รายการ Zoom in ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

Zoom in วันที่ 25 มีนาคม 2562 ประเด็น : ขึ้นภาษีน้ำหวาน เพื่อสุขภาพคนไทย
view:188


Zoom in วันที่ 21 มีนาคม 2562 ประเด็น : สิทธิของคนพิการในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
view:178


Zoom in วันที่ 20 มีนาคม 2562 ประเด็น : เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตัวแปรเสียงที่มีผลต่อการเลือกตั้งไทย
view:148


Zoom in วันที่ 19 มีนาคม 2562 ประเด็น : ยกระดับการศึกษาไทย ให้ก้าวไกลสู่อินเตอร์
view:129


Zoom in วันที่ 18 มีนาคม 2562 ประเด็น : มองนโยบายพรรคการเมืองแก้ปัญหาปากท้อง
view:138


Zoom in วันที่ 14 มีนาคม 2562 ประเด็น : อันตรายจากโรคหน้าร้อน
view:146


Zoom in วันที่ 13 มีนาคม 2562 ประเด็น : ประเมินความเคลื่อนไหวพรรคการเมืองก่อนเลือกตั้ง
view:169


Zoom in วันที่ 12 มีนาคม 2562 ประเด็น : หน้าที่ของ ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญปี 2560
view:223


Zoom in วันที่ 11 มีนาคม 2562 ประเด็น : พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความมั่นคงในชีวิต
view:152


Zoom in วันที่ 7 มีนาคม 2562 ประเด็น : รับมือภัยแล้งเมื่อเข้าฤดูร้อน
view:191


Zoom in วันที่ 6 มีนาคม 2562 ประเด็น : เมื่อกัญชากลายเป็นเรื่องถูกกฎหมาย
view:178


Zoom in วันที่ 5 มีนาคม 2562 ประเด็น : รู้จักกฎหมายข้าว เพื่อชาวนา
view:140


  หน้า: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 61


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา