รายการ รัฐสภาของประชาชน ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

รัฐสภาของประชาชน 2 พฤศจิกายน 2561 ประเด็น : ร่าง ก.ม.กองทุนประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
view:131


รัฐสภาของประชาชน 26 ตุลาคม 2561 ประเด็น : "ประกันภัย” ช่วยบริหารความเสี่ยงภัย
view:135


รัฐสภาของประชาชน 19 ตุลาคม 2561 ประเด็น : มาตรฐานการศึกษาฯ เน้นความเป็นธรรม แข่งขันบนเวทีโลกได้
view:137


รัฐสภาของประชาชน 12 ตุลาคม 2561 ประเด็น : ไทยพ้นบัญชีดำไซเตส แก้ปัญหาค้า “งาช้าง” สำเร็จ
view:164


รัฐสภาของประชาชน 5 ตุลาคม 2561 ประเด็น : กม.ล้มละลาย ช่วยได้ ไม่ล้มละลาย
view:134


รัฐสภาของประชาชน 28 กันยายน 2561 ประเด็น : คลายปมร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
view:121


รัฐสภาของประชาชน 21 กันยายน 2561 ประเด็น : ร่างพ.ร.บ.จัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ คุมขยะอิเล็กทรอนิกส์ก่อสารพิษ
view:140


รัฐสภาของประชาชน 7 กันยายน 2561 ประเด็น : ทบทวนร่างพ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ เภสัชกรจ่ายยาตามเดิม
view:163


รัฐสภาของประชาชน 31 สิงหาคม 2561 ประเด็น : กฎหมายประมวลรัษฎากร ปรับแก้เพิ่มค่าลดหย่อนบุตร
view:189


รัฐสภาของประชาชน 24 สิงหาคม 2561 ประเด็น : กฎหมายสหกรณ์ใหม่สร้างประโยชน์-ควบคุม-เป็นธรรม
view:113


รัฐสภาของประชาชน 17 สิงหาคม 2561 ประเด็น : กฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ เปิดโลกทัศน์ผู้พิการเข้าถึงสื่อทางเลือกอย่างเท่าเทียม
view:156


รัฐสภาของประชาชน 10 สิงหาคม 2561 ประเด็น : เปิดร่างพ.ร.บ.ข้าว ปฏิวัติวงจรข้าวไทย หวังปลดหนี้ชาวนา
view:135


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา