รายการ มองรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

มองรัฐสภา 30 กันยายน 2562 ประเด็น : ยุวสมาชิกรัฐสภาร่วมเวทีระดับโลก สู่เป้าหมายพัฒนายั่งยืน
view:33


มองรัฐสภา 26 กันยายน 2562 ประเด็น : ตามงานปฏิรูปการศึกษา ลดเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาค
view:41


มองรัฐสภา 25 กันยายน 2562 ประเด็น : กมธ.ดิจิทัลฯ พร้อมเป็นศูนย์กลางช่วย ปชช.ประสบภัยน้ำท่วม
view:38


มองรัฐสภา 24 กันยายน 2562 ประเด็น : การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากอันดามันสู่อ่าวไทย
view:65


มองรัฐสภา 23 กันยายน 2562 ประเด็น : เปิดแนวคิด กมธ.ที่ดินฯ แก้ปัญหา ช่วยประชาชน
view:62


มองรัฐสภา 19 กันยายน 2562 ประเด็น : หยุด “ข่าวปลอม” ทำสังคม เศรษฐกิจเสียหาย
view:33


มองรัฐสภา 18 กันยายน 2562 ประเด็น : เร่งกู้วิกฤตน้ำท่วมอีสาน
view:40


มองรัฐสภา 17 กันยายน 2562 ประเด็น : ทางออก ราคาข้าวโพด มันสำปะหลังตกต่ำ
view:29


มองรัฐสภา 16 กันยายน 2562 ประเด็น : ฝ่ายค้านพร้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
view:57


มองรัฐสภา 12 กันยายน 2562 ประเด็น : ส.ว.พบประชาชน ช่วยน้ำท่วม
view:44


มองรัฐสภา 11 กันยายน 2562 ประเด็น : มั่นใจ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” บรรเทาภาระผู้มีรายได้น้อย
view:50


มองรัฐสภา 10 กันยายน 2562 ประเด็น : ภท.เตรียมเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติด ปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น
view:51


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 84


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา