ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
คำค้น:

ค้นตามหมวดหมู่/ผู้นำเข้า :

ค้นตามเดือน/ปี:

ค้นตามวันที่:
calendar ถึง  calendar

Show All
ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

27 ต.ค. 57 -    ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ หวังกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

จำนวนผู้ชม: 78    วันที่โพสต์: 27 ตุลาคม 2557 เวลา 15:01 น.
“นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ” ชี้แจงเหตุผลสัดส่วนคนนอก 5 คน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน

27 ต.ค. 57 -    “นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ” ชี้แจงเหตุผลสัดส่วนคนนอก 5 คน เพื่อให้พรรคการเมืองใหญ่และกลุ่มการเมืองเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง ย้ำการร่างรัฐธรรมนูญต้องฟังความเห็นหลากหลายและให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน

จำนวนผู้ชม: 93    วันที่โพสต์: 27 ตุลาคม 2557 เวลา 14:34 น.
วิปรัฐบาลเตรียมเสนอร่างกฎหมาย 5 ฉบับให้ สนช. พิจารณา

27 ต.ค. 57 -    การประชุมนัดแรกของวิปรัฐบาล เตรียมเสนอร่างกฎหมาย 5 ฉบับให้ ครม.ให้ความเห็นชอบในวันที่ 28 ก่อนเสนอให้ สนช. พิจารณา ต่อไป

จำนวนผู้ชม: 155    วันที่โพสต์: 27 ตุลาคม 2557 เวลา 13:44 น.
ที่ประชุม สปช. ในช่วงเช้า ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องสัดส่วนกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

27 ต.ค. 57 -    ที่ประชุม สปช. ในช่วงเช้า ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องสัดส่วนกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ขณะที่นายเทียนฉาย  กีระนันท์ นั่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมครั้งแรก หลังที่ประชุมงดเว้นข้อบังคับฯ ข้อ 22 และเลือกให้เป็นประธานชั่วคราวระหว่างรอโปรดเกล้าฯ ตำแหน่งประธาน สปช. อย่างเป็นทางการ

จำนวนผู้ชม: 76    วันที่โพสต์: 27 ตุลาคม 2557 เวลา 13:21 น.
วิป สนช. ได้ข้อสรุป กมธ.ยกร่าง พรุ่งนี้ ย้ำ ไม่มีคนนอกเข้าร่วม

27 ต.ค. 57 -           รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เผย  วิป สนช. จะสรุปยอดคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญสัดส่วน สนช. พรุ่งนี้   ย้ำ ไม่มีคนนอกร่วม

จำนวนผู้ชม: 89    วันที่โพสต์: 27 ตุลาคม 2557 เวลา 10:41 น.
ว่าที่ประธาน สปช. ระบุ สัดส่วน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ต้องรอมติที่ประชุมใหญ่

27 ต.ค. 57 -    ว่าที่ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ระบุ สัดส่วน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นเพียงข้อเสนอสัดส่วนจากวิป สปช.ชั่วคราวเท่านั้น ชี้ ต้องรอมติที่ประชุมใหญ่จะเห็นควรอย่างไร

จำนวนผู้ชม: 70    วันที่โพสต์: 27 ตุลาคม 2557 เวลา 10:33 น.
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมประชุมสหภาพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ครั้งที่ 51

27 ต.ค 57-      รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำข้าราชการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ร่วมประชุมสหภาพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ครั้งที่ 51 ณ เขตปกครองพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน

จำนวนผู้ชม: 47    วันที่โพสต์: 27 ตุลาคม 2557 เวลา 09:18 น.
ที่ประชุม ABU ด้านบทบาทสื่อกับผู้หญิงกระตุ้นสื่อมวลชนสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงมีที่ยืนในสังคม

25 ต.ค 57-             ที่ประชุม  ABU ด้านบทบาทสื่อมวลชนกับผู้หญิง ระบุสื่อสารมวลชนช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเป็นความหวังให้ผู้หญิงมีที่ยืนในสังคม ด้านผู้แทนจากประเทศไทยแนะ ABU หาแนวทางกระตุ้นสื่อมวลชนนำเสนอความสามารถและความทุ่มเทของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ  เพื่อปรับทัศนคติให้สังคมมองเห็นถึงศักยภาพของผู้หญิงมากกว่าเรียกร้องสิทธิผู้หญิงเพียงอย่างเดียว

จำนวนผู้ชม: 16    วันที่โพสต์: 25 ตุลาคม 2557 เวลา 18:34 น.
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งคณะทำงานของประธานและรองประธาน สปช.รวมถึงผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิก สปช.

25 ต.ค. 57 -    ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษา เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะทำงานทางการเมืองของประธานและรองประธาน สปช. พร้อมประกาศระเบียบแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้สมาชิก สปช. คนละ 5 อัตรา ภายใต้เงื่อนไข 1 ใน 5 ต้องเป็นผู้สมัครเข้ารับการเสนอชื่อเป็น สปช. 

จำนวนผู้ชม: 345    วันที่โพสต์: 25 ตุลาคม 2557 เวลา 16:48 น.
สนช.นัดประชุม พิจารณาผู้เข้าเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญตามสัดส่วน 5 คน วันพฤหัสบดีนี้

25 ต.ค. 57 -    ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นัดประชุมสมาชิกในวันที่ 30 และ 31 ต.ค. นี้ เพื่อพิจารณาผู้เข้าเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 5 คน ตามสัดส่วน พร้อมหารือวันเวลาประชุม และลงมติในร่างกฎหมายสำคัญ 11 ฉบับ

จำนวนผู้ชม: 104    วันที่โพสต์: 25 ตุลาคม 2557 เวลา 15:30 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 264ท่านคิดว่าผลกระทบด้านใดเกิดขึ้นมากที่สุดในความไม่แน่นอนทางการเมือง
1.ด้านเศรษฐกิจ
2.ด้านสังคม


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม ส.ส.
ข้อบังคับการประชุม ส.ว.
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์