รายการ มองรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

มองรัฐสภา 21 กันยายน 2560 ประเด็น : สนช.ผลักดันปัญหาชาวอุตรดิตถ์สู่การแก้ไขสำ...
view:322


มองรัฐสภา 20 กันยายน 2560 ประเด็น : บทบาท กกต.หลัง กม.ลูกมีผลบังคับใช้
view:11


มองรัฐสภา 19 กันยายน 2560 ประเด็น : รพ.เอกชนเตรียม ถอนตัวออกจากบัตรทอง
view:6


มองรัฐสภา 18 กันยายน 2560 ประเด็น : ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาพัฒนาโรงเรียนบ...
view:8


มองรัฐสภา 14 กันยายน 2560 ประเด็น : สนช.แจงข่าวปล่อย "ยุบ อบต."
view:22


มองรัฐสภา 13 กันยายน 2560 ประเด็น : เตรียมใช้ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 1 ต.ค.60
view:658


มองรัฐสภา 12 กันยายน 2560 ประเด็น : มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป
view:8


มองรัฐสภา 11 กันยายน 2560 ประเด็น : แนวทางปฏิรูปการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
view:7


มองรัฐสภา 7 กันยายน 2560 ประเด็น : ขึ้นภาษีน้ำหวาน ลดโรคร้ายคนไทย
view:19


มองรัฐสภา 6 กันยายน 2560 ประเด็น : สนช.เร่งแก้ปัญหาทุกข์ร้อน ชาวสมุทรปราการ-ป...
view:13


มองรัฐสภา 5 กันยายน 2560 ประเด็น : สปส.เคลียร์ปัญหา รพ.เอกชน ถอนตัวจากประกันส...
view:24


มองรัฐสภา 4 กันยายน 2560 ประเด็น : ปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาไทย
view:16


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 52


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์