รายการ มองรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

มองรัฐสภา 28 สิงหาคม 2562 ประเด็น : รัฐสภาไทยกับบทบาทสำคัญในฐานะเจ้าภาพการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)
view:25


มองรัฐสภา 27 สิงหาคม 2562 ประเด็น : “ส.ว.พบประชาชน” รับฟังปัญหาสู่การแก้ไข
view:28


มองรัฐสภา 22 สิงหาคม 2562 ประเด็น : มาเรียมโมเดล แก้ขยะพลาสติก
view:33


มองรัฐสภา 21 สิงหาคม 2562 ประเด็น : คุมใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม เพื่อผู้ผลิต​-บริโภค-สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย
view:17


มองรัฐสภา 20 สิงหาคม 2562 ประเด็น : ร่วมขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนเพื่อเด็กและเยาวชน
view:21


มองรัฐสภา 19 สิงหาคม 2562 ประเด็น : ค้าน ยุบ ร.ร.ขนาดเล็ก ชี้ ไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา
view:164


มองรัฐสภา 15 สิงหาคม 2562 ประเด็น : “อนาคตฮ่องกง” จากวิกฤตม็อบ ต้านกม.ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน
view:28


มองรัฐสภา 14 สิงหาคม 2562 ประเด็น : AIPA ผลักดันประชาชนเป็นศูนย์กลางร่วมขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
view:23


มองรัฐสภา 13 สิงหาคม 2562 ประเด็น : วิปรัฐบาลเตรียมปรับงานใหม่หลังแพ้มติฝ่ายค้าน
view:91


มองรัฐสภา 7 สิงหาคม 2562 ประเด็น : มองนโยบายรัฐบาลสู่อนาคตการเกษตรไทย
view:36


มองรัฐสภา 6 สิงหาคม 2562 ประเด็น : หวั่นจีนคุมเบ็ดเสร็จยางพาราไทย จี้รัฐเร่งแก้วิกฤตราคาตกต่ำ
view:58


มองรัฐสภา 5 สิงหาคม 2562 ประเด็น : กฤษฎีกา แจงเหตุห้าม ส.ส.นั่ง ขรก.การเมือง
view:47


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 81


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา