รายการ Zoom in ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

Zoom in วันที่ 4 มีนาคม 2562 ประเด็น : กฎหมายไซเบอร์คุกคามจำกัดสิทธิประชาชนจริงหรือ
view:146


Zoom in วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็น : ทางออกกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีหรือไม่มี ดีกว่ากัน
view:120


Zoom in วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็น : ปัญหาของสารเคมีการเกษตรต้องห้าม 3 ชนิด
view:109


Zoom in วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็น : ความหวังการปฏิรูปด้านสาธารณสุขหลังเลือกตั้ง
view:123


Zoom in วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็น : ประโยชน์ของกฎหมาย พ.ร.บ.ข้าว ต่อชาวนาไทย
view:156


Zoom in วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็น : ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย กฎหมายปฏิรูปการศึกษา
view:140


Zoom in วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็น : ยุทธศาสตร์ด้านคมแบบไหน ที่เหมาะสมกับประเทศไทย
view:191


Zoom in วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็น : มองนโยบายหาเสียงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
view:115


Zoom in วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็น : ถอดบทเรียนแนวทางการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
view:184


Zoom in วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็น : พลังเงียบพลิกผลการเลือกตั้ง?
view:227


Zoom in วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็น : จำกัดพื้นที่การสูบบุหรี่ จับ-ปรับหนัก
view:104


Zoom in วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ประเด็น : นโยบายการเพิ่มรายได้ให้ชาวเกษตรกร เรื่องไหนที่ตอบโจทย์
view:250


  หน้า: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 61


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา