กำหนดการถ่ายทอด ค้นหาแบบละเอียด               rss  
วันอังคารที่ 20 ม.ค. 58 เวลา 14.30-16.00 น. ถ่ายทอดสด การประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทย

 

จำนวนผู้ชม: 870    วันที่โพสต์: 12 มกราคม 2558 เวลา 15:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 11 ม.ค. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดเสียง เรื่อง การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์

 

จำนวนผู้ชม: 1340    วันที่โพสต์: 5 มกราคม 2558 เวลา 10:00 น.
วันศุกร์ที่ 26 ธ.ค. 57 เวลา 09.00-10.15 น. ถ่ายทอดเสียง เรื่อง สานพลังเจ้าหน้าที่ของรัฐในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ

 

จำนวนผู้ชม: 1043    วันที่โพสต์: 21 ธันวาคม 2557 เวลา 12:00 น.
วันเสาร์ที่ 20 ธ.ค. 57 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนา เรื่อง สานพลังผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่างรัฐธรรมนูญ

 

จำนวนผู้ชม: 859    วันที่โพสต์: 18 ธันวาคม 2557 เวลา 16:00 น.
วันเสาร์ที่ 13 ธ.ค. 57 เวลา 09.30-12.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนา เรื่อง การทำนุบำรุงส่งเสริมศาสนา

 

จำนวนผู้ชม: 793    วันที่โพสต์: 12 ธันวาคม 2557 เวลา 12:00 น.
วันจันทร์ที่ 21 ก.ค. 57 เวลา 09.00-11.00 น. ถ่ายทอดเสียง พิธีมอบอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ เปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ

 

จำนวนผู้ชม: 988    วันที่โพสต์: 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:23 น.
วันศุกร์ที่ 18 ก.ค. 57 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดเสียง โครงการ อ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม

 

จำนวนผู้ชม: 940    วันที่โพสต์: 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 22:02 น.
วันอังคารที่ 8 เม.ย. 57 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดเสียงเรื่อง ผลกระทบวิกฤตการเมืองต่อเศรษฐกิจไทย

 

จำนวนผู้ชม: 2051    วันที่โพสต์: 7 เมษายน 2557 เวลา 15:00 น.
วันพุธที่ 2 เม.ย. 57 เวลา 08.30-09.00 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2557 ครั้งที่ 2

 

จำนวนผู้ชม: 1139    วันที่โพสต์: 31 มีนาคม 2557 เวลา 10:00 น.
วันศุกร์ที่ 28 มี.ค. 57 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนา ร่าง พ.ร.บ. การจ้างงานผู้สูงอายุ พ.ศ....

 

จำนวนผู้ชม: 1268    วันที่โพสต์: 27 มีนาคม 2557 เวลา 18:00 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา