รายการ รัฐสภาของประชาชน ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

รัฐสภาของประชาชน 13 พฤษภาคม 2559 ประเด็น : กฎหมายกับการตัดสินโทษเยาวชนทำผิดรุนแรง
view:96


รัฐสภาของประชาชน 29 เมษายน 2559 ประเด็น : กรธ.เตรียมลงพื้นที่แจงร่างรัฐธรรมนูญ
view:114


รัฐสภาของประชาชน 22 เมษายน 2559 ประเด็น : การปฏิบัติทางด้านสิทธิมนุษยชน
view:105


รัฐสภาของประชาชน 8 เมษายน 2559 ประเด็น : ห่วง รธน.ใหม่ตัดสิทธิ์เรียนฟรี ม.ปลาย-ปวช.
view:107


รัฐสภาของประชาชน 1 เมษายน 2559 ประเด็น : ไขปมร้อนร่างรัฐธรรมนูญ กับ "มีชัย"
view:97


รัฐสภาของประชาชน 25 มีนาคม 2559 ประเด็น : พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ รับไม่รับร่างรธน.
view:102


รัฐสภาของประชาชน 18 มีนาคม 2559 ประเด็น : ตามติด กรธ.ปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญ
view:105


รัฐสภาของประชาชน 11 มีนาคม 2559 ประเด็น : แก้กฎหมายเพิ่มมาตรฐานวิชาชีพครู
view:112


รัฐสภาของประชาชน 4 มีนาคม 2559 ประเด็น : กม.เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์มิชอบ
view:117


รัฐสภาของประชาชน 26 กุมภาพันธ์ 2559 ประเด็น : กรธ.ไขข้อข้องใจ ข้อเสนอ ครม.ข้อ 16
view:113


รัฐสภาของประชาชน 19 กุมภาพันธ์ 2559 ประเด็น : กรธ.เตรียมปรับแก้ร่าง รธน.หลังรับฟังความเห็นทุกฝ่าย
view:108


รัฐสภาของประชาชน 12 กุมภาพันธ์ 2559 ประเด็น :กม.ป้องกันวัยรุ่นท้องไม่พร้อม รับวันแห่งความรัก
view:106


  หน้า: 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 ... 22


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา