ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
ประธาน สนช.ให้การรับรองเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

23 ก.ย. 58 - ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย ที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ หวังกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

จำนวนผู้ชม: 138    วันที่โพสต์: 23 กันยายน 2558 เวลา 11:52 น.
กรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช. เปิดรับสมัครกรรมการ ป.ป.ช.ตั้งแต่บัดนี้ - 2 ต.ค.นี้

23 ก.ย. 58- กรรมการสรรหากรรมการ ป.ป.ช. เปิดรับสมัครผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ป.ป.ช. ตั้งแต่บัดนี้ - 2 ตุลาคม นี้

จำนวนผู้ชม: 186    วันที่โพสต์: 23 กันยายน 2558 เวลา 09:51 น.
กมธ.การศึกษาฯ สนช.เสนอ 4 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาไทย

22 ก.ย. 58-คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ 4 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาไทย พร้อมแนะ ระบบการศึกษาไทยควรคำนึงถึงตัวผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ

จำนวนผู้ชม: 126    วันที่โพสต์: 22 กันยายน 2558 เวลา 15:01 น.
คณะกรรมาธิการการเมือง สนช. จัดสัมมนา “การพัฒนาการเมือง เพื่อความยั่งยืนของระบอบประชาธิปไตย”

21 ก.ย. 58.-   คณะกรรมาธิการการเมือง สนช. จัดสัมมนา “การพัฒนาการเมือง เพื่อความยั่งยืนของระบอบประชาธิปไตย” โดยมีอดีตนักการเมือง และสมาชิกพรรคการเมือง ร่วมสัมมนากันอย่างคึกคัก ด้านรองประธาน สนช. ระบุ ระบบการเมืองและพรรคการเมืองแยกออกจากกันไม่ได้ ในขณะที่อดีตเลขาธิการอาเซียน ชี้ ไทยกำลังหาจุดสมดุลใหม่ทางการเมือง

จำนวนผู้ชม: 224    วันที่โพสต์: 21 กันยายน 2558 เวลา 10:55 น.
รองเลขาธิการสภาฯ แนะ สื่อวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา ทำงานคู่ขนาน เพื่อประโยชน์ประชาชน

19 ก.ย.58 รองเลขาธิการสภาฯ ระบุ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และทำหน้าที่สื่อสาธารณะ ตอบโจทย์ให้ประชาชนทุกคน แนะสองสื่อทำงานคู่ขนานสนับสนุนการทำงานระหว่างกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

จำนวนผู้ชม: 132    วันที่โพสต์: 19 กันยายน 2558 เวลา 12:12 น.
สนช.จัดสัมมนาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานในอนาคต และเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนรับทราบ ที่จังหวัดชลบุรี

19 ก.ย. 58- สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานในอนาคต และเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนรับทราบ ที่จังหวัดชลบุรี ขณะที่รองนายกรัฐมนตรี ระบุ รัฐบาลให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี จำนวนผู้ชม: 126    วันที่โพสต์: 19 กันยายน 2558 เวลา 10:30 น.

สนช. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ AIPA

18 ก.ย. 58 สนช.ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ AIPA เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ AIPA ที่กรุงจาร์กาตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นเวลา 3 ปี มุ่งผลสัมฤทธิตามกรอบความร่วมมือด้านนิติบัญญัติของประเทศในอาเซียน

จำนวนผู้ชม: 138    วันที่โพสต์: 18 กันยายน 2558 เวลา 13:49 น.
รองนายกฯ แนะ รัฐสภาทำวิจัยรองรับการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน หวังบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

18ก.ย. 58 - รองนายกรัฐมนตรี ระบุ การทำวิจัยที่ดี ต้องมุ่งเน้นวิจัยเพื่อการพัฒนา ต่อยอดความรู้ พร้อมแนะ รัฐสภาควรทำวิจัยเพื่อรองรับการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้การบังคับใช้เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

จำนวนผู้ชม: 186    วันที่โพสต์: 18 กันยายน 2558 เวลา 13:40 น.
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระบุ งานวิจัยของรัฐสภาจำเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ

18 ก.ย. 58 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชี้ผลกระทบเรื่องการขาดงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมายการวิจัยของรัฐสภา ระบุ งานวิจัยมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติ

จำนวนผู้ชม: 225    วันที่โพสต์: 18 กันยายน 2558 เวลา 10:51 น.
รัฐสภาไทยและประเทศสมาชิก AIPA สร้างการมีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียน ภายใต้หลักยึดประชาชนเป็นพื้นฐานและมีประชาชนเป็นศูนย์กลางไปยังทุกภาคส่วน

17 ก.ย. 58 สนช.หารือกับรัฐสภาประเทศสมาชิกอาเซียนในการประชุม AIPA ครั้งที่ 36 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในการสร้างการมีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียนที่ยึดประชาชนเป็นพื้นฐานและมีประชาชนเป็นศูนย์กลางไปยังทุกภาคส่วน พร้อมเสนอให้ประเทศสมาชิกมีข้อมติเรื่องการสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมายในการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

จำนวนผู้ชม: 145    วันที่โพสต์: 17 กันยายน 2558 เวลา 14:19 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 420ท่านสามารถรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ ?
รับชมได้
รับชมไม่ได้


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม ส.ส.
ข้อบังคับการประชุม ส.ว.
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์