รายการ Zoom in ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

Zoom in วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ประเด็น : ยุบควบโรงเรียนขนาดเล็ก ทางออกการศึกษาไทย
view:63


Zoom in วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ประเด็น : พลังงานยก ธงเหลือง รับมือวิกฤติน้ำมัน-ก๊าซ
view:86


Zoom in วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ประเด็น : ผู้ตรวจการแผ่นดินอาเซียน
view:98


Zoom in วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ประเด็น : ไข้เลือดออก ระบาดหนักในรอบ 5 ปี
view:72


Zoom in วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ประเด็น : บทบาทประมุขสภาสูงตามบาทเฉพาะกาล
view:95


Zoom in วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ประเด็น : โจทย์ใหญ่ ประธานอาเซียน
view:135


Zoom in วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ประเด็น : "ประหารชีวิต" ยาแรงลดคดีข่มขืน
view:125


Zoom in วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ประเด็น : ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อโฉมหน้ารัฐบาลใหม่
view:247


Zoom in วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : 31 พ.ค.วันงดสูบบุหรี่โลก
view:109


Zoom in วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : สังคมดิจิทัล : สุขภาพจิตเด็กไทย
view:96


Zoom in วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : แพทย์แนะใช้น้ำมันกัญชาอย่างไรให้ปลอดภัย
view:86


Zoom in วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ประเด็น : กทม.ไฟเขียว ปรับเพิ่มค่าขยะ 3 เท่าตัว
view:161


  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 60


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา