รายการ จุดร่วมความคิด ค้นหาแบบละเอียด               rss  
 

จุดร่วมความคิด วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 : ขจัดระบบอุปถัมภ์ ปฏิรูประบบราชการไทย
view:106


จุดร่วมความคิด วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 : ร่าง พ.ร.ป. กกต.ยุคใหม่ของกรรมการเลือกตั้ง
view:117


จุดร่วมความคิด วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 : ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง กับการสร้างสถาบันการเมืองไทย
view:105


จุดร่วมความคิด วันที่ 29 เมษายน 2560 : พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สกัดนักสูบหน้าใหม่
view:105


จุดร่วมความคิด วันที่ 22 เมษายน 2560 : ปราบโกง สู่การตรวจสอบทรัพย์สินนักการเมือง
view:103


จุดร่วมความคิด วันที่ 15 เมษายน 2560 : รัฐธรรมนูญ 60 นับหนึ่งประเทศไทย
view:96


จุดร่วมความคิด วันที่ 8 เมษายน 2560 : สงกรานต์ปลอดภัย ปีใหม่ไทยไร้การสูญเสีย
view:102


จุดร่วมความคิด วันที่ 1 เมษายน 2560 : วิกฤตพลังงาน ทางออกประเทศไทย
view:101


จุดร่วมความคิด วันที่ 25 มีนาคม 2560 : อนาคตปรองดอง อนาคตประเทศไทย
view:122


จุดร่วมความคิด วันที่ 18 มีนาคม 2560 : ยุทธศาสตร์ชาติ กับการปฏิรูป เพื่อความมั่นคงของประเทศ
view:104


จุดร่วมความคิด ตอนที่ 44 : เตรียมพร้อมก่อนประชามติ "ร่างรัฐธรรมนูญ2559"
view:159


จุดร่วมความคิด ตอนที่ 44 : ใบขับขี่ยุคใหม่ สู่ความปลอดภัยบนท้องถนน
view:95


  หน้า: 1 2 3 4 5


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา