ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
สปท.เห็นชอบแผนขับเคลื่อนปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศ

16 ม.ค. 60 – สปท. เห็นชอบรายงานการปฏิรูประ­บบการวิเคราะห์ผลกระทบ­สิ่งแวดล้อมของประเทศ มุ่ง­ผลักดันนำการประเมิน­สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศา­สตร์ มาใช้ว­างแผนพัฒนาประเทศ ภายใ­น 3ปี  ควบคู่การปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ    ขณะที่ สมาชิก สปท. ส่วนหนึ่งเห็นว่า ควรยุบ  กอสส.  เพราะที่ผ่านมาผลงานไม่ชัดเจน   

จำนวนผู้ชม: 105    วันที่โพสต์: 16 มกราคม 2560 เวลา 13:26 น.
กมธ.สาธารณสุข สนช. เร่งศึกษาผลกระทบในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มุ่งเตรียมความพร้อมดูแลประชากร

16 ม.ค. 60 -     คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สนช. เร่งศึกษาผลกระทบในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เกิดการดูแลครอบคลุมด้านสุขภาพประชากร และด้านแรงงาน

จำนวนผู้ชม: 41    วันที่โพสต์: 16 มกราคม 2560 เวลา 11:46 น.
อนุ กมธ.ส่งเสริมฯ ระบบการแพทย์ครบวงจร สนช. พบปัญหาขาดกฎหมายกำกับดูแลมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพ

16 ม.ค. 60 -    คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมและติดตามระบบการแพทย์ครบวงจร สนช. พบปัญหาขาดกฎหมายกำกับดูแลมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพ ตามแนวทางที่มุ่งพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 

จำนวนผู้ชม: 48    วันที่โพสต์: 16 มกราคม 2560 เวลา 11:29 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 แล้ว

16 ม.ค. 60 -    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับพระราชอำนาจ

จำนวนผู้ชม: 74    วันที่โพสต์: 16 มกราคม 2560 เวลา 10:09 น.
สนช. มอบ 1ล้าน สบทบประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้

15 ม. ค. 60 - สนช. มอบ 1ล้าน "ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้" ร่วมสบทบกับรัฐบาลนำไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

  จำนวนผู้ชม: 37    วันที่โพสต์: 15 มกราคม 2560 เวลา 21:15 น.

สนช.ลงพื้นที่มอบเงินบริจาคและถุงยังชีพ ช่วยู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สงขลา -จ. นครศรีธรรมราช พร้อมมอบ 1 ล้านบาท ร่วมสมทบกองทุนรัฐบาลช่วยน้ำท่วม ที่ทำเนียบรัฐบาล เย็นวันนี้

15 ม.ค. 60 -    สนช.ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้  มอบเงินบริจาค 500,000 บาท และถุงยังชีพ 850 ถุง ที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช    พร้อมมอบ 1 ล้านบาทร่วมกองทุนรัฐบาลช่วยน้ำท่วมที่ทำเนียบรัฐบาล เย็นวันนี้

จำนวนผู้ชม: 30    วันที่โพสต์: 15 มกราคม 2560 เวลา 12:28 น.
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ที่รัฐสภา ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง และเด็ก ๆ จำนวนมาก

14 ม.ค. 60 -    กิจกรรมในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ที่รัฐสภา ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง และเด็ก ๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะการนั่งเก้าอี้ประธานรัฐสภา ขณะ เด็กหลายคน ระบุ ต้องการมารัฐสภาเพื่อเรียนรู้การทำหน้าที่ และหวังจะเป็น ส.ส.เมื่อเป็นผู้ใหญ่ 

จำนวนผู้ชม: 63    วันที่โพสต์: 14 มกราคม 2560 เวลา 13:28 น.
ประธาน สนช. เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่อาคารรัฐสภา ย้ำ เด็กและเยาวชน มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ

14 ม.ค.60 – ประธาน สนช. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมมอบคำขวัญ“เด็กไทย ใส่ใจเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม สร้างสรรค์เทคโนโลยี”ย้ำ เด็กและเยาวชน เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

จำนวนผู้ชม: 48    วันที่โพสต์: 14 มกราคม 2560 เวลา 12:59 น.
สนช.มอบหมาย พล.อ.นิพัทธ์ และ พล.อ.อ.ชูชาติ ประชุมกรรมาธิการใน APA ว่าด้วยการก่อตั้งรัฐสภาเอเชีย และด้านการเมือง

13 ม.ค. 60 -    สนช.มอบหมาย พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก และ พล.อ.อ.ชูชาติ บุญชัย ประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการก่อตั้งรัฐสภาเอเชีย และการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของ APAณ กรุงอิสลามาบัด ปากีสถาน ในเดือน มี.ค. นี้ 

จำนวนผู้ชม: 37    วันที่โพสต์: 13 มกราคม 2560 เวลา 14:43 น.
สนช. เห็นชอบให้มีการประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ..) พ.ศ....

13 ม.ค. 60 -    ที่ประชุม สนช. พิจารณาสามวาระรวด ก่อนมีมติเห็นชอบ 228 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ให้มีการประกาศใช้ร่างรัฐธรรมนูญ(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ..) พ.ศ.... ที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชอำนาจ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอเฉพาะประเด็นที่สำนักราชเลขาธิการส่งหนังสือตั้งข้อสังเกต

จำนวนผู้ชม: 441    วันที่โพสต์: 13 มกราคม 2560 เวลา 13:21 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 598ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภา
รับชมได้
รับชมไม่ได้


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม ส.ส.
ข้อบังคับการประชุม ส.ว.
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์