ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
ประธาน สนช.เผย ยังไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างกฎหมายลูกว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

11 ส.ค.60- ประธาน สนช.เผย ยังไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ระบุ ต้องรอ กรธ. และผู้ตรวจการแผ่นดินให้ความเห็นก่อนว่าเห็นแย้งหรือไม่

จำนวนผู้ชม: 53    วันที่โพสต์: 11 สิงหาคม 2560 เวลา 14:28 น.
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – กัมพูชา เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 16 – 20 กันยายนนี้

11 ส.ค. 60 – กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – กัมพูชา  เตรียมความพร้อมในการประชุมทวิภาคี ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา 16 – 20 กันยายนนี้  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสริมสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

จำนวนผู้ชม: 21    วันที่โพสต์: 11 สิงหาคม 2560 เวลา 14:00 น.
ประธาน สนช. รับมอบเงิน 50,000 บาท จากประธาน ปปร.รุ่น 11 สถาบันพระปกเกล้า สมทบทุนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

11 ส.ค. 60 – ประธาน สนช. รับมอบเงินบริจาค 50,000 บาท จาก ประธาน  ปปร.รุ่น 11สถาบันพระปกเกล้า ส่งต่อน้ำใจคนไทย  ระดมความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในภาคอีสาน

จำนวนผู้ชม: 32    วันที่โพสต์: 11 สิงหาคม 2560 เวลา 14:00 น.
กมธ.เกษตรฯ สนช. เชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป ตามโครงการเกษตรครบวงจร เกษตรเข้มแข็ง ณ อาคารรัฐสภา 2

11 ส.ค. 60 -   กมธ.เกษตรฯ สนช. เชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าเกษตรแปรรูป ในโครงการแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตามโครงการเกษตรครบวงจร เกษตรเข้มแข็ง ณ อาคารรัฐสภา 2

จำนวนผู้ชม: 26    วันที่โพสต์: 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13:49 น.
สนช.มีมติ 188 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ ไว้พิจารณา

11 ส.ค. 60- สนช.มีมติ 188 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ....ไว้พิจารณา มุ่งส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ด้านสมาชิก สนช.ระบุ เอสเอ็มอีเป็นหัวใจสำคัญของฐานเศรษฐกิจในประเทศ

จำนวนผู้ชม: 53    วันที่โพสต์: 11 สิงหาคม 2560 เวลา 12:08 น.
สนช.ตั้งกระทู้ถามรัฐบาล ถึงมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย

11 ส.ค. 60 - สนช.พงษ์ชัย ตั้งกระทู้ถามถึงมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจรายย่อย ชี้ เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ส่งผลเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง มั่นคง ยั่งยืน ด้าน รมต.อุตสาหกรรม ยืนยัน ดูแล SME ทุกกลุ่มและจะทำให้กลไกที่มีอยู่ทำงานอย่างครอบคลุม ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด

จำนวนผู้ชม: 51    วันที่โพสต์: 11 สิงหาคม 2560 เวลา 11:34 น.
สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

11ส.ค. 60 -   สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 85พรรษา 12สิงหาคม 2560

จำนวนผู้ชม: 26    วันที่โพสต์: 11 สิงหาคม 2560 เวลา 11:18 น.
รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย ชี้ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกัน ยืนยัน การทำงานของ ทปก.ไม่ทับซ้อนกับคณะกรรมการปฏิรูปด้านกฎหมาย

10 ส.ค.60 - รองนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมาย ชี้ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการประกอบธุรกิจ เพื่อลดขั้นตอนซ้ำซ้อน ยืนยัน การทำงานของ ทปก.ไม่ทับซ้อนกับคณะกรรมการปฏิรูปด้านกฎหมายที่จะตั้งขึ้นในสัปดาห์หน้า

จำนวนผู้ชม: 60    วันที่โพสต์: 10 สิงหาคม 2560 เวลา 17:08 น.
ทปก.จัดสัมมนาแนวทางปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการไทย หวังลดกฎหมายล้าสมัยและเสนอกฎหมายใหม่ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ

10 ส.ค.60 - คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจของประชาชน จัดสัมมนาแนวทางการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการไทย หวังลดกฎหมายที่ล้าสมัยและเสนอกฎหมายใหม่ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ

จำนวนผู้ชม: 82    วันที่โพสต์: 10 สิงหาคม 2560 เวลา 16:44 น.
รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

10 ส.ค. 60 - รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560    ขณะสำนักพระราชวัง ได้จัดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรได้  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 –17.00 น.  ณ  ศาลาว่าการสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวัง

จำนวนผู้ชม: 90    วันที่โพสต์: 10 สิงหาคม 2560 เวลา 16:00 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 673ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์