รายการ มองรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

มองรัฐสภา 28 ตุลาคม 2562 ประเด็น : กมธ.ควบคุมสารเคมีฯ จ่อดันเกษตรอินทรีย์วาระแห่งชาติ
view:18


มองรัฐสภา 24 ตุลาคม 2562 ประเด็น : กฎหมายปฏิรูปป่าไม้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
view:31


มองรัฐสภา 22 ตุลาคม 2562 ประเด็น : จับตาบทบาท กมธ.งบ 63 หลากหลายขั้วการเมือง
view:28


มองรัฐสภา 21 ตุลาคม 2562 ประเด็น : "หนุนแก้ กม.ลูกจ้างเหมาบริการ" เข้าระบบแรงงาน
view:33


มองรัฐสภา 17 ตุลาคม 2562 ประเด็น : วิเคราะห์ ร่าง พ.ร.บ.งบฯ ปี 63 ตอบโจทย์ประเทศหรือไม่
view:58


มองรัฐสภา 16 ตุลาคม 2562 ประเด็น : ประมวล “ชิม ช้อป ใช้” มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ผล?
view:36


มองรัฐสภา 15 ตุลาคม 2562 ประเด็น : สภาฯ เตรียมถกร่างงบประมาณปี 63
view:26


มองรัฐสภา 10 ตุลาคม 2562 ประเด็น : ส.ว.พบประชาชนอีสานตอนบน
view:42


มองรัฐสภา 9 ตุลาคม 2562 ประเด็น : จุดร่วมแบนสารเคมีเกษตร
view:34


มองรัฐสภา 8 ตุลาคม 2562 ประเด็น : สะท้อนภาพ “ลัลลาเบล” ประกอบอาชีพเสี่ยงให้ปลอดภัย
view:33


มองรัฐสภา 7 ตุลาคม 2562 ประเด็น : ฝ่ายค้านเตรียมอภิปราย งบฯ 63 ต้องทำเพื่อประชาชน
view:39


มองรัฐสภา 3 ตุลาคม 2562 ประเด็น : ส.ว.รับฟังความเห็นประชาชน พัฒนาพื้นที่ EEC
view:27


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 84


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา