ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
สภาการพยาบาล ยื่น สปช. แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสายอาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์

23 มิ.ย. 58 -    รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่สอง รับการยื่นหนังสือจาก เลขาธิการสภาการพยาบาล หวัง สปช. เสนอแก้  ความเหลื่อมล้ำภาระงาน ค่าตอบแทน และความก้าวหน้าในสายอาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์   หวั่นเกิดปัญหาขาดแคลนกำลังคน  กระทบต่อระบบสุขภาพของประเทศ

จำนวนผู้ชม: 58    วันที่โพสต์: 23 มิถุนายน 2558 เวลา 14:38 น.
เครือข่ายเยาวชนฯ เรียกร้อง สนช.แก้ พ.ร.บ.สุรา ควบคุมการเปิดร้านเหล้ารอบสถานศึกษา

23 มิ.ย. 58 -    รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับการยื่นหนังสือจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เรียกร้อง สนช.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและปรับแก้พระราชบัญญัติสุรา หวังควบคุมการเปิดร้านเหล้ารอบสถานศึกษาอย่างจริงจัง  

จำนวนผู้ชม: 124    วันที่โพสต์: 23 มิถุนายน 2558 เวลา 11:17 น.
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ชี้ คาสิโน อยู่นอกรัฐธรรมนูญวาระปฏิรูป 11 ด้าน

23 มิ.ย. 58 -           รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ชี้ คาสิโน อยู่นอกวาระปฏิรูป 11 ด้าน ตามรัฐธรรมนูญ  ระบุ  ไม่ใช่หน้าที่ สนช. พิจารณา  ย้ำ  สังคมไทยไม่ยอมรับ  ต้องศึกษาผลดีผลเสียอย่างรอบคอบ    

จำนวนผู้ชม: 103    วันที่โพสต์: 23 มิถุนายน 2558 เวลา 11:17 น.
สนง.สผ.จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ณ จ.สงขลา

23 มิ.ย. 58 -    สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ กิจกรรมการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย24-25มิ.ย. นี้ หวังผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นพลเมืองไทย 

จำนวนผู้ชม: 87    วันที่โพสต์: 23 มิถุนายน 2558 เวลา 10:57 น.
กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน สปช.เตรียมเสนอ สปช.กำหนดยุทธศาสตร์ชาติไว้ในร่าง รธน. วางแนวทางพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

22 มิ.ย. 58 -     กมธ.ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน สปช. เผย เตรียมเสนอรายงานกำหนดยุทธศาสตร์ชาติไว้ในร่าง รธน.ฉบับใหม่ ต่อที่ประชุม สปช.วันพรุ่งนี้ (23 มิ.ย.58) หวังวางแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดสรรงบประมาณตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

จำนวนผู้ชม: 135    วันที่โพสต์: 22 มิถุนายน 2558 เวลา 15:00 น.
สปช. สนช. และ ครม. เดินหน้ากองทุนการออมแห่งชาติเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม

22 มิ.ย. 58 -    ประธานกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส สปช. เผย สปช. สนช. และ ครม. เห็นชอบผลักดันกองทุนการออมแห่งชาติ หลังหยุดชะงักมา 4 ปี หวังสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านรายได้เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

จำนวนผู้ชม: 115    วันที่โพสต์: 22 มิถุนายน 2558 เวลา 00:00 น.
รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะสมาชิก สนช. ลงพื้นที่พื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน จ.เลย และ จ.อุดรธานี

20 มิ.ย. 58 - รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดเลย และจังหวัดอุดรธานี

จำนวนผู้ชม: 78    วันที่โพสต์: 20 มิถุนายน 2558 เวลา 17:40 น.
ประธาน กมธ.การเกษตรฯ สนช. ระบุ รัฐต้องเร่งรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยและสารเคมีอย่างเหมาะสม เพื่อลดปัจจัยการผลิต นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

20 มิ.ย. 58-     ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน” ระบุ ภาครัฐต้องเร่งรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยและสารเคมีอย่างเหมาะสม เพื่อลดปัจจัยการผลิต นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จำนวนผู้ชม: 112    วันที่โพสต์: 20 มิถุนายน 2558 เวลา 09:49 น.
กมธ.ปฏิรูปพลังงาน สปช. จัดสัมมนาผลักดันปฏิรูปอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐและเอกชน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงานลง 20 เปอร์เซ็นต์ภายใน 10 ปี หลังไทยใช้พลังงานฟุ่มเฟือยติดอันดับต้นๆ

19 มิ.ย. 58-     คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดสัมมนาผลักดันปฏิรูปอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐและเอกชน ตั้งเป้าลดการใช้พลังงานลง 20 เปอร์เซ็นต์ภายใน 10 ปี หลังไทยใช้พลังงานฟุ่มเฟือยติดอันดับต้นๆ

จำนวนผู้ชม: 174    วันที่โพสต์: 19 มิถุนายน 2558 เวลา 14:37 น.
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันแม้การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่จะล่าช้า แต่จะไม่กระทบต่อวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้

19 มิ.ย. 58. -    เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันแม้การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่จะล่าช้าไปจนถึงปี 2560 แต่จะไม่กระทบต่อวงเงินงบประมาณเดิม ขณะที่การก่อสร้างคืบหน้าแล้วร้อยละ 11.76

จำนวนผู้ชม: 204    วันที่โพสต์: 19 มิถุนายน 2558 เวลา 14:07 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 386ท่านสามารถรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ ?
รับชมได้
รับชมไม่ได้


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม ส.ส.
ข้อบังคับการประชุม ส.ว.
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์