ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
คำค้น:

ค้นตามหมวดหมู่/ผู้นำเข้า :

ค้นตามเดือน/ปี:

ค้นตามวันที่:
calendar ถึง  calendar

Show All
เลขาธิการ สผ. ระบุ การทำงานภายใต้ความคาดหวังของประชาชนถือเป็นเรื่องท้าทาย

16 ก.ค. 57 -    เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระบุ การทำงานภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและความคาดหวังของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ถือเป็นเรื่องท้าทาย ด้านเลขาธิการวุฒิสภาย้ำ การทำงานไม่ได้ยากขึ้น เพียงดำเนินงานไปตามอำนาจหน้าที่และกฎหมาย

จำนวนผู้ชม: 44    วันที่โพสต์: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 16:07 น.
เลขาธิการวุฒิสภา ยืนยันสองสำนักงานของรัฐสภาพร้อมทำงานทันทีที่มีสภาปฏิรูปและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

16 ก.ค 57-      เลขาธิการวุฒิสภา ยืนยัน ทั้งสองสำนักงานของรัฐสภาพร้อมทำงานทันที เพราะวางกรอบการทำงานรองรับสภาปฏิรูปและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว ชี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายเป็นหลัก

จำนวนผู้ชม: 47    วันที่โพสต์: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 14:31 น.
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผยอำนาจหน้าที่สภาปฏิรูปครอบคลุมตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

16 ก.ค. 57 -     เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผยโครงสร้างสภาปฏิรูปคล้ายสภาผู้แทนราษฎร และเบื้องต้นจะใช้ข้อบังคับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อน ส่วนการทำงานของสภาปฏิรูปจะมีอำนาจมากกว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพราะการทำงานครอบคลุมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

จำนวนผู้ชม: 184    วันที่โพสต์: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 14:14 น.
2 สภา ระบุ พร้อมสนับสนุนการทำงานของ สนช.- สปช. ยืนยัน ข้าราชการมีความเป็นกลางในการทำหน้าที่

16 ก.ค. 57 -    2 สภา ระบุ พร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ยืนยัน ข้าราชการมีความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติ เลขาธิการ สผ. ย้ำ เมื่อมีการตัดสินว่าใครได้รับการสรรหาทุกอย่างก็จบ

จำนวนผู้ชม: 85    วันที่โพสต์: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 13:53 น.
ชาวชุมชนวัดกัลยาณมิตร ยื่นหนังสือถึง คสช. กรณี เจ้าหน้าที่รัฐ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ปล่อยให้มีการทุบทำลายโบราณสถาน

16 ก.ค. 57. -    ชาวชุมชนวัดกัลยาณมิตร ยื่นหนังสือถึง คสช. กรณี เจ้าหน้าที่รัฐ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ปล่อยให้มีการทุบทำลายโบราณสถาน ระบุหากร้อง คสช. แล้วไม่เป็นผลจะดำเนินการฟ้องร้องทางอาญา

จำนวนผู้ชม: 65    วันที่โพสต์: 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 11:42 น.
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ คาดรองรับแรงงานต่างด้าวประมาณ 5 แสนคน

15 ก.ค. 57 -   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ที่เปิดทำการวันแรก ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพ เขตดินแดง คาดรองรับแรงงานต่างด้าวประมาณ 5 แสนคน

จำนวนผู้ชม: 76    วันที่โพสต์: 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 16:54 น.
สนง.สผ. – สว. ประชุมเตรียมพร้อมรองรับ สภาปฏิรูป และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

15 ก.ค. 57 -           สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประชุมร่วมเตรียมพร้อมทำงานให้ สภาปฏิรูป และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ด้านเลขาสภาฯ  รับกังวล แต่หากมีการเตรียมการและอำนาจหน้าที่ชัดก็ไม่น่าจะมีปัญหา

จำนวนผู้ชม: 104    วันที่โพสต์: 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 16:19 น.
ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ คาด ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แล้วเสร็จภายในปี 59

15 ก.ค. 57 -    ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบเผย เร่งเดินหน้าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ คาด แล้วเสร็จภายในปี 2559 พร้อมระบุการส่งมอบพื้นที่ ที่ยังล่าช้าจะไม่กระทบการก่อสร้างอาคารหลัก

จำนวนผู้ชม: 132    วันที่โพสต์: 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 11:44 น.
เลขาธิการสภาฯ ระบุ เตรียมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาคมอาเซียน รองรับงานด้านนิติบัญญัติ หวังให้สภาไทยเป็นของผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติในเวทีประชาคมอาเซียน

10 ก.ค. 57 -    สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการอบรมด้านประชาคมอาเซียนในบริบทพื้นฐานของประชาคมอาเซียนฯ ขณะ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระบุ เตรียมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาคมอาเซียน เชื่อมโยงงานด้านนิติบัญญัติ หวังให้ไทยผู้นำในเวทีประชาคมอาเซียน

จำนวนผู้ชม: 97    วันที่โพสต์: 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 15:45 น.
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เป็นตัวแทนสำนักงานเลขาธิการ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส NBT ครบรอบ 26 ปี

10 ก.ค. 57. -    ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เป็นตัวแทนสำนักงานเลขาธิการ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส NBT ครบรอบ 26 ปี พร้อมหวังให้เป็นสถานีโทรทัศน์ของประชาชน

จำนวนผู้ชม: 139    วันที่โพสต์: 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 12:15 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 222ท่านคิดว่าผลกระทบด้านใดเกิดขึ้นมากที่สุดในความไม่แน่นอนทางการเมือง
1.ด้านเศรษฐกิจ
2.ด้านสังคม


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม ส.ส.
ข้อบังคับการประชุม ส.ว.
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์