รายการ มองรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

มองรัฐสภา 24 เมษายน 2562 ประเด็น : เตรียมพร้อมรับฟังความเห็นปชช.ก่อนตรากฎหมายตาม ม.77
view:83


มองรัฐสภา 22 เมษายน 2562 ประเด็น : กอปศ.เร่งขับเคลื่อนงานปฏิรูปการศึกษา ก่อนหมดวาระ
view:91


มองรัฐสภา 18 เมษายน 2562 ประเด็น : ปิดศูนย์ 7 วันอันตรายสงกรานต์ 62
view:167


มองรัฐสภา 17 เมษายน 2562 ประเด็น : ร่าง กม.จราจรฯ ตัดแต้ม-พักใช้ใบอนุญาต หวังลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
view:87


มองรัฐสภา 11 เมษายน 2562 ประเด็น : ชวนคนไทยรวมใจลดอุบัติเหตุ “สงกรานต์ 62”
view:94


มองรัฐสภา 10 เมษายน 2562 ประเด็น : สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ทุกชีวาปลอดภัย
view:122


มองรัฐสภา 9 เมษายน 2562 ประเด็น : เตรียมพร้อมแผนอำนวยความสะดวกประชาชนรับสงกรานต์ 62
view:133


มองรัฐสภา 4 เมษายน 2562 ประเด็น : สถาบันการเงินประชาชน ช่วยเศรษฐกิจฐานราก
view:113


มองรัฐสภา 3 เมษายน 2562 ประเด็น : ตามติดภารกิจ “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา”
view:92


มองรัฐสภา 2 เมษายน 2562 ประเด็น : การอ่าน : ประตูสู่คุณภาพการศึกษา
view:148


มองรัฐสภา 1 เมษายน 2562 : เมาลิดกลาง 62 ชูคำขวัญ "ศาสดา ผู้ยืนหยัด ในสุจธรรม ผู้นำการปฏิรูปสังคม"
view:94


มองรัฐสภา 28 มีนาคม 2562 ประเด็น : เร่งแก้หมอกควันภาคเหนือ พบคุณภาพอากาศยังวิกฤต
view:82


  หน้า: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 81


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา