ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาแบบละเอียด               rss  
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสอบราคาจ้างโครงการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาระบบ AM

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสอบราคาจ้างโครงการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาระบบ AM  โดยมีการกำหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

จำนวนผู้ชม: 1292    วันที่โพสต์: 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 19:44 น.
สอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน ๒๑ เครื่อง

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีความประสงค์จะสอบราคา  ซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน ๒๑ เครื่อง กำหนดการรับและ  ยื่นซองเอกสารสอบราคาใน วันที่ ๑๕ - ๒๘ มกราคม   ๒๕๕๖

จำนวนผู้ชม: 1120    วันที่โพสต์: 25 มกราคม 2556 เวลา 11:55 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา