ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
เสวนาการแพทย์ทางเลือกและใช้สมุนไพรไทย คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชี้ การแพทย์ทางเลือก ช่วยคัดกรองความเสี่ยง 3 โรคเรื้อรัง

16 ก.พ. 60 -   เสวนาการแพทย์ทางเลือกและใช้สมุนไพรไทย  คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชี้ การแพทย์ทางเลือกเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่ช่วยคัดกรองความเสี่ยง 3โรคเรื้อรัง  พร้อมสนับสนุนประชาชนใช้สมุนไพรไทย

จำนวนผู้ชม: 31    วันที่โพสต์: 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16:29 น.
กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม ได้ข้อสรุปแก้ไขหลักการสัญญาจ้างสำรวจและผลิต เป็น สัญญาจ้างบริการ คาดเสนอต่อ สนช. ภายในวันที่ 20 มี.ค. นี้

16 ก.พ. 60 -    กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียม และร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เสนอแก้ไขหลักการสัญญาจ้างสำรวจและผลิต เป็น สัญญาจ้างบริการ พร้อมรับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี จัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ เมื่อมีความพร้อม  คาดปรับแก้ร่างและเสนอต่อ สนช.ได้ภายในวันที่ 20 มี.ค. นี้

จำนวนผู้ชม: 172    วันที่โพสต์: 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16:05 น.
สปท.เตรียมพิจารณารายงานปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ และพลังงาน

16 ก.พ. 60 -    สปท. เตรียมพิจารณารายงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ จัดหน่วยงานพิเศษขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระแสใหม่ขณะด้านพลังงาน ดูความเป็นไปได้ของการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน

จำนวนผู้ชม: 6    วันที่โพสต์: 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15:37 น.
สนช.แจงการจัดการทางทะเลของไทยตามหลักสากล ในเวทีรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภาประจำปี ณ สำนักงานใหญ่สหประชาติ

16 ก.พ. 60 -    สนช. นำเสนอแนวทางดำเนินการของไทยตามอนุสัญญาทางทะเลแห่งสหประชาติ และขจัดการประมงที่ผิดกรอบ IUU ต่อประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภาประจำปี ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ สหรัฐฯ 

จำนวนผู้ชม: 22    วันที่โพสต์: 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12:41 น.
รัฐสภาส่งเสริมการออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพ

15 ก.พ. 60 -    รัฐสภาจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เป็นประจำทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้กับสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ 

จำนวนผู้ชม: 20    วันที่โพสต์: 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17:33 น.
สนช. ร่วมกับ สปท. จัดสัมมนาร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ หวังปฏิรูปภาครัฐสู่ Thailand 4.0

15 ก.พ. 60 -    สนช. และ สปท. ร่วมจัดสัมมนาร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ หวังปฏิรูปภาครัฐสู่Thailand 4.0 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการไปสู่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะต่อประชาชน ทันต่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

จำนวนผู้ชม: 52    วันที่โพสต์: 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17:06 น.
กรธ.เปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายประกอบ รธน.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ขณะ ปธ.กรธ.ย้ำ มุ่งให้การทำงานไม่ซ้ำซ้อนกันในองค์กรอิสระ

15 ก.พ. 60 -    กรธ.เปิดเวทีรับฟังความเห็นร่างกฎหมายประกอบ รธน.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ขณะ ปธ.กรธ.ย้ำ มุ่งให้การทำงานไม่ซ้ำซ้อนกันในองค์กรอิสระ พร้อมกำหนดให้เป็นหน้าที่ในการเข้าไปจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้อง

จำนวนผู้ชม: 44    วันที่โพสต์: 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16:51 น.
กบข.-กอช.แนะออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณ

15 ก.พ. 60 - กบข. แนะ ออมเงินจำนวนมากเมื่ออายุยังน้อย เข้าใจสินทรัพย์ที่ลงทุน และดูผลตอบแทนระยะยาว  ขณะที่ กอช. ชวนผู้มีรายได้น้อย สมัครเป็นสมาชิก ผ่านธนาคาร 4แห่ง เพื่อออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณอายุ

จำนวนผู้ชม: 85    วันที่โพสต์: 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:09 น.
ปธ. สนช.ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญฯ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่

15 ก.พ. 60 -    ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตวิสามัญฯ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาในโอกาสจะพ้นจากหน้าที่ ขณะ ทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความขอบคุณในการส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยไมตรีอันดี ส่งผลให้ความสัมพันธ์สองประเทศแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

จำนวนผู้ชม: 32    วันที่โพสต์: 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:20 น.
สนช. ประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภาประจำปี มุ่งบรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรอย่างยั่งยืนตามกรอบของสหประชาชาติ

15 ก.พ. 60 -    คณะผู้แทน สนช. ประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภาประจำปี ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา มุ่งสร้างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ 14 ของการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับรัฐสภานานาประเทศ

จำนวนผู้ชม: 39    วันที่โพสต์: 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:44 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 609ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภา
รับชมได้
รับชมไม่ได้


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม ส.ส.
ข้อบังคับการประชุม ส.ว.
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์