ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาแบบละเอียด               rss  
สอบราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับประชาชนผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สอบราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับประชาชนผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา 

ผู้ที่สนใจสามารตติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ในระหว่างวันที่ 12 - 25 มีนาคม 2556

จำนวนผู้ชม: 1184    วันที่โพสต์: 20 มีนาคม 2556 เวลา 10:19 น.
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายฯ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กิจกรรมที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาได้ ตั้งแต่วันที่ 18-27 มีนาคม 2556

จำนวนผู้ชม: 1093    วันที่โพสต์: 15 มีนาคม 2556 เวลา 11:51 น.
ประกวดราคาซื้อพัสดุโฆษณาและเผยแพร่ พัสดุคอมพิวเตอร์และพัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกวดราคาซื้อพัสดุโฆษณาและเผยแพร่ พัสดุคอมพิวเตอร์และพัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอยื่นเอกสารประกวดราคาได้ในระหว่างวันที่ 18-27 มีนาคม 2556

จำนวนผู้ชม: 1085    วันที่โพสต์: 15 มีนาคม 2556 เวลา 11:44 น.
แจ้งการเกิดปรากฎการณ์ คลื่นรังสีสุริยะ ในวันที่ 10-24 มีนาคม 2556

การเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ "คลื่นรังสีสุริยะ" หรือ "SUN OUTAGE" ครั้งที่ 1 ของปี 2556 ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการรับสัญญาณดาวเทียมและทำให้การรับฟังและรับชมสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ไม่สามารถรับฟังและรับชมได้ชั่วขณะ ในวันที่ 10-24 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 14.00-14.19 น.

จำนวนผู้ชม: 3789    วันที่โพสต์: 9 มีนาคม 2556 เวลา 15:39 น.
การสอบราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ (Projector) จำนวน 1 เครื่อง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ (Projector) จำนวน 1  เครื่อง กำหนดรับและยื่นซองสอบราคาในวันที่ 20 ก.พ. - 4 มี.ค. 56 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. 

จำนวนผู้ชม: 1256    วันที่โพสต์: 1 มีนาคม 2556 เวลา 11:53 น.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบนาฬิกา (Clock System)

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบนาฬิกา (Clock System) สำหรับติดตั้งบริเวณภายในและโดยรอบอาคารรัฐสภา

ติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

จำนวนผู้ชม: 1398    วันที่โพสต์: 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11:34 น.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสำรองสื่อสัญญาณความเร็วสูงสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและสำรองสื่อสัญญาณความเร็วสูงสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

จำนวนผู้ชม: 1392    วันที่โพสต์: 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:53 น.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประกวด ราคาซื้อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

จำนวนผู้ชม: 1073    วันที่โพสต์: 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13:44 น.
วุฒิสภาจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ ๓ ๔ และ ๕

วุฒิสภาจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ ๓ ๔ และ ๕ ฝากผู้นำสตรีจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และหนองบัวลำภู เตรียมความพร้อมรับประสบการณ์ดีๆ จากวุฒิสภา

จำนวนผู้ชม: 1321    วันที่โพสต์: 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11:36 น.
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดงานสัมมนา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดงานสัมมนา "สร้างสรรค์พลเมืองประชาธิไตยผ่านสื่อออนไลน์ " ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา ๑

จำนวนผู้ชม: 1277    วันที่โพสต์: 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 19:49 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา