รายการ มองรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

มองรัฐสภา 6 มิถุนายน 2562 ประเด็น : "โจทย์ใหญ่ วาระเศรษฐกิจไทยกับรัฐบาลชุดใหม่"
view:366


มองรัฐสภา 4 มิถุนายน 2562 ประเด็น : บังคับใช้ กม.ข่มขืนฉบับใหม่ โทษสูงสุด "ประหาร"
view:69


มองรัฐสภา 30 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : จับตาเกมการเมือง 2 สภาร่วมโหวตนายกฯ
view:72


มองรัฐสภา 29 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : ผลกระทบสงครามการค้าจีน-สหรัฐ
view:65


มองรัฐสภา 28 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : มุมมองสื่อ กับการเมืองไทยหน้าใหม่
view:100


มองรัฐสภา 27 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : กม.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สู่การพัฒนาการศึกษาไทย
view:63


มองรัฐสภา 23 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : เอาจริง กม.ใหม่ “ไอยูยู” ประเดิมคดีแรก ศาลสั่งยึดเรือ-สินค้า
view:412


มองรัฐสภา 22 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : รวมพลัง ยุติรุนแรงในครอบครัว
view:62


มองรัฐสภา 21 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : ปรับหลักสูตรแบบเรียนสุขศึกษาใหม่ เพิ่มเนื้อหาความหลากหลายทางเพศ
view:79


มองรัฐสภา 16 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : สภาฯพร้อมใช้หอประชุม TOT เลือกปธ.สภา-ปธ.ส.ว.
view:64


มองรัฐสภา 15 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : ผลกระทบ 7 ช่องทีวีดิจิทัล คืนใบอนุญาต
view:50


มองรัฐสภา 14 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : จับตาการฟอร์ม รบ.ใหม่ ส่งผลเศรษฐกิจไทยขึ้นหรือลง
view:159


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 81


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา