รายการ Zoom in ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

Zoom in วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : ปฏิรูปการศึกษาดันกองทุนลดความเหลื่...
view:2


Zoom in วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : แก้กฎกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนท้อ...
view:3


Zoom in วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : 8 ปี กับการเดินหน้า พัฒนาโครงสร้าง...
view:46


Zoom in วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : ตลาดประชารัฐ
view:4


Zoom in วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : ต้องไม่มีใคร "ติดคุก" เพราะ "จน"
view:5


Zoom in วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : ทำ CPR ช่วยชีวิตได้
view:4


Zoom in วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : ปฏิรูปพลังงานไทย รากฐานการพัฒนาประเทศ
view:48


Zoom in วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบ...
view:9


Zoom in วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : ลงทะเบียนซิมด้วยวิธีแสดง "อัตลักษณ์"
view:8


Zoom in วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : เจาะลึกที่มา ส.ว.แบบเลือกไขว้ สลัด...
view:11


Zoom in วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : เช็คมาตรการช่วยชาวสวนยาง หลังราคายั...
view:31


Zoom in วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : อัพเดทสถานการณ์น้ำทั่วประเทศ และมาต...
view:14


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 44


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์