กำหนดการถ่ายทอด ค้นหาแบบละเอียด               rss  
วันพุธที่ 19 มี.ค. 57 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2557

 

จำนวนผู้ชม: 1348    วันที่โพสต์: 17 มีนาคม 2557 เวลา 14:00 น.
วันจันทร์ที่ 10 มี.ค. 57 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดเสียง เรื่อง ครูและการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21

 

จำนวนผู้ชม: 1514    วันที่โพสต์: 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11:00 น.
วันจันทร์ที่ 3 มี.ค. 57 เวลา 08.30 - 12.00 น. ถ่ายทอดเสียง ยุทธศาสตร์สังคมไทยไร้ความรุนแรงและปลอดการค้ามนุษย์

 

จำนวนผู้ชม: 2114    วันที่โพสต์: 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10:00 น.
วันศุกร์ที่ 28 ก.พ. 57 เวลา 09.00 - 12.00 น. ถ่ายทอดเสียงการเสวนาแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

จำนวนผู้ชม: 1670    วันที่โพสต์: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15:05 น.
วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ. 57 เวลา 10.30 น. ถ่ายทอดสดพิธีมอบรางวัลประกวดภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปี 2556 - 2557

 

จำนวนผู้ชม: 1137    วันที่โพสต์: 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15:00 น.
วันจันทร์ที่ 2 ธ.ค. 56 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดเสียงกิจกรรม ร่วมสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ครั้งที่ 2

 

จำนวนผู้ชม: 1832    วันที่โพสต์: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10:00 น.
วันศุกร์ที่ 15 พ.ย. 56 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดเสียงกิจกรรม ร่วมสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ครั้งที่ 1

 

จำนวนผู้ชม: 1258    วันที่โพสต์: 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11:00 น.
วันศุกร์ที่ 27 ก.ย. 56 เวลา 09.00-13.45 น. ถ่ายทอดเสียงการเสวนาเรื่อง การป้องกันและแก้ไขการกระทำละเมิดต่อพระพุทธรูปและสัญลกษณ์ในทางพระพุทธศาสนา

 

จำนวนผู้ชม: 1290    วันที่โพสต์: 24 กันยายน 2556 เวลา 10:00 น.
วันอังคารที่ 3 ก.ย. 56 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสด การแข่งขันตอบปัญหา ความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 56 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

 

จำนวนผู้ชม: 1281    วันที่โพสต์: 28 สิงหาคม 2556 เวลา 13:00 น.
วันเสาร์ที่ 24 ส.ค. 56 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสด การเสวนาเรื่อง นโยบาย ยุทธศาสตร์ สำหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหา การศึกษาเอกชนให้เข้มแข็ง ครั้งที่ 3

 

จำนวนผู้ชม: 1303    วันที่โพสต์: 14 สิงหาคม 2556 เวลา 12:24 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา