รายการ รัฐสภาของประชาชน ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

รัฐสภาของประชาชน 22 กันยายน 2560 ประเด็น : ปรับ-ยกเลิก กฎหมาย ขจัดอุปสรรคการประกอบอาชีพ-ธุรกิจของประชาชน
view:210


รัฐสภาของประชาชน 15 กันยายน 2560 ประเด็น : เปิดเนื้อหาร่าง กม.ลูก ศาลรัฐธรรมนูญ
view:116


รัฐสภาของประชาชน 8 กันยายน 2560 ประเด็น : ทิศทางปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
view:108


รัฐสภาของประชาชน 1 กันยายน 2560 ประเด็น : เปิดเนื้อหา ร่าง กม.ลูก ตรวจเงินแผ่นดิน
view:142


รัฐสภาของประชาชน 25 สิงหาคม 2560 ประเด็น : ข้อท้าทายและทางออก ร่าง พ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคม
view:177


รัฐสภาของประชาชน 18 สิงหาคม 2560 ประเด็น : กม.ลูกวิธีพิจารณาความอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
view:114


รัฐสภาของประชาชน 11 สิงหาคม 2560 ประเด็น : สรุปสาระ กม.ลูกผู้ตรวจฯ ก่อนประกาศใช้
view:125


รัฐสภาของประชาชน 4 สิงหาคม 2560 ประเด็น : กม.การไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน
view:115


รัฐสภาของประชาชน 21 กรกฎาคม 2560 ประเด็น : กรธ.แจงปมเห็นแย้ง ไพรมารีโหวต
view:124


รัฐสภาของประชาชน 14 กรกฎาคม 2560 ประเด็น : สนช.ชี้ ร่าง กม.ลูก กกต.ไม่ขัด รธน.
view:145


รัฐสภาของประชาชน 7 กรกฎาคม 2560 ประเด็น : การปฏิรูปตำรวจตามรัฐธรรมนูญ ปี 60
view:142


รัฐสภาของประชาชน 30 มิถุนายน 2560 ประเด็น : ไขปม กรธ.เสนอ กม.ลูก เซ็ทซีโร่ กสม.
view:139


  หน้า: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 22


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา