รายการ มองรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

มองรัฐสภา 14 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็น : ต่ออายุสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรและผู้ยากจน
view:9


มองรัฐสภา 13 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็น : ร่างกม.จัดการซากอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ผลิตต้องร่วมรับผิดชอบซากผลิตภัณฑ์
view:7


มองรัฐสภา 12 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็น : สะท้อนเสียง ถึงนโยบายพรรคฯ รับสังคมผู้สูงวัย
view:25


มองรัฐสภา 11 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็น : คลอดร่าง พ.ร.บ.เด็กปฐมวัย ลดเหลื่อมล้ำ​ พัฒนาเด็กให้ดีรอบด้าน
view:110


มองรัฐสภา 7 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็น : กว่า 40 ปี ผลักดันกม.ขายฝาก แก้ปัญหาคนจนที่ดินหลุดมือสำเร็จ
view:500


มองรัฐสภา 6 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็น : ภาคประสังคม อยากเห็นพรรคทำนโยบายส่งเสริมสุขภาพแรงงาน
view:15


มองรัฐสภา 5 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็น : โรงงานใน กทม.-ปริมณฑล ร่วมมือลดปัญหาฝุ่น PM 2.5
view:24


มองรัฐสภา 4 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็น : ธรรมนูญการแข่งขันทางการค้า ภายใต้องค์กรอิสระ
view:14


มองรัฐสภา 31 มกราคม 2562 ประเด็น : เปิดแนวคิด กอปศ.ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธการ
view:16


มองรัฐสภา 30 มกราคม 2562 ประเด็น : รัฐสภาไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน​ (AIPA)​
view:19


มองรัฐสภา 29 มกราคม 2562 ประเด็น : ทำอย่างไรให้ กทม.เป็นเมืองน่าอยู่
view:15


มองรัฐสภา 28 มกราคม 2562 ประเด็น : ไทม์ไลน์การเมืองไทยภายใต้กติกาใหม่
view:26


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 72


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา