ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาแบบละเอียด               rss  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 107 รายการ (1,666 ชิ้น)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 107 รายการ (1,666 ชิ้น) 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-244-2103 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

จำนวนผู้ชม: 2280    วันที่โพสต์: 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 15:01 น.
ประกวดราคาจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ผลงานของสมาชิกวุฒิสภา เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้งในปี พ.ศ.2557

 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประกาศประกวดราคาจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ผลงานของสมาชิกวุฒิสภา เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกวุฒิสภาเลือกตั้งในปี พ.ศ.2557

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ในระหว่างวันที่ 9 - 21 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ  

จำนวนผู้ชม: 1838    วันที่โพสต์: 7 พฤษภาคม 2556 เวลา 15:49 น.
ประกาศการประกวดราคาจ้างทำโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศการประกวดราคาจ้างทำโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ในระหว่างวันที่ 14 - 23 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

จำนวนผู้ชม: 1314    วันที่โพสต์: 7 พฤษภาคม 2556 เวลา 15:46 น.

ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส จำนวน 17 เครื่อง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส จำนวน 17 เครื่อง

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ในระหว่างวันที่ 2 - 17 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ  

จำนวนผู้ชม: 1458    วันที่โพสต์: 7 พฤษภาคม 2556 เวลา 15:40 น.
สอบราคาซื้อพัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ 

จำนวนผู้ชม: 1550    วันที่โพสต์: 7 พฤษภาคม 2556 เวลา 15:33 น.
ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ " Like English"

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ " Like English"

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ระหว่างวันที่ 10 - 24 เม.ย. 2556

จำนวนผู้ชม: 1496    วันที่โพสต์: 28 มีนาคม 2556 เวลา 10:45 น.
ประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2556 ในรายการข่าวและสารคดีข่าว รายการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกวดราคาจ้างเอกชนผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา ประจำปีงบประมาณ 2556 ในรายการข่าวและสารคดีข่าว รายการ "ห้องข่าวรัฐสภาชาแนล"

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาได้ในระหว่างวันที่ 1 -10 เมษายน 2556 

จำนวนผู้ชม: 1538    วันที่โพสต์: 27 มีนาคม 2556 เวลา 13:28 น.
ประกวดราคาจ้างผลิตรายการ "ย้อนรอย (การ) เมืองไทย" จำนวน 35 ตอน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกวดราคาจ้างผลิตรายการ "ย้อนรอย (การ) เมืองไทย" จำนวน 35 ตอน 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 9 เมษายน 2556

จำนวนผู้ชม: 1282    วันที่โพสต์: 20 มีนาคม 2556 เวลา 10:49 น.
ประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ "ประชาธิปไตย...ไม่มีวันหยุด" จำนวน 60 ตอน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ "ประชาธิปไตย...ไม่มีวันหยุด" จำนวน  60 ตอน

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2556

จำนวนผู้ชม: 1233    วันที่โพสต์: 20 มีนาคม 2556 เวลา 10:32 น.
การประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ "โชว์แกร่ง"

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกวดราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ "โชว์แกร่ง" 

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ในระหว่างวันที่ 19 - 28 มีนาคม 2556

จำนวนผู้ชม: 1315    วันที่โพสต์: 20 มีนาคม 2556 เวลา 10:27 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา