รายการ Zoom in ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

รายการ Zoom in วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ประเด็น : มหันตภัยยาลดความอ้วน
view:98


รายการ Zoom in วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ประเด็น : ถอดบทเรียนไฟไหม้หอพักนักเรียนเชียงราย
view:121


รายการ Zoom in วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ประเด็น : ปลูกคนปลูกป่า 5 แสนไร่
view:84


รายการ Zoom in วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ประเด็น : เปิดเว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
view:101


รายการ Zoom in วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ประเด็น : การบริหารงานภาครัฐที่เปิดเผยข้อมูล
view:105


รายการ Zoom in วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ประเด็น : สแกนกลไกการศึกษาในร่างรัฐธรรมนูญ
view:110


รายการ Zoom in วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ประเด็น : การควบคุมสื่อออนไลน์
view:115


รายการ Zoom in วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ประเด็น : รื้อระบบแพทย์ฉุกเฉิน
view:121


รายการ Zoom in วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ประเด็น : แผนป้องกันเยาวชนเล่นการพนันบอลยูโร
view:110


รายการ Zoom in วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ประเด็น : อบรมครู ก อาสาสมัครเผยแพร่ประชาธิปไตย
view:109


รายการ Zoom in วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ประเด็น : ปฏิรูปการศึกษา "มุ่งพัฒนาครู"
view:127


รายการ Zoom in วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ประเด็น : เวทีชี้แจงประชามติร่าง รธน.ต่อพรรคการเมือง
view:124


  หน้า: 1 ... 52 53 54 55 56 57 58 ... 64


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา