รายการ รัฐสภาของประชาชน ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

รัฐสภาของประชาชน 2 มีนาคม 2561 ประเด็น : ยกระดับโรงงานยาสูบเป็นนิติบุคคล
view:124


รัฐสภาของประชาชน 23 กุมภาพันธ์ 2561 ประเด็น : ความคืบหน้า กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย ถก กม.ลูก ส.ส.-ส.ว.
view:152


รัฐสภาของประชาชน 16 กุมภาพันธ์ 2561 ประเด็น : เจาะลึก กรธ.เห็นแย้ง ร่างกม.ลูก ส.ส.-ส.ว.
view:202


รัฐสภาของประชาชน 9 กุมภาพันธ์ 2561 ประเด็น : จับตาทิศทาง สนช. เคาะกฎหมายภาษีที่ดิน
view:110


รัฐสภาของประชาชน 2 กุมภาพันธ์ 2561 ประเด็น : กม.บริหารหนี้สาธารณะ เพิ่มสภาพคล่องเงินคงคลัง
view:104


รัฐสภาของประชาชน 26 มกราคม 2561 ประเด็น : สนช.ผ่านร่างกม.ลูก ส.ส.-ขยายเวลาบังคับใช้ 90 วัน
view:127


รัฐสภาของประชาชน 19 มกราคม 2561 ประเด็น : ร่าง กม.คืนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39
view:161


รัฐสภาของประชาชน 12 มกราคม 2561 ประเด็น : ร่างกฎหมายว่าด้วยนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
view:108


รัฐสภาของประชาชน 5 มกราคม 2561 ประเด็น : เปิดเนื้อหา กม.ลูก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับใหม่
view:105


รัฐสภาของประชาชน 29 ธันวาคม 2560 ประเด็น : สนช.กับภารกิจพิจารณา กม.ลูก
view:111


รัฐสภาของประชาชน 22 ธันวาคม 2560 ประเด็น : กรธ.แจงความคืบหน้าร่าง กม.ลูก ส.ส.-ส.ว.
view:127


รัฐสภาของประชาชน 15 ธันวาคม 2560 ประเด็น : 2 ปี 2 เดือน ภารกิจ กรธ.สู่การเปลี่ยนแปลงประเทศ
view:125


  หน้า: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 22


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา