รายการ รัฐสภาของประชาชน ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

รัฐสภาของประชาชน 14 ธันวาคม 2561 ประเด็น : เปิดรายละเอียด ร่างกม.เก็บภาษีขายของออนไลน์
view:162


รัฐสภาของประชาชน 7 ธันวาคม 2561 ประเด็น : เจตนารมณ์ พ.ร.ป.ส.ส.เลือกตั้งสุจริต
view:140


รัฐสภาของประชาชน 30 พฤศจิกายน 2561 ประเด็น : ร่างกม.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล หยุดรังเกียจ “ผู้ติดเชื้อ HIV”
view:119


รัฐสภาของประชาชน 23 พฤศจิกายน 2561 ประเด็น : ร่าง กม.คณะกรรมการนโยบายที่ดินฯ บูรณาการบริหารจัดการที่ดิน
view:117


รัฐสภาของประชาชน 16 พฤศจิกายน 2561 ประเด็น : ร่างกม.ยกระดับศรชล.แก้ปัญหาความมั่นคงทางทะเล
view:128


รัฐสภาของประชาชน 9 พฤศจิกายน 2561 ประเด็น : ร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์ฯ ล้วงข้อมูล ละเมิดสิทธิประชาชนจริงหรือ
view:136


รัฐสภาของประชาชน 2 พฤศจิกายน 2561 ประเด็น : ร่าง ก.ม.กองทุนประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
view:114


รัฐสภาของประชาชน 26 ตุลาคม 2561 ประเด็น : "ประกันภัย” ช่วยบริหารความเสี่ยงภัย
view:119


รัฐสภาของประชาชน 19 ตุลาคม 2561 ประเด็น : มาตรฐานการศึกษาฯ เน้นความเป็นธรรม แข่งขันบนเวทีโลกได้
view:115


รัฐสภาของประชาชน 12 ตุลาคม 2561 ประเด็น : ไทยพ้นบัญชีดำไซเตส แก้ปัญหาค้า “งาช้าง” สำเร็จ
view:143


รัฐสภาของประชาชน 5 ตุลาคม 2561 ประเด็น : กม.ล้มละลาย ช่วยได้ ไม่ล้มละลาย
view:120


รัฐสภาของประชาชน 28 กันยายน 2561 ประเด็น : คลายปมร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
view:105


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 22


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา