ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
คำค้น:

ค้นตามหมวดหมู่/ผู้นำเข้า :

ค้นตามเดือน/ปี:

ค้นตามวันที่:
calendar ถึง  calendar

Show All
กลุ่มเครือข่ายองค์กรชาวพุทธแห่งประเทศไทย จี้ ประธาน สปช. ยุบคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา ภายใน 15 วัน

24 ก.พ. 58 - กลุ่มเครือข่ายองค์กรชาวพุทธแห่งประเทศไทย จี้ ประธาน สปช. ยุบคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา ภายใน 15 วัน ชี้ มีพฤติกรรมล่วงละเมิดต่อมหาเถรสมาคม และสร้างความแตกแยกในหมู่พระสงฆ์และสังคม

จำนวนผู้ชม: 83    วันที่โพสต์: 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11:07 น.
สนช. พิจารณาถอดถอน 38 ส.ว. พรุ่งนี้ คาดลงมติ 13 มีนาคมนี้

24 ก.พ. 58 -           สนช.คาดลงมติถอดถอน 38 ส.ว.ที่ร่วมลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ได้ในวันที่ 13 มีนาคมนี้  ขณะที่รองประธาน สนช. เชื่อข้อกล่าวหาต่างกัน  ไม่ใช่บรรทัดฐานให้การลงมติเหมือนกับกรณีการถอดถอนอดีตประธานรัฐสภา และอดีตประธานวุฒิสภา 

จำนวนผู้ชม: 63    วันที่โพสต์: 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11:06 น.
กมธ.ยกร่างฯ เผย ผลการประชุมฯ นอกสถานที่ วันที่ 2 ในภาค 2 ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง ให้ ส.ส. ส.ว. ถอดถอนกันเอง โดยใช้เสียง 3 ใน 4 พร้อมบัญญัติเพิ่มให้ผู้เสียหายสามารถฟ้องรัฐให้รับผิด ชดใช้ค่าเสียหายได้ หากได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

24 ก.พ. 58 -           การประชุมกมธ.ยกร่างฯ นอกสถานที่ วันที่ 2 ล่าสุด พิจารณาแล้ว 12 มาตรา ในภาค 2 ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง ให้ ส. ส ส. ว ถอดถอนกันเอง โดยใช้เสียง 3 ใน 4 พร้อมบัญญัติเพิ่มให้ผู้เสียหายสามารถฟ้องรัฐให้รับผิด ชดใช้ค่าเสียหายได้ หากได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

จำนวนผู้ชม: 72    วันที่โพสต์: 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11:02 น.
กมธ.ยกร่าง รธน. ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มนักวิชาการ 19 มี.ค.นี้

24 ก.พ. 58 -    คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนา “สานพลังนักวิชาการในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ” 19 มีนาคมนี้ หวังรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีต่อการร่างรัฐธรรมนูญ

จำนวนผู้ชม: 87    วันที่โพสต์: 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10:34 น.
กมธ.ยกร่างฯ รธน. ประชุมนอกสถานที่ ได้มติภาค2 ผู้นำการเมืองที่ดี กำหนดกรอบมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้นำทางการเมือง หากพบผิดมีบทลงโทษหนัก

23 ก.พ. 58 -           กมธ.ยกร่างฯ  ประชุมนอกสถานที่ ได้มติภาค2 ผู้นำการเมืองที่ดี  กำหนดกรอบมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้นำทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติกำหนดขึ้น   หากพบผิดมีบทลงโทษหนัก

จำนวนผู้ชม: 91    วันที่โพสต์: 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17:27 น.
คณะกรรมาธิการปฏิรูปแรงงาน สปช.รับการยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมจากลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง ให้ได้รับสิทธิการลาและสวัสดิการจากภาครัฐอย่างเป็นธรรม

24 ก.พ. 58 -    คณะกรรมาธิการปฏิรูปแรงงาน สปช.รับการยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมจากลูกจ้างเหมาบริการ กรมการปกครอง  ที่ขอให้ช่วยเหลือด้านสิทธิการลาและสวัสดิการจากภาครัฐอย่างเป็นธรรม 

จำนวนผู้ชม: 8    วันที่โพสต์: 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16:53 น.
สปช. เห็นชอบรายงานกมธ.ปฏิรูปสังคมฯ หนุนปฏิรูประบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

23 ก.พ. 58 -           สภาปฏิรูปแห่งชาติ เห็นชอบรายงานปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และข้อเสนอการปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ระยะที่ 1 ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคมฯ พร้อมกำหนดเวลาศึกษาและจัดทำโรดแมป ภายใน 3 เดือน 

จำนวนผู้ชม: 110    วันที่โพสต์: 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16:12 น.
กมธ.การศึกษาและการกีฬา สนช. จัดสัมมนาเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...” วันอังคารที่ 10 มี.ค.นี้

23 ก.พ. 58 –   กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. จัดสัมมนาเรื่อง“ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...” ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 นี้ หวังเป็นแนวทางในการพัฒนาการกีฬาให้เข้มแข็งต่อไป

จำนวนผู้ชม: 63    วันที่โพสต์: 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15:52 น.
กรรมาธิการยกร่างฯ เตรียมสรุป 4 เจตนารมณ์หลัก หวังประชาชนเข้าใจเนื้อหาร่าง รธน.ได้ง่ายขึ้น

23 ก.พ. 58 -           กรรมาธิการยกร่างฯ เตรียมสรุป 4 เจตนารมณ์หลัก หวังประชาชนเข้าใจเนื้อหาร่าง รธน.ได้ง่ายขึ้น  ด้านประธาน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เผย เตรียมสรุปร่าง รธน.เป็นความคิดรวบยอดใน 4 เจตนารมณ์หลัก หวังประชาชนเข้าใจเนื้อหาร่าง รธน.ได้ง่ายขึ้น 

จำนวนผู้ชม: 72    วันที่โพสต์: 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14:29 น.
คณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สปช. ไม่เห็นด้วยกับมติมหาเถรสมาคม กรณีพระธัมมชโย

23 ก.พ. 58 -           คณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สปช. ชี้ มติมหาเถรสมาคมขัดพระธรรมวินัย จี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้พระธัมมชโย ปราชิก ตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราช  เมื่อปี 2542   พร้อมชง ปปง. สอบเส้นทางการเงิน   เผย 3 มี.ค. นี้  เชิญดีเอสไอ เข้าหารือ  และเชิญผู้แทนจากมหาเถรสมาคมและ สนช.ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูปศาสนาด้วย

จำนวนผู้ชม: 107    วันที่โพสต์: 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14:21 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 327


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม ส.ส.
ข้อบังคับการประชุม ส.ว.
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์