รายการ รัฐสภาของประชาชน ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

รัฐสภาของประชาชน 19 สิงหาคม 2559 ประเด็น : ผลักดัน กม.ลูกเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง
view:102


รัฐสภาของประชาชน 5 สิงหาคม 2559 ประเด็น : โค้งสุดท้ายร่างรัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ
view:103


รัฐสภาของประชาชน 29 กรกฎาคม 2559 ประเด็น : กรธ.เพิ่มมาตรการส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
view:121


รัฐสภาของประชาชน 22 กรกฎาคม 2559 ประเด็น : กรธ.เพิ่มหลักประกันคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
view:97


รัฐสภาของประชาชน 15 กรกฎาคม 2559 ประเด็น : กรธ.พัฒนาระบบการศึกษา มุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
view:110


รัฐสภาของประชาชน 8 กรกฎาคม 2559 ประเด็น : รธน.สร้างมาตรฐานบริการสาธารณสุข
view:108


รัฐสภาของประชาชน 1 กรกฎาคม 2559 ประเด็น : กรธ.หวังปฏิรูปประเทศ ขจัดความเหลื่อมล้ำ สร้างความสงบสุข
view:101


รัฐสภาของประชาชน 24 มิถุนายน 2559 ประเด็น : รธน.สร้างความเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรม
view:112


รัฐสภาของประชาชน 17 มิถุนายน 2559 ประเด็น : กรธ.หนุนการเมืองโปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรม
view:109


รัฐสภาของประชาชน 10 มิถุนายน 2559 ประเด็น : รธน.ผลักดันองค์กรอิสระทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
view:107


รัฐสภาของประชาชน 3 มิถุนายน 2559 ประเด็น : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
view:108


รัฐสภาของประชาชน 27 พฤษภาคม 2559 ประเด็น : รธน.เพิ่มบทบาท อปท.ดูแลทุกข์สุข
view:110


  หน้า: 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... 22


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา