รายการ สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

เมื่อ คสช.ปลดล็อคพรรคการเมือง... 9 คำสั่งถูกยกเลิก ก่อนศึกเลือกตั้ง ก.พ.ปีหน้า
view:174


รัฐธรรมนูญ 60 กับการเดินหน้าปฏิรูประเทศ
view:209


กฎหมายป่าชุมชน เปลี่ยนความขัดแย้งระหว่าง รัฐ กับ ประชาชน ด้วยแม่บทกฎหมายให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสันติ
view:234


18 มกราคม 2561 ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน ถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง ที่สิ้นสภาพ กว่า 1 ล้านคน ได้กลับเข้าสู่ระบบประกันสังคมอีกครั้ง โดยรัฐบาลเชื่อว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง ที่สิ้นสภาพ ไม่มีเจตนา แต่เป็นเพราะ เงินในบัญชีธนาคารมีไม่พอตัดยอดส่งเงินสมทบ และส่วนหนึ่งเกิดจากความหลงลืม
view:231


กว่าจะมาเป็นรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 แม้เกิดขึ้นในรัฐบาลทหารที่เรียกว่าเป็นยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ แต่แม่บทกฎหมายไทยฉบับนี้ยังให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนอย่างเต็มเปี่ยม พร้อมกับมีบทบัญญัติที่แปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ติดตามทั้งหมดได้ กับเส้นทางกฎหมาย
view:490


ล่าสุด มติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) รับหลักกการ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) รับไม้ต่อจากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พิจารณาให้เสร็จในกรอบ 58 วัน ... ติดตามทั้งหมดได้ กับ เส้นทางกฎหมาย
view:185


ภาษีค่าใช้น้ำสาธารณะ กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาในการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำในขั้นกรรมาธิการ...ประเด็นนี้มีความละเอียดอ่อนที่กรรมาธิการวิสามัญฯ ไม่อาจตัดสินใจได้เพียงลำพัง จึงเดินหน้ารับฟังความเห็นทั้งภาคประชาชน สังคม และรัฐบาล ติดตามทั้งหมดได้ กับเส้นทางกฎหมาย
view:212


กฎหมายการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และกฎหมายแผนและขั้นตอนดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ เมื่อ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา ...ภายใน 1 ปี นับจากนี้ จะได้เห็น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี... สู่เป้าหมาย การพัฒนาประเทศในทุกมิติ ...ติดตามทั้งหมดได้ กับเส้นทางกฎหมาย
view:928


ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระแสการคุ้มครองสิทธิความเท่าเทียมระหว่างเพศ ได้ส่งเสียงดังๆ ปลุกภาครัฐและประชาชนให้ตื่นตัว... และนั่นได้ทำให้กฎหมายความเท่าเทียมระหว่างเพศ ถูกร่างขึ้นมาถึง 4 ครั้ง...ติดตามทั้งหมดได้ กับ เส้นทางกฎหมาย
view:342


ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง จากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ถูกส่งกลับมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) หลังกรรมการร่างรัฐธรรมนูญวิเคราะห์ โดยประกอบกับความเห็น ข้อเสนอของพรรคการเมืองที่ส่งเข้ามา และพบว่า ในร่างกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับนี้ ที่ผ่านวาระ3 ไปแล้ว มีบางประเด็นที่ขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560... ติดตามทั้งหมดได้ กับเส้นทางกฎหมาย
view:184


ยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา หรือเพียงความต่างที่ไม่แตกต่าง???...พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พุทธศักราช 2498 กับการแก้ไขครั้งที่สองในรอบ 60 ปี
view:188


ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและร่างพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนดำเนินการปฏิรูปประเทศ ผ่านวาระ3 จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว…จากนี้ทันทีที่ร่างกฎหมายทั้งสองฉบับมีผลบังคับใช้…แม้วาระของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจะจบลง แต่นั่นคือการส่งไม้ต่อให้กับรัฐบาล เพื่อก้าวสู่การปฏิรูปประเทศในทุกมิติ บนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี...ติดตามทั้งหมดได้ กับ เส้นทางกฎหมาย
view:208


  หน้า: 1 2 3 4


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา