กำหนดการถ่ายทอด ค้นหาแบบละเอียด               rss  
วันอังคารที่ 25 มิ.ย. 56 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดเสียง การเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและคนยากไร้สู่พลเมืองอาเซียน

 

จำนวนผู้ชม: 1213    วันที่โพสต์: 10 มิถุนายน 2556 เวลา 23:00 น.
วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 56 เวลา 17.30-18.30 น. ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ประจำปี 2556

 

จำนวนผู้ชม: 1350    วันที่โพสต์: 10 มิถุนายน 2556 เวลา 00:00 น.
วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 56 เวลา 10.00-12.00 น. ถ่ายทอดการเสวนา เรื่อง 81 ปี ประชาธิปไตยกับสิทธิการเลือกตั้งที่ยังเข้าไม่ถึง ปัญหา และ ทางออก

 

จำนวนผู้ชม: 1739    วันที่โพสต์: 9 มิถุนายน 2556 เวลา 18:00 น.
วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 56 เวลา 09.00-14.00 น. ถ่ายทอดเสียงเรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจพอเพียง อุปสรรคและยุทธวิธี

 

จำนวนผู้ชม: 1430    วันที่โพสต์: 9 มิถุนายน 2556 เวลา 17:19 น.
วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 56 เวลา 09.00-15.00 น. ถ่ายทอดสด โครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

 

จำนวนผู้ชม: 925    วันที่โพสต์: 8 มิถุนายน 2556 เวลา 09:06 น.
วันพุธที่ 12 มิ.ย. 56 เวลา 09.05 - 09.55 น. ถ่ายทอดเสียงงานแถลงข่าว เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม ประจำปี 2556

 

จำนวนผู้ชม: 990    วันที่โพสต์: 5 มิถุนายน 2556 เวลา 00:00 น.
วันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 56 เวลา 09.00-14.00 น. ถ่ายทอดเสียง คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน วุฒิสภา

 

จำนวนผู้ชม: 2194    วันที่โพสต์: 2 มิถุนายน 2556 เวลา 10:24 น.
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

สมัยสามัญประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมรัฐสภา

จำนวนผู้ชม: 1338    วันที่โพสต์: 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 00:00 น.
วันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 56 เวลา 09.00-10.30 น. ถ่ายทอดเสียง โครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน ครั้งที่ 2

 

จำนวนผู้ชม: 908    วันที่โพสต์: 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 06:18 น.
วันศุกร์ที่ 3 พ.ค. 56 เวลา 09.00-10.30 น. ถ่ายทอดเสียง โครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน ครั้งที่ 1

 

จำนวนผู้ชม: 1026    วันที่โพสต์: 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 00:00 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา