รายการ รัฐสภาของประชาชน ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

รัฐสภาของประชาชน 29 ธันวาคม 2560 ประเด็น : สนช.กับภารกิจพิจารณา กม.ลูก
view:121


รัฐสภาของประชาชน 22 ธันวาคม 2560 ประเด็น : กรธ.แจงความคืบหน้าร่าง กม.ลูก ส.ส.-ส.ว.
view:142


รัฐสภาของประชาชน 15 ธันวาคม 2560 ประเด็น : 2 ปี 2 เดือน ภารกิจ กรธ.สู่การเปลี่ยนแปลงประเทศ
view:137


รัฐสภาของประชาชน 1 ธันวาคม 2560 ประเด็น : รู้จักระบบเลือกตั้ง "จัดสรรปันส่วนผสม"
view:146


รัฐสภาของประชาชน 24 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : จับกระแส คสช.เตรียมปลดล็อคเลือกตั้งท้องถิ่น
view:149


รัฐสภาของประชาชน 17 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : คืบหน้าร่าง กม.ลูก ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
view:157


รัฐสภาของประชาชน 10 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : ปฏิรูประบบประกันตัว “ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะจน"
view:111


รัฐสภาของประชาชน 3 พฤศจิกายน 2560 ประเด็น : กรธ.เร่งจัดทำร่างกม.ลูกให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลา
view:135


รัฐสภาของประชาชน 20 ตุลาคม 2560 ประเด็น : รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมีในหลวง ร.9
view:135


รัฐสภาของประชาชน 13 ตุลาคม 2560 ประเด็น : สานพระราชปณิธานหลักนิติธรรม ตามรอยพ่อ
view:128


รัฐสภาของประชาชน 6 ตุลาคม 2560 ประเด็น : ตรากฎหมายเป็นธรรม ตามพ่อสอน
view:119


รัฐสภาของประชาชน 29 กันยายน 2560 ประเด็น : เปิดสาระร่างกม.ลูก ป.ป.ช.ปฏิรูปการป้องกันปราบปรามการทุจริต
view:146


  หน้า: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 22


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา