ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
คำค้น:

ค้นตามหมวดหมู่/ผู้นำเข้า :

ค้นตามเดือน/ปี:

ค้นตามวันที่:
calendar ถึง  calendar

Show All
คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการไฟฟ้าแนะประชาชนใช้มิเตอร์ไฟฟ้าแบบทีโอยูมิเตอร์แทนแบบจานหมุน เพื่อลดค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือน

15 ธ.ค. 57 -     โฆษกคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า เสนอให้ประชาชนหันมาใช้ ทีโอยูมิเตอร์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดการสร้างโรงงานไฟฟ้าที่มีแต่กระแสต่อต้านจากประชาชน

จำนวนผู้ชม: 110    วันที่โพสต์: 15 ธันวาคม 2557 เวลา 10:28 น.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

15 ธ.ค. 57 -     สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต

จำนวนผู้ชม: 56    วันที่โพสต์: 15 ธันวาคม 2557 เวลา 08:41 น.
สปช.เริ่มประชุมพิจารณารายงานสรุปความเห็นในการยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะ กมธ.วิสามัญประจำสภา 18 คณะ วันนี้ เวลา 09.30 น. ก่อนลงมติในการประชุมวันสุดท้าย 17 ธ.ค. เห็นควรส่งข้อเสนอทั้งหมดต่อ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่

14 ธ.ค. 57 -     การประชุม สปช.ในวันนี้จะเริ่มในเวลา 09.30 น.เช่นเดียวกับวันที่ 16 และ 17 ธ.ค. เพื่อพิจารณาความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการยกร่างรัฐธรรมนูญจากคณะ กมธ.วิสามัญประจำสภา 18 คณะขณะที่ วิป สปช. เผยกรอบเวลาอภิปรายแบ่ง 2 วันแรก วันละ 7 คณะ คาดไม่เกินเวลา 20.00 น. ส่วนวันสุดท้าย 17 ธ.ค. มีทั้งประเด็นปฏิรูปการเมืองและกฎหมายที่ได้รับความสนใจมาก เชื่อไม่เกินเวลา 23.00 น. ก่อนสุดท้ายที่ประชุมจะลงมติเห็นควรส่งข้อเสนอทั้งหมดต่อ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่

จำนวนผู้ชม: 149    วันที่โพสต์: 15 ธันวาคม 2557 เวลา 07:10 น.
รอง ปธ.สนช.คนที่ 1 ระบุ ศาสนาส่งเสริมให้ทุกคน คิดดี ทำดี พูดดี

13 ธ.ค. 57 -     รองประธาน สนช. คนที่ 1 กล่าวระหว่างเปิดงานสัมมนา “การทำนุบำรุงส่งเสริมศาสนา” ระบุ ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมมนุษย์และมนุษย์ไม่อาจอยู่ร่วมกันโดยปราศจากศาสนาได้

จำนวนผู้ชม: 58    วันที่โพสต์: 13 ธันวาคม 2557 เวลา 10:33 น.
วิป สปช. เผยกรอบการประชุมเพื่อรวบรวมความเห็นเสนอต่อกมธ.ยกร่างฯ 15-17 ธ.ค.นี้

12 ธ.ค. 57 -     โฆษก วิป สปช. เผยกรอบการประชุมเพื่อรวบรวมความเห็นเสนอต่อกมธ.ยกร่างฯ 15-17 ธ.ค.นี้ ยืนยัน ทุกข้อเสนอของสมาชิก สปช. จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ประเทศชาติและการปฏิรูปมากที่สุด

จำนวนผู้ชม: 83    วันที่โพสต์: 12 ธันวาคม 2557 เวลา 17:16 น.
กมธ.ศาสนาฯ สนช.จัดสัมมนา “การทำนุบำรุงส่งเสริมศาสนา”

12 ธ.ค. 57 -     กมธ.ศาสนาฯ สนช. จัดสัมมนาทางวิชาการ “การทำนุบำรุงส่งเสริมศาสนา” หวังส่งเสริมพลังทางศาสนา มาเป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาสังคมและส่งเสริมความมั่นคงของชาติ  ในการปฎิรูปประเทศ

จำนวนผู้ชม: 63    วันที่โพสต์: 12 ธันวาคม 2557 เวลา 16:09 น.
โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เผยตัวแทนเพื่อไทยเสนอความเห็นไห้ยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญ

12 ธ.ค. 57 -     โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เผย ความเห็นของตัวแทนพรรคเพื่อไทยต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ ระบุควรยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญ ยกเลิกการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการกระทำผิด ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน เชื่อหากรัฐธรรมนูญผ่านการทำประชามติจะเป็นรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ 

จำนวนผู้ชม: 78    วันที่โพสต์: 12 ธันวาคม 2557 เวลา 14:56 น.
ที่ประชุม สนช.มีมติผ่านวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

12 ธ.ค. 57 -     ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติผ่านวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนน 174 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง

จำนวนผู้ชม: 73    วันที่โพสต์: 12 ธันวาคม 2557 เวลา 14:28 น.
สนช.เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม เป็นกฎหมาย

12 ธ.ค. 57 - สนช.เห็นชอบให้มีการประกาศร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(การดำเนินคดีแบบกลุ่ม) ใช้เป็นกฎหมาย ด้วยเสียง 179 เสียง ต่อ 2 เสียง เพื่อให้มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจำนวนมากในการดำเนินคดีเพียงครั้งเดียว ลดความซ้ำซ้อนการฟ้องคดี และลดปริมาณคดีที่จะขึ้นสู่ศาล

จำนวนผู้ชม: 109    วันที่โพสต์: 12 ธันวาคม 2557 เวลา 13:54 น.
ทีมกฎหมายเพื่อไทย แนะ ร่าง รธน.ฉบับใหม่ ควรยึด รธน. 40 เป็นหลัก

12 ธ.ค. 57 -     ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย แนะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรยึดรัฐธรรมนูญปี 2540เป็นหลัก เนื่องจากเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนที่แท้จริง พร้อมชี้ การทำประชามติไม่ได้การันตีว่า จะไม่มี รธน.ฉบับใหม่ขึ้นอีก

จำนวนผู้ชม: 59    วันที่โพสต์: 12 ธันวาคม 2557 เวลา 10:26 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 291ท่านคิดว่าผลกระทบด้านใดเกิดขึ้นมากที่สุดในความไม่แน่นอนทางการเมือง
1.ด้านเศรษฐกิจ
2.ด้านสังคม


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม ส.ส.
ข้อบังคับการประชุม ส.ว.
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์