รายการ มองรัฐสภา ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

มองรัฐสภา 27 มิถุนายน 2562 ประเด็น : ทำไม ค้านแท็กซี่​ GRAB ถูกกฎหมาย
view:107


มองรัฐสภา 26 มิถุนายน 2562 ประเด็น : บทบาท 7 พรรคฝ่ายค้านในสภา ตรวจสอบ-ถ่วงดุล สร้างสรรค์
view:90


มองรัฐสภา 25 มิถุนายน 2562 ประเด็น : ปชป.ผลักดันนโยบายประกันราคายางพารา-ปาล์ม ช่วยเกษตรกร
view:88


มองรัฐสภา 24 มิถุนายน 2562 ประเด็น : ส.ว.ร่วมสานต่อการปฏิรูปสาธารณสุข
view:79


มองรัฐสภา 19 มิถุนายน 2562 ประเด็น : นโยบายรัฐบาลใหม่ต่อการปรับขึ้น “ค่าแรงขั้นต่ำ"
view:92


มองรัฐสภา 18 มิถุนายน 2562 ประเด็น : รัฐสภาไทยพร้อมจัดประชุม AIPA–ASEANInterface
view:102


มองรัฐสภา 17 มิถุนายน 2562 ประเด็น : ส.ว.ลูกชาวนา ใช้เวทีนิติบัญญัติผลักดันคุณภาพชีวิตชาวนา
view:99


มองรัฐสภา 13 มิถุนายน 2562 ประเด็น : ส.ว.กับภารกิจเร่งรัดการปฏิรูปประเทศสู่เป้าหมาย
view:107


มองรัฐสภา 12 มิถุนายน 2562 ประเด็น : หวังรัฐบาลใหม่ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาก้าวหน้า
view:140


มองรัฐสภา 11 มิถุนายน 2562 ประเด็น : ชูบทบาท ส.ส.หญิง ลบครหา “ไม้ประดับ”
view:141


มองรัฐสภา 10 มิถุนายน 2562 ประเด็น : อดีตเสธ.ศปมผ.ยัน แก้ปัญหาประมงได้ผล
view:146


มองรัฐสภา 6 มิถุนายน 2562 ประเด็น : "โจทย์ใหญ่ วาระเศรษฐกิจไทยกับรัฐบาลชุดใหม่"
view:413


  หน้า: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 84


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา