รายการ รัฐสภาของประชาชน ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

รัฐสภาของประชาชน 27 มกราคม 2560 ประเด็น : การคอร์รัปชัน ปัญหาเรื้อรังของประเทศไทย
view:122


รัฐสภาของประชาชน 20 มกราคม 2560 ประเด็น : กรธ.แจง เดินหน้าจัดทำกฎหมายลูก
view:123


รัฐสภาของประชาชน 13 มกราคม 2560 ประเด็น : กรธ.ยกระดับ กสม.ทัดเทียมนานาชาติ
view:108


รัฐสภาของประชาชน 6 มกราคม 2560 ประเด็น : พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ฯ กับผลกระทบวิชาชีพทันตกรรม
view:204


รัฐสภาของประชาชน 30 ธันวาคม 2559 ประเด็น : จับตาทิศทางการทำงาน กรธ.ปี 60 พลิกโฉมการเมืองไทย
view:112


รัฐสภาของประชาชน 23 ธันวาคม 2559 ประเด็น : เจาะลึกร่างพ.ร.บ.กกต.รองรับการเลือกตั้ง
view:115


รัฐสภาของประชาชน 16 ธันวาคม 2559 ประเด็น : จ่อแก้กฎหมายปฏิรูปทนายความ
view:114


รัฐสภาของประชาชน 9 ธันวาคม 2559 ประเด็น : รัฐธรรมนูญไทย : ทิศทางต่อไปในอนาคต
view:116


รัฐสภาของประชาชน 2 ธันวาคม 2559 ประเด็น : ร่างรธน.กับการปราบปรามการทุจริต
view:119


รัฐสภาของประชาชน 25 พฤศจิกายน 2559 ประเด็น : กฎหมายพรรคการเมือง หนุนประชาชนเป็นเจ้าของ
view:111


รัฐสภาของประชาชน 18 พฤศจิกายน 2559 ประเด็น : กรธ.เร่งจัดทำกฎหมายลูกหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้
view:105


รัฐสภาของประชาชน 11 พฤศจิกายน 2559 ประเด็น : พระมหากรุณาธิคุณ "กิจการตำรวจ"
view:99


  หน้า: 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 22


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา