รายการ รัฐสภาของประชาชน ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

รัฐสภาของประชาชน 23 มิถุนายน 2560 ประเด็น : สนช.ผ่าน 2 กม. กำหนดอนาคตประเทศ
view:132


รัฐสภาของประชาชน 16 มิถุนายน 2560 ประเด็น : ไขกฎหมายลูก กกต.เหตุใดต้องเซ็ตซีโร่ กกต.
view:175


รัฐสภาของประชาชน 9 มิถุนายน 2560 ประเด็น : กรธ.เปิดเนื้อหาร่าง พ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
view:103


รัฐสภาของประชาชน 2 มิถุนายน 2560 ประเด็น : เปิดเนื้อหา ร่าง พ.ร.ป.วิธีพิจารณาคดีอาญานักการเมือง
view:120


รัฐสภาของประชาชน 26 พฤษภาคม 2560 ประเด็น : กรธ.ทยอยส่ง กม.ลูกให้ สนช.พิจารณา
view:121


รัฐสภาของประชาชน 19 พฤษภาคม 2560 ประเด็น : กรธ.เร่งปรับปรุงเนื้อหาร่าง พ.ร.ป.กรรมการสิทธิฯ
view:125


รัฐสภาของประชาชน 5 พฤษภาคม 2560 ประเด็น : ขยายผลเวทีรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.ป.วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
view:115


รัฐสภาของประชาชน 28 เมษายน 2560 ประเด็น : สาระสำคัญ "ร่างกฎหมายพรรคการเมือง"
view:92


รัฐสภาของประชาชน 21 เมษายน 2560 ประเด็น : กรธ.วางโปรแกรมจัดทำร่าง พ.ร.ป.10 ฉบับ
view:119


รัฐสภาของประชาชน 7 เมษายน 2560 ประเด็น : มีอะไรใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 (เทปพิเศษ)
view:127


รัฐสภาของประชาชน 7 เมษายน 2560 ประเด็น : กม.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาชน
view:91


รัฐสภาของประชาชน 31 มีนาคม 2560 ประเด็น : กรธ.รับฟังความเห็นร่าง กม.ป.ป.ช.
view:98


  หน้า: 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 22


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา