รายการ มองรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

มองรัฐสภา 4 ธันวาคม 2561 ประเด็น : ร่าง กม.สหกรณ์ ส่งเสริมการทำงานคล่องตัว
view:1


มองรัฐสภา 3 ธันวาคม 2561 ประเด็น : ทิศทางศูนย์คุณธรรม ตอบโจทย์ประเทศ
view:2


มองรัฐสภา 29 พฤศจิกายน 2561 ประเด็น : เปิดทางคนพิการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศ
view:7


มองรัฐสภา 27 พฤศจิกายน 2561 ประเด็น : รัฐบาลเร่งแก้หนี้นอกระบบ ช่วยลูกหนี้-เจ้าหนี้เป็นธรรม
view:13


มองรัฐสภา 26 พฤศจิกายน 2561 ประเด็น : มาตรฐานครูอาชีวศึกษา
view:10


มองรัฐสภา 22 พฤศจิกายน 2561 ประเด็น : สนช.เคลียร์ปมสิทธิบัตร ก่อนถกกม.ปลดล็อกกัญชา
view:73


มองรัฐสภา 21 พฤศจิกายน 2561 ประเด็น : หนุนปรับแก้ กม.มวย ต่ำกว่า 12 ปี ห้ามชก
view:4


มองรัฐสภา 20 พฤศจิกายน 2561 ประเด็น : กมธ.เกษตรฯ ชงแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
view:16


มองรัฐสภา 19 พฤศจิกายน 2561 ประเด็น : ขยาย “เขตปลอดบุหรี่” 5 เมตรจากทางเข้า-รั้วสถานที่สาธารณะ
view:5


มองรัฐสภา 15 พฤศจิกายน 2561 ประเด็น : คลินิกหมอครอบครัว ให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาขั้นพื้นฐาน
view:12


มองรัฐสภา 14 พฤศจิกายน 2561 ประเด็น : พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี กระตุ้นใช้ประโยชน์ที่ดิน
view:366


มองรัฐสภา 12 พฤศจิกายน 2561 ประเด็น : ป.ป.ช.แจงปม ขรก.ระดับสูงยื่นบัญชีทรัพย์สิน
view:13


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 69


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา