ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
คำค้น:

ค้นตามหมวดหมู่/ผู้นำเข้า :

ค้นตามเดือน/ปี:

ค้นตามวันที่:
calendar ถึง  calendar

Show All
ที่ประชุม สนช. ยังไม่ได้ข้อสรุปกรณี ถอดถอนอดีตประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภา

17 ต.ค. 57 -    ที่ประชุม สนช. ยังไม่ได้ข้อสรุปกรณีถอดถอน อดีตประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภา หลังใช้เวลาประชุมลับกว่า 4 ชั่วโมง ขณะที่ สนช. ตวงและวิทวัส ระบุ สมาชิก สนช. อภิปรายไปในทิศทางเดียวกัน แต่ไร้ข้อสรุป และให้กลับไปศึกษารายละเอียดสำนวนของ ป.ป.ช. อีกครั้ง

จำนวนผู้ชม: 130    วันที่โพสต์: 17 ตุลาคม 2557 เวลา 16:44 น.
สนช.มีมติผ่านวาระ 1 รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ราชบัณฑิตย์สภาแล้ว

17 ต.ค. 57 -    ที่ประชุม สนช.มีมติผ่านวาระ 1 รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ราชบัณฑิตย์สภา พ.ศ..แล้ว ด้วยคะแนน  192 เสียง หวังปรับปรุงอำนาจหน้าที่และการบริหารงานวิชาการของราชบัณฑิตย์สภาให้แพร่หลายมากขึ้น พร้อมตั้ง กมธ. 15 คนพิจารณา แปรญัตติภายใน 7 วัน

จำนวนผู้ชม: 108    วันที่โพสต์: 17 ตุลาคม 2557 เวลา 12:59 น.
วิป สนช. หารือนอกรอบ กำหนด 3 แนวทางการดำเนินการถอดถอน กันเกิดปัญหาขัดแย้ง

17 ต.ค. 57 -           วิป สนช. หารือนอกรอบ   กำหนด3 แนวทางการดำเนินการถอดถอนกันเกิดปัญหาขัดแย้ง            

จำนวนผู้ชม: 130    วันที่โพสต์: 17 ตุลาคม 2557 เวลา 12:07 น.
สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน 3 วาระรวด

17 ต.ค. 57 -    ที่ประชุม สนช. มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 3 วาระรวด ด้วยคะแนน 192 เสียง ขณะประเด็นการเพิ่มค่าตอบแทน ครม.ได้อนุมัติปรับบัญชีค่าตอบแทนให้ สมาชิก อส.แล้ว ตั้งแต่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา

จำนวนผู้ชม: 170    วันที่โพสต์: 17 ตุลาคม 2557 เวลา 12:01 น.
สนช. เห็นชอบผ่านร่างกฎหมายในวาระ 3 แล้ว 2 ฉบับ พร้อมมีมติรับหลักการ วาระ1 อีกหลายฉบับ

16 ต.ค. 57 -          ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบผ่านร่างกฎหมายในวาระ 3จำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร และ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530  พร้อมมีมติรับหลักการ วาระ1 อีกหลายฉบับ

จำนวนผู้ชม: 123    วันที่โพสต์: 16 ตุลาคม 2557 เวลา 17:01 น.
ที่ประชุม สนช.มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์กำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนตร์ และร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ แล้ว

16 ต.ค. 57 -    ที่ประชุม สนช.มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ..(กำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนตร์)  184 เสียง และมีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ (คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ)  (ฉบับที่..) พ.ศ... 182 เสียง พร้อมตั้ง กมธ 15 คนพิจารณา กำหนดแปรญัตติ 7 วัน

จำนวนผู้ชม: 62    วันที่โพสต์: 16 ตุลาคม 2557 เวลา 16:29 น.
ที่ประชุม สนช.มีมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางบกฯ ไว้พิจารณา

16 ต.ค. 57 -    ที่ประชุม สนช. มีมติรับหลักการวาระที่ 1 แห่งร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจารณาด้วยคะแนน 189 เสียง พร้อมแนะ ขยายโอกาสการยกเว้นภาษีไปยังองค์กรที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

จำนวนผู้ชม: 92    วันที่โพสต์: 16 ตุลาคม 2557 เวลา 15:10 น.
คณะผู้แืทนไทยเข้าร่วมประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ณ กรุงเจนีวา

16 ต.ค. 57 -    รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีวาระสำคัญ คือ การเลือกประธานสมาคมคนใหม่แทนคนเก่าซึ่งหมดวาระ

จำนวนผู้ชม: 98    วันที่โพสต์: 16 ตุลาคม 2557 เวลา 12:40 น.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งหนังสือเชิญ สปช. ประชุมนัดแรก 21 ต.ค.นี้

16 ต.ค. 57 -    สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่งหนังสือเชิญ สปช. ประชุมนัดแรก 21 ต.ค.นี้ มีระเบียบวาระสำคัญคือ การเลือกประธานและรองประธาน สปช.

จำนวนผู้ชม: 111    วันที่โพสต์: 16 ตุลาคม 2557 เวลา 11:18 น.
สนช. มติผ่านวาระ3 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แล้ว

16 ต.ค.  57 -          ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติผ่านวาระ3  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แล้ว   โดยมีบทบัญญัติที่ควบคุมการใช้อำนาจรัฐมนตรีอย่างชัดเจน และไม่กระทบกับสาระสำคัญของบัญญัติอื่น   

จำนวนผู้ชม: 119    วันที่โพสต์: 16 ตุลาคม 2557 เวลา 11:16 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 260ท่านคิดว่าผลกระทบด้านใดเกิดขึ้นมากที่สุดในความไม่แน่นอนทางการเมือง
1.ด้านเศรษฐกิจ
2.ด้านสังคม


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม ส.ส.
ข้อบังคับการประชุม ส.ว.
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์