รายการ มองรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

มองรัฐสภา 5 สิงหาคม 2562 ประเด็น : กฤษฎีกา แจงเหตุห้าม ส.ส.นั่ง ขรก.การเมือง
view:54


มองรัฐสภา 1 สิงหาคม 2562 ประเด็น : ส.ส.เร่งแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
view:36


มองรัฐสภา 31 กรกฎาคม 2562 ประเด็น : แปลงนโยบายรัฐบาลสู่การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
view:42


มองรัฐสภา 30 กรกฎาคม 2562 ประเด็น : รัฐบาลเร่งแก้ภัยแล้ง-ฝนทิ้งช่วง
view:46


มองรัฐสภา 24 กรกฎาคม 2562 ประเด็น : ส.ว.ร่วมอภิปรายนโยบายรัฐบาล
view:52


มองรัฐสภา 23 กรกฎาคม 2562 ประเด็น : รัฐบาลพร้อมรับมืออภิปราย “นโยบายรัฐสภาต่อรัฐสภา”
view:61


มองรัฐสภา 22 กรกฎาคม 2562 ประเด็น : ฝ่ายค้านติวเข้ม ส.ส.อภิปรายนโยบายรัฐบาล
view:38


มองรัฐสภา 18 กรกฎาคม 2562 ประเด็น : จับตานโยบายพรรคร่วมรัฐบาล แถลงต่อรัฐสภา
view:39


มองรัฐสภา 15 กรกฎาคม 2562 ประเด็น : ขอสภาฯตั้ง กมธ.ศึกษาโครงการ อีอีซี
view:38


มองรัฐสภา 11 กรกฎาคม 2562 ประเด็น : ภารกิจรัฐบาลชุดใหม่ ต่ออนาคตพลังงานไทย
view:170


มองรัฐสภา 10 กรกฎาคม 2562 ประเด็น : สภาฯตั้ง กมธ.วิสามัญฯ เร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
view:69


มองรัฐสภา 9 กรกฎาคม 2562 ประเด็น : ประเทศไทย เดินหน้าตาม “ปฏิญญาต้านขยะทะเลอาเซียน”
view:37


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 81


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา