ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
กมธ.ยกร่างฯ พบสื่อ แจงสาระสำคัญเป็นรายภาค ระบุ ผลประชามติขึ้นอยู่กับวิจารณญาณประชาชน แต่เชื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แก้ปัญหาให้บ้านเมืองได้

26 ส.ค. 58 -    กมธ.ยกร่างฯ  พบสื่อมวลชน แจงสาระสำคัญเป็นรายภาค  ระบุ ผลประชามติขึ้นอยู่กับวิจารณญาณประชาชน แต่เชื่อรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แก้ปัญหาให้บ้านเมืองได้  พร้อมย้ำ คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและปรองดองแห่งชาติ  ไม่ใช่การสืบทอดอำนาจ  และไม่มีอำนาจปลดนายกรัฐมนตรี 

จำนวนผู้ชม: 177    วันที่โพสต์: 26 สิงหาคม 2558 เวลา 16:20 น.
สมาชิก สปช. ส่วนหนึ่ง ยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญ กรณีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่มีคำปรารภ

26 ส.ค. 58 -           สมาชิก  สปช. ส่วนหนึ่ง รวบรวมรายชื่อส่งหนังสือไปยัง ประธาน สปช.  เพื่อส่งต่อ ครม. และศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย กรณี ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไม่มีคำปรารภ

จำนวนผู้ชม: 171    วันที่โพสต์: 26 สิงหาคม 2558 เวลา 15:23 น.
รองเลขาธิการสภาผู้แทนฯ หารือกับหน่วยงานภาครัฐ หวังนำไปสู่ภาคีความร่วมมือในการสนับสนุนงานของฝ่ายนิติบัญญัติในอาเซียน

26 ส.ค. 58 - เวทีเสวนาขับเคลื่อนรัฐสภาสู่ความร่วมมือในภูมิภาค รองเลขาธิการสภาผู้แทนฯ หารือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การทำข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีความในการสนับสนุนงานของฝ่ายนิติบัญญัติในอาเซียนและเวทีระหว่างประเทศ 

จำนวนผู้ชม: 114    วันที่โพสต์: 26 สิงหาคม 2558 เวลา 14:08 น.
กมธ.ปฏิรูปการศึกษาฯ สปช. จัดสัมมนาเปิดรับความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปการศึกษาไทย

26 .ค. 58 -      กรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาฯ สปช. จัดสัมมนา “การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์สู่อนาคต”เปิดรับความคิดเห็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยจากทุกภาคส่วน ขณะที่ช่วงบ่ายนายกฯ จะแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง"ปฏิรูปการศึกษาสร้างอนาคตประเทศ"

จำนวนผู้ชม: 196    วันที่โพสต์: 26 สิงหาคม 2558 เวลา 11:54 น.
การสัมมนานอกรอบของ สปช. เสร็จสิ้นแล้ว ขณะที่บรรยากาศเป็นไปด้วยความราบรื่น

25 .ค. 58 -      การสัมมนานอกรอบของ สปช. เพื่อถกประเด็นข้อสงสัยในเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ เสร็จสิ้นแล้ว บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความราบรื่น พร้อมเชื่อหลังฟังคณะกรรมาธิการยกร่างฯ ชี้แจง กระแสโหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญมีน้อยลง

จำนวนผู้ชม: 140    วันที่โพสต์: 25 สิงหาคม 2558 เวลา 18:37 น.
สปช. วันชัย ชี้ คปป. เป็นเหตุผลสำคัญที่จะทำให้ สปช.อาจไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

25 ส.ค. 58.- สปช. วันชัย หวั่น คปป. สร้างปัญหาความขัดแย้งมากกว่าแก้วิฤกตชาติ ชี้อาจทำให้ สปช. ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญได้ ขณะที่กรรมาธิการยกร่างฯ แจกเอกสารชี้แจง ยืนยัน คปป. มีไว้เพื่อระงับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

จำนวนผู้ชม: 187    วันที่โพสต์: 25 สิงหาคม 2558 เวลา 14:09 น.
รอง ปธ.สนช.คนที่ 1 ให้การรับรองประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันประเทศและความมั่นคงแห่งชาติ สภาแห่งขาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

25 ส.ค. 58         รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ให้การรับรองประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันประเทศและความมั่นคงแห่งชาติ สภาแห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย หวังกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

จำนวนผู้ชม: 88    วันที่โพสต์: 25 สิงหาคม 2558 เวลา 14:01 น.
เวทีเสวนา อาเซียนหลัง 2015 ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ชี้ พลเมืองอาเซียน ช่วยขับเคลื่อนอาเซียนได้อย่างยั่งยืน

25 ส. ค. 58-        เวทีเสวนา อาเซียนหลัง 2015 มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ชี้ปลดมาตรการกีดกันทางการค้า ช่วยเศรษฐกิจอาเซียนเติบโตเร็ว ส่วนการสร้างอัตลักษณ์ร่วมในอาเซียนต้องเข้าใจในความต่าง ชี้ พลเมืองอาเซียน คือความท้าทาย และเป็นส่วนสำคัญช่วยขับเคลื่อนอาเซียนได้อย่างยั่งยืน

 

จำนวนผู้ชม: 106    วันที่โพสต์: 25 สิงหาคม 2558 เวลา 12:50 น.
สปช. จัดสัมมนาตอบข้อสงสัยในเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ

25 ส.ค. 58.- สปช. จัดสัมมนา "เนื้อหาสาระร่างรัฐธรรมนูญ" ขณะที่ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างฯ ยกทีมกรรมาธิการชี้แจงทุกประเด็น พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามประเด็นข้อสงสัยเต็มที่ คาดใช้เวลาไปจนถึง 16.00 น. ของวันนี้

จำนวนผู้ชม: 205    วันที่โพสต์: 25 สิงหาคม 2558 เวลา 10:36 น.
เวทีเสวนาประชาคมอาเซียน มองอาเซียน ใน 10 ปีข้างหน้า มิติการเมืองและความมั่นคงคือสิ่งท้าทาย

25 ส. ค. 58 - เวทีเสวนาประชาคมอาเซียน มองอาเซียน ใน 10 ปีข้างหน้า ต้องตั้งอยู่บนกติกา มีนโยบายที่ทำเพื่อประชาชน และให้ประชาชนร่วมกำหนดนโยบาย ชี้ มิติเรื่องการเมืองและความมั่นคงคือสิ่งท้าทาย ต้องยึดกฎหมายในระดับภูมิภาคเป็นหลัก จำนวนผู้ชม: 97    วันที่โพสต์: 25 สิงหาคม 2558 เวลา 10:30 น.


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 411ท่านสามารถรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ ?
รับชมได้
รับชมไม่ได้


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม ส.ส.
ข้อบังคับการประชุม ส.ว.
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์