ในหลวงในความทรงจำ ค้นหาแบบละเอียด               rss  
World Soil Day วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นวันสำคัญยิ่งที่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ ได้รับพระบรมราชานุญาตกำหนดให้เป็นวัน “วันดินโลก” จำนวนผู้ชม: 205    วันที่โพสต์: 18 ธันวาคม 2560 เวลา 10:45 น.
กังหันน้ำชัยพัฒนา ... คืนชีวิตให้สายน้ำ ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9

               “...ภายใน 10 ปีที่ผ่านมาได้สังเกต เพราะว่าบางทีก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์วนกรุงเทพฯ หลายครั้ง ตรงไหนที่คลอง โดยเฉพาะคลองพระโขนงแล้วก็คลองตรงปลายคลองผดุงกรุงเกษมมันออกมาเป็นสีดำ เดี๋ยวนี้แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งอัน คือไม่เป็นบางแห่งเพราะว่า สิ่งโสโครกออกมาก็ลงไปในทะเล ลงไปในทะเลก็ไปทำให้ทะเลโสโครก ปลาก็ตายเมื่อปลาตายก็ประกอบตัวขึ้นเป็นสิ่งโสโครกโดยการเน่ามันไม่สามารถที่จะทำให้ได้วงจรที่ว่าสิ่งโสโครกกลายเป็นสิ่งที่ดี เช่นเป็นปุ๋ย แล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้สลาย อันนี้เป็นต้นเหตุของสิ่งโสโครก...“ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่คณะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2532 

จำนวนผู้ชม: 596    วันที่โพสต์: 6 กันยายน 2560 เวลา 09:42 น.
เกาะในฝัน เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 40

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษพร้อมกันใน พ.ศ. 2508  ต่อมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค และหม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์ ประพันธ์ คำร้องภาษาไทยถวาย

จำนวนผู้ชม: 422    วันที่โพสต์: 28 เมษายน 2560 เวลา 11:32 น.
ไร้เดือน เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 39

      ไร้เดือน  เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์คำร้อง ภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองใน พ.ศ. 2508 ซึ่งอยู่ในชุดเดียวกันกับเพลงพระราชนิพนธ์ “Still on My Mind”(ในดวงใจนิรันดร์) และเพลงพระราชนิพนธ์ “Old Fashioned Melody”(เตือนใจ)

จำนวนผู้ชม: 1354    วันที่โพสต์: 20 เมษายน 2560 เวลา 13:18 น.
เตือนใจ เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 38

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2508 เป็นเพลงที่สอง ที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เอง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คำร้องภาษาไทย  โดยใช้วิธีแปลความหมายในลักษณะ “วรรคต่อวรรค” และตั้งชื่อเพลงว่า “เสียงเพลงดึกดำบรรพ์”  ซึ่งไม่ต้องพระราชประสงค์

จำนวนผู้ชม: 657    วันที่โพสต์: 20 เมษายน 2560 เวลา 12:51 น.
ในดวงใจนิรันดร์ เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 37

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2508 เป็นเพลงแรกที่ทรงพระราชนิพนธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เอง เดิมทรงตั้งชื่อเพลงว่า “I Can’t Get You Out of My Mind” ต่อมาทรงเปลี่ยนเป็น “Still on My Mind”

จำนวนผู้ชม: 684    วันที่โพสต์: 12 เมษายน 2560 เวลา 14:02 น.
ยูงทอง เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 36

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9   ได้พระราชทานเพลงนี้ ให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506

จำนวนผู้ชม: 800    วันที่โพสต์: 12 เมษายน 2560 เวลา 11:48 น.
พระมหามงคล เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 35

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ.2502แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ครูเอื้อ สุนทรสนาน ในปีเดียวกัน 

จำนวนผู้ชม: 931    วันที่โพสต์: 11 เมษายน 2560 เวลา 13:15 น.
แผ่นดินของเรา เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 34

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในโอกาสที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนท์สหราชอาณาจักร เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ ใน พ.ศ. 2502  

จำนวนผู้ชม: 625    วันที่โพสต์: 11 เมษายน 2560 เวลา 10:34 น.
The Hunter เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่32 และ Kinari Waltz เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 33

 เพลงพระราชนิพนธ์ The Hunter  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9  ทรงพระราชนิพนธ์เพลงนี้ตามเนื้อเรื่องของนางมโนห์รา  ในสุธนชาดก  เป็นตอนที่นางกินรีพี่น้องทั้งเจ็ด  มีนางมโนห์ราเป็นน้องสุดท้อง  ได้พากันไปยังสระโมกขรณี   ถอดปีกถอดหางออกวางไว้  แล้วลงเล่นน้ำในสระด้วยความสำราญ    พรานบุญคิดจับนางกินรีไปถวายพระสุธน   ก็โยนนาคบาศไปกลางหมู่นางกินรี    นาคบาศได้คล้องรัดมือนางมโนห์ราไว้แน่นหนา   กินรีพี่ ๆ เห็นพรานก็เกรงกลัว  ต่างสวมปีกสวมหางบินหนีกลับเขาไกลลาศ 

จำนวนผู้ชม: 1358    วันที่โพสต์: 3 เมษายน 2560 เวลา 14:09 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา