รายการ Zoom in ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

Zoom in วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ประเด็น : อนาคตแรงงานไทยกับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป
view:24


Zoom in วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ประเด็น : LGBT กับ พ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต
view:55


Zoom in วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ประเด็น : เปิดร่างข้อบังคับการประชุม ส.ส.
view:157


Zoom in วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ประเด็น : ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้นขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน
view:68


Zoom in วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ประเด็น : ครูรัก(ษ์)ถิ่น ตอบโจทย์แก้ความเหลื่อมล้ำการศึกษาไทยอย่างไร
view:328


Zoom in วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ประเด็น : กม.ห้ามสูบบุหรี่ในบ้าน
view:85


Zoom in วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ประเด็น : สถานการณ์การท่องเที่ยวไทยในครึ่งปีหลัง
view:68


Zoom in วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ประเด็น : จับตาส่งออกไทย ในภาวะ "บาทแข็ง"
view:87


Zoom in วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ประเด็น : หวยแพง...แก้ไขได้
view:73


Zoom in วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ประเด็น : แกะปมยาแพง
view:83


Zoom in วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ประเด็น : หน้าที่ ส.ส.-ส.ว.ตามกติกาใหม่
view:78


Zoom in วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ประเด็น : สทนช.เปิดแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
view:178


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 60


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา