รายการ มองรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

มองรัฐสภา 21 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : ปรับหลักสูตรแบบเรียนสุขศึกษาใหม่ เพิ่มเนื้อหาความหลากหลายทางเพศ
view:80


มองรัฐสภา 16 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : สภาฯพร้อมใช้หอประชุม TOT เลือกปธ.สภา-ปธ.ส.ว.
view:66


มองรัฐสภา 15 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : ผลกระทบ 7 ช่องทีวีดิจิทัล คืนใบอนุญาต
view:52


มองรัฐสภา 14 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : จับตาการฟอร์ม รบ.ใหม่ ส่งผลเศรษฐกิจไทยขึ้นหรือลง
view:161


มองรัฐสภา 13 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : สื่อสารสังคมเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
view:68


มองรัฐสภา 8 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : เปิดสภารับรายงานตัว ส.ส.62
view:63


มองรัฐสภา 7 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : 3 ปี “กองทุนยุติธรรม” กองทุนเพื่ออิสรภาพ
view:217


มองรัฐสภา 2 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : ยื่นขึ้นทะเบียน “นวดไทย” มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
view:70


มองรัฐสภา 1 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : กว่า 4 ปี สนช. ประชาชนได้อะไร
view:83


มองรัฐสภา 30 เมษายน 2562 ประเด็น : เพิ่ม “สิทธิประโยชน์” ของขวัญแรงงานไทย
view:83


มองรัฐสภา 29 เมษายน 2562 ประเด็น : อนาคตการบริหารจัดการที่ดินของไทย ภายใต้บทบาท คทช.
view:95


มองรัฐสภา 25 เมษายน 2562 ประเด็น : สนช.ชวนร่วม “มหกรรมแสดงความสามารถคนพิการ” ณ นครราชสีมา
view:100


  หน้า: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 81


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา