ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
คำค้น:

ค้นตามหมวดหมู่/ผู้นำเข้า :

ค้นตามเดือน/ปี:

ค้นตามวันที่:
calendar ถึง  calendar

Show All
แกนนำ กปปส. แนะ เพิ่มโทษผู้ทุจริตเลือกตั้ง ตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต

25 พ.ย. 57 -    แกนนำ กปปส. แนะ หลักสำคัญจัดทำ รธน. ต้องระบุให้ชัด ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กระจายอำนาจสู่ประชาชน ขจัดทุจริตคอรัปชั่น เพิ่มโทษผู้ทุจริตการเลือกตั้ง ตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต ขณะไม่ขอแสดงความเห็นกรณีทำประชามติรวมถึงรัฐบาลควรยกเลิกกฎอัยการศึกหรือไม่

จำนวนผู้ชม: 33    วันที่โพสต์: 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:54 น.
สปช.รับข้อเสนอปฏิรูปด้านแรงงาน 11 ข้อ จากคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

24 พ.ย. 57 -    พลโทเดชา ปุญญบาล สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ รับยื่นข้อเสนอนโยบายปฏิรูปประเทศ ด้านแรงงาน 11 ข้อ จากคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ที่กลุ่มต้องการให้บรรจุลงในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

จำนวนผู้ชม: 64    วันที่โพสต์: 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16:21 น.
ปธ.สปช. มั่นใจ กระแสต่อต้านรัฐบาลไม่กระทบการเดินหน้าปฎิรูปประเทศ

24 พ.ย. 57 -    ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ เผย ความคิดเห็นของประชาชนที่เสนอแนะผ่านมายัง สปช.ครอบคลุมทุกด้าน ย้ำ กระแสต่อต้านการทำงานของรัฐบาล และ คสช. ไม่กระทบการเดินหน้าปฏิรูปประเทศ

จำนวนผู้ชม: 52    วันที่โพสต์: 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15:08 น.
ปธ.สปช.รับยื่นข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศจาก ปพช.

24 พ.ย. 57 -    ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ รับการยื่นข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปประเทศ จากกลุ่มปฎิรูปประเทศไทยเพื่อประชาชน (ปพช.) ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อนำไปใช้พิจารณาประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญ

จำนวนผู้ชม: 36    วันที่โพสต์: 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:42 น.
ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในสัปดาห์แรก ได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่ต้องการให้แก้ปัญหาการทุจริต ให้ประชาชนถอดถอนรัฐบาลได้

24 พ.ย. 57 -           ศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อรับฟังเสียงประชาชนในสัปดาห์แรกมีประชาชนสนใจเป็นจำนวนมาก  ส่วนใหญ่ต้องการให้แก้ปัญหาการทุจริต  ปฏิรูปการเมือง โดยเฉพาะให้ประชาชนสามารถถอดถอนรัฐบาลได้

จำนวนผู้ชม: 168    วันที่โพสต์: 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12:18 น.
ประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ให้การรับรองประธานสภาชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

24 พ.ย. 57 -    ประธานและรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ให้การรับรองประธานสภาชาติพันธุ์แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมใช้โอกาสชี้แจงถึงความคืบหน้าและกรอบเวลาปฏิรูปประเทศ ด้าน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ชื่นชมการดำเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมเสนอแนะให้การรับฟังความคิดเห็นของไทยเป็นไปอย่างรอบด้าน 

จำนวนผู้ชม: 45    วันที่โพสต์: 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12:10 น.
กรรมาธิการปฏิรูปสังคมฯ สปช. เตรียมเสนอแนวคิดปฏิรูป 3 ระดับ

24 พ.ย. 57 -           กรรมาธิการปฏิรูปสังคมฯ สปช. เตรียมเสนอแนวคิดปฏิรูป 3 ระดับ  ยกร่างรัฐธรรมนูญส่วนสังคม  เร่งตรากฎหมายสร้างกลไกเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น  พร้อมนำเสนอ ข้อเสนอแนะที่รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการทางสังคมที่ทำได้ทันที

จำนวนผู้ชม: 62    วันที่โพสต์: 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12:09 น.
ประธาน สนช. เผย ยังไม่มีการหารือกำหนดวันแถลงเปิดคดีถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

24 พ.ย. 57-     ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เผย ยังไม่มีการหารือเรื่องกำหนดวันแถลงเปิดคดีถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ระบุ ทั้ง 2 ฝ่ายต้องหารือเพื่อให้วันและเวลาตรงกัน ย้ำ สมาชิก สนช. ที่ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลสามารถทำหน้าที่ได้ แต่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมพิจารณาคดีถอดถอนอดีต 38 ส.ว.

จำนวนผู้ชม: 32    วันที่โพสต์: 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11:53 น.
ประธาน สนช. ให้การรับรองประธานสภาชาติพันธุ์ฯ แห่งสหภาพเมียนมาร์

24 พ.ย. 57 -    ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองประธานสภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หวังกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

จำนวนผู้ชม: 35    วันที่โพสต์: 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11:16 น.
สนช.จัดโครงการ “สมาชิก สนช.พบประชาชน” เปิดรับฟังความเห็นประชาชน

22 พ.ย. 57-     สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการ “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน” เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน ด้านสมาชิก สนช.ระบุ การปฏิรูปประเทศครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีในการออกแบบรัฐธรรมนูญที่สอดคล้องกับสังคมไทย

จำนวนผู้ชม: 116    วันที่โพสต์: 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12:44 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 282ท่านคิดว่าผลกระทบด้านใดเกิดขึ้นมากที่สุดในความไม่แน่นอนทางการเมือง
1.ด้านเศรษฐกิจ
2.ด้านสังคม


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม ส.ส.
ข้อบังคับการประชุม ส.ว.
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์