รายการ รัฐสภาของประชาชน ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

รัฐสภาของประชาชน 14 มิถุนายน 2562 ประเด็น : สทนช.วางกรอบรับมือน้ำ ฤดูฝน 2562
view:101


รัฐสภาของประชาชน 7 มิถุนายน 2562 ประเด็น : เคาะ “นโยบายร่วม” โจทย์ยากรัฐบาลผสม
view:329


รัฐสภาของประชาชน 31 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : ศึกชิงดำเก้าอี้ “นายกฯ”
view:77


รัฐสภาของประชาชน 24 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : บทบาทประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ กับการนำประเทศเดินหน้า
view:207


รัฐสภาของประชาชน 17 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : จับตา ส.ว.กับสิทธิ์ร่วมโหวตนายก
view:178


รัฐสภาของประชาชน 10 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : วิเคราะห์สูตรจัดตั้งรัฐบาล “เสียงปริ่มน้ำ-ขาดเสถียรภาพ”
view:80


รัฐสภาของประชาชน 26 เมษายน 2562 ประเด็น : กม.การศึกษาพระปริยัติธรรม ส่งเสริมการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นระบบ มั่นคง
view:104


รัฐสภาของประชาชน 19 เมษายน 2562 ประเด็น : “กม.สถาบันการเงินประชาชน” ช่วยเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างไร
view:115


รัฐสภาของประชาชน 5 เมษายน 2562 ประเด็น : มองสาเหตุ แฟลตดินแดง ถล่มระหว่างรื้อถอน สู่ข้อปฏิบัติตาม กม.
view:361


รัฐสภาของประชาชน 29 มีนาคม 2562 ประเด็น : ถกปัญหาเลือกตั้ง 62
view:152


รัฐสภาของประชาชน 22 มีนาคม 2562 ประเด็น : พีเน็ต พร้อมจับตาการเลือกตั้งเข้มข้น
view:126


รัฐสภาของประชาชน 15 มีนาคม 2562 ประเด็น : เช็คความพร้อม กกต.จัดการเลือกตั้งล่วงหน้า
view:115


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 22


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา