิ่มข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับสถานภาพกำลังพลในยศระดับพลตรี ประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน

22 พ.ค. 61- กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน สนช.แนะ เพิ่มข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับสถานภาพกำลังพลในยศระดับพลตรี  ประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน ขณะผู้เสนอร่างฯ ระบุ จำเป็นต้องมีกฎหมาย หลังรัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต้องดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 5 ปี

จำนวนผู้ชม: 104    วันที่โพสต์: 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:09 น.
ประธาน กมธ.การสังคมฯ สนช. เป็นประธานเปิดสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กฯ หวังปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการคุ้มครองเด็กอย่างเป็นรูปธรรม

21พ.ค.61- ประธาน กมธ.การสังคมฯ สนช. เป็นประธานเปิดสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ... เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็น หวังนำข้อเสนอแนะประกอบการปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการคุ้มครองเด็กอย่างเป็นรูปธรรม

จำนวนผู้ชม: 34    วันที่โพสต์: 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 17:00 น.
ประธานสนช. ระบุ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเตรียมหารือสำนักงบประมาณ ก่อนเสนอ ครม. หลังปรับลดงบระบบสารสนเทศ-สาธารณูปโภครัฐสภาแห่งใหม่ เหลือไม่เกิน 5,000 ล้าน

21 พ.ค. 61 -   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระบุ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ และซื่อสัตย์สุจริต เผย วันพุธที่ 23 พ.ค. นี้เตรียมหารือสำนักงบประมาณก่อนเสนอ ครม. หลังปรับลดงบระบบสารสนเทศและสาธารณูปโภครัฐสภาแห่งใหม่ เหลือไม่เกิน 5,000 ล้าน

จำนวนผู้ชม: 185    วันที่โพสต์: 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:54 น.

  หน้า: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 751ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์