รายการ รัฐสภาของประชาชน ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

รัฐสภาของประชาชน 10 สิงหาคม 2561 ประเด็น : เปิดร่างพ.ร.บ.ข้าว ปฏิวัติวงจรข้าวไทย หวังปลดหนี้ชาวนา
view:137


รัฐสภาของประชาชน 3 สิงหาคม 2561 ประเด็น : เปิดร่างพ.ร.บ.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใหม่
view:150


รัฐสภาของประชาชน 20 กรกฎาาคม 2561 ประเด็น : เตรียมเก็บภาษีลาภลอย ปี 62
view:158


รัฐสภาของประชาชน 13 กรกฎาาคม 2561 ประเด็น : ร่างกม.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กับการดูแลส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
view:224


รัฐสภาของประชาชน 6 กรกฎาาคม 2561 ประเด็น : ปรับแก้ กม.ป้องกันการทารุณสัตว์ฯ เน้นขึ้นทะเบียน-เอาผิดผู้เลี้ยงแล้วทิ้ง
view:187


รัฐสภาของประชาชน 29 มิถุนายน 2561 ประเด็น : คืบหน้าร่าง กม.ช่วยลูกจ้างส่วนราชการได้สิทธิเงินทดแทน
view:293


รัฐสภาของประชาชน 22 มิถุนายน 2561 ประเด็น : ทางออก “ระบบไพรมารีโหวต” สู่การจัดการเลือกตั้ง
view:186


รัฐสภาของประชาชน 15 มิถุนายน 2561 ประเด็น : ร่างยุทธศาสตร์ชาติ นำไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
view:200


รัฐสภาของประชาชน 8 มิถุนายน 2561 ประเด็น : 10 ปีการจับมือต่อต้านการค้ามนุษย์
view:147


รัฐสภาของประชาชน 25 พฤษภาคม 2561 ประเด็น : สรุปกม.ประกอบสินทรัพย์ธุรกิจ
view:131


รัฐสภาของประชาชน 18 พฤษภาคม 2561 ประเด็น : ทบทวนร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ตั้งหน่วยงานกลางบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
view:138


รัฐสภาของประชาชน 11 พฤษภาคม 2561 ประเด็น : เดินหน้ายกร่าง กม.ปฏิรูปตำรวจฉบับใหม่
view:197


  หน้า: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 ... 22


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา