รายการ รัฐสภาของประชาชน ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

รัฐสภาของประชาชน 21 กันยายน 2561 ประเด็น : ร่างพ.ร.บ.จัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ คุมขยะอิเล็กทรอนิกส์ก่อสารพิษ
view:122


รัฐสภาของประชาชน 7 กันยายน 2561 ประเด็น : ทบทวนร่างพ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ เภสัชกรจ่ายยาตามเดิม
view:146


รัฐสภาของประชาชน 31 สิงหาคม 2561 ประเด็น : กฎหมายประมวลรัษฎากร ปรับแก้เพิ่มค่าลดหย่อนบุตร
view:170


รัฐสภาของประชาชน 24 สิงหาคม 2561 ประเด็น : กฎหมายสหกรณ์ใหม่สร้างประโยชน์-ควบคุม-เป็นธรรม
view:96


รัฐสภาของประชาชน 17 สิงหาคม 2561 ประเด็น : กฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ เปิดโลกทัศน์ผู้พิการเข้าถึงสื่อทางเลือกอย่างเท่าเทียม
view:129


รัฐสภาของประชาชน 10 สิงหาคม 2561 ประเด็น : เปิดร่างพ.ร.บ.ข้าว ปฏิวัติวงจรข้าวไทย หวังปลดหนี้ชาวนา
view:119


รัฐสภาของประชาชน 3 สิงหาคม 2561 ประเด็น : เปิดร่างพ.ร.บ.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใหม่
view:124


รัฐสภาของประชาชน 20 กรกฎาาคม 2561 ประเด็น : เตรียมเก็บภาษีลาภลอย ปี 62
view:128


รัฐสภาของประชาชน 13 กรกฎาาคม 2561 ประเด็น : ร่างกม.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กับการดูแลส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
view:194


รัฐสภาของประชาชน 6 กรกฎาาคม 2561 ประเด็น : ปรับแก้ กม.ป้องกันการทารุณสัตว์ฯ เน้นขึ้นทะเบียน-เอาผิดผู้เลี้ยงแล้วทิ้ง
view:161


รัฐสภาของประชาชน 29 มิถุนายน 2561 ประเด็น : คืบหน้าร่าง กม.ช่วยลูกจ้างส่วนราชการได้สิทธิเงินทดแทน
view:245


รัฐสภาของประชาชน 22 มิถุนายน 2561 ประเด็น : ทางออก “ระบบไพรมารีโหวต” สู่การจัดการเลือกตั้ง
view:159


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา