ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
กมธ.ปฏิรูปด้านกีฬาฯ สปท. เผยความคืบหน้าการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและการปฏิรูปด้านวัฒนธรรม

11 ก.ค. 59 - ทีมโฆษก กมธ.ปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เผย ความคืบหน้าการบูรณาการสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและการปฏิรูปด้านวัฒนธรรม 

จำนวนผู้ชม: 73    วันที่โพสต์: 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 15:30 น.
กมธ.กีฬาฯ สปท.จัดสัมมนา “เดินหน้า...ปฏิรูปการกีฬาและวัฒนธรรมอย่างไรให้สำเร็จ” พร้อมเปิดตัวสื่อออนไลน์ใช้เป็นช่องทางการสื่อสารทั่วไทยและทั่วโลก

11 ก.ค. 59 - กมธ.กีฬาฯ สปท. จัดสัมมนาใหญ่หาคำตอบ “เดินหน้า...ปฏิรูปการกีฬาและวัฒนธรรมอย่างไรให้สำเร็จ” 27 ก.ค. นี้ หวังสร้างการรับรู้และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬาและวัฒนธรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมเปิดตัวสื่อออนไลน์ "คนไทยไชโย” ใช้เป็นช่องทางการสื่อสารทั่วโลก

จำนวนผู้ชม: 110    วันที่โพสต์: 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:42 น.
สปท.มีมติ 165 เสียง เห็นชอบแนวทางทบทวนการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคให้มีเอกภาพในการบริหารงานมากขึ้น

11 ก.ค. 59- ที่ประชุม สปท.มีมติ 165 เสียง เห็นชอบรายงานแผนปฏิรูปของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอทบทวนการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค หวังสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารงาน และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จำนวนผู้ชม: 492    วันที่โพสต์: 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:02 น.
สนง.เลขาธิการวุฒิสภา เผยยอดผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามผลปฏิบัติงาน กสทช. แล้ว 2 คน เปิดรับสมัครถึง 12 ก.ค. นี้

11 ก.ค. 59 -   สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เผยยอดผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามผลปฏิบัติงาน กสทช. แล้ว   จำนวน 2 คน   เปิดรับสมัครถึง 12 ก.ค. นี้

จำนวนผู้ชม: 60    วันที่โพสต์: 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:45 น.
สปท. รับฟังข้อเสนอแนะมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พร้อมเดินหน้า สร้างสถาบันการปฏิรูป

9 ก.ค.59 - รองประธาน สปท คนที่หนึ่ง หารือ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เพื่อเดินหน้าสร้างสถาบันปฏิรูป

จำนวนผู้ชม: 61    วันที่โพสต์: 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:26 น.
กรธ.ประสานมหาดไทย ให้ทุกอำเภอและส่วนท้องถิ่นแจกสาระร่างรธน. ถึงประชาชน

8 ก.ค. 59- โฆษก กรธ. พอใจภาพรวมก­ารทำหน้าที่ของครู ค­. วิทยากรระดับหมู่บ้าน ­ชี้แจงสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ แต่ห่วง กกต. ยังส่งเอกสาร ไม่ถึงมือประชาชน­ ขณะประสาน ก.มหาดไทย เร่งทุกอำเภอดาวน์โหลดสาระร่างรัฐธรรมนูญ แจกครู ค ส่งต่อถึงประชาชน จำนวนผู้ชม: 119    วันที่โพสต์: 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 16:30 น.

ประธาน กรธ. ชี้ กกต. มีอำนาจชี้ขาดผู้บิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมเชื่อ รายการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ช่วยประชาชนเข้าใจได้

8 ก.ค. 59 –  ประธาน กรธ. ชี้  กกต.­  มีอำนาจชี้ขาดผู้บิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ  พร้อมย้ำ  ไม่เปิดเวทีชี้แจงเพิ่ม  แต่เอาผิดแน่ถ้าบิดเบือนจนรับไม่ได้   เชื่อ รายการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ช่วยประชาชนเข้าใจได้

จำนวนผู้ชม: 167    วันที่โพสต์: 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 16:09 น.
สนช.วัลลภ ตั้งกระทู้ถามรัฐบาล ห่วงประชาชนรับภาระค่าธรรมเนียมธนาคาร และความต่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้

8 ก.ค. 59 -      สนช. วัลลภ ตังคณานุรักษ์ ตั้งกระทู้ถามรัฐบาล ถึงผลกระทบต่อประชาชนจากการรับภาระค่าธรรมเนียมสูงในการทำธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์ และความต่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ ด้าน รมช.คลัง ระบุ มีกฎหมายควบคุม พร้อมยืนยัน รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ มีมาตรการช่วยประชาชนและธุรกิจเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุน อัตราดอกเบี้ยเหมาะสมเป็นธรรม ลดผลกระทบความต่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ 

จำนวนผู้ชม: 156    วันที่โพสต์: 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:02 น.
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เผยยอดผู้สมัครเข้ารับการ คัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามผลปฏิบัติงาน กสทช. มี 1 คน เปิดรับสมัครถึง 12 ก.ค. นี้

8 ก.ค. 59 -   สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เผยยอดผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามผลปฏิบัติงาน กสทช.   พบมีผู้สมัครด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 1 คน คือ  นายไพโรจน์ โพธิไสย    ส่วนด้านกิจการโทรทัศน์  ด้านกิจการโทรคมนาคม และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ยังไม่มีผู้สมัคร    เปิดรับสมัครถึง 12 ก.ค. นี้

จำนวนผู้ชม: 39    วันที่โพสต์: 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 12:12 น.
สนช.เจตน์ ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ทวงถามความคืบหน้าการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

8 ก.ค. 59- สนช.เจตน์ ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ทวงถามความคืบหน้าการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 หลังพบ บางหน่วยงานยังจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนไม่แล้วเสร็จ ด้าน รองนายกรัฐมนตรี เผย จัดทำคู่มือฯ เสร็จแล้ว แต่บางหน่วยงานยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เพื่อความถูกต้อง พร้อมยืนยัน รัฐให้ความสำคัญการอำนวยความสะดวกกับประชาชน 

จำนวนผู้ชม: 132    วันที่โพสต์: 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 12:09 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 534ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภา
รับชมได้
รับชมไม่ได้


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม ส.ส.
ข้อบังคับการประชุม ส.ว.
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์