ข่าวรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
สนช. วางกรอบเวลาการประชุม เพื่อให้สมาชิกเตรียมลงพื้นที่ชี้แจงประเด็นคำถามพ่วงประชามติ

17  พ.ค. 59 – สนช. วางกรอบเวลาการประชุมเพื่อให้สมาชิกเตรียมลงพื้นที่ชี้แจงประเด็นคำถามพ่วงประชามติ  ขณะวาระการประชุมสัปดาห์นี้  พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิวเคลียร์  วางเกณฑ์ให้เกิดความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ คุ้มครองประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

จำนวนผู้ชม: 58    วันที่โพสต์: 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 17:07 น.
สปท.เห็นชอบปฏิรูปกฎหมายการศึกษา พร้อมเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ต่อคณะรัฐมนตรี

17 พ.ค. 59 -    มติ สปท. 157 ต่อ 1 เสียง เห็นชอบให้มีการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา พร้อมเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ไปยังคณะรัฐมนตรี หวังให้สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญ การปฏิรูปประเทศ เกิดการปรับปรุงกฎหมายที่สอดคล้องกับยุคสมัย พัฒนาการศึกษาไทยได้คุณภาพและมาตรฐานในทุกระดับการศึกษา

จำนวนผู้ชม: 905    วันที่โพสต์: 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:38 น.
กมธ. สนช. - สปท. ร่วมมือจัดเสวนา "กฎหมายปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ" 6 มิ.ย. นี้

17 พ.ค. 59 - คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ฯ สนช. ร่วมกับ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สปท. จัดเสวนาระดมความคิด "กฎหมายปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาประเทศ" 6 มิ.ย. 59 หวังปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รองรับการพัฒนาระบบวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศ

จำนวนผู้ชม: 64    วันที่โพสต์: 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:33 น.
ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นประชาชน กรธ. ย้ำ ครู ก. ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเป็นผู้ขัดแย้งระหว่างลงพื้นที่

17 พ.ค. 59 - ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นประชาชน กรธ. พิจารณาเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมวิทยากรกระบวนการ ครู ก. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18 - 19 พ.ค. นี้ พร้อมย้ำให้ ครู ก. ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเป็นผู้ขัดแย้งระหว่างลงพื้นที่

จำนวนผู้ชม: 67    วันที่โพสต์: 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:29 น.
สปท.มีมติ 158 เสียง เห็นชอบรายงาน กมธ.ด้านการศึกษา เสนอพัฒนาครู แก้ปัญหาวิกฤตผลการสอบ O-NET มีแนวโน้มลดต่ำลง

17 พ.ค. 59 – สปท.มีมติ 158 เสียง เห็นชอบรายงานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เสนอพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นสอนผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองหลังผลการทดสอบ O-NET มีแนวโน้มลดต่ำลง

จำนวนผู้ชม: 207    วันที่โพสต์: 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 11:45 น.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญชวนส่วนราชการ องค์กร และประชาชน ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 30 พ.ค.

17 พ.ค. 59 -    สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ และประชาชน วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึก วันที่ 30 พ.ค. 

จำนวนผู้ชม: 37    วันที่โพสต์: 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 11:27 น.
สปท.เห็นชอบญัตติด่วนประเด็นแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจไม่เป็นธรรม มอบหมาย กมธ.กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พิจารณาศึกษา

16 พ.ค. 59 -    สปท.เห็นชอบญัตติด่วนที่ นายวิทยา แก้วภราดัย เสนอ ประเด็นแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจไม่เป็นธรรม มอบหมาย กมธ.กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ศึกษาและรายงานผลใน 30 วัน

จำนวนผู้ชม: 5274    วันที่โพสต์: 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:21 น.
ประธาน กรธ. ยืนยันไม่เคยพูดให้รับร่างรัฐธรรมนูญก่อนแล้วแก้ทีหลัง ย้ำ ไม่ดีเบต เพราะจะคุยกับคนมีเหตุผล และอ่านร่างรัฐธรรมนูญจบแล้วเท่านั้น

16 พ.ค. 59 -  ประธาน กรธ. ยืนยันไม่เคยพูดให้รับร่างรัฐธรรมนูญก่อนแล้วแก้ทีหลัง  ระบุ  ผู้บิดเบือนข้อมูลควรหันมาใช้เหตุผลและนึกถึงบ้านเมือง  พร้อมย้ำ  ไม่จำเป็นต้องดีเบต  เพราะจะพูดคุยกับคนที่มีเหตุผล และอ่านร่างรัฐธรรมนูญจบแล้วเท่านั้น  

จำนวนผู้ชม: 216    วันที่โพสต์: 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 15:18 น.
รองประธาน สนช. คนที่ 1 หวัง โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยฯ ปลูกฝังระเบียบวินัยและความเข้าใจที่ดีต่อการปกครอง

16 พ.ค. 59 - รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 หวังโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ สามารถปลูกฝังระเบียบวินัยและความเข้าใจที่ดีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จำนวนผู้ชม: 30    วันที่โพสต์: 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:49 น.
สปท.มีมติ 170 เสียง เห็นชอบรายงาน กมธ.ด้านการศึกษา เสนอปฏิรูประบบการอาชีวศึกษาสู่อาชีวศึกษาทวิภาคี

16 พ.ค. 59 – สปท.มีมติ 170 เสียง เห็นชอบรายงานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เสนอปฏิรูประบบการอาชีวศึกษาสู่อาชีวศึกษาทวิภาคี หวังสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบการและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น

จำนวนผู้ชม: 200    วันที่โพสต์: 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 14:05 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 512ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภา
รับชมได้
รับชมไม่ได้


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม ส.ส.
ข้อบังคับการประชุม ส.ว.
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์