ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
สนช.เตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ ณ รัฐสภา

20 ก.พ. 58 – คณะกรรมการด้านพิธีการ ร่วมกับ ผู้แทนสำนักพระราชวัง สำรวจพื้นที่บริเวณรัฐสภาเพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคมนี้

จำนวนผู้ชม: 151    วันที่โพสต์: 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:05 น.
สนง. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองฯ หวังให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่

20พ.ย. 58 – สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตามวิถีรัฐธรรมนูญ ณ ภาคกลาง หวังส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ของตนเอง

จำนวนผู้ชม: 54    วันที่โพสต์: 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:26 น.
โฆษก กรธ. เผย ที่ประชุมยังไม่ได้ข้อสรุปประเด็น ส.ว. ขณะที่การคำนวณจำนวน สส.บัญชีรายชื่อ ยืนยัน จะหาวิธีคำนวณที่เป็นธรรม

19 พ.ย. 58 - โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เผย ที่ประชุมอยู่ระหว่างการพิจารณาประเด็น ส.ว.ขณะที่วิธีคำนวณจำนวน สส.บัญชีรายชื่อ ยืนยัน จะหาวิธีคำนวณที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

จำนวนผู้ชม: 126    วันที่โพสต์: 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:03 น.
สมาคมอุตสาหกรรมถ่ายแบบและผู้ประกอบการไทย เสนอ สนช.จัดระเบียบอุตสาหกรรมถ่ายแบบของประเทศไทย

19 พ.ย. 58 – ปธ.คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรีฯ สนช. รับหนังสือจาก สมาคมอุตสาหกรรมถ่ายแบบและผู้ประกอบการไทย เสนอจัดระเบียบนายแบบ-นางแบบต่างชาติ หลังพบหนีเข้าทำงานในไทยอย่างผิดกฎหมาย

จำนวนผู้ชม: 65    วันที่โพสต์: 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:49 น.
สนช.เห็นชอบ 5 บุคคล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.

19 พ.ย. 58 -    สนช.มีมติเห็นชอบให้ นายวิทยา อาคมพิทักษ์ นางสุวรรณา สุวรรณจูฑะ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ นายสุรศักดิ์ ศรีวิเชียร และ พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. แทนตำแหน่งที่ว่าง

จำนวนผู้ชม: 193    วันที่โพสต์: 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:30 น.
ประธาน กรธ. เผย ยังไม่กำหนด คปป.ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ

19 พ.ย. 58- ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เผย ยังไม่คิดกำหนด คปป. ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ย้ำ ให้ความสำคัญกับทุกข้อเสนออย่างเท่าเทียมกัน

จำนวนผู้ชม: 99    วันที่โพสต์: 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:06 น.
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผย ประเทศสมาชิก Aipa เห็นพ้องส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในฝ่ายนิติบัญญัติ เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง

19 พ.ย. 58-     รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผยภาพรวมการ “เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายและให้บริการผ่านองค์กรภาคประชาสังคม" ระบุ ประเทศสมาชิก Aipa เห็นพ้องส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในฝ่ายนิติบัญญัติ หวังนำภูมิภาคอาเซียนก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสันติภาพ มีความเสถียรภาพและมั่นคง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

จำนวนผู้ชม: 57    วันที่โพสต์: 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:44 น.
กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สปท. เตรียมนำผลการศึกษา สปช.ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนปฏิรูปฯ

19 พ.ย. 58- กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สปท. เตรียมนำผลการศึกษา สปช.ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น พร้อมแต่งตั้ง 3 อนุ กมธ.ขับเคลื่อนการทำงาน

จำนวนผู้ชม: 75    วันที่โพสต์: 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12:21 น.
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหราชอาณาจักรฯ มุ่งแลกเปลี่ยนความเห็นกับสภาสหราชอาณาจักรฯ หวังนำไปสู่การกำหนดนโยบาย

19 พ.ย. 58 -    คณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหราชอาณาจักรฯ มุ่งแลกเปลี่ยนความเห็นกับสภาสหราชอาณาจักรฯ และผู้แทนองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ในการเดินทางเยือนช่วงเดือน มี.ค. 59 เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาย และแนวทางดำเนินงานของ สนช. 

จำนวนผู้ชม: 31    วันที่โพสต์: 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12:10 น.
กรธ. จัดสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเฉพาะต่อร่างรัฐธรรมนูญ" หวังนำข้อเสนอไปต่อยอดสู่ร่างรัฐธรรมนูญให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีประสิทธิภาพสูงสุด

19พ.ย. 58 – คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเฉพาะต่อร่างรัฐธรรมนูญ" จากกลุ่มตัวแทน 7กลุ่ม หวังนำข้อเสนอไปต่อยอดสู่การร่างรัฐธรรมนูญให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีประสิทธิภาพสูงสุด

จำนวนผู้ชม: 72    วันที่โพสต์: 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12:01 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 445ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภา
รับชมได้
รับชมไม่ได้


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม ส.ส.
ข้อบังคับการประชุม ส.ว.
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์