ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง เผย สนช.วรพล ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการฯ ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า IPU

30 มี.ค.61- รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง เผย สนช.วรพล ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า พร้อมระบุ ประเทศสมาชิกมีความเข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทย และยอมรับพัฒนาการความก้าวหน้าทางการเมืองของไทย

จำนวนผู้ชม: 124    วันที่โพสต์: 30 มีนาคม 2561 เวลา 12:13 น.
มติ สนช. 164 เสียง ประกาศให้ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ใช้เป็นกฎหมาย

30 มี.ค. 61 - ที่ประชุม สนช. มีมติ 164 เสียง ประกาศให้ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ใช้เป็นกฎหมาย พร้อมเห็นด้วยกับข้อสังเกตท้ายรายงานเพื่อส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

จำนวนผู้ชม: 294    วันที่โพสต์: 30 มีนาคม 2561 เวลา 10:47 น.
ประธานสนช. เผย ส่งหนังสือถึงนายกฯ เพื่อสอบถามว่านำร่างกฎหมายลูก ส.ส. ขึ้นทูลเกล้าแล้วหรือไม่เท่านั้น ส่วนดุลพินิจส่งตีความศาลรธน. หรือไม่อยู่ที่นายกฯ

29 มี.ค. 61 – ประธานสนช. เผย ส่งหนังสือถึงนายกฯ เพื่อสอบถามว่านำร่างกฎหมายลูก ส.ส. ขึ้นทูลเกล้าแล้วหรือไม่เท่านั้น ส่วนดุลพินิจส่งตีความศาลรธน. หรือไม่อยู่ที่นายกฯ  เชื่อ  ประเด็นที่ 27 สนช. ยื่นตีความกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ  แต่หากศาลชี้ขัด ก็เพียงตัดมาตราออก   มั่นใจไม่กระทบโรดแมปเลือกตั้ง  ระบุ ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ให้ตัดบทบัญญัติการขยายเวลาบังคับใช้ออกไป 90 วัน ออก เพราะทำให้ต้องใช้เวลาแก้ไขกฎหมายเพิ่มขึ้น

จำนวนผู้ชม: 58    วันที่โพสต์: 29 มีนาคม 2561 เวลา 17:50 น.
กรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี เห็นชอบแนวทางที่ สนช. เสนอ เรื่องความก้าวหน้าด้านความเท่าเทียมทางเพศ

29 มี.ค. 61 -    ที่ประชุมกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี เห็นชอบแนวทางที่ สนช. เสนอ ให้ประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านความเท่าเทียมทางเพศ แบ่งปันวิธีปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้ประเทศอื่น พร้อมเห็นด้วยให้มีการวิจัยต้นเหตุของปัญหาที่สตรีไม่เลือกสตรีด้วยกันให้ทำหน้าที่ทางการเมือง

จำนวนผู้ชม: 49    วันที่โพสต์: 29 มีนาคม 2561 เวลา 17:04 น.
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นำทีมชี้แจงเพิ่มงบโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่

30 มี.ค. 61 -   เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำทีมแจงของบสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เพิ่ม 8,648ล้าน เหตุต้องเร่งวางระบบไอซีที และก่อสร้างงานสาธารณูปโภค  

จำนวนผู้ชม: 67    วันที่โพสต์: 29 มีนาคม 2561 เวลา 16:16 น.
4 องค์กรชาวไร่อ้อย ยื่น ร่างกฎหมาย ต่อ สนช. เสนอแก้ 3 ประเด็น เพิ่มศักยภาพแข่งขันระดับโลก แก้ความล้มเหลวในการบริหารจากเหตุมีองค์กรมากเกินไป

29 มี.ค. 61 – 4 องค์กรชาวไร่อ้อย ยื่น ร่าง พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  ต่อ สนช. เสนอแก้ 3 ประเด็น ปรับคุณสมบัติสถาบันชาวไร่อ้อย สร้างเอกภาพแก้ความล้มเหลวในการบริหารจากเหตุมีองค์กรมากเกินไป  พร้อมปรับเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับประเทศคู่ค้า สอดคล้องกับข้อตกลง WTO แก้ข้อกล่าวหารัฐอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อย-น้ำตาลทรายไทย  

จำนวนผู้ชม: 85    วันที่โพสต์: 29 มีนาคม 2561 เวลา 14:50 น.
รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง ชี้ การยื่นตีความร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นสิทธิ สนช.มองเป็นเรื่องดี ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

29 มี.ค.61- รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง ระบุ การยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นสิทธิของสมาชิก มองเป็นเรื่องดี เพื่อให้ข้อกฎหมายชัดเจนขึ้น ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต พร้อมเชื่อไม่ส่งผลกระทบกับโรดแมปการเลือกตั้ง

จำนวนผู้ชม: 188    วันที่โพสต์: 29 มีนาคม 2561 เวลา 11:45 น.
รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2

29มี.ค. 61 – รองประธาน สนช. คนที่หนึ่งเป็นประธานเปิดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2561รุ่นที่ 2หวังเยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการในการพัฒนาประเทศและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ในการสร้างความเป็นพลเมืองและความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม

จำนวนผู้ชม: 68    วันที่โพสต์: 29 มีนาคม 2561 เวลา 11:31 น.
เลขาธิการ IPU ชื่นชมความก้าวหน้าการเมืองไทย

28 มี.ค. 61 -    เลขาธิการ IPUชื่นชมความก้าวหน้าการเมืองไทย หลังรับทราบรายงานจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยืนยัน พร้อมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืนของไทย

จำนวนผู้ชม: 62    วันที่โพสต์: 28 มีนาคม 2561 เวลา 17:00 น.
ผู้แทน สนช.ในการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ชี้การสร้างเครือข่ายของสตรี ช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานหมุนเวียนได้

28 มี.ค. 61 -    ผู้แทน สนช.ในการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ชี้การสร้างเครือข่ายของสตรี ช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานหมุนเวียน นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกัน

จำนวนผู้ชม: 58    วันที่โพสต์: 28 มีนาคม 2561 เวลา 15:43 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 738ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์