รายการ รัฐสภาของประชาชน ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

รัฐสภาของประชาชน 21 เมษายน 2560 ประเด็น : กรธ.วางโปรแกรมจัดทำร่าง พ.ร.ป.10 ฉบับ
view:130


รัฐสภาของประชาชน 7 เมษายน 2560 ประเด็น : มีอะไรใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 (เทปพิเศษ)
view:133


รัฐสภาของประชาชน 7 เมษายน 2560 ประเด็น : กม.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาชน
view:96


รัฐสภาของประชาชน 31 มีนาคม 2560 ประเด็น : กรธ.รับฟังความเห็นร่าง กม.ป.ป.ช.
view:112


รัฐสภาของประชาชน 24 มีนาคม 2560 ประเด็น : ร่าง พ.ร.ป. ป.ป.ช.กับการแก้ปัญหาทุจริต
view:115


รัฐสภาของประชาชน 17 มีนาคม 2560 ประเด็น : กรธ.แจงความคืบหน้าร่างกฎหมายลูก 10 ฉบับ
view:129


รัฐสภาของประชาชน 10 มีนาคม 2560 ประเด็น : กรธ.ลงพื้นที่รับฟังความเห็นร่าง กม.ส.ส.-ส.ว.
view:98


รัฐสภาของประชาชน 3 มีนาคม 2560 ประเด็น : ร่าง กม.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
view:91


รัฐสภาของประชาชน 24 กุมภาพันธ์ 2560 ประเด็น : กรธ.กับทิศทางการจัดทำกฎหมายลูก
view:113


รัฐสภาของประชาชน 17 กุมภาพันธ์ 2560 ประเด็น : กรธ.เปิดเวทีรับฟังความเห็นร่าง กม.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
view:91


รัฐสภาของประชาชน 10 กุมภาพันธ์ 2560 ประเด็น : กรธ.ลงพื้นที่อุดรฯ รับฟังความเห็นประกอบร่างกม.ลูก
view:99


รัฐสภาของประชาชน 3 กุมภาพันธ์ 2560 ประเด็น : ทิศทางร่าง กม.ลูก
view:118


  หน้า: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 22


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา