รายการ Zoom in ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

Zoom in วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ประเด็น : ชิม ช้อป ใช้ เฟส 3
view:7


Zoom in วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ประเด็น : ยกระดับครู-รร.ชนบท ลดเหลื่อมล้ำการศึกษาไทย
view:56


Zoom in วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ประเด็น : สธ.ห่วงโรคความดันโลหิต-ติดตั้งเครื่องวัดช่วยประชาชน
view:84


Zoom in วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ประเด็น : สธ.ยกระดับคุณภาพชีวิต อสม.สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
view:91


Zoom in วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ประเด็น : ยธ.งัดยาแรงปราบ "แชร์ลูกโซ่"
view:123


Zoom in วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ประเด็น : คิกออฟ "ประกันรายได้ชาวนา-ชาวสวนปาล์ม-ยางพารา"
view:156


Zoom in วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ประเด็น : สหรัฐฯ ตัดสิทธิ์ GSP ส่งผลกระทบกับไทยอย่างไร
view:189


Zoom in วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ประเด็น : ไขข้อข้องใจ "ชิม ช้อป ใช้" เจาะตรวจภาษีได้หรือไม่
view:109


Zoom in วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ประเด็น : สถานการณ์แรงงานไทย
view:119


Zoom in วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ประเด็น : สถานการณ์ "ยาเสพติด ลดหรือล้น"
view:27


Zoom in วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ประเด็น : รัฐบาลเทมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวไทยโค้งสุดท้าย
view:119


Zoom in วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ประเด็น : 5G กับการเเจ้งเกิดในประเทศไทย
view:132


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 64


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา