ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
คำค้น:

ค้นตามหมวดหมู่/ผู้นำเข้า :

ค้นตามเดือน/ปี:

ค้นตามวันที่:
calendar ถึง  calendar

Show All
รองประธาน สนช. ระบุ ข้าราชการที่ดีต้องยึดหลักนิติธรรมในการครองตน

7 เม.ย. 58-       รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เปิดสัมมนา “ยุทธศาสตร์เชิงจริยธรรม : การขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน” ระบุ ข้าราชการที่ดีต้องยึดหลักนิติธรรมในการครองตนพร้อมมีจิตสำนึกในการทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อแผ่นดิน ยึดประโยชน์สุขประชาชนเป็นที่ตั้ง 

จำนวนผู้ชม: 99    วันที่โพสต์: 7 เมษายน 2558 เวลา 11:12 น.
สปช. พิจารณารายงานของคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย

7 เม.ย. 58. -     ที่ประชุม สปช. พิจารณารายงานของคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ขณะที่โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ระบุ ตลอดสัปดาห์นี้ กรรมาธิการฯ จะทบทวนถ้อยคำในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญรายมาตราให้เสร็จก่อนส่งให้ สปช. ภายใน 17 เม.ย.นี้

จำนวนผู้ชม: 170    วันที่โพสต์: 7 เมษายน 2558 เวลา 10:25 น.
ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พอใจผลการลงพื้นที่รับฟังความเห็นประชาชนภาคเหนือ

5 เม.ย. 58- ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พอใจผลการลงพื้นที่รับฟังความเห็นประชาชนภาคเหนือ

จำนวนผู้ชม: 81    วันที่โพสต์: 5 เมษายน 2558 เวลา 13:55 น.
รองประธาน กมธ.ยกร่าง รธน.ระบุ ร่าง รธน.ฉบับนี้เป็นร่าง รธน.ที่เดินทางสายกลาง มุ่งเน้นความยุติธรรมของสังคม

4 เม.ย.58 - รองประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีปิดสัมมนา เรื่อง"การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ" จ.เชียงใหม่ ระบุ ร่าง รธน.ฉบับนี้เป็นร่าง รธน.ที่เดินทางสายกลาง มุ่งเน้นความยุติธรรมของสังคม

จำนวนผู้ชม: 69    วันที่โพสต์: 4 เมษายน 2558 เวลา 16:40 น.
วงสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่าง รธน.ฉบับนี้ ขณะที่ประธานอนุกมธ.การมีส่วนร่วมฯยินดีนำข้อเสนอแนะประชาชนไปจัดทำร่าง รธน.ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

4 เม.ย. 58 - วงสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างรธน.ฉบับนี้ ด้านประธานอนุกมธ.การมีส่วนร่วมฯยินดีนำข้อเสนอแนะประชาชนไปจัดทำร่าง รธน.ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

จำนวนผู้ชม: 73    วันที่โพสต์: 4 เมษายน 2558 เวลา 16:24 น.
ตัวแทนประชาชนกลุ่มภาคเหนือร่วมเสวนากลุ่มย่อยในเวทีสัมมนาการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ แลกเปลี่ยนความเห็นต่อการร่างรัฐธรรมนูญ

4 เม.ย. 58 -     ตัวแทนประชาชนกลุ่มภาคเหนือร่วมเสวนากลุ่มย่อยในเวทีสัมมนาการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ แลกเปลี่ยนความเห็นต่อการร่างรัฐธรรมนูญ

จำนวนผู้ชม: 73    วันที่โพสต์: 4 เมษายน 2558 เวลา 12:06 น.
ประธาน กมธ.ยกร่าง รธน.ย้ำ รธน.ใหม่ไม่ตัดสิทธิสื่อมวลชน

4 เม.ย.58 -    ประธาน กมธ.ยกร่าง รธน.ย้ำ รธน.ใหม่ไม่ตัดสิทธิสื่อมวลชนเดิมที่มีตาม รธน.ปี 40 - 50 แต่จะเพิ่มให้มีความเป็นอิสระจากรัฐ พร้อมเตรียมตั้งองค์การวิชาชีพที่เป็นอิสระ ดูสวัสดิการ จริยธรรม ระบุ ต่อไปต้องมีกฎหมายคุมงบโฆษณาภาครัฐ หวั่นจะใช้งบในการซื้อสื่อ

จำนวนผู้ชม: 69    วันที่โพสต์: 4 เมษายน 2558 เวลา 10:10 น.
กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ย้ำ การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน

3 เม.ย. 58 -     เวทีสัมมนา เรื่อง “การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ” แลกเปลี่ยนความเห็น "ประชาชนได้อะไรจากรัฐธรรมนูญ" ด้านกรรมาธิการฯ ย้ำ การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน

จำนวนผู้ชม: 81    วันที่โพสต์: 3 เมษายน 2558 เวลา 18:54 น.
กมธ.ปฏิรูปสื่อมวลชน สปช. ตั้ง อนุ กมธ.ศึกษากฎหมาย หวัง ปกป้องสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน

3 เม.ย. 58 -     กมธ.ปฏิรูปสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สปช.ตั้ง คณะอนุ กมธ.ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน หวัง ปกป้องสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม คุ้มครองสวัสดิภาพ และสวัสดิการสื่อมวลชน

จำนวนผู้ชม: 69    วันที่โพสต์: 3 เมษายน 2558 เวลา 17:17 น.
ที่ประชุม อนุ กมธ.ปฏิรูประบบการเงินฯ สปช. เห็นควรตั้งองค์กรอิสระ หวังพัฒนาและกำกับดูสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศ

3 เม.ย. 58 -     ที่ประชุมคณะอนุ กมธ.ปฏิรูประบบการเงินและสถาบันการเงิน สปช. เห็นควรตั้งองค์กรอิสระ หวังพัฒนาและกำกับดูและสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า พร้อมเสนอควบรวมสหกรณ์ขนาดเล็กเพื่อความสะดวกในการบริหาร

จำนวนผู้ชม: 76    วันที่โพสต์: 3 เมษายน 2558 เวลา 16:20 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 350


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม ส.ส.
ข้อบังคับการประชุม ส.ว.
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์