ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
คำค้น:

ค้นตามหมวดหมู่/ผู้นำเข้า :

ค้นตามเดือน/ปี:

ค้นตามวันที่:
calendar ถึง  calendar

Show All
ที่ประชุม สนช.มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์กำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนตร์ และร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ แล้ว

16 ต.ค. 57 -    ที่ประชุม สนช.มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ..(กำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนตร์)  184 เสียง และมีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ)  (ฉบับที่..) พ.ศ... 182 เสียง พร้อมตั้ง กมธ 15 คนพิจารณา กำหนดแปรญัตติ 7 วัน

จำนวนผู้ชม: 58    วันที่โพสต์: 16 ตุลาคม 2557 เวลา 16:29 น.
ที่ประชุม สนช.มีมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางบกฯ ไว้พิจารณา

16 ต.ค. 57 -    ที่ประชุม สนช. มีมติรับหลักการวาระที่ 1 แห่งร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณาด้วยคะแนน 189 เสียง พร้อมแนะ ขยายโอกาสการยกเว้นภาษีไปยังองค์กรที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

จำนวนผู้ชม: 87    วันที่โพสต์: 16 ตุลาคม 2557 เวลา 15:10 น.
คณะผู้แืทนไทยเข้าร่วมประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ณ กรุงเจนีวา

16 ต.ค. 57 -    รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีวาระสำคัญ คือ การเลือกประธานสมาคมคนใหม่แทนคนเก่าซึ่งหมดวาระ

จำนวนผู้ชม: 94    วันที่โพสต์: 16 ตุลาคม 2557 เวลา 12:40 น.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งหนังสือเชิญ สปช. ประชุมนัดแรก 21 ต.ค.นี้

16 ต.ค. 57 -    สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่งหนังสือเชิญ สปช. ประชุมนัดแรก 21 ต.ค.นี้ มีระเบียบวาระสำคัญคือ การเลือกประธานและรองประธาน สปช.

จำนวนผู้ชม: 108    วันที่โพสต์: 16 ตุลาคม 2557 เวลา 11:18 น.
สนช. มติผ่านวาระ3 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แล้ว

16 ต.ค.  57 -          ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติผ่านวาระ3  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แล้ว   โดยมีบทบัญญัติที่ควบคุมการใช้อำนาจรัฐมนตรีอย่างชัดเจน และไม่กระทบกับสาระสำคัญของบัญญัติอื่น   

จำนวนผู้ชม: 117    วันที่โพสต์: 16 ตุลาคม 2557 เวลา 11:16 น.
ที่ประชุม สนช.มีมติผ่านวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

16 ต.ค. 57 -    ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติผ่านวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ศุลกากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง 184 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง

จำนวนผู้ชม: 92    วันที่โพสต์: 16 ตุลาคม 2557 เวลา 11:15 น.
รองประธาน สนช. ยืนยัน สนช.พิจารณากรณีถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามกรอบกฎหมาย

16 ต.ค. 57 -    รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 ยืนยัน สนช.พิจารณากรณีถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามกรอบกฎหมายและความถูกต้อง โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายเต็มที่ ส่วนผลการลงมติจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับที่ประชุม

จำนวนผู้ชม: 69    วันที่โพสต์: 16 ตุลาคม 2557 เวลา 10:39 น.
ปธ.สนช.ยืนยัน นัดประชุมขอมติรับสำนวนถอดถอนอดีตประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา วันศุกร์นี้ เป็นไปตามอำนาจที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้

15 ต.ค. 57 -    ประธาน สนช.ยืนยัน วันศุกร์จะขอมติจากที่ประชุม สนช. ว่ารับสำนวนถอดถอนอดีตประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา ไว้พิจารณาหรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามอำนาจที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ระบุ เปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายเต็มที่และลงมติได้ในวันเดียว

จำนวนผู้ชม: 43    วันที่โพสต์: 15 ตุลาคม 2557 เวลา 15:02 น.
ปธ.สนช.รับการยื่นเรื่องขอระงับการถอดถอนอดีตประธานรัฐสภา และอดีตประธานวุฒิสภา จากอดีต ส.ส.เพื่อไทย

15 ต.ค. 57 -    ประธาน สนช. รับการยื่นหนังสือจากอดีต ส.ส.เพื่อไทย ที่ขอให้ สนช.ระงับการพิจารณาถอดถอน นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา และนายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา ชี้ ฐานความผิดที่เกิดเมื่อครั้งรัฐธรรมนูญ 50 ได้ถูกยกเลิกแล้ว ด้านประธาน สนช. ยืนยัน ทำหน้าที่ยึดกฎหมายเป็นหลัก ทำเพื่อประชาชน และพร้อมให้ความเป็นธรรม

จำนวนผู้ชม: 46    วันที่โพสต์: 15 ตุลาคม 2557 เวลา 13:56 น.
คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเลือก นายดิเรก อิงคนินันท์ เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ

15 ต.ค. 57 -           คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเลือก นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการสรรหา พร้อมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหา 16 - 22 ต.ค.นี้ 

จำนวนผู้ชม: 53    วันที่โพสต์: 15 ตุลาคม 2557 เวลา 13:34 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 260ท่านคิดว่าผลกระทบด้านใดเกิดขึ้นมากที่สุดในความไม่แน่นอนทางการเมือง
1.ด้านเศรษฐกิจ
2.ด้านสังคม


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม ส.ส.
ข้อบังคับการประชุม ส.ว.
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์